Sopimuskentän tyypit

Sopimuskentissä voi olla erilaisia tietoja. Voit määrittää, millaisia tietoja kenttään voidaan antaa, määrittämällä kentän tyypin. Adobe Signissa on erilaisia kenttätyyppejä, jotka voidaan lisätä dokumenttiin. Nämä kenttätyypit voivat saada tiettyjä tietoja, kuten allekirjoituksia, nimikirjaimia, yrityksen tai työnimikkeen. Voit myös luoda kentän ja mukauttaa, millaisia tietoja voidaan antaa (kuten puhelinnumero tai luottokortin numero).

Käynnistä vetämiseen ja pudottamiseen perustuva sisällönluontityökalu valitsemalla Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -valintaruutu. Tällä työkalulla voit asetella kenttiä dokumenttiin. Ota tämä valintaruutu käyttöön

  • Lähetä-sivulla sopimusta lähetettäessä
  • kirjastodokumenttia tai mallia luotaessa
  • verkkolomaketta luotaessa
Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -painike


Kenttätason kenttätyypin valinta

Useimpien kenttätyyppien ominaisuuksissa on pudotettava arvo, jolla voit muuttaa kentän tyypin miksi tahansa muuksi kenttätyypiksi.

Tämä nopeuttaa lomakkeiden luontia merkittävästi automaattisen kenttien havaitsemisen kanssa käytettäessä.

Field types


Allekirjoituskentät

Allekirjoittajakentät

Kentän ominaisuuksien pakollinen valintaruutu

Allekirjoitus- ja nimikirjainkentät ovat oletusarvoisesti pakollisia, mikä on osoitettu punaisella tähdellä. Voit poistaa kentän ominaisuuksissa Pakollinen-valintaruudun valinnan, jos haluat tehdä niistä valinnaiset. Kullekin allekirjoittajalle on määritettävä pakollinen allekirjoituskenttä. Jos allekirjoittajalle ei ole määritetty pakollista allekirjoituskenttää tai hänelle on määritetty vain valinnainen allekirjoituskenttä, Adobe Sign lisää allekirjoituskentän dokumentin loppuun.

Initial

Allekirjoitusosa-kenttä

Allekirjoitusosa on kenttien ryhmä. Allekirjoitusosan kenttää ei voi tehdä valinnaiseksi, ja se on aina pakollinen.

Allekirjoitusosa sisältää oletusarvoisesti sekä allekirjoituskentän että sähköpostikentän.

 

Tilin ylläpitäjät voivat säätää, mitä kenttiä allekirjoitusosa sisältää. Siihen voidaan sisällyttää työnimike- ja yrityksen nimi -kentät allekirjoitus- ja sähköpostikenttien lisäksi.

Allekirjoitusosa, johon on lisätty kaikki kentät

Ne voidaan lisätä siirtymällä Tili-sivun kohtaan Allekirjoitus-valinnat ja valitsemalla seuraavat asetukset:

  • Vaadi käyttäjiä mainitsemaan tehtävänsä/asemansa sähköisen allekirjoituksen yhteydessä
  • Vaadi käyttäjiä mainitsemaan yhtiönsä nimi sähköisen allekirjoituksen yhteydessä

Huomautus:

Jos dokumentin lopussa on allekirjoitusosia, järjestelmä ei löytänyt pakollista allekirjoituskenttää joillekin allekirjoittajille. Kaikille allekirjoittajille on määritettävä ainakin yksi pakollinen allekirjoituskenttä.

Allekirjoitusosa lisätään myös silloin, kun Allekirjoitus-valinnat on määritetty vaatimaan allekirjoittajia antamaan asemansa tai yrityksensä sähköisen allekirjoituksen yhteydessä, eikä erillisiä kenttiä ole lisätty.

Verkkolomakkeet edellyttävät, että kaikille allekirjoittajille on määritetty sekä allekirjoituskenttä että Adobe Signin sähköpostikenttä.

Leimakenttiä voi käyttää joko erillisenä allekirjoituskenttänä tai toisten allekirjoituskenttien tukena. Ominaisuuden avulla voidaan lisätä esimerkiksi henkilökohtainen allekirjoitus ja yrityksen leima.

Saat lisätietoja leimakentistä klikkaamalla tästä.

stamp

Allekirjoittajan tietokentät

Allekirjoittajan tietokentät

Allekirjoittajan tietokenttiä käytetään Adobe Signiin tallennettujen tietojen keräämiseen. Rekisteröidyillä käyttäjillä nämä tiedot ovat heidän profiileissaan.

Yleensä nämä kentät saavat arvonsa määritetyn käyttäjän tiedoissa olevilla tiedoilla automaattisesti.

Asema- ja Yritys-kentät

Asema- ja Yritys-kentät saavat automaattisesti Asema- ja Yritys-arvon, jos allekirjoittajalla on jo Adobe Sign -tili. Jos allekirjoittajalla ei vielä ole Adobe Sign -tiliä, hän voi napsauttaa näitä kenttiä ja antaa arvon. Tämä arvo säilytetään sitten automaattisesti ja lisätään näihin kenttätyyppeihin dokumenteissa, joita he allekirjoittavat tulevaisuudessa.

Asema- ja Yritys-kenttiä ei voi määrittää valinnaisiksi, ja ne ovat aina pakollisia kenttiä, mikä osoitetaan punaisella tähdellä.

Asema- ja Yritys-kenttien kokoa voi muuttaa vetämällä kentän oikean alakulman viivoja.

Koko nimi-, Sähköposti- ja Päivämäärä-kentät

Nämä kentät ovat vain luku -kenttiä, joiden arvo tulee automaattisesti allekirjoittajan tiedoissa olevista tiedoista.

Allekirjoittajan nimi -kenttä saa allekirjoituskenttään annetun nimiarvon.

Sähköposti-kenttä saa automaattisesti arvon sähköpostiosoitteesta, johon sopimus lähetetään.

Pvm-kenttä saa arvonsa päivämäärästä, jolloin sopimusta käsitellään.

Huomautus:

Jos haluat mukautetun päivämääräarvon tai manuaalisesti annetun sähköpostiosoitteen, käytä lomakekenttää ja määritä sille mukautettu vahvistus.

Datakentät

Datakentät

Datakentillä kerätään lisätietoja vastaanottajalta. Se sisältää myös objekteja, joilla vastaanottaja voi tehdä valintoja tai valita asetuksia.

Tekstikenttä on monipuolisin kenttätyyppi. Se on täytettävä tekstikenttä, ja oletusarvoisesti siihen voidaan kirjoittaa millaisia tietoja tahansa, kuten osoite tai lyhyt virke.

Lomakekenttien kokoa voi muuttaa vetämällä kentän oikean alakulman viivoja.

Huomautus:

Tekstikentät oletusarvoisesti tukevat vain yhtä tekstiriviä. Jos haluat luoda kentän, jossa voi olla useita tekstirivejä, avaa lomakekentän asetusikkuna. Valitse sitten Monen rivin tietojen syöttö. Skaalaa kenttä oikeankokoiseksi useaa tietoriviä varten.

Tekstikentän ominaisuudet

Avattava luettelo -kentän ominaisuudet

Avattava luettelo -kenttä on valintaluettelo, jossa luettelossa voidaan tehdä vain yksi valinta. Esimerkki on avattava tilojen luettelo, jossa allekirjoittaja voi valita vain yhden tilan luettelosta.

Avattava luettelo -kentän kokoa voi muuttaa vetämällä kentän oikean alakulman viivoja.

Valintaruudun ominaisuudet

Valintaruudut ovat valittavia objekteja ja ne voidaan valita tai niiden valinta poistaa koska tahansa. Tämä asetus sopii "valitse kaikki sopivat" -tapauksiin tai yhden valinnan valitsimena, kuten tulevan sopimuksen tilaaminen.

 

 

Valintanapin ominaisuudet

Valintanapit on ryhmitelty yhteen. Ryhmässä on oltava vähintään kaksi nappia, ja vain yksi ryhmän nappi voidaan valita kerrallaan. Jos ryhmän jokin toinen valintanappi valitaan, muiden valinta poistetaan. Tämä sopii "yksi tai toinen" -vaihtoehtoihin, kuten Kyllä vai Ei.

Kuvakentän avulla vastaanottaja voi liittää, joka voidaan myöhemmin viedä käyttöä varten.kuvan Kuvat voivat olla esimerkiksi opiskelijatunnusten tai henkilökorttien kuvia.

Löydät lisätietoja kuvakentistä täältä.

Inline Image

Lisää kenttiä

Lisää kenttiä -välilehti

Tiedostoliite-kentän ominaisuudet

Tiedostoliitekenttää voidaan käyttää dokumenttien tai kuvien liittämiseen tapahtumaan.

Tiedostoliite-kenttiä voi käyttää keräämään tukidokumentteja tai kuvia allekirjoittajilta allekirjoitusprosessin aikana. Ladatut dokumentit sisällytetään osaksi allekirjoitettua dokumenttia ja liitetään allekirjoitetun sopimuksen loppuun, kun allekirjoitusprosessi on suoritettu.

Tiedostoliite-kentän kokoa voi muuttaa vetämällä kentän oikean alakulman viivoja.

Huomautus:

Liitteiden kokorajoitus on 25 sivua ja 5 Mt.

Tuetut muodot: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM ja HTML

Hyperlinkki-kentän ominaisuudet

Hyperlinkki-kenttä on käytettävissä Business- ja Enterprise-palvelutasoilla, ja sitä voidaan käyttää siirtämään käyttäjä sijaintiin dokumentissa tai ulkoiseen URL-osoitteeseen.

Hyperlinkki-kentän kokoa voi muuttaa vetämällä kentän oikean alakulman viivoja.

Tapahtumakentät

Leimat-välilehti

Osallistumisleima Ominaisuudet

Sopimukseen lisätään osallistumisleimat, kun määrätty vastaanottaja on allekirjoittanut sopimuksen. Vastaanottaja ei voi käsitellä tai muokata niitä.

Leima sisältää vastaanottajan nimen, allekirjoitusajan ja sähköpostiosoitteen.

Tapahtumanumeron ominaisuudet

Tapahtumanumero-leimaan lisätään automaattisesti yksilöllinen tunnistenumero, jolla sopimus on merkitty Adobe Sign -järjestelmässä. Vastaanottajat eivät voi käsitellä kyseistä kenttää suoraan.