Lomakkeiden luominen Acrobatilla

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign -tekstitageja voidaan käyttää Acrobat-lomakekenttien kanssa kentän erityisten ominaisuuksien määrittelemiseksi. Siinä missä tekstitageja lisätään suoraan asiakirjaan sisällön ohessa, PDF-tageja käytetään kenttien nimeämiseen, sääntöjen määrittämiseen ja sijoitetun kentän vahvistamiseen. Acrobat-lomakekentät yhdistävät vedä ja pudota -tyyppisen laadintaympäristön tekstitagien joustavuuteen.

Kun asiakirja ladataan Acrobat Sign -asiakirjakirjastoon tai lähetetään allekirjoitettavaksi, järjestelmä käsittelee Acrobat-lomakekentät ja muuttaa ne Acrobat Sign -lomakekentiksi. Järjestelmä hakee erityisesti nimeä, joka kentälle annetaan, ja todentaa, että Acrobat Sign -tagi on määritelty. Sitten se luo Acrobat Sign -lomakekentän, jolla on määrittelemäsi ominaisuudet.

Tagit sallivat erityisten ominaisuuksien määrittämisen kentille. Käyttämällä tätä yhdessä Acrobatin lomakekentän sijoitustyökalujen kanssa saat asiakirjastasi täysin toimivan ja sen ulkonäöstä ammattilaistasoisen.

Tekstitagiversio

Tämä asiakirja kuvaa Acrobat Sign -tekstitagien syntaksin nykyistä 2.0-versiota. Tätä syntaksia tulisi käyttää kaikissa uusissa asiakirjoissa sekä olemassa olevien asiakirjojen uusissa versioissa. Jollet ole perehtynyt Acrobat Signin tekstitageihin, tutustu tekstitagien oppaaseen.

Lomakkeiden luominen Acrobat Signille

Acrobat mahdollistaa lomakekenttien fyysisen sijoittelun suoraan asiakirjan sivuille. Tämä osio selittää, kuinka lomakekenttiä lisätään asiakirjaan ja miten asiakirjasi kenttien ulkonäöstä saa yhtenäisemmän.


Lomakkeen valmisteleminen

 1. Avaa Acrobatia käyttäen se PDF-tiedosto, jonka haluat muuntaa Acrobat Sign -lomakkeeksi.

 2. Valitse Työkalut > Valmistele lomake.

  Napsauta Valmistele lomake.

 3. Napsauta Aloita. Acrobat luo lomakkeen ja avaa sen lomakkeenmuokkaustilassa. Oikeanpuoleinen ruutu näyttää lomakkeen muokkausvaihtoehdot. Työkalurivi sisältää lomakekenttätyökalut lisäkenttien lisäämiseksi.

  Napsauta Aloitus

  Acrobat hakee asiakirjasta sellaista tekstiä (tunnistettavissa alleviivattuina välilyönteinä tai tyhjinä laatikoina), joka voidaan muuntaa lomakekentiksi, ja pyrkii sijoittamaan sopivan kentän siihen sijaintiin. 

  Huomautus:

  Jos asiakirjalla ei jo ole välilyöntejä tai laatikoita muunnettaviksi, näkyviin tulee dialogi, joka ilmoittaa, että lomakekenttiä ei löytynyt. Jatka painamalla OK.

 4. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Lisää ja valitse sitten Muunna Acrobat Sign -lomakkeeksi

 5. Kun saat ilmoituksen, että Acrobat poistaa lomakekentät, joita Acrobat Sign ei tue, napsauta Seuraava.

  Muuntovaroitus

 6. Jos saat vielä ilmoituksen, napsauta OK.

  Kenttävaroitus

Puhdista automaattinen kenttäsijoittelu

Luodessaan kenttiä Acrobat hakee maamerkkejä, kuten alaviivaryhmiä, laatikoita ja ympyröittä, jotka saattavat viitata kenttiin, valintaruutuihin ja valintapainikkeisiin. Lisäksi ympäröivä teksti hyödynnetään, jotta luodut kentät saavat merkityksellisen nimen.  On kuitenkin varsin todennäköistä, että kenttiä päätyy virheellisesti nimetyiksi tai sijoitelluiksi, niin että manuaalinen hienosäätö on välttämätöntä.

Acrobat-kenttäsijoittelu

 

 Tarkista lomakkeesi, poista kaikki ylimääräiset kentät ja siirrä väärään paikkaan joutuneet kentät.

Puhdistettu kenttäsijoittelu

Huomautus:

Kaikilla automaattisesti sijoitetuilla kentillä on yksilöllinen nimi, joka eräissä tapauksissa voi olla merkitykseltään hämärä (esimerkiksi "fill_3"). 

Tässä vaiheessa kannattaa nähdä vaivaa kenttien mielekkääksi nimeämiseksi, jos haluat luoda raportteja asiakirjaan liittyvistä aiheista ja haluat hyödyntää sen tietoja.

Kun haluat nimetä kentän uudelleen, napsauta sitä kahdesti (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta Ominaisuudet). Kentän nimi näkyy ominaisuusikkunan ylimpänä. 


Lomakekenttien manuaalinen sijoittelu

Jos kenttien automaattinen sijoittelu ei löydä kaikkia kenttiäsi, joudut lisäämään ne manuaalisesti. Tämä tehdään yksinkertaisesti napsauttelemalla, jolloin käytetään Acrobat-ikkunan yläosan työkaluriviä.

 1. Kun haluat lisätä lomakkeeseen kentän, valitse napsauttamalla työkaluriviltä sopiva kuvake kenttää varten.

  Acrobatin Adobe Sign -työkalurivi

  Kentät vasemmalta oikealle ovat:

  • Valitse objekti - Vapauttaa kohdistimen valitsemaan minkä tahansa objektin sivulta.
  • Tekstikenttä - Yleisluontoinen syötön salliva tekstikenttä. Useimmilla lomakkeilla kaikkein useimmin käytetty kenttä..
  • Valintaruutu - Käytetään esittelemään ryhmää kohteita, joista käyttäjä voi valita useampia vaihtoehtoja.
  • Valintapainikkeet – Käytetään esittelemään ryhmä kohteita, joista käyttäjä voi valita vain yhden.
  • Avattava luetteloruutu - Luettelo kohteita, joista käyttäjä voi valita yhden.
  • Allekirjoituskenttä - Yksikenttäinen allekirjoitus.
  • Allekirjoituslohko – Monikenttäinen allekirjoitus, joka sisältää ainakin allekirjoitus- ja sähköpostikentät. Se voi valinnaisesti sisältää myös allekirjoittajien työnimikkeen ja/tai yrityksen sen mukaan, millaiset asetukset asiakirjan lähettämiseen käytetyllä Acrobat Sign -tilillä on.
  • Nimikirjaimet – Yksittäinen nimikirjainkenttä, joka voi sisältää enintään neljä merkkiä.
  • Työnimike – Pakollinen kenttä, johon tulee syöttää vastaanottajan työnimike.
  • Yritys – Pakollinen kenttä, johon tulee syöttää vastaanottajan yrityksen nimi.
  • Koko nimi – Vain luku -kenttä, joka näyttää ladotun version allekirjoituskenttään syötetystä tekstistä.
  • Sähköposti – Vain luku -kenttä, joka näyttää vastaanottajan sähköpostiosoitteen.
  • Pvm - Vain luettava kenttä, joka näyttää ajantasaisen aikaleiman, kun vastaanottaja avaa sopimuksen.
  • Pidä työkalu valittuna - Tätä kuvaketta napsauttamalla voit ottaa käyttöön tai lakata käyttämästä useiden kenttien samanaikaista asettamismahdollisuutta.  Kun ominaisuus poistuu käytöstä, kohdistin palaa valitsinnuoleen kentän sijoittamisen jälkeen. Kun ominaisuus on käytössä, kohdistin jää kentän jälkeen niin, että voit sijoittaa useita kenttiä joutumatta ensin valitsemaan kuvaketta uudestaan..
  Huomautus:

  Pakolliset ja vain luettavat kentät ovat vastaanottajakohtaisia, eli ne on tarkoitettu keräämään tietoja vain vastaanottajasta, jolle ne on määritelty. Jos haluat pyytää muuta sisältöä kuin vastaanottajan henkilökohtaisia tietoja, käytä tekstikenttää. Jos esimerkiksi tarvitset jonkin päivämäärän, joka ei ole sopimuksen allekirjoituspäivämäärä, käytä tekstikenttää ja vahvista kenttä päivämäärämuotoiseksi.

 2. Kohdistin siirtyy sitten näyttämään valitsemasi kentän jäljen. Sijoita kenttä haluamaasi paikkaan napsauttamalla. 

  Kentän jälki

 3. Kun kenttä ensimmäisen kerran sijoitetaan sivulle, näkyviin tulee pieni ikkuna, jossa kentän nimeä voi vaihtaa ja osapuolen roolin voi määritellä. On järkevää antaa kentälle merkityksellinen nimi, mutta osapuolen nimen saa määrittää vain henkilö, joka ymmärtää miten asiakirjan allekirjoitusmenettely tapahtuu ja miten osapuolten rooleja sovelletaan asianmukaisesti.

  Sijoitetun kentän ominaisuudet

 4. Napsauta ja siirrä yhtä kentän kehyksen sinisistä laatikoista (tai kahvoista) kun haluat muuttaa kentän kokoa.

  Kentän koon muuttaminen


Kenttien tasaaminen ja koon yhteensovittaminen

Kun kentät on sijoitettu suunnilleen oikeaan kohtaan asiakirjaa, voit Acrobat-työkalujen avulla huolehtia siitä, että kentät ovat linjassa ja saman kokoisia, niin että lomake näyttää viimeistellyltä ammattilaistyöltä.

Huomautus:

Kun haluat valita useita kenttiä, voit joko pitää Ctrl/Cmd-nappia painettuna ja napsauttaa yksittäisiä kenttiä tai napsauttaa PDF-tiedostoa ja vetää kohdistinta niin, että se piirtää laatikon. Kaikki ainakin osittain piirrettyyn laatikkoon sisältyvät kentät valitaan. Kun haluat poistaa kenttien valinnat, napsauta mitä tahansa kohtaa PDF-tiedostossa.

 1. Ensimmäinen askel kenttien tasaamiseen on luoda yksi oikein sijoitettu kenttä. Alla olevassa esimerkissä osoitekenttä on muokattu oikean kokoiseksi manuaalisesti napsauttamalla ja vetämällä.

  Karkea lomakekentän sijoittaminen

  Voit nähdä että oikeanpuoleinen kontaktikenttä on yhtä korkea ja että puhelin-, faksi- ja tilausnumerokentille tulee sama leveys. 

 2. Valitse sekä osoite- että kontaktikenttä. Huomaat, että kenttien rajat saavat toisen värin kuin muilla kentillä. Tämä merkitsee, että ne ovat valittuina.

  Valitut kentät

  Huomautus:
  • "Malli"-kentässä näkyvät siniset "kädensija"-ruudut. Kun käytät tasaus- tai koonsovitustyökaluja, kaikki kentät tasataan tai sovitetaan mallikentän mukaisiksi.
  • Kun kaikki kentät on valittu, voit muuttaa mallikenttää napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kenttää, jonka haluat olevan mallina.
  • Napsauttaminen valittujen kenttien ulkopuolelle poistaa kaikkien kenttien valinnat.
 3. Acrobat-ikkunan oikea yläosa näyttää tasaustyökalut. Napsauta kuvaketta Sama leveys ja korkeus

  Leveyden ja korkeuden sovittamistyökalu

  Kontaktikenttä muuttuu osoitekentän kokoiseksi.

  Leveydeltään ja korkeudeltaan tasatut kentät

 4. Kun molemmat kentät ovat yhä valittuina, napsauta Tasaa ylös -kuvaketta, niin kontaktikenttä tasautuu kenttien yläosan mukaan.

 5. Napsauta kontaktikenttää vasemmalla painikkeella valitaksesi nimenomaan sen kentän ja säädä sitten vasemmalla ja oikealla olevia kahvoja sovittaaksesi kentän paikoilleen.

  Säädä manuaalisesti kentän leveys sopivaksi.

 6. Valitse sitten kaikki sarakkeen kentät. Varmista, että käyttämäsi mallikenttä on oikea.

  Valitse kaikki sarakkeen kentät.

 7. Napsauta Leveyden sovitus -kuvaketta. Näin kaikki kentät muuttuvat saman levyisiksi.

  Kentät, joiden leveys on yhteensopiva

 8. Kun kaikki kentät ovat yhä valittuina, napsauta Tasaus vasemmalle -kuvaketta. 

  Vasemmalle tasatut kentät

 9. Säädä kentät oikean korkuisiksi  Tämä voidaan tehdä tarvittaessa manuaalisesti kullekin kentälle, tai voit manuaalisesti säätää yhden kentän sopivaksi ja valita sitten muut niin että ne muuttuvat oikean korkuisiksi.

  Kenttäkorkeuteen sovitetut kentät

 10. Kenttien hienosäätö voidaan tehdä käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä.  Valitse yksi tai useampia kenttiä ja käytä sitten nuolia kenttien hitaaseen ja varovaiseen liikuttamiseen.

  Kaikki kentät oikean kokoisia

  Huomautus:

  Muista, että voit zoomata PDF-tiedostoon niin että saat kenttäobjektit suuremmiksi ja voit säätää niitä tarkemmin.

 11. Noudata samaa periaatetta ja sovita loput kentät sopivien mallien mukaisiksi:

  Tässä esimerkissä toimisit seuraavasti:

  • Valitse kontakti-, sähköposti- ja verkkosivustokentät ja sovita ne saman levyisiksi
  • Tasaa kentät vasemmalle
  • Valitse rivikentät (puhelin ja sähköposti) ja sovita ne saman korkuisiksi
  • Linjaa ne sitten yläosan tasaustyökalulla.
  • Toista sama menettely myös kenttäriveillä Faksi ja Verkkosivusto.
  Kaikki kentät oikeassa koossa ja oikealla paikalla

   

  Kun kaikki kentät ovat paikallaan, asiakirja täyttää vähimmäisehdot Acrobat Signin kautta lähettämiseen.

  Kaikilla kentillä on tunnisteena nimi, mutta niitä ei ole yksiselitteisesti määritetty tietylle vastaanottajalle, eikä kenttien sisältöä ole vahvistettu.

  Jos haluat sisällyttää kenttien ominaisuudet, sisällön vahvistuksen, ulkonäköehtoja tai laskutoimituksia, sinun on liitettävä kentän nimeen argumentteja, aivan kuten tekisit käyttäessäsi tekstitageja.

   

   

Tagien käyttäminen sijoitelluissa lomakekentissä

Sitä mukaa kun liität kenttiä lomakkeeseen, Acrobat-sivun oikeassa raiteessa näkyy luettelo kenttänimistä. Luetteloa voi käyttää asiakirjan minkä tahansa lomakekentän nopeaan hakemiseen ja avaamiseen olematta juuri sillä sivulla, ja luettelo lisää numeron nimen perään, jos on tarpeen ilmoittaa, että sama kenttänimi on olemassa useammalla kuin yhdellä sivulla.

Huomautus:

Yksilöllisten kenttänimien takana on yksilöllistä sisältöä. Kentät, joilla on sama nimi, tarjoavat saman sisällön.  Täyttämällä yhden kentän lähetät saman sisällön automaattisesti kaikkiin muihin samannimisiin kenttiin. Tästä on hyötyä, kun lomakkeesi kysyy samaa tietoa monessa paikassa.

Jos käytät Acrobatin automaattisesti sijoittamia kenttiä, kenttiesi nimistä tulee pelkästään yksinkertaisia kuvailevia merkkijonoja. (Jos ne eivät ole merkityksellisiä, on suositeltavaa, että näet vaivaa tehdäksesi niistä sellaisia.)

Kenttänimet ilman argumentteja

 

Työkaluriviltä sijoitetuilla kentillä voi olla pitempi nimi, joka voi sisältää samanlaisia argumentteja kuin tekstitagimuoto. 

Kenttien nimet lisättyine argumentteineen


Lomakekenttien nimeäminen

Muuttamalla lomakekentän nimen Acrobat Sign -tagiksi voit käyttää kaikkia Acrobat Signin tunnistamia lomakekenttien ominaisuuksia käyttämättä tilaa asiakirjassa, kuten tekstitunnisteiden kanssa tapahtuisi.

Voit avata lomakekentän ominaisuusvalikon kaksoisnapsauttamalla kenttää tai napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla valikosta "Ominaisuudet".

Ominaisuudet-valikon välilehti Yleinen näyttää nimen, työkaluvihjeen, kenttätyypin, osallistujan roolin ja

kentän yleiset ominaisuudet.

Tekstikentän ominaisuudet

 • Nimi - Paikka, johon lomakekentän tagi lisätään..
 • Työkaluvihje - Näkyviin ponnahtava tieto, kun hiiren osoitinta pidetään kentän kohdalla.
 • Kentän tyyppi - Ilmaisee kentän tyyppiä (esim. teksti, allekirjoitus, päivämäärä tms.).
 • Osallistujan rooli - Määrittää, kuka allekirjoittamiseen osallistuvista saa vuorovaikuttaa kentän kanssa, kuten lähettäjä, allekirjoittaja, esitäyttäjä tms.
 • Vain luku - Estää kentän käytön ja muokkauksen, käytetään yleensä jos kenttä täyttyy integraation tai CSV-tiedoston kautta.
 • Vaadittu - Osoittaa pakolliset kentät, joihin on lisättävä tietoja, jotta allekirjoitusmenettelyn voi suorittaa..

Vaikka Acrobat Signin veto- ja pudotusperustainen laatimisympäristö ei tue (eikä tarjoa valintamahdollisuutta) monirivisille kentille, tällaisen kentän voi laatia Acrobatilla ja saada se toimimaan Acrobat Signin kautta. Tämä valinta löytyy "Valinnat"-välilehdeltä nimellä "Moniriviset tekstikentät".

Katso Tekstitagien dokumentaatiosta tagit, joita tarvitset asiakirjasi lomakekentissä.

Huomautus:

Tekstitagien dokumentaatio näyttää kaikki tagit niin, että niiden ympärillä on "{{}}", koska tämä on jäsennyksen vuoksi välttämätöntä. Nämä aaltosulkeet eivät ole tarpeellisia luotaessa kenttiä Acrobatissa, ja ne tulee mieluummin jättää pois.

Muiden objektien sijoittaminen

Vakiotekstikenttien lisäksi Acrobatissa on valintaruutuja, valintapainikkeita ja pudotusvalikoita, jotka toimivat Acrobat Signissä. Näiden objektien valintoja voi soveltaa käyttämällä tagin argumentteja tai Acrobatin asiakirjaominaisuuksien avulla.

Jos päätät käyttää Acrobatin objektiominaisuuksia, muista kuitenkin syöttää objektinimen perustagi. Jos sinulla esimerkiksi on valintaruutu, ja kaikki sen asetukset on määritetty Ominaisuudet -ikkunassa, anna sille nimeksi esimerkiksi CB1_es_:signer1 Näin varmistetaan, että objektilla on nimi ja että se määritetään aiotulle vastaanottajalle.


Valintaruudut

Kun valitset "Valitse objekti" -rivistä "Valintaruudun", kohdistin muuttuu ja mahdollistaa valintaruudun sijoittamisen. Katso lisätietoja kohdasta Lomakekenttien manuaalinen sijoittelu.

Voit avata valintaruudun ominaisuudet-valikon kaksoisnapsauttamalla kenttää tai napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla valikosta "Ominaisuudet".

Kohdassa Vaihtoehdot löytyvät asetukset ovat Valintaruudun tyyli, Vientiarvo, ja Valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna. Valintaruudun tyylin muuttaminen ei vaikuta valintaruudun visuaaliseen ulkoasuun Acrobat Signissä, mutta tuloksena syntyvässä PDF-asiakirjassa valittua tyyliä sovelletaan.

Valintaruudun kentän ominaisuudet


Valintapainikkeet

Kun valitset "Valitse objekti" -rivistä "Valintapainikkeen", kohdistin muuttuu ja mahdollistaa valintapainikkeen sijoittamisen. Katso lisätietoja kohdasta Lomakekenttien manuaalinen sijoittelu.

Kun sijoitat valintapainikkeen paikalleen, perusominaisuuksien dialogi antaa varoituksen, että ryhmässä on oltava vähintään kaksi valintapainiketta, koska valintapainikkeilla valitaan "yksi tai toinen" ratkaisu.

Toinen valintapainike voidaan lisätä napsauttamalla "Lisää toinen painike" tai valitsemalla "Valitse objekti" -työkalurivistä uudelleen "Valintapainike", sijoittamalla se paikalleen ja nimeämällä se uudelleen saman ryhmänimen mukaisesti.

Valintapainikevaroitus

Voit avata valintapainikkeen ominaisuusvalikon kaksoisnapsauttamalla kenttää tai napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla valikosta Ominaisuudet.

Valintapainikekentän ominaisuudet

Valinnat-kohdassa saatavana olevat asetukset ovat Painiketyyli, Valintapainikkeen valinta ja seuraavat kaksi valintaa: Painike on oletusarvoisesti valittuna ja Samannimiset ja saman valinnan tarjoavat painikkeet valitaan samanaikaisesti, joka yhdistää samannimiset valintapainikkeet toisiinsa. Valintapainikkeen nimi määrittää, mihin ryhmään se kuuluu, joten jos luot painikevalintaryhmän, ne on nimettävä samalla tavalla, jotta ne kuuluisivat samaan ryhmään.


Pudotusvalikot

Kun valitset "Valitse objekti" -rivistä "Avattavan valikon", kohdistin muuttuu ja mahdollistaa avattavan valikon sijoittamisen. Katso lisätietoja kohdasta Lomakekenttien manuaalinen sijoittelu.

Voit avata avattavan valikon ominaisuusvalikon kaksoisnapsauttamalla kenttää tai napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla valikosta Ominaisuudet.

Avattavan valikon kenttäominaisuudet

Kohdassa Valinnat saatavana ovat asetukset Kohde, Vientiarvo, Kohdeluettelo, Kohteiden lajittelu, Salli käyttäjän lisätä mukautettua tekstiä, Tarkista oikeinkirjoitus ja Vahvista valittu arvo välittömästi.

Syötä valinnan nimi "Kohde"-kenttään. Suositellaan myös vientiarvon lisäämistä. Jos kohde on "Punainen", vientiarvo voi olla "P". Tämä arvo voidaan sitten viedä allekirjoittamisen aikana.

Kun olet määrittänyt avattavan valikon, paina Lisää-painiketta. Tämä siirtää valinnat alas kohdeluetteloon, jossa niitä voi lajitella ja hallita.

Avattavan valikon kenttäominaisuudet

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi