Adobe Signin julkaisutiedot: 2021

Huomautus:

Tässä asiakirjassa tuodaan esille tämänhetkisen version uusia ominaisuuksia,  käyttökokemuksen muutoksia ja ratkaistuja ongelmia.

Kaikkien ominaisuuksien/muutosten ei taata olevan käytössä julkaisupäivänä.

Jos haluat saada ilmoituksia julkaisutiedoista sähköpostitse, voit tilata ne täältä >

Adobe Sign: tammikuu 2022

Parannettu toiminnallisuus

 • Hallinta-sivun käytettävyyden parannukset - Hallinta-sivua on päivitetty niin, että sen sisältämät tiedot näkyisivät paremmin "yhdellä silmäyksellä":

Tapahtumaan on lisätty kuvakkeita ilmaisemaan, että siihen on liitetty muistiinpano tai muistutus. Hiiren osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää nopeasti kuhunkin sopimukseen liittyvät tärkeät metatiedot. Napsauta kuvaketta ryhtyäksesi toimiin.

Edistynyt suodatus on lisätty hakuominaisuuteen tarjoten vaihtoehdon rajata tulosten joukkoa haetun kohteen tyypin mukaan (esim. Muistiinpanot)

 • Parannuksia sopimusten URL-osoitteiden turvallisuuteen - Sopimuksiin tai PDF-tiedostoihin viittaaville, sähköpostitse lähetetyille URL-osoitteille voi jatkossa määrittää käyttöiän, jonka jälkeen linkin voimassaolo päättyy (oletus on seitsemän päivää). Vastaanottajat, jotka yrittävät käyttää vanhentunutta linkkiä, voivat pyytää, että heille lähetetään sähköpostitse uusi linkki. Tämä asetus koskee vain URL-osoitteen voimassaolon päättymistä, eikä se vaikuta itse sopimuksen käyttöikään ja käyttökelpoisuuteen.

Tarkemmat tiedot asiakirjan URL-osoitteen voimassaolon päättymisestä löytyvät täältä >

Asiakirjan linkin voimassaolon päättymisen ohjaimet

 • Parannettu sopimusten jakamisen tietoturva - Sopimuksen jakamiseen on lisätty valintoja, jotta jakamista voidaan rajoittaa ulkopuolisten osapuolien kanssa:
  • Voit kontrolloida, kuinka monta kertaa sopimus voidaan jakaa ulkoiselle osapuolelle.
   • Ilmainen taso: 2
   • Kokeilutasot: 5
   • Yksittäiskäyttäjätaso: 10
   • Pienyritystaso: 10
   • Yritystaso: 20
   • Suuryritystaso: 20
  • Voit hallita ulkoisen osapuolen kykyä jakaa sopimusta.

Lisätietoja yksittäisten sopimusten jakamisesta löytyy täältä >

 • Uudet luottamuspalvelun tarjoajat – SPID (Italia) ja MitID (Tanska) ovat Cloud Signature Consortiumin uusia luottamuspalvelun tarjoajia, joiden tarjoamat sähköiset allekirjoitukset täyttävät korkeimmatkin standardit ja vaatimukset.

Käyttökokemukseen liittyvät muutokset

 • Uusi Etusivu ja Hallinta-sivu muodostavat uuden vakiokäyttöliittymän - Adobe Sign on poistanut käytöstä klassisen käyttökokemuksen Koti- ja Hallinta-sivujen osalta, ja kaikki tilit on siirretty moderniin käyttökokemukseen.

Valinta perinteiseen käyttöliittymään palaamiselle on poistettu, ja jatkossa vain uutta käyttöliittymää tuetaan.

 • Hallinta-sivun pikakäyttöpainikkeet on päivitetty - Osana käytettävyyspäivitystä, jolla on lisätty muistiinpano- ja muistutuskuvakkeet Hallinta-sivulle, pikatoiminnot on suunniteltu uudelleen, jotta niiden käyttö ja ulkonäkö muistuttaisivat toisiaan.
Vie hiiri kuvakkeen päivityksen päälle

 • HIPAA-sopimuksen turvallisuus - Tilit, joiden HIPAA-asetukset on otettu käyttöön, kohtelevat kaikkia sopimusten vastaanottajia ikään kuin he olisivat rekisteröimättömiä käyttäjiä ilman liittyvää tiliä. Käytännössä tämä tarkoittaa Adobe Sign -käyttäjätilin rekisteröineet käyttäjät, eivät näe näitä sopimuksia omalla Hallinta-sivullaan.
  • Poikkeuksen muodostavat käyttäjät, jotka kuuluvat samaan tiliin kuin lähettäjä. Kaikkia samaan tiliin kuuluville vastaanottajille lähetettyjä sopimuksia kohdellaan luotettuina, ja sopimukset näkyvät Hallinta-sivulla, missä niitä voi tarkastella ja jakaa.
 • Parannettu allekirjoituskentän kontrastia - Allekirjoitusrivin alla olevan tekstin sinistä kirjasinta on tummennettu, jotta se vastaisi helppokäyttöisyysstandardin AA-tasoa kontrastin osalta (4,5:1).
Chromessa allekirjoittamisen vertailu - entinen vs. uusi

Ratkaistut ongelmat

Ongelma 
Kuvaus
4283949 Yhteenveto: ADA-yhteensopivilla kentillä luodut PDF-tiedostot eivät muutu ADA-yhteensopiviksi kentiksi, kun niitä käsitellään Adobe Signilla.
Korjaus: Käyttöön on otettu uusi asetus, joka säilyttää ladattujen PDF-tiedostojen esteettömyyssominaisuudet käyttämällä uutta tunnistepuuta. Se sisältää kenttäkohtaisen tyypin (esim. vaihteluvälin tai linkin), kentän sisällöstä johdetun otsikon ja otsikkoa vastaavan vaihtoehtoisen tekstin. Tunnistemerkkijonot paikallistetaan sopimuksen sijaintipaikan mukaan. PDF-tiedostot, joissa ei ole esteettömyysominaisuuksia palvelimelle ladattaessa, eivät saa näitä ominaisuuksia Adobe Sign -prosessissa.
4295359/4323894 Yhteenveto: Eräs riippuvainen kirjasto ei ole käsitellyt oikein joitakin liettuan ja saksan aakkosten merkkejä (č, ė ja ß), minkä vuoksi merkit ovat jääneet pois tulostetusta allekirjoitusmerkkijonosta.
Korjaus: Kirjasto on päivitetty käsittelemään tunnetut merkit oikein ja esittämään ne allekirjoitusmerkkijonossa asianmukaisesti.
4304412 Yhteenveto: Yksityisen CSC-palveluntarjoajan käyttökokemuksesta ei ole poistettu valtuutuspainiketta asianmukaisesti käytöstä sen jälkeen, kun OAuth-valtuutuksen ponnahdusikkuna oli suljettu. Tällöin käyttäjät saattoivat napsauttaa valtuutusta uudelleen ja luoda lataussilmukan, joka ei päättynyt, vaikka allekirjoitus oli tallennettu.
Korjaus: Koodia on päivitetty niin, että valtuutustoiminto poistetaan käytöstä, kun taustanäyttö tulee saataville ja pysyy poissa käytöstä merkittävän ajan uudelleenohjauksen aikana.
4308773 Yhteenveto: Allekirjoittaminen iOS-mobiilisovelluksessa saattoi johtaa "AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM" -ongelmaan sen jälkeen, kun vastaanottajan allekirjoitus oli saatu valmiiksi, koska offline-synkronointitapahtumat aiheuttivat sen, että jonossa olevat pyynnöt lähetettiin useita kertoja.
Korjaus: Palvelinpuolelle on lisätty koodia arvioimaan, onko saman osallistumistunnuksen muuntoprosessi onnistunut muuntamisen aikakatkaisun yhteydessä, mikä mahdollistaa konfliktien joustavan ratkaisemisen.
4311477 Yhteenveto: Valmiit asiakirjat eivät esitä kentän tietoja ruudunlukijoille käyttökelpoisella tavalla.
Korjaus: Käyttöön on otettu uusi asetus, joka säilyttää ladattujen PDF-tiedostojen esteettömyysominaisuudet käyttämällä uutta tunnistepuuta, joka sisältää kenttämerkintöjä, jotka muunnetaan loppukäsittelyssä luettaviksi XObject-olioiksi.
4316462 Yhteenveto: Joitakin BioPharma-asetuksilla lähetettyjä sopimuksia ei oltu pakotettu todentamaan uudelleen, kun Active Directory Federation Service toteutti niiden todennuksen. Tämä riippui siitä, miten ADFS oli määritetty, ja oliko Forced Auth määritetty ohittamaan merkintä.
Korjaus: On lisätty koodi, joka vaatii ACR:n yhdessä ForceAuthn-attribuutin kanssa, mikä pakottaa uudelleentunnistautumisprosessin.
4317635 Yhteenveto: Useita allekirjoitus-/nimikirjainkenttiä sisältävissä asiakirjoissa näyttöikkuna palasi edelliseen kenttään, kun napsautettiin seuraavaa allekirjoitus/nimikirjainkenttää.
Korjaus: Koodia on päivitetty niin, että seuraavan kentän kohdennus ratkaistaan oikein sen jälkeen, kun sisältöä on lisätty mihin tahansa kenttään.
4319974 Yhteenveto: Allekirjoitussivun Locale-valitsin oli edelleen näkyvissä, kun signingurl haettiin GET /signingurl v6 REST API-kutsulla, koska API-kutsu palasi sovelluksen arvoon eikä istunnon arvoon.
Korjaus: API-kutsu on päivitetty niin, että asetusarvo haetaan sovelluksen sijasta istunnosta (API-käyttäjä)
4320942 Yhteenveto: Digitaalisten allekirjoitusten ja kloonattujen kenttien avulla luodut sopimukset saattoivat johtaa allekirjoitettuun asiakirjaan, jonka (kloonatun kenttäryhmän) pääkentät olivat muokattavissa.
Korjaus: Kloonattujen kenttäryhmien pääkentät on asetettu vain luettaviksi.
4321067 Yhteenveto: Tileillä, joihin oli määritetty Display_Email-arvo, näkyi sopimussähköposteissa lähettäjän sähköpostiosoite (Display Email -arvon sijaan).
Korjaus: UserID:tä verrataan nyt osallistujan userID:hen ja nykyisen käyttäjän userID:hen, jotta Display_Email-arvo voidaan palauttaa tilin lähteviin sähköposteihin (kun arvoksi on asetettu jokin muu kuin oletusarvo).
4321335 Yhteenveto: Joissakin sopimuksissa ei sallittu CSC:n digitaalisia allekirjoituksia, kun sopimus oli delegoitu useita kertoja.
Korjaus: Allekirjoitusprosessiin on lisätty koodia, joka käy vastaanottajat läpi ja varmistaa, että allekirjoitusvaihe on asianmukainen valtuutetun osallistumisen kannalta.
4322749/4329156
Yhteenveto: Siirretyt verkkolomakkeet eivät käynnistä webhookeja uudelle omistajalle, koska ApiUserID ei päivity.
Korjaus: Verkkolomakkeiden siirtämiseen liittyvää koodia on päivitetty, jotta verkkolomakkeen käyttäjätunnuksen päivitys varmistuisi, kun objekti siirretään.
4323013 Yhteenveto: Tilit, joiden verkkolomakkeissa on otettu käyttöön rajoitettu asiakirjanäkyvyys, saattoivat aiheuttaa virheen "Asiakirja ei ole vielä käytettävissä", kun verkkolomake luotiin API:n kautta, ja sitä yritettiin sitten tarkastella Hallinta-sivulla.
Korjaus: Verkkolomakkeita ja rajoitettua asiakasnäkyvyyttä koskevan ristiriidan poistamiseksi muutaman niihin liittyvät asetuksen koodia on mukautettu.
4323749
Yhteenveto: Kun muokataan sellaista sopimusta, jonka allekirjoittajana on lähettäjä ja joka edellyttää todennusta, järjestelmä ei ehkä tunnista lähettäjän istuntoa todennetuksi, mikä aiheuttaa palvelinvirheen.
Korjaus: Muokkaa sopimusta -koodia on päivitetty, jotta varmistetaan, että työnkulku tarkistaa tapahtuman ominaisuudet ymmärtääkseen oikein lähettäjän todennusvaatimukset ja pannakseen ne täytäntöön.
4324497 Yhteenveto: UMG:ta käyttävien tilien käyttäjät eivät ehkä näe kaikkia jo olemassa olevia jaetun kirjaston malleja (muusta kuin ensisijaisesta) ryhmästä, johon heidät on lisätty mukautettuja työnkulkuja rakennettaessa.
Korjaus: On parannettu koodia, jolla tunnistetaan kaikki aktiiviset groupID-tunnukset ja niitä vastaavat kohteet työnkulkuja rakennettaessa.
4325294
Yhteenveto: Tilit, jotka hallitsevat käyttäjiään Adobe Admin Consolessa, pystyivät näkemään laatimissivulla muistutuksen asettamisvaihtoehdon, kun järjestelmänvalvoja oli asettanut oletusarvoisen muistutuksen.
Korjaus: Koodia on päivitetty niin, että muistutusvaihtoehto piilotetaan oikein, kun oletusarvo on määritelty järjestelmänvalvojan käyttöliittymässä.
4325826
Yhteenveto: Muut kielet kuin englanti eivät suodattaneet oikein raporttien palautettuja tietoja.
Korjaus: Koodia on päivitetty niin, että suodatusparametrina käytetään ympäristön sijaintipaikkaa staattisen englanninkielisen parametrin sijasta.
4326335
Yhteenveto: Tapahtumien kulutusraportit sisälsivät laskuttamattomia sopimuksia
Korjaus: Raportointikyselyä on parannettu laskuttamattomien tapahtumien suodattamiseksi pois.
4326406
Yhteenveto: Todennustiedot eivät säilyneet hybridiallekirjoittamisen työnkuluissa olevien vastaanottajien raporteissa.
Korjaus: Hybridityönkulkujen taustalla olevaa koodia on päivitetty sen varmistamiseksi, että todennustiedot tallennetaan ja säilytetään, jotta raportointi palauttaa oikeat arvot.
4326725
Yhteenveto: Raportoitujen vastaanottajien määrä (Raportit-välilehdeltä) voi muuttua yhtä pienemmäksi, kun lähettäjä on yksi vastaanottajista ja hänet korvataan tapahtumassa, koska koodi esittää korvatun allekirjoittajan virheellisesti "Korvaajana".
Korjaus: Allekirjoittajan korvaamisen koodia on päivitetty, jotta vastaanottajien korvaaminen tunnistetaan oikein allekirjoittajarooliksi.
4327494
Yhteenveto: Ryhmätason järjestelmänvalvojat pystyvät nähdä oletusryhmän käyttäjien raporttitiedot, kun "Vain oman käyttäjäryhmän tiedot" -asetus on käytössä.
Korjaus: Raportin CSV-koodia raportin luomiseksi on päivitetty niin, että vain pyynnön esittänyttä ylläpitäjää koskevat tiedot tallennetaan.
4327780
Yhteenveto: Tapahtumat ja tapahtumien yhteenveto eivät sisältäneet vahvistamattomia (mutta allekirjoitettuja) verkkolomakkeita täytettyinä (allekirjoitettuina) sopimuksina
Korjaus: Täytettyjä sopimuksia arvioivaa koodia on päivitetty niin, että se sisältää allekirjoitetut ja täytetyt (mutta vahvistamattomat) verkkolomakkeet.
4328045
Yhteenveto: Kun lähetetään sopimusta, jossa lähettäjä on yksi vastaanottajista ja Näytä sähköposti -asetus on asetettu muuhun kuin oletusarvoon, sopimuksen lähettäminen voi epäonnistua lähettäjän yrittäessä siirtyä kirjoitussivulta takaisin laatimissivulle.
Korjaus: Navigointia takaisin Compose-sivulle ohjaavaa työnkulkua, on päivitetty niin, että se hallitsee oikein lähettäjää, kun hänen sähköpostiosoitteensa arvo on peitetty Display Email -arvolla.
4328110
Yhteenveto: Samalle vastaanottajalle voidaan lähettää kaksinkertainen Allekirjoitettu ja arkistoitu -sähköpostiviesti, jos se on sisällytetty useita kertoja allekirjoitussykliin.
Korjaus: Sähköpostin jakeluprosessia on parannettu niin, että se havaitsee vastaanottajan sähköpostiarvojen kaksoiskappaleet ja toimittaa vain yhden kopion yhtä tapahtumaa koskevasta lopullisesta sähköpostista.
4328313
Yhteenveto: Täydellisen HTML-linkin lisääminen sopimuksen Viesti-kenttään saattoi aiheuttaa sen, että jotkin sähköpostiohjelmat muunsivat merkkijonon napsautettavaksi linkiksi. Tämä ei ollut suunniteltu toiminnallisuus, ja sen estämiseksi lisätty koodi näkyi ohjelmointivirheenä sopimuksen viestikentässä.
Korjaus: Hyperlinkin näyttämiseksi sähköpostiviestissä oikein on lisätty asetus. Tämä asetus ei ole asiakkaiden käytettävissä, vaan sitä voidaan muokata asiakaspalvelun tai account success managerin toimesta. Asetus on oletusarvoisesti käytössä enterprise- ja businesstasoilla. 
4328950
Yhteenveto: Viime kesäkuussa lisätty uusi koodi aiheutti sen, että osa CREATED-tilassa olleista käyttäjistä muunnettiin virheelliseen sähköpostiosoitteeseen, mutta käyttäjän oikean sähköpostiosoitteen linkki säilyi globaalissa sähköpostihakemistossa. Tämä aiheutti sen, että käyttäjälle lähetetyt sopimukset liitettiin käyttäjätyyppiin, jonka sopimuksia ei voitu luetella käyttäjän Hallitse-sivulla.
Korjaus: Jotta ongelma ei toistuisi ja jotta se voitaisiin havaita sekä vastaavan ongelman synnyttävistä olosuhteista varoittaa, koodiin on tehty lukuisia muutoksia. Tähän kuuluu kertakäyttöisten odottavien käyttäjien sähköpostiosoitteen tunnistaminen ja automaattinen oikean sähköpostiosoitteen automaattinen, millä estetään uusien virheellisten käyttäjien luominen muiden tarkistusten epäonnistuessa.
4329688
Yhteenveto: Joissakin asiakirjojen luomisprosesseissa Adobe Signiin voitiin ladata tiedosto, jossa oli useita digitaalisen allekirjoituksen kenttiä. Nämä kentät näytettiin lopullisessa PDF-tiedostossa tyhjinä kenttinä.
Korjaus: Sisäistä kirjastoa on päivitetty siten, että muunnettuja asiakirjoja voidaan kommentoida paremmin. Samalla varmistetaan, että käytössä on vain yksi digitaalisen allekirjoituksen kenttä ja annetaan asianmukainen virheilmoitus, jos kenttiä on useita (odotettu käyttäytyminen).
4329804
Yhteenveto: Osana käyttäjien puhdistusprosessia odottavassa tilassa olevat käyttäjät, joilla oli lunastettu toimialue, saatettiin muuntaa Luotu-tilaan, mikä johti käyttölupien kulutukseen.
Korjaus: Puhdistusprosessissa muunnetut käyttäjät on palautettu Odottava-tilaan On lisätty koodia, jolla estetään odottavien käyttäjien muuntaminen Luotu-tilaan lunastetuilla toimialueilla.
4331649
Yhteenveto: Verkkolomakkeen allekirjoittaminen vain yhdellä nimellä (yhdellä yhtenäisellä merkkijonolla) aiheuttaa palvelinvirheen.
Korjaus: Verkkolomakkeisiin on lisätty virheenkäsittelyn menettely, joka huolehtii käyttötapauksesta ja antaa tarvittaessa asianmukaisen virheilmoituksen.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi