Adobe Signin julkistustiedot on järjestetty alla niin, että nykyinen versio on ylimpänä, ja vanhemmat versiot ovat sen alla, kun vierität sivua alaspäin.

Version tärkeimmät ominaisuudet – elokuu 2019

Sivun käyttöliittymän päivitysten hallinta

Uusi hallintasivu on Tili-valikon määritettävissä oleva komponentti. Tämä versio tuo käyttöön mahdollisuuden tarkastella ja hallita Mega Sign- ja Verkkolomake-malleja ja -sopimuksia tällä uudella hallintasivulla.

 • Mega Sign -koontinäkymät: Uudella hallintasivulla voit tarkastella Mega Sign -sopimuksia sekä kokonaisena objektina (pääobjektina) että yksittäisinä sopimuksina (aliobjekteina) (napsauttamalla Näytä sopimukset -vaihtoehtoa).
 • Verkkolomake -koontinäkymät: Uudella hallintasivulla voit Mega Sign -objektien tapaan tarkastella Verkkolomake-sopimuksia sekä kokonaisena objektina (pääobjektina) että yksittäisinä sopimuksina (aliobjekteina) (napsauttamalla Näytä sopimukset -vaihtoehtoa).
mega_sign_-_managepage-bothobjects


Parannettu käyttökokemus

Luotujen päivämääräkenttien oletuspäivämäärämuoto

Hallinnoijat voivat valita malleihin sovelluksen sisäisellä Adobe Sign -luontityökalulla lisättävien päivämääräkenttien oletuspäivämäärämuodon.

Oletusmuotoa käytetään, paitsi jos kentän ominaisuuksissa tai tunnisteiden argumenteissa on erityisesti määritetty toinen muoto.

oletuspäivämäärämuoto

Dokumenttien säilytysasetuksia käyttäville asiakkaille tarkoitetut päivitetyt ilmoitukset

Sopimuksilleen dokumenttien säilytysasetukset määrittäneet asiakkaat näkevät sähköpostiviesteissään uuden (laajennetun) viestin.

Allekirjoittajia kehotetaan lataamaan sopimuksesta oman kopionsa ennen tilin säilytysjakson päättymistä.

Säilytysviesti


Luotetut, turvalliset ja alan johtavat ratkaisut

Allekirjoittajan henkilötietoraportti

Uusi dokumenttiobjekti esitellään allekirjoittajan henkilötietojen tallentamiseksi henkilöllisyystodistusta käytettäessä. Tämä dokumentti tallennetaan ja sitä käytetään erikseen.

Allekirjoittajan tunnistetietoraportit jäävät Adobe Sign -järjestelmään tapahtuman muiden tietojen kanssa, kunnes ne poistetaan säilytys- tai GDPR-toiminnolla.

Perehdy API-dokumentaatioon täällä >

Allekirjoittajan henkilötietoraportti

 

Uudet Cloud Signature Consortium -palveluntarjoajat

Cloud Signature Consortiumiin on lisätty uusia palveluntarjoajia:

 • Universign
 • Trans Sped MSign
 • Finnish Trust Network (rajoitettu)


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4205952 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Samsung-selain ei zoomannut oikein.
4210358 Lisätty sovelluksen sisäinen viesti rinnakkaisten työnkulkujen määrittämättömien kenttien tunnistamiseksi.
4220968 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Acrobat-lomakkeen puhelinvahvistuksen useat tekstikentät eivät säilyttäneet vahvistuksen muotoa.
4235203 Parannettu järjestelmän reagointia sopimukseen allekirjoitussivuja automaattisesti lisättäessä niin, että sivumääräkynnys ylitetään.
4239582 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimuksen tilaa ei päivitetty kaikkien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
4242240 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetit eivät avautuneet iPhone 4:ssä ja 5:ssä sekä iPad minissä oikein.
4244922 Korjattu ongelma, jonka vuoksi jaetut tilit eivät pystyneet jakamaan yksittäisiä sopimuksia oikein.
4245080 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetin tiedostoliitteitä ei asetettu peräkkäin allekirjoittamisen jälkeen.
4245159 Korjattu virheelliseen mukautetun työnkulun tunnukseen liittyvä ongelma, joka ilmeni, kun käyttäjä yritti vaihtaa toisen käyttäjän tiliin työnkulun lähettämistä varten.
4245566 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ehdollinen kenttä saattoi kadota, jos allekirjoittaja korvattiin API:tä käyttävällä allekirjoitusryhmällä.
4246638 Korjattu tila, joka saattoi saada sopimuksen epäonnistumaan, jos digitaalinen allekirjoitus delegoitiin.
4248174 Korjattu työnkulkujen tila, joka saattoi johtaa työnkulun epäonnistumiseen, jos tapahtuma käynnistettiin vaihtamalla toisen käyttäjän tiliin.
4248543 Korjattu ongelma, jonka vuoksi CMYK-värikoodatun jpeg-kuvan käyttö saattoi estää allekirjoituksen suorittamisen.
4248560 Parannettu myös sertifioituina vastaanottajina toimivien lähettäjien mahdollisuuksia peruuttaa sopimuksensa.
4248836 Parannettu heittomerkkien käsittelyä sähköpostiviesteissä.
4249995 Korjattu ongelma, jonka vuoksi näytettiin väärä päivämäärämuoto, kun aluekohtaiseksi asetukseksi asetettiin pt-PT (portugali, Portugali).
4250288 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sähköpostin asetusviesti palautettiin oletusmerkkijonoksi, kun asetuksia muutettiin takaapäin.
4250448 Korjattu ongelma, jonka vuoksi lomakekenttien kirjasimet eivät noudattaneet yksittäisten kenttien koolle asetettuja arvoja, jos niillä oli sama kentän nimi.
4250614 Parannettu lomakekenttien Pakollinen-merkinnän asettelua niin, että kentän sisältö ei leikkaudu.
4250618 Korjattu ongelma, jonka vuoksi näytettiin väärä päivämäärämuoto, kun aluekohtaiseksi asetukseksi asetettiin pt-BR (portugali, Brasilia).
4250793 Parannettu Adobe Sign -logon sijoittelua niin, että se ei ole mobiililaitteissa Kirjaudu sisään -vaihtoehdon kanssa päällekkäin.
4250943 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajan sähköpostiosoite korvattiin edellisen allekirjoittajan nimellä.
4251225 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tekstikenttien numeroiden muotoilua ei tallennettu oikein, jos aluekohtaiseksi asetukseksi asetettiin japani.
4251324 Korjattu ongelma, jonka vuoksi numeromuotoiltujen tekstikenttien negatiivinen etumerkki pudotettiin, jos merkkijonon ensimmäinen numero oli nolla.
4251619 Parannettu SAML-toimintoa, jotta hallinnoijat voivat siirtää käyttäjiä oletusryhmästä omiin ryhmiinsä.
4251626 Korjattu Signin käyttöoikeuksien valmistelutyönkulun ongelma yleisessä Adobe Admin Consolessa.
4251654 Parannettu Mega Sign -tapahtumien muistutusten asettelua, jotta sisältö on aina selkeä.
4251890 Parannettu Google Drivesta liitettävien tiedostojen käsittelyä.
4252596 Korjattu ongelma, jonka vuoksi muistutussähköpostiviestit saatettiin lähettää uudelleen, jos vanhentumispäivää muutettiin.
4252683 Korjattu Hallinta-sivun maatunnus, kun kieleksi asetettiin saksa.
4252873 Korjattu ongelma, jonka vuoksi henkilötilien käyttäjät lisättiin yritystileille järjestelmänvalvojan oikeuksin.
4253151 Korjattu ongelma, jonka vuoksi delegoidulle allekirjoittajalle näytettiin väärä viesti, kun hän lisäsi allekirjoituksensa.
4253187 Korjattu iOS-laitteisiin liittyvä ongelma, joka saattoi johtaa Tuntematon (ulkoinen) -tiedostovirheeseen allekirjoitettua sopimusta ladattaessa.
4253876 Työryhmä- ja kokeilutilit on päivitetty niin, että kaikki kenttien lisätoiminnot näytetään niillä oikein.
4254263 Parannettu Hallinta-sivua ja sopimusten näyttötapaa.

Huomautus:

Tähän versioon sisältyvät uudet ominaisuudet eivät vaikuta olemassa oleviin asiakastileihin, asetuksiin ja mukautukseen. Tilin hallinnoija voi ottaa useimmat toiminnot käyttöön, kun ne ovat tilillä käytettävissä. Tilin hallinnoijat voivat tuoda uudet ominaisuudet asteittain käyttöön asianmukaisten tarkistus- ja testaustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen.


Aiemmat julkaisut

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4250978 Edistyksellinen tilien jako: tietoja toisen käyttäjän puolesta esitäytettäessä ilmenee käsittelemätön virhe.
4247891 Päivitetyt webhookit helpottavat virheiden tarkistamista vastauksen tekstiosan sisällöstä.
4219151 Heittomerkki tulkitaan viestimalleissa väärin.
4246162 Edistyksellisen tilien jaon ryhmän jäsenen virhe
4247842 Lähettäjän sähköpostiviestit näytetään raporttien pylväskaavioissa kaksi kertaa.
4244546 Ajoittain ilmenevä ongelma, jonka vuoksi Salesforcesta lähetetyt muistutukset pudotettiin.
4229436 Virheellinen SAML-uudelleenohjaus, kun allekirjoittajan aktivointi on poistettu
4245529 Vahvistettu salasanan nollaussääntöjä brute force -hyökkäysten estämiseksi
4246894 iPadissa upotettua iframea käytettäessä ilmenee ajoittain lomakkeen muodostukseen liittyviä viiveitä.
4245453 Ajoittain ilmenevä SSO-sisäänkirjautumisongelma on ratkaistu.
4232884 Päivitys kahdessa eri päivämääräkentässä käytetyn päivämäärän huomioimiseksi
4246478 Merkkien koodaukseen liittyvä korjaus allekirjoittamiseen liittyvistä syistä
4221319 Sisältöä tietosuojasivulta ladattaessa valvontaraporttia ei liitetty digitaalisesti allekirjoitettuun sopimukseen.

Verkkolomakkeet (aikaisemmalta nimeltään widgetit)

Widgettejä kutsutaan nyt verkkolomakkeiksi. Käyttöliittymän kaikki widgetteihin liittyvät viittaukset on muutettu. Verkkolomakkeet-sivun yleinen rakenne ja toimintatapa eivät ole muuttuneet.

Huhtikuu 2019 – Verkkolomakkeet

Aloitus-sivu (aikaisemmalta nimeltään koontinäyttö)

Koontinäyttö-sivun uudeksi nimeksi on annettu Aloitus. Kaikki Koontinäyttö-sivuun liittyvät viittaukset on muutettu.

Huhtikuu 2019 – Aloitus-välilehti

Aloitus-sivun muoto

Olemme luoneet uuden Aloitus-sivun, joka on valinnaisesti saatavana. Tämä uusi aloitus-sivu on suunniteltu tuomaan useimmin käytetyt toiminnot entistä paremmin esiin ja piilottamaan toiminnot, joita monet käyttäjät eivät käytä.

 • Käyttöönotto käsittää alun perin vain yksittäisten käyttäjien ja työryhmien palvelutasot.
  • Mahdollisuus uuden muodon käyttöön laajennetaan muille palvelutasoille, kun toiminto lisätään sivulle edistyksellisempien toimintojen tueksi.
 • Ennen julkaisuajankohtaa luoduilla maksuttomilla tileillä, yksittäisten käyttäjien tileillä ja työryhmien tileillä näyttöön tulee vaihtoehto, joka mahdollistaa vaihdon uuden ja perinteisen muodon välillä.
  • Uusilla tileillä voi käyttää vain uutta muotoa.

Lisätietoja Aloitus-sivun uudesta muodosta löytyy täältä >

Huhtikuu 2019 – Aloitus-sivun uusi muoto

Sivun muodon hallinta

Olemme luoneet uuden Hallinta-sivun, joka on valinnaisesti saatavana. Tämä uusi hallintasivu on suunniteltu käyttäjän sisältöjen entistä parempaa hakemista ja suodattamista ajatellen.

 • Hallinta-sivun uusi muoto otetaan käyttöön asteittain. Tässä versiossa esitellään keskeiset toiminnot. Tulevissa versioissa tuodaan käyttöön lisätoimintoja. Tässä alkuvaiheessa tukemattomia elementtejä ovat muun muassa
  • tilin jakaminen
  • asteittainen verkkolomakkeen tarkistus
  • asteittainen Mega Sign -tarkistus.
 • Ennen julkaisuajankohtaa luoduilla yksittäisten käyttäjien tileillä ja työryhmien tileillä näyttöön tulee kesäkuun alussa vaihtoehto, joka mahdollistaa vaihdon uuden ja perinteisen muodon välillä. 
  • Yritys- ja suuryritysasiakkailla on hallintakäyttöliittymässä käytettävissään vielä muitakin toimintoja, joilla he saavat uuden hallintasivun käyttöönsä. 
   • Nykyisillä asiakkailla uuden Hallinta-sivun toimintojen käyttöönotto siirtyy kesäkuun alkuun.
  • Uusilla tileillä voi käyttää vain uutta muotoa.

Lisätietoja Hallinta-sivun uudesta muodosta löytyy täältä >

Huhtikuu 2019 – Hallinta-sivu

Näytä sopimus -sivu

"Uudesta" Näytä sopimus -sivusta (esitelty kesäkuun 2018 versiossa) on tullut oletusarvo uusilla tileillä, ja järjestelmänvalvojan käyttöliittymän hallintaelementti on poistettu. Tilit, jotka haluavat vaihtaa Näytä sopimus -sivun version, voivat ottaa yhteyttä Success Manageriinsa ja pyytää asetuksen muuttamista taustajärjestelmässä.

 • Uutta Hallinta-sivua käytettäessä uusi Näytä sopimus -sivu otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

 

Digitaalisen allekirjoituksen asetukset

Digitaalisten allekirjoitusten hallintaan käytettävät järjestelmänvalvojan asetukset on siirretty omaan välilehteensä järjestelmänvalvojan asetusluettelossa.

Huhtikuu 2019 – Digitaalinen allekirjoitus -välilehti

Päivitetty järjestelmänvalvojan valikko

Lisätty useita päivityksiä, jotta järjestelmänvalvojat pystyvät hallinnoimaan käyttäjiä ja valvomaan toimintojen käyttöoikeuksia entistä paremmin:

 • Parannettu käyttäjien hallinta – Järjestelmänvalvojat voivat hallita vastuualueelleen kuuluvien käyttäjien käyttäjäprofiilien elementtejä suoraan. Näihin kuuluvat muun muassa nimen, yrityksen ja tittelin muutos sekä sähköpostiosoitteen muutosprosessin käynnistäminen.

Lisätietoja käyttäjien hallinnasta löytyy täältä >

Huhtikuu 2019
 • Täytä ja allekirjoita- sekä Mega Sign -toimintojen, verkkolomakkeiden ja kirjastomallien tili- ja työryhmätason hallinta – Käyttöliittymän järjestelmänvalvojan toimintoihin on lisätty edistyksellisiä dokumentin luontitapoja, joiden avulla järjestelmänvalvojat voivat ottaa verkkolomakkeiden, kirjastomallien sekä Mega Sign- ja Täytä ja allekirjoita -toimintojen käyttöpisteet käyttöön tilin ja/tai työryhmän tasolla.
  • Olemassa oleville tileille myönnetään poikkeuksellisesti oikeus jatkaa ennen version julkaisemista käytettyä toimintoa (käyttöoikeuksien osalta).

Lisätietoja on seuraavissa linkeissä:

Huhtikuu 2019 – Käyttöoikeuksien hallinta

Jaettujen dokumenttien lataaminen

Useista lähetetyistä dokumenteista luotujen sopimusten tapauksessa voidaan ladata koko PDF-sopimustiedosto tai yksittäiset tiedostot Hallinta-sivulta.

Huhtikuu 2019

Parannettu kenttien tunnistus

Automaattista kenttien tunnistusta on parannettu, jotta allekirjoituskenttien lähellä olevat kentät pystytään ymmärtämään ja niiden luonne pystytään ennakoimaan entistä paremmin. (Esimerkki: Jos allekirjoituskentän lähelle odotetaan kenttää, jossa on päivämäärään viittaava teksti, yksinkertaisen tekstikentän sijaan lisätään päivämääräkenttä.)

Lisätietoja automaattisesta kenttien tunnistuksesta >

 

Laajennettu ominaisuusjoukko

Suuryritystasoa alemmille tasoille on lisätty joitakin laajennettuja toimintoja:

 • Business
  • Maksu-kenttä on käytettävissä.
  • Lomakkeen täyttäjä on lisätty käytettävissä oleviin vastaanottajan rooleihin.
  • Sisällönluonti on otettu oletusarvoisesti käyttöön uusilla tileillä, kun taas olemassa olevat tilit voivat poikkeuksellisesti jatkaa käytössä olevien asetustensa käyttöä.
 • Team
  • Uusi Aloitus-sivun muoto on otettu uusilla tileillä käyttöön, kun taas olemassa olevat tilit voivat jatkaa perinteisen muodon käyttöä. Vaihto toimintojen välillä on käytettävissä kaikilla tileillä.
  • Mega Sign on käytettävissä kaikilla tileillä.
  • Verkkolomakkeet ovat käytettävissä kaikilla tileillä.
  • Maksu-kenttä on käytettävissä.
  • Edistykselliset lomakekentät ovat käytettävissä. Tämä koskee liitteitä, laskettuja ja ehdollisia kenttiä, edistyksellisiä tarkistuksia sekä leimoja ja sisäisiä kuvia.
  • Hyväksyjä ja Lomakkeen täyttäjä on lisätty käytettävissä oleviin vastaanottajien rooleihin.
  • Hälytykset ovat käytettävissä.
  • Sisällönluonti on otettu oletusarvoisesti käyttöön uusilla tileillä, kun taas olemassa olevat tilit voivat poikkeuksellisesti jatkaa käytössä olevien asetustensa käyttöä.
 • Individual
  • Uusi Aloitus-sivun muoto on otettu uusilla tileillä käyttöön, kun taas olemassa olevat tilit voivat jatkaa perinteisen muodon käyttöä. Vaihto toimintojen välillä on käytettävissä kaikilla tileillä.
  • Kaikki yksittäiset käyttäjät kirjautuvat Aloitus-sivulle.
  • Sisällönluonti on otettu oletusarvoisesti käyttöön uusilla tileillä, kun taas olemassa olevat tilit voivat poikkeuksellisesti jatkaa käytössä olevien asetustensa käyttöä.
  • Ilmainen
  • Sisällönluonti on oletusarvoisesti otettu käyttöön kaikilla tileillä.

 

Digitaalisen allekirjoitustoiminnon parannukset

 • Parannettu allekirjoittajan käyttökokemus – Allekirjoituskokemusta on yksinkertaistettu vähentämällä allekirjoittajan valintaikkunoiden määrää. Tarkista määritettävissä olevat asetukset täältä >
 • Yksittäiset pilvipohjaiset ja paikalliset allekirjoitusten hallintatoiminnot – Tili- tai työryhmätason järjestelmänvalvojat voivat sallia tai estää pilvipohjaisten ja/tai paikallisten allekirjoitusvarmenteiden käytön, kun vastaanottajat käyttävät digitaalista allekirjoitusta.
  • Olemassa olevilla tileillä molemmat asetukset on otettu käyttöön palvelun yhtenäisyyden varmistamiseksi päivityksen jälkeen.    
Huhtikuu 2019 – Paikallisen varmenneallekirjoituksen salliminen
 • Ensisijainen CSC-kumppani – Vastaanottajat näkevät linkin, jota napsauttamalla he voivat luoda uuden digitaalisen allekirjoituksen allekirjoituskäyttöliittymässä allekirjoitusprosessin aikana. Järjestelmänvalvojat voivat lisätä oman URL-osoitteensa omistamansa mukautettuun sivuun viittaavan linkin alle. Tämän sivun avulla allekirjoittajat voidaan ohjata luomaan digitaalinen varmenne halutulla toimittajalla (tai siihen voidaan lisätä mitä tahansa muita ohjeita tai sisältöjä).
  • Sisäisille vastaanottajille voidaan antaa toinen URL-osoite tarpeen mukaan.
Huhtikuu 2019 – Digitaalisista allekirjoituksista vastaavan identiteetintarjoajan mukautettu URL-osoite


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4182083 Päivitetty valvontalokin tapahtuma, joka suoritetaan sähköpostiviestiä avattaessa, kun halutaan sanoa "[vastaanottaja] on katsonut sähköpostiviestin".
4208271 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Lisää minut -linkki lisäsi väärän merkkijonon.
4215863 Korjattu tekstivirhe, jossa maakoodi +61 palautti väärän maan nimen:
Sopimusta tai verkkolomaketta lähetettäessä tai sopimusta REST-sovellusliittymän kautta delegoitaessa Malli - countryIsoCode -kohdan alle ilmestyy uusi kenttä. Se on phoneInfo-kentän alapuolella, ja yhdessä countryCode-kentän kanssa auttaa määrittämään, mitä maata käytetään puhelintodennukseen (kahdella maalla voi olla sama countryCode-arvo, kuten Yhdysvalloilla ja Kanadalla, joten erotamme ne toisistaan lisäämällä niihin countryIsoCode-tunnuksen: US (Yhdysvalloille) ja CA (Kanadalle)).
4224881 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Aloitus-sivulta ladatut sopimukset näkyivät tyhjinä.
4229971 Korjattu tila, jossa sisäisen kuvan sisältävät sopimukset eivät luotettavasti lähetä Allekirjoitettu ja arkistoitu -sähköpostiviestiä lähettäjälle.
4232573 Korjattu tilanne, jossa kentän Pakollinen-ilmaisin ei katoa kentän sisällön täyttämisen jälkeen.
4233694 Korjattu tila, jossa sopimus reititettiin virheellisesti Hallinta-sivun väärään osaan tapahtuman onnistuneen suorittamisen jälkeen.
4234320 Korjattu REST v5 -sovellusliittymän ongelma, jonka vuoksi Vain minä allekirjoitan- ja Täytä ja allekirjoita -sopimukset eivät palauttaneet sopimustunnuksia.
4234694 Olemassa olevaa sopimusta muutettaessa kentän tunnistustoiminto on nyt käytettävissä, jos käyttäjä päättää siirtyä sisällönluontisivulle. Kentän tunnistustoiminto suoritetaan olettaen, että kentän tunnistustoiminto on käytössä / käyttäjän käytettävissä.
4235050 Korjattu graafinen ongelma, jonka vuoksi lomakekenttien reunat näkyvät allekirjoitussivulla eri tavalla.
4235155 Parannettu Seuraava kenttä -merkinnän siirrettävyyttä kuvakenttätyyppien hallinnan parantamiseksi.
4235452 Parannettu raportointia, jotta ne edustavat esitäyttövaiheessa olevien sopimusten tilaa entistä paremmin.
4235732 Korjattu ongelma, jonka vuoksi REST v5 -sovellusliittymä ei yhtenäisesti palauttanut dokumentin nimeä GET /agreements/{agreementID}/documents -toiminnolla.
4236359 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Allekirjoitettu ja arkistoitu -sähköpostiviesti lähetettiin, mutta sitä ei vastaanotettu, jos Salasanasuojaus-toiminto oli käytössä.
4236644 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Yhdysvaltain päivämäärämuoto saattoi saada päivämäärätekstin vioittumaan.
4237182 Parannettu DC-käyttäjien istunnonhallintaa, jotta sisältö avataan varmasti oikein (vs. tyhjät sivut).
4238264 GET /agreements/{agreementId} -kutsua REST v5 -sovellusliittymän tapahtumien description-kentässä palautettiin <etunimi sukunimi (sähköposti)> eikä <etunimi sukunimi>.
4239679 Korjattu näyttöongelma, joka ilmeni edistyksellistä tilien jakoa käytettäessä, kun kolmas osapuoli jakoi vaihdetun käyttäjän sisältöä.
4239688 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoitetun kopion lähetysvaihtoehto ei ollut käytettävissä allekirjoittajan delegoinnin sisältävissä mukautetuissa työnkuluissa.
4239704 Korjattu ongelma, jonka vuoksi käyttäjät eivät pystyneet viemään raporttitietoja.
4239823 Korjattu harvoin ilmenevä ongelma, joka johtaa virheeseen, kun sähköpostiosoitetta haetaan Tietosuoja-välilehdestä.
4240803 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimuksen tilaa ei delegoitaessa päivitetty oikein.
4240809 Vain lähettäjään liittyvien nimitietojen tapauksessa vain määritys säilyy, ja se palautetaan myöhemmissä API-kutsuissa. Työnkulkua ei myöskään enää kohdella Lähettäjä allekirjoittaa ensin -työnkulkuna, ja Lähettäjä allekirjoittaa ensin -työnkulun mukautettuja toimintatapoja, kuten eSign-sivun avaamista lähetyksen jälkeen tai Ei allekirjoitusta -sähköpostiviestejä, ei enää liitetä.
4240919 Parannettu MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS-parametrin dokumentointia käyttäjää päivitettäessä.
4241489 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Admin Consolen kautta lisätyt käyttäjät eivät saaneet ristiriidasta kertovia sähköpostiviestejä, jos he kohtasivat pirstaleiden välisen siirron.
4241493 Korjattu ongelma, jonka vuoksi paikallisia allekirjoituksia ei tarjottu joidenkin digitaalisten allekirjoitusten vaihtoehtona. Versiosta 10.3 alkaen asiakkaat voivat määrittää ryhmästä lähetetyt sopimukset käyttääkseen digitaalisia allekirjoituksia lataamalla ja allekirjoittamalla sopimuksia vain Acrobatilla ja välttämällä pilvipohjaisten digitaalisten allekirjoitusten käyttöä.
4242208 Parannettu Päivämäärä-kenttää, jotta yhdellä vastaanottajalla voi olla samassa sopimuksessa useita eri päivämääriä.
4243893 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sisäiset käyttäjät eivät näyttäneet oikeaa sähköpostiosoitetta valvontaraportissa.
4243953 Nyt käytetään yhtenäistä digitaalisen allekirjoituskentän dimension (leveyttä ja korkeutta) -oletusparametria, kun luodaan digitaalisia allekirjoituskenttiä sisältävää sopimusta, kentän sijoitustapaan katsomatta (tekstitunniste vs. vetäminen ja pudottaminen).
4244195 Korjattu allekirjoitetussa dokumentissa ja valvontaraportissa olevan aikaleiman Aika (sekunteina) -siirtymä, joka ilmenee, kun allekirjoituksen syy on käytössä.
4244712 Korjattu ongelma, jonka vuoksi käyttäjät eivät pystyneet lähettämään sopimuksia Google Team Drivella.
4244858 Korjattu harvoin ilmenevä tila, jossa suuri määrä Allekirjoitettu ja arkistoitu -sähköpostiviestejä saatettiin toimittaa samalle vastaanottajalle.
4245053 Korjattu ongelma, jossa delegoitu allekirjoittaja yrittää lisätä allekirjoitetun allekirjoituksen ja estää alkuperäistä allekirjoittajaa lisäämästä allekirjoitusta.
4245178 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoituksen syyn sisältävät digitaaliset allekirjoitukset peittivät allekirjoituksen päivämäärän.  
4247378 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ohjatun siirtymisnuolen aktiivinen alue ulottuu kuvakkeen yli.
4247303 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiettyjen sivujen hyperlinkit eivät toimineet mobiilisovelluksessa (Android ja iOS).

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4227560 Korjattu ongelma, jonka vuoksi valtuutus-URL-osoite (OAuth-prosesseille) ei toiminut, kun SAML-tilaksi oli asetettu Pakollinen 
4232039 Korjattu viive uusissa työnkuluissa, kun niitä täytetään Työnkulun valintaluetteloon.
4243078 Korjattu ongelma, jonka vuoksi kuvapohjaisten allekirjoitusten allekirjoituskäyttöliittymässä näkyi kellonaika-/päivämääräleima
4243910 Korjattu v5 API:n ongelma, jonka vuoksi muistutukset eivät käynnistyneet Mega Sign -tapahtumien osalta
4243918 Korjattu ongelma, jonka vuoksi "zoomaus nipistämällä" ei toiminut Android-tablettilaitteilla
4244022 Entistä parempi tikettijärjestelmä käyttäjien sähköpostimuutosten hallintaan

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4207768

Korjattiin PIN-koodin ja OTP-näytön käyttöliittymä, joka ei näkynyt oikein mobiililaitteilla.

4223649

Parannettiin sopimuksen peruuttamisen ja poistamisen ohjekuvakkeiden kuvausta

4236140

Korjattiin kentän kelpoisuustarkistuksen päivämäärämuoto

4236147

Korjattiin Tiedosto-osiota siten, että se näkyy oikein uuden mukautetun työnkulun käyttöliittymässä.

4238650

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi joissakin tileissä Sallitut vastaanottajien roolit -ominaisuutta ei näytetty

4238855

Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajalle lisättiin allekirjoituskenttä, kun API v6:lla lisättiin lomakekenttiä kahden rinnakkaisen hyväksyjän ja yhden allekirjoittajan kanssa tehtyyn sopimukseen

4239831

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi koreankielisenä lähetettyä viestiä ei voitu allekirjoittaa mobiilitoiminnolla.

4240827

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi Peruutetut/Hylätyt-jonon asiakirjoille annettiin virheilmoitus "Tämän sopimuksen tietoja ei voi näyttää tällä hetkellä."

4240995

Korjattiin ongelma, jossa vastaanottaja ei saanut tekstiviestiä allekirjoituksen mobiilivaihtoehdon käyttöä varten.

4241012

Korjattiin ongelma, jossa PUT /agreements/{agreementId}/formFields -kutsu null-arvoilla tuotti yleisen virheen (palvelimen 500-virheen)

4241062

Korjattiin ongelma, jossa API:n PUT /agreements/{agreementId}/state -päätepiste loi ajoittain virheilmoituksen "MISC_SERVER_ERROR"

4241374

Korjattiin virhe, jossa mallin kenttien leveyttä ja korkeutta ei tallennettu

4241381

Korjattiin ongelma, jossa virheellinen "widgetin vahvistussähköposti" lähetettiin widgetin allekirjoittajille.

4241723

Korjattiin ongelma, joka liittyi upotetun lähetyssivun Ariba-integraation puhelintodennukseen

4242529

Korjattiin ongelma, jossa BAD_REQUEST-virheitä ilmeni REST Swagger -sovelluksen POST/Widgets- ja POST/Agreements-kutsujen yhteydessä

4243026

Korjattiin tilanne, jossa Sopimuksen nimi -kenttä voitiin täyttää automaattisesti lähettäjän sähköpostiosoitteella Chrome-selainta käytettäessä

4243046

Korjattiin virhe, joka tuli näyttöön napsautettaessa useasta tiedostosta koostuvaa digitaalisesti allekirjoitettua sopimusta, kun usean tiedoston lataus on käytössä

4243067

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi postSign redirectUrl ei toiminut kohteessa POST /megaSigns

4243073

Korjattiin aikakatkaisuvirhe kutsuttaessa GET agreements/agreementId/documents -API-rajapintaa

4243184

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi Käyttäjäasetukset-kohdan Viimeisin kirjautuminen -kohdassa näkyi järjestelmänvalvojan kirjautumisaika käyttäjän kirjautumisajan sijasta.

4243252

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi KBA/PhoneAuth-kulutusta ei päivitetty SOUPissa.

4243285

Korjattiin ongelma, joka ilmeni tilanteessa, jossa lähettäjällä on useita vastaanottajapaikkoja yhdessä tapahtumassa

4243366

Korjattiin ongelma, jossa widgetit ilman pirstaleen etuliitettä eivät näkyneet selaimessa oikein

4243589

Korjattiin ongelma, jonka vuoksi Live Signin kautta luotujen sopimusten Hyväksy-painikkeessa ilmeni viive mobiililaitteilla

4244192

Tšekkiläinen lokalisaatio sähköposteissa: Smluvu => Souhlas

4245162

Korjattu ajoittaiset Acrobatin "jumiutumiset", kun aikaleimapalvelu ei ole käytettävissä

Muuttumattomat auditointiraportit

Tämän julkaisun myötä uudet muuttumattomat auditointiraportit on otettu käyttöön kaikissa palvelutasoissa.

Tämän muutoksen myötä kaikkien tapahtumien aikaleiman muoto on VVVV-KK-PP ja aikavyöhyke GMT.

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4036211 Parannettu Hallinta-sivun hakutoiminnon suodatintoimintoa
4193226 Korjattu ongelma, jossa Mega Sign -tapahtuman tekstitunnisteissa tapahtui virhe, kun Signer2-kenttiä ei tunnistettu lähetyshetkellä
4194228 Korjattu ongelma, jossa joidenkin sirpaleiden apupyyntöjä uudelleenohjattiin kirjautumissivulle
4212732 Korjattu ongelma, jossa vanhoja tapahtumia palautettiin kun "onlyShowLatestEvent": true
4215910 Korjattu ongelma, jossa puhelinvarmennusta käyttävät korvatut vastaanottajat aiheuttivat virheitä delegoinnin jälkeen.
4227813 Parannettu allekirjoituskenttää niin, että siihen mahtuu pitkät sähköpostiarvot
4231847 Korjattu Display Email -arvon määrittäneiden käyttäjien välillä ilmenevä ristiriita, sekä digitaaliset allekirjoituskentät
4232304 Korjattu ongelma, jossa vain luettavissa olevia kenttiä ei sisällytetty kaavakkeen tietoihin kentän tietoja vietäessä
4233232 Korjattu kenttiin liittyvä ristiriita, kun I-9- ja W-9-kirjastoja lähetettiin samassa tapahtumassa
4235332 Parannettu mobiilisovelluksen kykyä hallita ylätunnisteita ja vierityspalkkeja
4235631 Korjattu ongelma, joka esti SAML-tunnistuksen käytettäessä Google G-Suitea tunnistetietojen toimittajana
4235739 Korjattu ongelma, jossa suunnistusasetukset olivat näkyvissä, kun noChrome = true
4237020 Korjattu ongelma, joka ilmeni, kun edistyneen jaon jakaja yritti muuttaa viimeistä voimassaolopäivää
4237283 Parannettu hollanninkielisen hallintasivun tekstisisältöä
4238201 Korjattu ongelma, jossa esitäytetyn kenttätiedon vienti raporttiin ei toiminut oikein
4238612 Korjattu ongelma, jossa uudelleenohjausosoitetta ei noudatettu Oauth-ohjaussivun vanhentumisen jälkeen
4238667 Korjattu ongelma, joka ilmeni, kun vastaanottaja delegoitiin kolme kertaa
4239560 Korjattu ongelma työnkulun suunnittelijassa, jos vastaanottajalla oli heittomerkki sähköpostiarvossa
4239632 Korjattu ongelma, joka ilmeni ilmoituksena luettaessa sopimushistoriaa hallintasivussa
4239674 Korjattu ongelma, joka esti Widgetin tietojen tarkastelemisen hallintasivulla
4239678 Parannettu puhelinvaltuutuksen muokkausta 
4239823 Parannettu GDPR-työkaluja niin, että ne pystyvät noutamaan vanhoja sopimuksia paremmin
4239868 Vähennetty järjestelmän viivettä liitettäessä asiakirjoja esitäytön aikana edistyneessä tilin jakamisessa
4239872 Parannettu virheiden hallintaa widgetien allekirjoittamisen aikana
4240303 Parannettu mobiilikirjautumisen sujuvuutta

Luotettava ja turvallinen, alan johtava ratkaisu

Vastaanottajan vahva todennus on nyt mahdollista viranomaisen myöntämän asiakirjan (passin, ajokortin tai henkilökortin) sekä vastaanottajan reaaliaikaisen kuvan yhdistelmän avulla.

Tuhansia erityyppisiä henkilötodistuksia kaikkialta maailmasta voidaan todentaa reaaliajassa käyttämällä kymmeniä tekoälyä hyödyntäviä automaattisia tunnistustekniikoita, kuten asiakirjan rakenteen arviointia, BIO-MRZ-vertailua jne.

Henkilötodistuksesta poimittua kuvaa ja käyttäjän selfie-kuvaa verrataan automaattisesti toisiinsa kehittyneiden kasvontunnistusalgoritmien avulla sen varmistamiseksi, että henkilötodistuksen lähettänyt käyttäjä on sen todellinen omistaja.

(Rajoitettu julkaisu - pyydä käyttöoikeuksia menestyspäälliköltäsi)


OAuth-tuki CSC-kumppaneille

Allekirjoittajat voivat käyttää digitaalista TSP-allekirjoitustaan kolmansien osapuolten (Google, Facebook jne.) kirjautumistunnusten ja OAuth-todennuspalvelun kautta, minkä ansiosta heidän ei tarvitse kirjautua jokaisella kerralla erikseen TSP-järjestelmän kirjautumistunnuksilla. 

Adobe Signiin on tulossa uudet, viralliset auditointiraportit, jotka luodaan ainoastaan allekirjoitustyökulun viimeistelyn yhteydessä. Tilapäisraportti on saatavana ennen lopullista, virallista raporttia.  Tästä julkaisusta alkaen uusi raporttiominaisuus tulee asteittain käyttöön alemman tason asiakkaille. Kaikki Enterprise- ja Global-tason asiakkaat voivat käyttää ominaisuutta aikaisin vuonna 2019.

Tämän muutoksen myötä kaikkien tapahtumien aikaleiman muoto on VVVV-KK-PP ja aikavyöhyke GMT.


Parannettu käyttökokemus

Mukautetun työnkulun kautta lähetetyissä sopimuksissa voidaan nyt käyttää yksittäistä aiempaa asiakirjamallia ja työnkulkumääritystä, jolloin sopimuksen valinnaiset allekirjoitukset ja kentät voidaan ohittaa.

Esimerkiksi kahdelle ulkoiselle allekirjoittajalle ja yhdelle sisäiselle varmentajalle luotu kirjastomalli voidaan nyt lähettää yhdelle ulkoiselle allekirjoittajalle. Työnkulku ohittaa kentät, jotka on määritetty toiselle allekirjoittajalle ja varmistaa näin, että varmentaja soveltaa tietojaan oikeisiin kenttiin.


Integraatiot

Dropboxin selainversioon julkaistaan uusi File Actions (Tiedostotoiminnot) -työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat valita yksittäisiä tiedostoja tutun Dropbox-käyttöliittymän kautta ja lähettää valitun tiedoston (Word Doc tai PDF) allekirjoitettavaksi Adobe Signilla. Adobe ID-tunnus vaaditaan.

Adobe Signin MS Dynamics 365 -integrointi laajentuu Dynamics 365 for Talentiin, joten HR- ja rekrytointipäälliköt voivat käyttää sähköisiä allekirjoituksia Dynamicsin kautta lähetetyissä kirjeissä. 

Adobe Sign integroituu saumattomasti HR Service Delivery -sovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää luotettavien, oikeudellisesti sitovien sähköisten allekirjoitusominaisuuksien lisäämiseen mihin tahansa asiakirjaan.

Adobe Sign integroidaan Workplace by Facebookiin, minkä ansiosta yhteisasiakkaat voivat käyttää sähköisen allekirjoittamisen työnkulkua saumattomasti suoraan Workplace-ympäristössä. Käytettävissä vuoden 2019 alkupuolella.


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4208150 Korjattu aikavyöhykeristiriita Täytä ja allekirjoita -sopimuksissa
4208214 Korjattu ongelma, jossa automaattinen delegointi epäonnistuu, jos delegoinnin kohdehenkilö on jo osa sopimusta
4211047 Parannettu sisällön muotoilua valuuttakentissä
4213971 Korjattu IE11:tä ja Aloitus-suunnistusnuolta koskeva latausajan synkronointiongelma
4220788 Korjattu API-lähetysongelma, jossa lähettäjä asetettiin ensimmäiseksi rinnakkaiskäyttäjien ryhmän vastaanottajaksi, jos hän kuului rinnakkaisiin vastaanottajiin
4221170 Korjattu ongelma, jossa GET /agreements-menetelmä palautti Sopimus ei kelpaa -virheen, jos käyttäjä oli muu kuin lähettäjä
4221360 Korjattu ongelma edistyneessä tilin jakamisessa, joka esiintyi kun käyttäjätileillä oli identtiset näyttönimen arvot
4222055 Korjattu ongelma, jossa kirjoitettu allekirjoitus voitiin delegoida kentän sisällön täyttämisen jälkeen, jolloin ensimmäinen allekirjoituskenttä siirtyi pois paikaltaan
4223110 Korjattu käyttöliittymän virhe, jossa viimeinen osallistuja näytettiin kahdesti sisällönluontisivun osallistujaluettelossa
4224522 Parannettu visiblePages-määritteen määrittäviensovellusliittymien virheenkäsittelyä
4224704 Korjattu Täytä ja allekirjoita -toiminnon ongelma, jonka vuoksi tekstiä ei voinut lisätä, kun sovellus avattiin osoitteesta documents.adobe.com
4227806 Parannettu ladattua raporttidataa koskevaa sähköposti-ilmoitusta
4228506 v5 REST API:n parannusten ansiosta API käsittelee paremmin sopimuksia, joihin sama vastaanottaja on lisätty useita kertoja
4228555 Korjattu API-ongelma, jossa virheellinenparticipantID-arvopalautettiin, jos osallistuja korvattiin useita kertoja
4229406 Parannettu mukautettujen työnkulkujen kautta lähetettyjen sopimusten peruuttamista koskevia sähköposti-ilmoituksia
4229407 Korjattu ongelma, jossa sähköpostin sisältämä pikkukuva esitti väärää kansikuvaa, kun rajoitettu asiakirjan näkyvyys oli käytössä
4230601 Parannettu Allekirjoita-painikkeen näkyvyyttä mobiilisovelluksissa
4230764 Korjattu ongelma, jonka vuoksi documents.adobe.comin kautta lähetetyt Bio-Pharma-sääntöjä noudattavia sopimuksia ei voitu allekirjoittaa
4231703 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ensimmäisen allekirjoittajan nimi näytettiin hallintasivulla, jos toinen allekirjoittaja oli aktiivinen ja suoritti delegointitoiminnon
4232121 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Allekirjoita-sähköpostia ei lähetetty vastaanottajan toiselle esiintymälle, jos hän oli allekirjoituspinossa kahdesti peräkkäin
4232237 Parannettu MegaSign näyttää datan vientilinkin säiliötasolla
4232310 Parannettu hallintasivun tarkastelupaneelin sisällön hahmontamista pienillä näytöillä
4232604 Parannettu arkiston sähköpostiosoitteiden päivittämistä, jos käyttäjä muuttaa sähköpostiosoitettaan
4232764 Korjattu ongelma, jonka takia mallin omistajat eivät muuttaa mallia ja saivat Sopimuksen muokkaaminen epäonnistui -virheen
4233242 Parannettu allekirjoittamisen jälkeistä viestiä widgeteillä, joilla on vain yksi allekirjoittaja
4233352 Parannettu käyttöliittymä näyttää valitun kielen
4233987 Korjattu Työnkulun suunnittelijan ongelma, jonka vuoksi CC-kentästä tuli pakollinen, jos siihen tehtiin muokkauksia
4235089 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimuksesta poistetut käyttäjät eivät voineet allekirjoittaa uusia sopimuksia
4235261 Korjattu ongelma, jonka vuoksi lähettäjät saivat useita muistutuksia lähetetyistä sopimuksista
4235725 Faksin suuntanumerokenttä on poistettu käyttäjäprofiilista
4235743 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajan tilin logo ladattiin Kirjoitettu allekirjoitus -prosessin latauksen yhteydessä
4235960 Parannettu käyttäjäpalautetta OAuth-sivuja ladattaessa
4194228 Parannettu sovelluksen sisäinen sirpaleidenvälinen reititys tukisivuille
4232734 Parannettu sisäisten allekirjoittajien allekirjoituksen todennusta CFR-allekirjoitustyönkuluissa
4232754 Korjattu viestin pituus -virheilmoitus takaisinsoiton palauttaessa 411-virheen
4235002 Korjattu ongelma, jonka vuoksi PUT /formFields-toiminnon käyttäminen aiheutti Sopimusta muokattu -näytön
4235748 Parannettu koodia, joka näyttää evästeiden hyväksymisbannerin upotetuissa sovelluksissa

Käyttökokemuksen muutokset

GDPR-evästeen hallinta

GDPR-säännöt edellyttävät, että Euroopan unionissa asuvat käyttäjät myöntävät luvan ennen sellaisten evästeiden tallentamista, joita ei välttämättä tarvita sivun toimintaan.

EU:ssa asuvien, maksuttomalla tai yksityishenkilöiden palvelutasolla toimivien käyttäjien on hyväksyttävä tämä ehto, ennen kuin he voivat jatkaa Adobe Sign -palvelun käyttöä.

Evästeiden lisääminen tarvitsee hyväksyä vain kerran (laitetta kohti), ja sen jälkeen käyttäjiltä ei enää pyydetä hyväksyntää.

Työryhmän, yrityksen tai konsernin palvelutasolla toimivien asiakkaiden on pyydettävä tilin hallinnoijaa hyväksymään evästeiden lisääminen heidän tileilleen. Yksittäisiä käyttäjiä pyydetään hyväksymään evästeiden lisääminen vain silloin, jos he käyttävät Adobe Signia ennen hallinnoijaa.

EU:ssa olevilta IP-alueilta kotoisin olevia allekirjoittajia pyydetään myös hyväksymään evästeiden lisääminen, ennen kuin he voivat avata sopimuksensa.


Mukautetun työnkulun suunnittelijan parannettu käyttöliittymä

Mukautetun työnkulun suunnittelijaa käyttävillä Enterprise-tason asiakkailla parannettu suunnittelijan käyttöliittymä otetaan käyttöön.

Joulukuun versiossa parannetusta käyttöliittymästä tulee ainoa vaihtoehto, joten hallinnoijia ja heidän käyttäjiään kehotetaan perehtymään uuteen toimintoon.

Asiakkaat, jotka tarvitsevat vielä aikaa käyttäjiensä perehdyttämiseen, voivat palata käyttämään käyttöliittymän vanhaa versiota joulukuun version julkaisemiseen asti:

 • Kirjaudu sisään tilin hallinnoijana.
 • Valitse Tili > Tilin asetukset > Lähetysasetukset > Mukautetun työnkulun lähetys.
 • Poista Ota uusi mukautetun työnkulun lähetyselämys käyttöön -valintaruudun valinta.
 • Valitse Tallenna.


Näkövammaisten allekirjoittajien parannetut helppokäyttötoiminnot

Adobe Sign on sitoutunut parantamaan helppokäyttötoimintoja, ja tässä versiossa on useita merkittäviä parannuksia.

Näytönlukijoiden sivuasettelu on optimoitu selkeyttämällä näytönlukijaa, tunnistamalla käyttäjien säätimet välittömästi ja mahdollistamalla siirtyminen sopimukseen PDF-tiedostoa lataamatta. Näytönlukijat pystyvät nyt lukemaan dokumentin suoraan selaimella.

 


Adobe Signin käyttöliittymän oletusarvoinen koko näytön tila

Adobe Signin maaliskuun julkaisussa esiteltiin selaimen leveyteen perustuva, entistä joustavampi Signin käyttökokemus, joka helpottaa käyttöä pienissä laitteissa ja parantaa lukuelämystä tietokoneella. 

Se otettiin alun perin käyttöön tietyillä yritystileillä, yleisesti ottaen kaikilla yksityishenkilöiden ja työryhmien tileillä. 

Heinäkuussa tästä tuli oletuskokoonpano. Kaikki uudet käyttäjät pystyivät huomaamaan, että verkkokäyttöliittymä sovitetaan sivun leveyteen, ja komponentit pinotaan sen sijaan, että ne kutistettaisiin mahtumaan kapeaan leveyteen. Nykyisillä käyttäjillä säilyi mahdollisuus palata vanhaan toimintatapaan.

Syyskuun versiossa kaikki käyttäjät siirrettiin uuteen uudelleenjuoksutettavaan toimintatapaan, ja käyttöliittymän säätimet, joilla voitiin palata vanhaan käyttöliittymään, poistettiin.


Kokemusinnovaatio

Paranna widgetin toimintaa esitäyttämällä kenttien arvot widgetin URL-osoitteessa olevilla tiedoilla. Poista tarve hallita useita widgetejä lähes samanlaisia lomakkeita käytettäessä.  Paranna allekirjoittajien käyttökokemusta esitäyttämällä kentät, joista he eivät vastaa.  Anna asiakkaille mahdollisuus kehittää yhtä widgetiä, mutta silti segmentoida/reitittää vastaukset asianmukaisille sidosryhmille tai data-analyytikoille.

Lisätietoja saat napsauttamalla tätä>


Document Cloud -asiakkaiden HIPAA-asetukset

Adobe Signia Document Cloud -käyttöliittymän kautta käyttävien ja HIPAA-vaatimustenmukaisuutta edellyttävien käyttäjien kannattaa valita HIPAA-vaatimustenmukaisuus-valintaruutu.

 • Kirjaudu suoraan Adobe Signiin Adobe Sign -tilien hallinnoijana.
 • Valitse Tili > Tilin asetukset > HIPAA-asetukset.
 • Valitse Organisaationi edellyttää HIPAA-standardin noudattamista -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
 • Valitse Tallenna.

Tämä asetus torjuu Document Cloud -käyttöliittymän ilmoitukset.

Adobe Signiin suoraan kirjautuvien asiakkaiden ei tarvitse ottaa tätä asetusta käyttöön.

Adobe Signia Document Cloud -käyttöliittymän kautta käyttävien ja HIPAA-vaatimustenmukaisuutta edellyttävien käyttäjien kannattaa valita HIPAA-vaatimustenmukaisuus-valintaruutu.

 • Kirjaudu suoraan Adobe Signiin Adobe Sign -tilien hallinnoijana.
 • Valitse Tili > Tilin asetukset > HIPAA-asetukset.
 • Valitse Organisaationi edellyttää HIPAA-standardin noudattamista -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
 • Valitse Tallenna.

Tämä asetus torjuu Document Cloud -käyttöliittymän ilmoitukset.

Adobe Signiin suoraan kirjautuvien asiakkaiden ei tarvitse ottaa tätä asetusta käyttöön.

Lisää yksityiskohtaisuutta allekirjoitusten muistutusilmoituksia määritettäessä. Päivittäisten tai viikoittaisten muistutusten lisäksi voit asettaa muistutuksia joka toiselle päivälle, joka työpäivälle, joka kolmannelle päivälle ja joka viidennelle päivälle!

Lisätietoja muistutuksista saat napsauttamalla tätä>


Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana*

GDPR-evästeen hallinta Kaikki 6. syyskuuta 2018
Mukautetun työnkulun suunnittelijan parannettu käyttöliittymä Enterprise 6. syyskuuta 2018
Widgetit – täyttö URL-osoitteen kautta Business ja Enterprise 6. syyskuuta 2018
Document Cloud -tilien HIPAA-vaatimustenmukaisuus Kaikki 6. syyskuuta 2018
Laajennetut muistutusvaihtoehdot Kaikki 6. syyskuuta 2018
Parannetut helppokäyttötoiminnot Kaikki 6. syyskuuta 2018


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4175944 API-kutsujalla ei ole lupaa tämän toiminnon suorittamiseen -virheilmoitus, kun jaetussa mallissa käytetään GET /libraryDocuments/ID -menetelmää.
4193231 Vastaanottajan suojausasetus -saraketta ei näy raporttia taustalta suoritettaessa.
4199103 Välilehtien käyttö (TAB- tai NEXT-painikkeen painaminen) ei toimi hyvin Adobe Sign -lomakkeessa (lomakekentissä).
4201566 Sopimus näkyy toisella vastaanottajalla tyhjänä.
4203106 Allekirjoittajan viestit -asetuksen URL-osoitetta ei muunneta hyperlinkiksi.
4210091 Raportin parametrien muuttaminen raportissa muuttaa koontinäytössä suorituksen mediaaniajan värien järjestystä.
4212595 Jos Minun on allekirjoitettava -valintaruutua napsautetaan nopeasti MegaSignin lähetyssivulla, valintaruutu näkyy valittuna, mutta asetusta ei oteta käyttöön.
4219812 Peruutettua sähköpostiviestiä ei lähetetä korvatulle allekirjoittajalle.
4220682 Ensimmäisen vastaanottajan ruutu täytetään lähettäjän sähköpostiosoitteella.
4223594 Näytä sopimus -sivulla ei pitäisi sallia poistettujen sopimusten tarkastelemista.
4223667 Sisältöä kolmannen osapuolen integroinnista lähetettäessä tapahtumassa ilmenee joskus virhe.
4223756 Työnkulun Ohje lähettäjälle -osassa ei tunnisteta rivinvaihtoa.
4223856 Taustapalvelun Muokannut-toiminto tyhjennetään, jos muutoksen on tehnyt asiakkaan käyttäjä.
4223902 Kopion saava käyttäjä ei saa päivittäisten muistutusten sähköpostiviestejä.
4223991 Allekirjoittajat saavat useita allekirjoitettuja ja arkistoituja kopioita.
4224477 Allekirjoittajan vahvistustapaa ei voi muuttaa lähetyksen jälkeen.
4224769 Käyttäjät, joilla lähetystoiminto on POISTETTU KÄYTÖSTÄ, eivät voi lähettää, kun he jakavat tilin ja lähetys on OTETTU KÄYTTÖÖN.
4224783 Asiakas saa virheilmoituksen, kun hän yrittää käyttää Hallinta-sivun Historia-välilehteä.
4224835 Puuttuvat Allekirjoitus-kentät avautuvat sisällönluontisivulle, vaikka allekirjoituskentät on määritetty allekirjoittajille.(asiakkaan sähköpostiosoitteen kanssa)
4227764 Tutkitaan ongelmaa, jonka vuoksi kanadalaisen matkapuhelinnumeron ilmoitetaan olevan lankapuhelinnumero.
4227839 Käytä yrityksen nimeä kaikilla käyttäjillä -asetuksen arvo ei säily.
4227871 Tietty matkapuhelinnumero aiheuttaa virheilmoituksen Mobiiliallekirjoitus-toimintoa käytettäessä.
4227886 MegaSign – Minun on allekirjoitettava -valintaruutu pysyy valittuna.
4227894 Kopion saavia vastaanottajia, joiden välissä on välilyönti, ja kirjastomalleja ei tunnisteta työnkuluissa.
4227959 Tutkitaan norjalaisen asiakkaan ongelmaa – mobiiliallekirjoituksen tekstiviestiä ei vastaanotettu.
4228335 REST-ohjelmointirajapinta v6 - Allekirjoitustasi tarvitaan -sähköpostiviestiä ei lähetetä, kun lähettäjä on sama kuin ensimmäinen allekirjoittaja.
4228555 Kun MULTI_ACTION_ENABLED on tosi, get/agreements/id -pyyntö ei palauta osallistujan tunnusta, sama allekirjoittaja korvataan useammin kuin kerran
4229533 Hallinta-sivun Haun lisäasetukset -palkki pysyy muutaman minuutin ajan harmaana, eikä käyttäjä pysty tekemään hakuja sopimuksista.

Kokemusinnovaatio

Hyödynnä työnkulkujen automaatiota entistä paremmin

Paranna Adobe Signin Työnkulun suunnittelijalla luotuja liiketoimintaprosesseja. Uusi Mukautettu työnkulku -lähetystoiminto parantaa lähetystoimintoa modernilla uudelleenjuoksutettavalla mallilla, joka on mukautettu lähetystoimintoon. 

Lue lisää Työnkulun suunnittelijan parannuksista >

 

Huomaa, että mukautettu työnkulku eroaa lähetystoiminnosta, sillä se mahdollistaa lähetystoiminnon määrittämistä koskevien ohjeiden lisäämisen.  Uusi Lähetä-työnkulku lisää nämä ohjeet sivun ylälaitaan, kun taas perinteisessä toiminnossa nämä ohjeet olivat lähetysparametrien vieressä.

Kun uusi käyttöliittymä otetaan käyttöön, nämä uudet toiminnot ovat käytettävissä työnkulun suunnittelijassa:

 • Käytä kirjastomalleja, jotka edellyttävät allekirjoittajilta digitaalisia allekirjoituksia
 • Määritä vastaanottajat todentamaan puhelinpohjaisella PIN-koodilla
 • Määritä vastaanottajaryhmät määritettäviksi lähetyssivulla
 • Liitä tiedostoja mistä tahansa lähteestä lähetyssivulla

 


Yksinkertaisten lomakkeiden allekirjoittaminen digitaalisella tunnuksella

Allekirjoita dokumentteja tai lomakkeita Täytä ja allekirjoita -työkalun avulla pilvipohjaisella digitaalisella allekirjoituksella dokumentin muotoon katsomatta.  Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin lähettää sopimus ja lisätä allekirjoitus.  

Täytä ja allekirjoita -tuotteen kaikki aikaisemmat toiminnot ovat luonnollisesti edelleen käytettävissä.   Mikään ei voisi olla enää helpompaa!

Lue lisää Täytä ja allekirjoita -toiminnosta >

 

 

Tekstiviestivahvistuksen mukauttaminen

Mukauta tekstiviestivahvistusprosessi yrityksesi nimellä. Näin voit varmistaa, että vastaanottajat tietävät PIN-koodin tulevan yritykseltäsi.

Lue lisää tästä uudesta toiminnosta >

 

 

Laajennettu vaatimustenmukaisuus

GDPR

Asiakastilien hallinnoijat voivat nyt noudattaa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetusta (GDPR) täydellisesti allekirjoittajilta kerättyjen tietojen suoralla hallinnalla. Tietosuojasta vastaavilla hallinnoijilla on oikeudet poistaa työntekijöiden käyttäjätietoja järjestelmästä, kuten myös poistaa allekirjoittajilta sopimuksia, jotka eivät enää ole liiketoiminnan kannalta tarpeen.

GDPR:n vaatimustenmukaisuuden yleiskatsaus löytyy täältä >

 

GDPR:n tueksi on saatavilla kolme työkalua:

 • Käyttäjälokit – Käyttäjillä on oikeus tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja Adobe Sign kerää.
 • Sopimusten poistaminen – Tietosuojasta vastaavilla hallinnoijilla on oikeus hakea vastaanottajan sähköpostiosoite, tarkistaa kaikki löydetyt sopimukset ja poistaa ne, joita ei enää tarvita.
 • Käyttäjien poistaminen – Tietosuojasta vastaavilla hallinnoijilla on oikeus poistaa kuka tahansa tileillään oleva käyttäjä.

 

 

Biotieteisiin liittyvät parannukset

Noudata 21 CFR Part 11 -määräyksiä tilisi kaikissa mukautetuissa työnkuluissa. 

Työnkulun suunnittelija tukee nyt digitaalisia allekirjoituksia.

Kun Pakollinen henkilötietojen todennus on käytössä, vastaanottajan on todennettava henkilötietonsa, kun hän napsauttaa Allekirjoita -painiketta.  

 • Success Manager voi pyynnöstä poistaa tämän viimeisen todennusvaiheen.

 

Oletusarvoisesti Adobe Signin todennusmenetelmä lisää vastaanottajan sähköpostiosoitteen todennuspaneeliin. 

 • Success Manager pystyy määrittämään oletustoiminnon niin, että sähköpostikenttä jätetään tyhjäksi. 

 

Biotieteiden yleiskatsaus löytyy täältä >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign vastaa täydellisesti FedRAMP Tailored -ohjelman vaatimuksia kaikilla käyttäjillä ja kaikilla palvelutasoilla.

 

 

Pilviallekirjoituksen kehitys

Pilviallekirjoitusten parannetut hallintatoiminnot

Lisäämällä rakeisuutta pilviallekirjoituksen esivalintatoimintoon hallinnoijat voivat hallita, mitkä digitaalisten allekirjoitusten toimittajat allekirjoittaja näkee sen mukaan, onko hän Adobe Sign -organisaation sisäinen tai ulkoinen käyttäjä.

Rajoitetun palveluntarjoajan (esim. BankID) kanssa liikesuhteessa olevien asiakkaiden on toimitettava tilitunnuksensa kyseiselle palveluntarjoajalle, jotta he pystyvät käyttämään tunnistetietojen toimittajaa. Tilitunnus löytyy ulkoisten allekirjoittajien asetusten alta.

Lue lisää tunnusten toimittajien valinnasta täältä >

 

 

RSA-PSS-tuki

Entistä turvallisemman allekirjoitusalgoritmin tuki. Vastaa Saksan hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia koskevia vaatimuksia.

 

 

Pilviallekirjoituksen kehitys

Integrointi REST-ohjelmointirajapinnan versioon 6 ja webhookeihin

Integroi Adobe Sign entistä nopeammin ja hyödynnä uusia tehokkaita toimintoja seuraavan sukupolven ohjelmointirajapintatoiminnoilla, muun muassa uudella webhookien hallintatoiminnolla, jolla voit luoda koontinäyttöjen päivittämiseen ja seuraavan vaiheen prosessien käynnistämiseen tarkoitettuja palveluviesti-ilmoituksia.

 


Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7

Täysin uudelleensuunnitellun käyttäjäkokemuksen ja LinkedInistä haettujen asiakkaiden yhteystietojen ansiosta myyntitiimisi voivat tehdä kauppoja entistä nopeammin. Upottamalla Adobe Signin Microsoft Dynamics -työnkulkuihin voit automatisoida tarjous- ja maksuprosessisi kokonaan.

Kaikki oppaat on lueteltu Dynamicsin integrointisivulla >

 

 

Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

Työnkulun automatisointiin liittyvät parannukset Enterprise 11. kesäkuuta
Yksinkertaisten lomakkeiden allekirjoittaminen digitaalisella tunnuksella Kaikki 11. kesäkuuta
Tekstiviestien mukauttaminen Business ja Enterprise 11. kesäkuuta
GDPR Kaikki 11. kesäkuuta
Biotieteisiin liittyvät parannukset Enterprise 11. kesäkuuta
FedRAMP Tailored Kaikki 11. kesäkuuta
Pilviallekirjoitusten parannetut hallintatoiminnot Business ja Enterprise 11. kesäkuuta
RSA-PSS-tuki Kaikki 11. kesäkuuta
REST v6 -ohjelmointirajapinta ja webhookit Enterprise 11. kesäkuuta
Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. kesäkuuta

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4022024 Allekirjoituskokemusta on parannettu Hallinta-välilehdessä, kun käyttäjät käsittelevät samaa sopimusta useamman kerran.
4181842 Korjattu ongelma, jonka vuoksi vastaanottajan sopimus ei ilmestynyt Hallinta-välilehteen, jos vastaanottaja kuului vastaanottajaryhmään.
4181927 Korjattu ongelma, jonka vuoksi automaattinen delegointitoiminto ei välittänyt sopimusta oikein, jos delegoija sisältyi vastaanottajaluetteloon useammin kuin kerran.
4183019 Apple-laitteiden evästeetöntä tukea on parannettu widgettejä käytettäessä.
4196244 Allekirjoittajan korvaustoimintoa on parannettu, jotta nykyiset vastaanottajat voidaan listata useammin kuin kerran.
4198442 Korjattu ongelma, joka saattoi johtaa REST-ohjelmointirajapinnan POST/Agreement-komennon Virheellinen pyyntö -vastaukseen.
4201635 GPS-paikanmäärityksen käsittelyä on parannettu. 
4202778 Korjattu ongelma, jonka vuoksi kentän oletustiedot saatettiin siirtää dokumenttiin, jos kentän paikkaa muutettiin.
4204328 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostoja, joilla oli hyvin pitkät nimet, ei mahdollisesti voitu poistaa uudesta sopimusmallista.
4207846 Korjattu ongelma, jonka vuoksi aksenttimerkkejä sisältävät merkit merkittiin joskus tuntemattomiksi merkeiksi
4208002 Korjattu määritysongelma, jonka vuoksi sopimuksen hylkäyksen syitä ei täytetty raportteihin.
4209645 Korjattu ongelma, jonka vuoksi digitaalisen allekirjoitusobjektin biometriset allekirjoitukset saattoivat aiheuttaa allekirjoitusprosessin jumittumisen.
4210095 Tapahtumasivulle on lisätty vesileima esimerkkitapahtuman osoittamiseksi.
4210491 Korjattu kirjastoon liittyvä ongelma, jonka vuoksi liitetty kirjastodokumentti saattoi estää työnkulkua käynnistymästä oikein.
4211295 Korjattu ongelma, joka esti Täytä ja allekirjoita -toiminnon allekirjoitukset, jos käsin piirrettyjä tai kuvan muotoisia allekirjoituksia ei sallittu.
4211537 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetit eivät tallentaneet kenttien rooliasetuksia.
4211656 Parannettu viimeisten voimassaolopäivien liittämistä sopimuksen luontiaikaan.
4212722 Korjattu ongelma, jonka vuoksi hylkäyksen syitä ei aina huomioitu, kun hylkäys suoritettiin hallintasivulta.
4213328 Helppokäyttötoimintoja on parannettu ihmisille, jotka käyttävät allekirjoitettaessa näytönlukuohjelmia.
4215256 Parannettu tapaa, jolla näytönlukuohjelmat pystyvät käyttämään ponnahdussisältöjä dokumentteja allekirjoitettaessa.
4215416 Allekirjoituspyyntösähköpostiviestin portugalinkielistä käännöstä on selkeytetty.
4215419 Näytössä pitkiä sisältöjä sisältävien kenttien selitteiden näyttötapaa on parannettu.
4215906 Korjattu ehto, jonka vuoksi peruutetut widgetit voitiin palauttaa Allekirjoitettavana-tilaan, jos alkuperäinen allekirjoittaja vahvisti allekirjoituksensa peruutuksen jälkeen.
4216325 Parannettu toimintoa, jolla ryhmien hallinnoijat voivat lisätä käyttäjiä eränä CSV-tiedoston avulla.
4217578 Korjattu allekirjoituksen jälkeiseen uudelleenohjaukseen liittyvä ongelma, jonka vuoksi digitaaliset allekirjoitukset lisättiin uudelleenohjauksessa 0 sekunnin viiveellä.
4218427 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetit eivät lähettäneet ulkoisen arkiston kopiota, jos arkiston sähköpostiosoite oli muuttunut widgetin julkaisemisen jälkeen.

Määritä allekirjoitusasetukset ennakkoon niin, että mobiililaitteissa vaaditaan käsin kirjoitetut allekirjoitukset. Allekirjoittajien mobiililaitteisiin lähetetään tekstiviesti, ja allekirjoittajat voivat allekirjoittaa sormellaan tai piirtokynällä.


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4192638 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ehdolliset liitetiedostokentät eivät sallineet lähetystä Safariin.
4196239 Korjattu virhe, jonka vuoksi Mega Sign -toiminto ei tunnistanut malleihin lisättyjä allekirjoituskenttiä oikein.
4197658 Parannettu SAML:n sisään- ja uloskirjautumisen URL-osoitteita niin, että ne tukevat entistä useampia parametreja.
4204151 Korjattu harvinainen tila, jossa lomakekentät siirtävät yhden sivun useita malleja lisättäessä.
4207445 Parannettu ilmoittamista peruutetuista sopimuksista, kun hylkäävä osapuoli kuuluu hybridiin työnkulkuun.
4208213 Parannettu widgetillä allekirjoittamista Safarissa, kun evästeet on poistettu käytöstä.
4208237 Parannettu vaihtoehtoja ladata tukidokumentit niiden alkuperäisessä muodossa.
4208421 Parannettu Excel-dokumenttien muuntamista PDF-muotoon.
4209132 Korjattu ongelma, jonka vuoksi päivämääräkenttien muotoilua ei joissakin API-tapahtumissa huomioitu.
4209983 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ehdolliset valintaruudut eivät lukeneet tekstikenttien oletusarvoja oikein.
4212432 Korjattu tila, jossa REST-API-kutsut eivät tietyissä tilanteissa huomioineet aluekohtaisia asetuksia.
4215323 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajakenttiä ei joissakin harvinaisissa tapauksissa hahmonnettu.
4215324 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ulkoisen arkiston käyttäjät eivät saaneet lopullista PDF-tiedostoa.
4215418 Korjattu näkyvyyteen liittyvä ristiriita, jonka vuoksi rajoitettua näkyvyyttä koskevien sääntöjen alaiset jaetut dokumentit eivät näkyneetkäyttäjille, joiden kanssa dokumentit on jaettu.
4215420 Korjattu kirjasimiin liittyvä ongelma, jonka vuoksi tekstikentät sijoitettiin dokumentissa samaan paikkaan kuin allekirjoituskentät.

Biotieteiden vaatimustenmukaisuus

Vastaa biotiedealan sähköisiä tietueita ja allekirjoituksia säätelevää, kansainvälisesti hyväksyttyä FDA 21 CFR Part 11 -määräystä. Tänä päivänä CFR21-vaatimustenmukaisuus on mahdollista vain käyttämällä digitaalisia allekirjoituksia. Tämä versio laajentaa mahdollisuuksiasi ottamalla CFR21-11-vaatimustenmukaisuuden käyttöön:

phone_auth_-_9_3

 

reason_pick-list-93
 • Pakota käyttämään paikallista aikaleimaa – Näytä suojatun allekirjoituksen aika allekirjoituskentän visuaalisena komponenttina käyttämällä paikallisen aikavyöhykkeen siirtymää. Aikaero tallennetaan dokumenttiin ja kirjataan kirjausketjuun.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association on kansainvälisten lääketeollisuus-, biotiede- ja terveydenhuoltoalojen digitaalisesta tunnistetieto- ja allekirjoitusstandardista vastaava järjestö. Adobe Sign on sertifioitu tuote, joka vastaa SAFE-BioPharman kaikkia tuote- ja palvelusertifiointivaatimuksia. Tämä ratkaisu varmistaa myös FDA 21 CFR Part 11 -määräysten noudattamisen digitaalisilla allekirjoituksilla, kun käytetään esimerkiksi TransSpedin myöntämiin varmenteisiin perustuvaa todennusta.


Lomakkeet

Kerää maksut, kuten sopimusmaksut, lahjoitukset ja verkkotilaukset, vaivattomasti ja turvallisesti sillä välin, kun vastaanottajat täyttävät ja allekirjoittavat lomakkeita. Vaatii Braintree-kauppiastilin.

Käytettävissä Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa ja Australiassa olevien tietokeskusten asiakastileillä.

calculated_field-93

Tee Täytä ja allekirjoita -toiminnolla entistä enemmän. Muiden lähettämien dokumenttien täyttämisen ja allekirjoittamisen lisäksi voit nyt myös täyttää lomakkeen allekirjoitusta lisäämättä.

sender_-_manage_page-93


Pilviallekirjoituksen kehitys

Varmista yhdenmukaisuus ja vaatimustenmukaisuus yritysstandardien kanssa esivalitsemalla vähintään yksi pilvipohjaisten digitaalisten tunnusten toimittaja Tili:Hallinta-valikosta.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Ryhmien hallinta digitaalisilla allekirjoituksilla

Ryhmien hallinnoijat voivat nyt hallita omien liiketoimintaprosessiensa digitaalisten allekirjoitusten asetuksia. Valitse esimerkiksi se, haluatko näyttää vai piilottaa digitaalisten allekirjoitusten lomakekentät sisältöä luotaessa, tai vaadi, että allekirjoittajat lisäävät allekirjoittamisen syyn.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Allekirjoittaminen pankkitunnuksilla Ruotsissa

Ruotsissa allekirjoitusten hankkiminen asiakkailta ja kumppaneilta on helppoa. Ruotsissa yli 6,5 miljoonaa ihmistä pystyy allekirjoittamaan turvallisesti käyttämällä pankkinsa myöntämiä digitaalisia tunnistetietoja. Rekisteröintiä tai lataamista ei tarvita.

bank_id_authentication-93

Maaliskuussa ja huhtikuussa tuodaan käyttöön useiden aikaisemmin ilmoitettujen kumppaneiden digitaaliset tunnukset.

Käytä Adobe Sign -salasanaasi kahteen tekijään perustuvaan todennukseen. Sopii täydellisesti sisäisille allekirjoittajille, joilla on Adobe Sign -tili.


Kokemusinnovaatio

Hae tiedostot Microsoft OneDrive -tallennustilasta. Lähettäjät voivat ladata tiedostot tallennustilaan, kun he lähettävät ne allekirjoitettaviksi. Allekirjoittajat voivat käyttää OneDrivea lähettääkseen sinne dokumentissa näytettäviä kuvia, leimoja tai käyttöoikeuksia.

add_files_-_9_3

Adobe Sign pyrkii jatkuvasti parantamaan eri näyttökokoja käyttävien lähettäjien käyttökokemusta. Tässä versiossa Aloitus- ja Hallinta-näytöt on optimoitu niin, että ne uudelleenjuoksutetaan kauniisti näyttökokoon katsomatta.

wide_manage_-_9_3

Laajenna sähköpostiviestiesi mukautusvaihtoehtoja kahdella uudella mallilla. Voit nyt varmistaa sellaisten sähköpostimallien täydellisen hallinnan, joita käytetään muistutusten lähettämiseen ihmisille, jotka eivät ole allekirjoittaneet, tai joilla peruutetaan allekirjoituspyynnöt. Tämä täydentää allekirjoitusten pyytämiseen ja vahvistamiseen tällä hetkellä käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Mukautusta tarjotaan Adoben ammattilaispalveluiden kautta.


Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

Biotieteiden vaatimustenmukaisuus

Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä 
Verkkomaksut Business ja Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä 
Täyttö vain Täytä ja allekirjoita -toiminnolla Kaikki 16. maaliskuuta
Pilviallekirjoituspalveluntarjoajien esivalinta Business ja Enterprise 16. maaliskuuta
Ryhmien hallinta digitaalisilla allekirjoituksilla Business ja Enterprise 16. maaliskuuta
Allekirjoittaminen pankkitunnuksilla Ruotsissa Business ja Enterprise 16. maaliskuuta
OneDriven integrointi Kaikki 16. maaliskuuta
Sivujen adaptiivinen käyttökokemus Kaikki 16. maaliskuuta
Laajennettu sähköpostiviestien mukauttaminen Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä
Adobe Sign -todennus Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4189092 Korjattu Euroopan unionissa asuvien asiakkaiden päivämäärämuoto Hallinta-sivun Arkistoidut-osassa.
4194130 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ristiriitaiset todennusmenetelmät johtivat työnkuluissa tyhjään avattavaan Todennus-valikkoon.
4195998 Korjattu tila, joka saattoi johtaa lomakekenttämallien aiheuttamaan palvelinvirheeseen.
4198332 Parannettu työnkulkujen suunnitteluohjelman asettelua kenttien koon ja välistyksen osalta.
4198567 Parannettu valintanappien asettelua.
4198771 Korjattu tila, jossa ryhmien hallinnoijat eivät pystyneet päivittämään ryhmänsä käyttäjien sähköpostiosoitteita.
4202918 Korjattu tila, johon käyttäjät pystyivät siirtymään ja joka esti nimen arvon muokkauksen, jos SAML oli käytössä.
4204219 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Comb-kentän ominaisuutta ei otettu huomioon Regex-kentän validoinnissa.
4205020 Korjattu työnkulkumalleihin liittyvä ongelma, joka ilmeni, kun yhdeltä osallistujalta poistettiin kaikki kentät.
4207981 Korjattu ongelma, jonka vuoksi jaetun AU1-resurssin käyttäjät eivät pystyneet käyttämään kertakirjautumista OAuthilla.
4209279 Adobe Sign -kirjaston W-9-lomake on päivitetty.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö