Vastaanottajien kieltäytymisvaihtoehtojen määrittäminen

Yleiskatsaus

Vastaanottajan mahdollisuus kieltäytyä sopimuksesta voidaan määrittää tili- tai ryhmätasolla, ja kun se on käytössä, käytettävissä on työkaluja, joiden avulla voit sulkea sopimuksen kieltäytymissyytä koskevan palautesilmukan.

Mahdollisuus kieltäytyä ja tallentaa mukautettu syy on käytettävissä kaikilla palvelutasoilla.

Kieltäytymissyiden oman luettelon määrittäminen ja alapalkissa olevan kieltäytymispainikkeen tuominen näkyviin ovat käytettävissä vain konsernin palvelutasolla.


Käyttötapa

Kun ryhmä tai tili ottaa toiminnon käyttöön sopimuksista kieltäytymistä varten, Kieltäydy allekirjoittamasta -vaihtoehto lisätään sähköisen allekirjoittamisen sivun Asetukset-valikkoon:

Kieltäydy valikossa

Jos vastaanottaja päättää kieltäytyä toimintonsa suorittamisesta, hänelle esitetään esimääritettyjen syiden luettelo ja/tai mahdollisuus antaa oma kieltäytymissyy (sen mukaan, miten toimintojoukko on määritetty).

Kieltäytymissyyt

Kun sopimuksesta kieltäydytään, sopimus peruutetaan, ja sopimuksen lähettäjälle ilmoitetaan asiasta.


Toiminta- ja valvontaraportin merkinnät

Sopimuksesta kieltäytymisen toiminto tallennetaan tapahtumatietueessa kahteen paikkaan:

 • sopimuksen Toiminta-tietueeseen
 • tapahtumasta johdettuun valvontaraporttiin.
Kieltäydy – Toimintaraportti
Toimintaraportti

Kieltäytymisvaihtoehdot
Valvontaraportti

Huomautus:

Kieltäytymiseen käytetty kommentti näkyy vain Toiminta-luettelossa, ei valvontaraportissa.


Kieltäytymissyiden selvittäminen

Sopimuksen kieltäytymissyyt voidaan tarkistaa sopimuksen Toiminta-osiosta (kuten edellä on kuvattu) tai ajamalla sopimuksen sisältävä raportti.

Vastaanottajan hylkäyksen syy -sarakkeet tulevat yksittäisen vastaanottajan tietojen jälkeen:

Kieltäydy raportoinnissa


Määritysasetukset

Yksityishenkilöt, yritysasiakkaat ja pienyritysasiakkaat voivat sallia kieltäytymisvaihtoehdon ja vaatia mukautetun syyn ilmoittamista.

 • Näillä palvelutasoilla tallennetaan mukautettu syy, sillä syiden luetteloa ei ole käytettävissä.
Kieltäytymisvaihtoehdot – Yritystaso

Konsernin palvelutasolla kieltäytymissyiden toimintojoukossa on viisi määritettävissä olevaa vaihtoehtoa.

 • Mahdollista allekirjoittajien kieltäytyminen on ensisijainen käyttöönoton valitsin, joka on otettava käyttöön, ennen kuin neljä muuta vaihtoehtoa ovat käytettävissä.
Kieltäytymisvaihtoehdot


Mahdollista allekirjoittajien kieltäytyminen

Kun tämä ylätason asetus otetaan käyttöön, lisätään mahdollisuus useimmille vastaanottajarooleille sopimuksesta kieltäytymiseen, jolloin se peruutetaan prosessin aikana.

 • Vastaanottajat, joille on määritetty Sertifioitu vastaanottaja -rooli, suljetaan erityisesti pois, ja Success Managerin tai tuen on määritettävä erikseen, jos vastaanottajille halutaan antaa mahdollisuus sopimuksesta kieltäytymiseen.
Kieltäytymisvaihtoehdot


Hyväksyjät: Mahdollista Kieltäydy-painike

Kun toiminto otetaan käyttöön, vastaanottajat, joille on määritetty Kelpuuttaja-rooli, näkevät sähköisen allekirjoittamisen sivun alatunnisteessa Kieltäydy/hyväksy-painikkeen.

 • Kieltäydy allekirjoittamisesta -vaihtoehto sisältyy edelleen Asetukset-valikkoon.
Alatunnisteen Kieltäydy-painike


Vaadi, että allekirjoittajat antavat syyn

Kun Vaadi, että allekirjoittajat antavat syyn -asetus on otettu käyttöön, kieltäytyjille tarjotaan luettelo kieltäytymissyistä:

Hylkää annetulla syyllä

Kieltäytymissyyt määrittää tilin tai ryhmän hallinnoija, ja vähintään yksi syy on määritettävä, muuten annetaan virheilmoitus:

Virhe, kun syytä ei anneta

Voit luoda uuden kieltäytymissyyn napsauttamalla pluskuvaketta, jolloin Luo-peittokuva tulee näkyviin:

Lisää syy

Kieltäytymissyyn määrittämiseen tarvitaan kolme elementtiä:

 • Allekirjoittamisesta kieltäytymisen syyn nimi – Syytietueen nimellinen nimi. 
  • Helpottaa mahdollisesti eri kielillä annettujen syiden lajittelua.
 • Allekirjoittamisesta kieltäytymisen syyn teksti – Tämä on teksti, joka lisätään Toiminta-tietueeseen ja raportointikenttään. 
  • Syyn teksti on rajoitettu enintään 255 merkkiin.
  • Vastaanottaja näkee koko tekstin valintaikkunassa.
 • Kieli – Vaihtoehtoina näytetään vain sellaiset syyt, joilla on vastaava kieliarvo. Jos lähetät sopimuksia käyttämällä ranskan alueasetuksia, valittavissa ovat vain ranskankieliset syyt.
  • Jos allekirjoittaja käyttää alueasetuksia, joilla ei ole valmiiksi määritettyä Syy-vastaavuutta, myös mukautettu syy hyväksytään.

Kun syy on asianmukaisesti määritetty, valitse Tallenna.

Syy on välittömästi kaikkien allekirjoittajien käytettävissä.

Jos haluat muokata luettelossa olevaa syytä tai poistaa sen, valitse syy napsauttamalla sitä kerran.

Muokkaa- tai Poista-toiminto ilmestyy osan vasempaan yläkulmaan:

Muokkaa syytä tai poista se


Anna allekirjoittajien antaa mukautettu syy

Kun mukautetun syyn toiminto otetaan käyttöön, vastaanottaja voi halutessaan antaa manuaalisesti oman syyn, jonka hän voi muotoilla omin sanoin:

Hylkää mukautetulla syyllä


Näytä yhdistetty lista kieltäytymissyistä tileiltä ja ryhmiltä

Mahdollisuus yhdistää tili- ja ryhmätason kieltäytymissyyt on käytettävissä vain ryhmätason säätimiä määritettäessä.

Tätä vaihtoehtoa käytettäessä voidaan luoda keskeinen joukko kieltäytymissyitä tilitasolla ja sitten lisätä ryhmätasolla erikoissyitä, jotka on suunniteltu erityisesti kyseisen ryhmän luomia sisältöjä varten.


Hyvä tietää...

Sertifioitu vastaanottaja -rooli on tahallaan jätetty pois Kieltäytymissyysäätimistä. Asiakkaiden, joiden on sallittava, että sertifioidut vastaanottajat hylkäävät sopimuksen, on otettava yhteyttä Success Manageriin tai tukeen asetuksen ottamiseksi käyttöön.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi