Leiman kuvat

Leiman kuva -kentät ovat saatavana palvelun Individual-, Team-, Business- ja Enterprise-palvelutasoilla.


Yleiskatsaus

Leiman kuvien avulla sähköinen allekirjoitus voidaan vahvistaa yrityksen virallisella ”leimalla” tai asiakirja voidaan merkitä mukautetulla kuvaleimalla, kuten ”vastaanotettu”, ”valmis” jne.

Leiman kuvat -ominaisuus asettuu allekirjoituksena käytettävien kuvien ja vastaanottajien tietojen keräämiseen suunniteltujen riville sovitettujen kuvien väliin.

Esimerkkikäyttötapauksia:

 • Asiakirja, johon vaaditaan allekirjoitukseksi ainoastaan leima.
 • Asiakirja, johon vaaditaan allekirjoitus ja leima vierekkäin. Allekirjoittaja on jo lisännyt käsin kirjoitetun allekirjoituksen allekirjoituskenttään ja tarvitsee leimalle toisen kuvakentän
 • Yritykset, jotka haluavat merkitä jokaisen allekirjoittamansa sopimuksen omalla leimallaan osana lakikäytäntöjään.
 • Virastot, joiden on lisättävä asiakirjoihin leima osana varmennustaan
 • Yritykset, jotka haluavat allekirjoittaa sopimukset sähköisesti vain omalla leimallaan

Käyttötapa

Lähettäjät voivat lisätä leimoja asettamalla ne sisällönluontiympäristössä, käyttämällä tekstitageja tai muokkaamalla tekstikentän nimeä luodessaan lomaketta Acrobatilla.

Leimojen kuvat on tarkoitettu allekirjoitusten tukemiseen yrityksen edellyttämillä leimoilla tai allekirjoituskentän korvaamiseen yrityksille, jotka allekirjoittavat mieluiten leimallaan. Tämän vuoksi leiman kuvan ominaisuudet muistuttavat monia allekirjoituskentän ominaisuuksia:

Leimakuvien käyttö
Avaa video napsauttamalla

 • Leimoja voidaan käyttää sekä tietokoneilla että mobiililaitteilla, aivan kuten allekirjoituskuviakin.
 • Kukin allekirjoittaja voi lisätä yhden leiman. Samaa leimaa voidaan käyttää asiakirjassa toistuvasti. Leiman kuva kopioidaan kaikkiin leimakenttiin
 • Leimojen kuvia ei voida erottaa asiakirjasta
 • Jos vastaanottajalle on määritetty leiman kuva mutta ei allekirjoituskenttää, leiman kuva hyväksytään allekirjoituskentäksi, eikä asiakirjaan lisätä allekirjoituslohkoa (mikäli sellainen on määritetty lisättäväksi).
 • Leimojen kuvia ei tallenneta automaattisesti, jos allekirjoittaja sulkee selaimen
 • Allekirjoittajan nimiarvo kuitenkin tallennetaan (kuten allekirjoitustenkin kanssa)
 • Leima-kentän korkeus ja leveys ovat säädettävissä
 • Allekirjoittajat voivat sovittaa kuvan kenttään
 • Allekirjoittaja voi ladata kuvan leimakenttään laitteidenvälisen allekirjoituksen tallennuksen avulla

Tällä hetkellä Leima-objektiin voi lisätä ainoastaan .png- tai .jpg/.jpeg-tiedoston.


Sisällönluonti vetämällä ja pudottamalla

Leimakentät kannattaa asetella asiakirjaan sisällönluontiympäristössä, koska se mahdollistaa kentän koon tarkan säätämisen.

Leima-objekti sijaitsee sisällönluonnin Allekirjoituskentät-osiossa. 

Leimakenttä ankkuroidaan vasempaan yläkulmaan ja sen voi säätää haluttuun leveyteen ja korkeuteen vetämällä kentän oikeaa alakulmaa.

Kuvan lopullinen koko on ilmaistu leimakentässä.

Kun asetat leimakentän sisällönluontiympäristössä, kenttä merkitään oletuksena Pakolliseksi.  Tätä voidaan muuttaa avaamalla kentän ominaisuudet (kaksoisnapsauttamalla kenttää) ja poistamalla valinta Pakollinen-ruudusta.


Tekstitagin syntaksi

Leima-tekstitagia käytetään harvoin, koska tagissa ruudulle on määritettävä käytössä olevaa kirjasinta suurempi korkeus (kuten kentän korkeus normaalistikin määritetään).

Leimakentän luomiseen käytetty argumentti on :stampimage(X),

jossa X on kentän korkeuteen lisättävien rivien lukumäärä.

Yhden ”rivin” korkeus määräytyy tagin luomiseen käytetyn kirjasimen koon mukaan.

Esimerkiksi: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}: kentän korkeus = 28 riviä

Esimerkki tekstitagista on esitetty alla oikealla ja sen tuottama kenttä vasemmalla.

Muista, että tagi ankkuroi kentän yläosan ja että rivit lisätään sen rivin alle, jossa tagi on kuvailtu.

Tämän takia kentän koon tarkka säätäminen on hankalaa, joten jos kentän on oltava täsmälleen tietyn kokoinen, sitä on ehkä säädettävä sisällönluonnissa ennen mallin tallentamista tai sopimuksen lähettämistä.

Huomautus:

Leimakenttien määritteeksi ei voi antaa ”Vain luku”.

!-merkin lisäämisellä tekstitagin alkuun ei ole vaikutusta, vaan määritetty vastaanottaja voi käyttää kenttää normaalisti.


Lomakkeiden luonti Acrobatissa

Kun lomaketta luodaan Acrobatissa, Leima-kentän lisääminen vaatii tekstitagin syntaksin kirjoittamista tekstikentän Nimi-kohtaan (ilman päätyjen sulkeita).

Tässä hybridimenetelmässä on kaksi etua:

 1. Lomakkeeseen asettamasi tekstikentän koko ja muoto säilytetään, kun dokumentti generoidaan Adobe Acrobat Signissa. Näin varmistetaan, että kenttä sopii oikein sille varattuun tilaan ilman, että lisättävien rivien määrää tarvitsee arvata.
 2. Tekstitagiin lisätyt argumentit säilyvät. Tämän ansiosta voit käyttää Showif/Hideif-argumentteja sekä muita yleisimpiä tekstitagiargumentteja.

Huomautus:

Kun kenttää asetetaan paikalleen Acrobatissa, mikään argumentti ei muuta sen kokoa ja muotoa.  Jos tekstitagin syntaksiin sisällytetyt rivit ohitetaan, ja kentän koko säilyy sellaisena kuin olet sen erikseen määrittänyt.


Miten vastaanottajat voivat käyttää kenttää

Vastaanottajat lataavat leiman kuvatiedoston napsauttamalla kenttää ja valitsemalla kahdesta tuontimenetelmästä:

 • Lataaminen paikallisesta järjestelmästä Kuva-vaihtoehdolla
  • Kuva-vaihtoehto avaa selausikkunan, jolla kuvan voi hakea ja valita paikallisesta järjestelmästä.
 • Lataaminen mobiililaitteesta Matkapuhelin-vaihtoehdolla (avaa laitteiden välisen lataamisen)
  • Mobiililaite-vaihtoehto ohjeistaa vastaanottajaa antamaan sellaisen mobiililaitteen puhelinnumeron, jonka galleriasta kuva liitetään, ja välittämään kuvan takaisin sopimukseen

Kun kuva on paikallaan, kentän oikeassa yläkulmassa näkyy suuri musta X.  Sen napsauttaminen tyhjentää kentän ja palauttaa sen alkuperäiseen tilaansa.

Ladatun kuvan leveyden ja korkeuden suhde säilytetään molemmissa tapauksissa. Kuvaa ei soviteta kentän kokoiseksi venyttämällä tai kutistamalla.

Jos kuva on kentän aluetta pienempi: Näytetty kuva on saman kokoinen kuin ladattu kuva ja se sijoitetaan kentän alueen keskelle.

Alla on esimerkki kenttään keskitetystä pienestä kuvasta.

Jos kuvan korkeus tai leveys on suurempi kuin kentän, kuvaa pienennetään, kunnes se mahtuu kokonaan kentän alueelle. Tämän takia joko korkeus tai leveys saattaa olla pienempi kuin käytössä oleva tila sallii.

Alla on esimerkki kuvasta, jota on pienennetty, kunnes se on yhtä leveä kuin kenttäkin. Koska kuvan korkeus on suhteellisesti kenttää pienempi, kuva on sijoitettu kentän keskelle, jolloin sen ala- ja yläpuolelle jää tilaa.


Leimakentän käyttö allekirjoituskenttänä

Leimakenttiä voidaan käyttö allekirjoituskenttien sijasta, mikäli tilin järjestelmänvalvoja on ottanut kyseisen ominaisuuden käyttöön.

Tarkastuslokiin tallennetaan kuvan lisänneen henkilön nimi ja sähköpostiosoite, mutta kirjoitetun allekirjoituksen kuvan sijasta käytetään yrityksen leimaa tai muuta yrityksen käyttämää kuvaa.

Muista seuraavat asiat, kun käytät leimakenttää allekirjoituksena:

 • Leimakenttä on määritettävä pakolliseksi.
  • Kuten allekirjoituskentänkin kanssa, jos leimakenttä jätetään valinnaiseksi, allekirjoituksen tallennus varmistetaan allekirjoituslohkolla.
 • Leimojen kuvia ei voi tallentaa käyttäjien allekirjoituksiksi. Jos leimoja on tarkoitus käyttää allekirjoituskuvina, ne on ladattava asiakirjaan jokaisella kerralla.
 • Leimoja voi käyttää kirjoitettujen allekirjoitusten tukena
  • esimerkiksi silloin, jos allekirjoittajan on annettava allekirjoitus ja yrityksen leima.
 • Vastaanottajalle voidaan määrittää vain yksi leimakenttä. Jos sinun tarvitsee käytettävä useita leimankaltaisia kuvia, voit käyttää riville sovitetut kuvat -ominaisuutta.

 

Hyödyllisiä vinkkejä...


Mittayksikön muuttaminen

Sovelluksen oletusmittayksikkö on tuuma, mutta se voidaan vaihtaa helposti senttimetreiksi.

Yksittäiset käyttäjät voivat muuttaa asetusta osoittamalla nimeään hiirellä ikkunan oikeassa yläkulmassa, valitsemalla Oma profiilini ja avaamalla profiilin muokkaustilan napsauttamalla Muokkaus.

Kun haluttu yksikkö on valittu, napsauta Tallenna.

Järjestelmänvalvojat voivat pyytää oletusasetuksen vaihtamista tili- tai ryhmätasolla ottamalla yhteyttä Adobe Acrobat Signin tukeen tai Success Manageriinsa.

Huomautus:

Mittayksikön vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin sovelluksessa näytettyihin mittoihin, ei pelkästään kuvakenttiin.


Vähimmäiskoon oletusasetuksen muuttaminen

Leimakentän vähimmäiskoko on oletuksena 1,6 neliötuumaa tai -senttimetriä.  

Leimaa voidaan suurentaa sisällönluonnin aikana, mutta ei pienentää.

Jos haluat muuttaa leimakentän vähimmäiskokoa, ota yhteyttä Acrobat Signin tukeen. Koko voi olla pienimmillään 1 senttimetri tai 0,393700787401575 tuumaa.

Jos kentän kokoa yritetään muuttaa tätä pienemmäksi, kentän kooksi määritetään 1 cm.

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse Tili > Tilin asetukset > Allekirjoitus-valinnat > Lisäasetukset.

Ryhmätason leima-asetukset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ottamalla yhteyttä Acrobat Signin tukeen.

 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi