Vastaanottajan asetusten mukauttaminen sähköisellä allekirjoitussivulla

Yleiskatsaus

Sähköisellä allekirjoitussivulla vastaanottajilla on valittavinaan useita vaihtoehtoja.

Useita näistä vaihtoehdoista voidaan hallita tili- tai ryhmätasolla käyttöön otetuilla asetuksilla (ryhmätason asetukset ohittavat tilitason asetukset).

Jotkin niistä edellyttävät, että otat yhteyttä Success Manageriin toiminnon muuttamista varten.

Sähköisen allekirjoitussivun vaihtoehdot

Käytettävä käyttöliittymä vaikuttaa jonkin verran asetusten käytettävyyteen ja niiden sijoittamiseen.

 • Alla olevat sisällöt on tarkoitettu ensisijaisesti verkkokäyttöön.
 • Mobiililaitteita (tai kapeaa näyttösuhdetta) käytettäessä jotkin normaalisti ylä- tai tunnisteessa olevat asetukset siirretään Asetukset-valikkoon.
 • Jos ”chrome” poistetaan sivulta, jotkin normaalisti ylä- tai alatunnisteessa olevat sisällöt siirretään Asetukset-valikkoon, kun taas toiset sisällöt poistetaan.
  • noChrome osoittaa, että Adobe Sign -brändäys on poistettu sivulta. Tätä käytetään sovelluksissa, joissa Adobe Sign -sivut upotetaan toiseen käyttöliittymään. 


Käyttöjärjestelmän asetuksilla hallittavat asetukset

Vastaanottajien määritettävissä olevat asetukset ovat seuraavat:

Vastaanottaja voi delegoida tehtävänsä ”Jonkun muun pitäisi allekirjoittaa” -toiminnolla:

Delegoi

 

Voit piilottaa tämän asetuksen poistamalla delegoinnin käytöstä.

Delegoinnilla on kaksi ohjausobjektia, yksi sisäisille vastaanottajille ja toinen ulkoisille vastaanottajille.

Molemmat voidaan määrittää tili- ja ryhmätasoilla.

Löydät käyttöjärjestelmän ohjausobjektit valitsemalla Tili > Tilin asetukset > Globaaliasetukset > Delegointi tilini käyttäjille.

Delegoi ohjausobjektit

”En allekirjoita” otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Kieltäydy

 

Mahdollisuus sallia vastaanottajalle sopimuksen hylkääminen voidaan piilottaa valitsemalla Tili > Tilin asetukset > Allekirjoitus-valinnat > Lisäasetukset.

 • Poista Salli vastaanottajien hylätä -valintaruudun valinta ja valitse Tallenna.
Hylkää ohjausobjektit

Mahdollisuus muuntaa sähköinen allekirjoitustapahtuma kirjoitetuksi allekirjoitusprosessiksi on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

Muunna kirjoitetuksi

 

Mahdollisuus antaa vastaanottajien muuntaa sähköisen allekirjoituksen työnkulku kirjallisen allekirjoituksen työnkuluksi voidaan ottaa käyttöön valitsemalla Tili > Tilin asetukset > Allekirjoitus-valinnat > Lisäasetukset.

 • Valitse Anna allekirjoittajien tulostaa, lisätä kirjoitetut allekirjoitukset ja lähettää -valintaruutu. 
 • Valitse Tallenna.
Muunna kirjoitetuiksi ohjausobjekteiksi

Viestit sisältyvät mobiilitoimintojen Asetukset-valikkoon.

Verkkoversion käyttäjät löytävät viestin ylävalikosta oikealta, ja he voivat aktivoida sen napsauttamalla puhekuplaa.

Viestiä ei voi siirtää toiseen paikkaan, mutta toiminto voidaan poistaa.

Henkilökohtainen viesti

 

Jos haluat poistaa sovelluksen sisäisen viestitoiminnon, valitse Tili > Tilin asetukset > Allekirjoitus-valinnat > Lisäasetukset.

 • Poista Näytä vastaanottajille allekirjoitettaessa viesti -valintaruudun valinta. 
 • Valitse Tallenna.
Henkilökohtaisen viestin ohjausobjektit


Tuen tai Success Managerin muutettavissa olevat asetukset

Alla olevilla asetuksilla ei tällä hetkellä ole ohjausobjekteja hallintaliittymässä. 

Yritystason tilit voivat kuitenkin ottaa yhteyttä Success Manageriin tai tukeen ja pyytää, että asetusta muutetaan taustalla.

Tämä asetus avaa sopimuksen PDF-näkymän sen nykyisessä tilassa.

 • Lue sopimus -toiminto ei ole käytettävissä kapeaa näyttösuhdetta, mobiililaitetta tai noChrome-toimintoa käytettäessä.
Lue sopimus

Antaa vastaanottajalle mahdollisuuden ladata sopimuksen PDF-versio siinä muodossa kuin hän näkee sen.

Lataa PDF

Tätä toimintoa käytettäessä kaikki vastaanottajan lisäämät kenttien sisällöt poistetaan, ja sopimus palautetaan sitä sen nykyisen vastaanottajan avatessa vallinneeseen alkuperäiseen tilaan.

Poista tiedot

Tekijänoikeusmerkki (yhdessä Adobe Sign -tuotetta tukevien hyödyllisten linkkien kanssa) löytyy verkkoselaimen ikkunan alavalikosta.

Copyright – Verkko

 

Kapean näyttösuhteen ikkunassa tämä sisältö on Asetukset-valikossa.

Copyright – kapea näyttösuhde

 

Mobiililaitetta ja noChrome-toimintoa käytettäessä vain tekijänoikeustiedot sisältyvät Asetukset-valikkoon.

Copyright – Mobiililaite


Määrittämättömissä olevat asetukset

Joitakin asetuksia ei voi määrittää.

Tämä asetus näyttää sopimuksen tärkeimpien tapahtumien historian.

 • Näytä historia ei ole käytettävissä kapeaa näyttösuhdetta ja noChrome-toimintoa käytettäessä.
 • Mobiilisovellukset näyttävät sopimuksen historian tarkasteluvaihtoehdon ennen sähköisen allekirjoitussivun avaamista.
Näytä historia

Antaa käyttäjälle mahdollisuuden Adobe Signin käyttöliittymässä käytetyn kielen vaihtamiseen.

Verkkoversion käyttäjät löytävät kielen valitsimen ikkunan alatunnisteesta.

Kieli – Verkko

 

Mobiililaitetta, kapeaa näyttösuhdetta ja noChrome-toimintoa käytettäessä kielen valitsin lisätään Asetukset-valikkoon.

Kieli – Kapea näyttösuhde

Mahdollisuus allekirjoittaa sähköisesti näkyy Asetukset-valikossa vain silloin, jos

 • sopimus on alun perin lähetetty sähköistä allekirjoitusta varten ja
 • vastaanottaja on valinnut Tulosta, allekirjoita ja lähetä -toiminnon Asetukset-valikosta.

Jos vastaanottaja, joka on päättänyt tulostaa dokumentin, palaa Asetukset-valikkoon, Allekirjoita sähköisesti -toiminnolla hän voi palata sähköiseen allekirjoitusprosessiin.

Allekirjoita sähköisesti

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi