Yleiskatsaus

Adobe Sign -tekstitagit ovat erityisesti muotoiltua tekstiä, jota voi sijoittaa minne tahansa asiakirjasi sisältöön täsmentämään sijaintia, kokoa, kenttien tyyppiä (kuten allekirjoitus- ja nimikirjainkentät, valintaruutu, valintapainike ja lomakekenttä) sekä kehittyneitä valinnaisia kenttien käsittelysääntöjä. Tekstitageja voi käyttää myös luotaessa PDF-tiedostoja, jotka sisältävät lomakekenttiä. Katso kohtaa Lomakkeiden luominen Acrobat Reference Guidessa

Tekstitagit muunnetaan Adobe Sign -lomakekentiksi kun tiedosto lähetetään allekirjoitettavaksi tai ladataan. Adobe Sign -tekstitageja voidaan sijoittaa mihin tahansa tiedostotyyppeihin, kuten PDF-, Microsoft Word-, PowerPoint-, Excel- ja tekstitiedostoihin (.txt, .rtf).

Esimerkiksi:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Allekirjoituskenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Kenttä signer2:ksi määritellyn vastaanottajan yritykselle.

{{address_es_:signer1}}

Kenttä, johon signer1:ksi määritelty vastaanottaja voi syöttää osoitteensa.    

{{*city_es_:signer1}}

Pakollinen kenttä, johon signer1:ksi määritelty vastaanottaja voi syöttää kotikaupunkinsa nimen.

{{!price}}

Vain lukukenttä. Vastaanottajat eivät voi muuttaa tämän kentän arvoa.

Adobe Sign -tekstitagit ovat tehokas mekanismi sellaisten asiakirjamallien luomiseen, jotka mahdollistavat allekirjoitus- ja nimikirjainkenttien asemoinnin, tietojen keräämisen useilta sopimusosapuolilta, kerätyn tiedon validointisääntöjen määrittelemisen ja rajoittavien ehtojen lisäämisen. Kun tiedosto on määritelty oikealla tavalla tekstitageineen, sitä voidaan käyttää mallina lähetettäessä asiakirjoja allekirjoitettaviksi, jolloin varmistetaan, että sopimuksia varten kerätty tieto on johdonmukaista ja pätevää kautta koko organisaation.

Huomautus:

Yrityksen ja/tai konsernin palvelutason ominaisuudet ja toiminnot ilmoitetaan soveltuvin osin erikseen.

Tekstitagipikaopas

Esimerkkejä tekstitageista

Kaikissa seuraavissa esimerkeissä on lähtökohtana, että tageja käytetään asiakirjan sisällön sisällä. Kun käytät tageja PDF-lomakekenttien niminä, jätä alusta pois '{{’ ja lopusta ’}}'.

Allekirjoitus- ja nimikirjainkentät

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Allekirjoituskenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Nimikirjainkenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Allekirjoituslohko, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Valinnainen allekirjoituskenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Valinnainen nimikirjainkenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} Leimakenttä, jota voidaan käyttää allekirjoitusvaihtoehtona. Leimoja ei vaadita, ellei allekirjoittajalle ole määritetty muita allekirjoituskenttiä.


Vastaanottajien osapuolikentät

Allekirjoittaja- ja lähettäjäkentillä täsmennetään, mitä osapuolia vastaanottajat edustavat sopimuksessa.

Allekirjoittajan kenttä

"Allekirjoittajan" rooli määrittää ensimmäisen vastaanottajan (allekirjoittajan tai hyväksyjän), joka ei ole "lähettäjä". Rooli "signer1" määrittää kaikissa tapauksissa ensimmäisen vastaanottajan. Vastaanottaja, joka on määritetty "signer1:ksi" voi olla lähettäjä, jos lähettäjä ensimmäisenä allekirjoittaa tai hyväksyy sopimuksen.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Kenttä, johon signer1:ksi määritelty vastaanottaja voi syöttää yrityksensä nimen.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Vain luku -kenttä, johon signer2:ksi määritetty vastaanottaja voi syöttää koko nimensä.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Vain luku -kenttä, joka sisältää allekirjoituspäivämäärän.

{{Em_es_:signer1:email}}

Vain luku -kenttä, joka sisältää allekirjoittajan sähköpostiosoitteen.

Huomautus:

"Lähettäjän" ja "allekirjoittajan" roolien asemesta voidaan käyttää vain sellaisia rooleja kuin "signer1", "signer2", "signer3" jne. Varmista, että nämä osallistujat lisätään oikeassa järjestyksessä asiakirjaa lähetettäessä.

 

Lähettäjäkenttä

"Lähettäjän" roolia voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että "minun on saatava allekirjoittaa ensimmäisenä/viimeisenä" -valinta on määritetty lähettämisprosessissa. "Lähettäjän" rooli määrittää aina "lähettäjälle" merkittävän kentän riippumatta siitä, allekirjoittaako hän ensimmäisenä vai viimeisenä.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Pakollinen kenttä, johon lähettäjä kirjoittaa työnimikkeensä

Huomautus:

"Lähettäjän" ja "allekirjoittajan" roolien asemesta voidaan käyttää vain sellaisia rooleja kuin "signer1", "signer2", "signer3" jne. Varmista, että nämä vastaanottajat lisätään oikeassa järjestyksessä asiakirjaa lähetettäessä.


Esitäyttökentät

{{price_es_:prefill}}

Kenttä, jonka lähettäjä täyttää etukäteen ennen asiakirjan lähettämistä


Tekstikentät

{{address_es_:signer1}}

Valinnainen kenttä, johon signer1:ksi määritelty vastaanottaja voi syöttää osoitteensa.

{{*city_es_:signer1}}

Pakollinen kenttä, johon signer1:ksi määritelty vastaanottaja voi syöttää kotikaupunkinsa nimen.


Vain luettavat kentät

{{!price}}

Vain lukukenttä. Vastaanottajat eivät voi muuttaa tämän kentän arvoa.


Valintaruudut

{{[]}}

Valintaruutu

{{[x]}}

Valintaruutu, joka on oletusarvoisesti valittuna


Valintapainikkeet

{{(Red)Color}}

Valintapainike, jolla on valittuna arvo Punainen.


Kuvat

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}
Riville sijoitettu kuvakenttä, jonka korkeus on 4 riviä


Kentän vahvistus

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Pakollinen puhelinkenttä, joka sallii Yhdysvalloissa käytetyn puhelinnumeromuodon.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Valinnainen kenttä, joka sallii arvot 0-60.


Ehdolliset säännöt

{{field_es_:showif(price>60)}}

Kenttä, joka näyttää, onko "hinnan" arvo suurempi kuin 60.


Laskettavat kentät

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Kenttä, jonka arvo lasketaan automaattisesti kenttien "SubTotal" ja "Tax" summana.


Tekstitagien muuttaminen lomakekentiksi

Kentän pituus ja muotoilu

Käytettäessä tekstitageja muokattavassa asiakirjassa Adobe Sign asettaa suorakulmion peittämään koko tekstitagin pituutta (alun "{{"-merkeistä lopun "}}"-merkkeihin) ja muuttaa tekstitagin sitä vastaavaksi Adobe Sign -lomakekentäksi.

Lomakekentän pituutta voidaan kasvattaa lisäämällä välilyöntimerkkejä tekstitagin alkuun heti "{{":n jälkeen tai tagin loppuun heti "}}"-merkkien eteen. Lomakekentän koon pienentämiseen voidaan päästä laskemalla tekstitagin fonttikokoa niin, että saavutetaan sopiva pituus.

Lomakekentän muotoilu (fonttikoko, kirjasin, väri ym.) määräytyy ensimmäisen "{":n mukaan. Jotta Adobe Sign käsittelisi tekstitageja oikein, tagit tulisi määritellä asiakirjassa tavallisesti esiintyvillä fonteilla (Helvetica, Times, Arial, Verdana tai Courier). Katso tietyn fonttityylin pakottamista koskevat ohjeet Fonttinäkymä-osiosta.

Tekstitagimääritelmät ottavat huomioon kirjasinkoon, ja ne tulee määrittää pienaakkosilla. 

Alla oleva kuvio esittää Microsoft Word -asiakirjaan sijoitettuja tekstitageja.

Image1

Koko tekstitagin, ensimmäisestä aaltosulkeesta viimeiseen, täytyy mahtua yhdelle ja samalle riville. Jos tekstitagi käsittää useampia rivejä joko lähdeasiakirjassa tai käsitellyssä PDF-tiedostossa, Adobe Sign ei pysty asianmukaisesti tunnistamaan lomakekenttää, jolloin piiloteksti voi näkyä allekirjoittajalle hänen allekirjoittaessaan asiakirjaa.

PDF-lomakkeissa käytettyinä aaltosulkeita ei tule sisällyttää PDF-lomakekenttien nimiin. Kentän koon määrittelee PDF-lomakekentän koko, ja kenttään syötetyn tiedon muotoilun ratkaisevat PDF-lomakekentän ominaisuudet.

Image2

Sama asiakirja ei voi sisältää sekä PDF-lomakekenttiä että tekstitageila määriteltyjä kenttiä.

 

Vuorovaikuttaminen lomakekenttien kanssa allekirjoittamisen aikana

Yllä olevat tekstitagit muunnetaan allekirjoittamisen aikana seuraaviksi täytettäviksi kentiksi:

image 3


Lomakekentät allekirjoitetussa asiakirjassa

Kun tiedot on sulautettu allekirjoitettuun asiakirjaan, seuraava näkyy allekirjoitetussa PDF:ssä:

Image 4


Pitkät tekstitagit

Muokattavissa asiakirjoissa käytettyinä useita ohjeita sisältävät tekstitagit voivat venyä hyvin pitkiksi, jolloin asiakirjaan on vaikea määrittää pieniä kenttiä. Adobe Sign tarjoaa yksinkertaisen mekanismin, joka mahdollistaa lyhyempien tagien määrittämisen asiakirjaan.

Jos esimerkiksi tarvitset lähettäjälle pakollisen puhelinkentän, sen sijaan että käyttäisit täyttä

{{*Mobile_es_:signer1:phone}} -tagia, voit käyttää lyhyempää tagimuotoa {{$mob}} asiakirjan asianmukaisessa kohdassa, tyhjä tila kentän koon mukaan. Tekstitagin täydellinen määritelmä

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} voidaan sijoittaa toiseen asiakirjan kohtaan. Lisätietoja tekstitagien lyhentämisestä saat kohdasta Tekstitagien lyhentäminen.

Syväsukellus tekstitageihin

Tekstitagin syntaksi

Adobe Sign -tekstitagi määritellään seuraavasti:

Tekstitagin koostumus

Tällöin osat määritellään seuraavasti:

 • Vaadittu - Valinnainen merkintä, joka tarkentaa, onko kyseinen kenttä pakollinen, niin että allekirjoittajan vaaditaan täyttävän sen allekirjoittamisen yhteydessä. Jos merkintä puuttuu, lomakekenttä ei ole pakollinen, jolloin allekirjoittaja saa täyttää sen allekirjoittamisen yhteydessä, mutta sitä ei ehdottomasti vaadita.
 • Vain luku - Valinnainen merkintä, joka osoittaa, että kyseinen kenttä on tarkoitettu vain luettavaksi. Kentän merkitseminen vain luettavaksi varmistaa, että kukaan ei voi muokata kentän sisältämiä tietoja allekirjoittamisen aikana. Tietoja voidaan sulauttaa vain luettaviin kenttiin käyttämällä Adobe Sign -ohjelmointirajapintoja tai MegaSignia CSV:n kautta, ennen kuin asiakirja lähetetään allekirjoitettavaksi.
 • Kenttänimi - Yksilöllinen nimi, josta tämä asiakirjan kenttä voidaan tunnistaa. Kenttänimen avulla tunnistetaan allekirjoittamisen aikana annetut arvot, kun tiedot viedään palvelusta.

Huomautus:

 • Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi samanniminen, mutta toimintaohjeiltaan erilainen tekstitagi, tai toimintaohjeet ovat eri järjestyksessä samannimisten tekstitagien joukossa, Adobe Sign lisää automaattisesti nimen alkuun yhdistelmän "efield" + yksilöllinen numero + "_". Jos esimerkiksi kaksi "Osoite"-nimistä kenttää esiintyy asiakirjassa, Adobe Sign muuttaa automaattisesti yhden kentän nimen muotoon "efield2_Osoite".
 • Jos asiakirjassa on kaksi tekstitagia, joilla on sama kenttänimi ja jotka sisältävät samat toimintaohjeet samassa järjestyksessä, näitä kenttiä käsitellään yhden ja saman kentän klooneina. Yhteen kenttään kirjoitetut tiedot kloonautuvat automaattisesti toisen kentän sijaintiin asiakirjassa.

 • ES-tunniste - Erityinen tekstimerkkijono "_es_", joka täytyy lisätä tekstitagiin kenttänimen jälkeen Adobe Sign -erityisominaisuuksien käytön mahdollistamiseksi. Jos Adobe Sign -tunnistetta ei lisätä kenttänimen jälkeen, lomakekenttä lisätään asiakirjaan ilman minkäänlaisia menettelyohjeita.
 • Menettelyohje - Kaksoispisteellä (":") alkava luettelo, joka sisältää yhden tai useamman määritelmän. Määritelmät määrittävät roolin, kenttätyypin ja muut kenttien käsittelysäännöt, jotka täsmentävät, millaisia tietoja kenttään saa syöttää. Menettelyohjeet voidaan määritellä missä järjestyksessä tahansa.
  • Rooli - Osapuoli, johon tämä kenttä liittyy (esimerkiksi lähettäjä, allekirjoittaja)
  • Kenttätyyppi - Adobe Sign -lomakekentän tyyppi (esim. allekirjoitus, alkukirjaimet, valintaruutu tai tekstikenttä).
  • Säännöt - Lisäkäsittelysäännöt, kuten tietojen vahvistaminen, kenttien ehdollisen näyttämisen tai piilottamisen logiikka ym.


Kenttävuorovaikutusten tarkkailu allekirjoittamisen yhteydessä

Asiakirjassa olevia lomakekenttiä voidaan määrittää tietylle allekirjoittajalle allekirjoittamisen työnkulun aikana. Adobe Sign varmistaa, että allekirjoittaja voi olla vuorovaikutuksessa vain niiden kenttien kanssa, jotka on määritetty hänelle allekirjoittamisen yhteydessä. Lomakekentät voidaan merkitä tietylle allekirjoittajalle lisäämällä erityinen menettelyohje tekstitagiin.


Lomakekenttien määrittäminen tietyille allekirjoittajille

Adobe Sign tukee seuraavia menettelyohjeita lomakekentän määrittämiseksi tietyille allekirjoittajille.

{{Field2_es_:signer1}}

Sopimuksen kenttä määritetään ensimmäiselle henkilölle, joka ei ole sopimuksen lähettäjä.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Jos sopimus edellyttää useampaa kuin yhtä allekirjoittajaa ja jokaisen allekirjoittajan on annettava tietoja allekirjoittamisen yhteydessä, sopimuksen kentät voidaan määrittää tietyille allekirjoittajille käyttäen signer<x> -menettelyohjetta, jossa <x> ilmoittaa sopimuksen allekirjoittajien järjestyksen. Kentät, jotka on merkitty signer1-menettelyohjeella, määrittyvät ensimmäiselle allekirjoittajalle, signer2-menettelyohjeella merkityt toiselle allekirjoittajalle, ja niin edelleen. Adobe Sign varmistaa, että allekirjoittaja voi olla vuorovaikutuksessa vain niiden kenttien kanssa, jotka määritetään hänelle.

Jos sopimuksen lähettäjä allekirjoittaa sopimuksen ensimmäisenä, kaikki "signer1"-merkityt kentät, samoin kuin "sender"-merkityt, esitellään lähettäjälle.


Lähettäjä esitäyttää tiedot

Eräissä tapauksissa lähettäjän ei odoteta allekirjoittavan sopimusta, mutta hänen edellytetään syöttävän tietoja, ennen kuin sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi. Tämä tapahtuu lisäämällä sopimuksen kyseisiin lomakekenttiin menettelyohje "prefill". Adobe Sign sallii lähettäjän täyttävän nämä kentät etukäteen ennen kuin sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi.

{{Field5_es_:prefill}}

Sopimuksen kenttä, joka lähettäjän tulee esitäyttää ennen kuin sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi.

Huomautus:

Esitäyttäminen on oletusarvona asiakirjoille, jotka on ladattu omaan Adobe Sign -asiakirjakirjastoon. Esitäyttäminen voidaan ottaa käyttöön myös valitsemalla "Allekirjoituskenttien esikatselu ja lisääminen" lähetettäessä asiakirjoja. Jos haluat ottaa käyttöön esitäytön kaikilla Lähetä-sivulta lähetettävillä sopimuksilla riippumatta siitä, onko esikatseluvalinta käytössä, ota yhteys Adoben tukeen.


Määrittämättömät kentät

Allekirjoittamisen aikana jokainen allekirjoittaja voi täyttää kentän, jota ei ole menettelyohjeella määritetty tietyn vastaanottajan täytettäväksi. Kun kenttä on täytetty, se lukitaan niin, että seuraavat allekirjoittajat eivät voi muuttaa sen arvoa.

{{Address}}

Sopimuksen kenttä, jonka kuka tahansa allekirjoittaja voi täyttää.

{{zip_es_:zip4}}

Sopimuksen kenttä, johon kuka tahansa allekirjoittaja voi syöttää postinumeron ja vahvistaa sen.


Adobe Sign -kenttien perustyypit

Asiakirjaan voidaan luoda useita eri kenttätyyppejä käyttämällä erityisiä menettelyohjeita tekstitagien sisällä. Adobe Sign tulkitsee tagit ja muuntaa ne asianmukaisiksi lomakekentiksi allekirjoittamisen yhteydessä. Kaikki kenttätyypit, jotka voidaan liittää asiakirjaan Adobe Sign -verkkosovelluksen kautta, voidaan myös määrittää tekstitagien avulla.


Allekirjoitus- ja nimikirjainkentät

Voit sijoittaa Adobe Sign -allekirjoitus- tai nimikirjainkentät erityisiin asiakirjan kohtiin lisäämällä menettelyohjeen, joka määrää allekirjoituskentän tyypin. Allekirjoitus- ja nimikirjainkentät ovat oletusarvoisesti pakollisia.

Eräät asiakirjat edellyttävät kuitenkin, että allekirjoittaja lisää allekirjoituksensa tai nimikirjaimensa valinnaisesti myös toisiin asiakirjan kohtiin. Valinnaiset allekirjoitus- tai nimikirjainkentät voidaan myös määritellä käyttämällä tekstitageja asiakirjan sisällä.

Huomautus:

Adobe Sign edellyttää, että asiakirja sisältää ainakin yhden asiakirjan sisäisen allekirjoituksen kultakin allekirjoittajalta. Asiakirjan hyväksyjille ei tarvita allekirjoituskenttiä allekirjoittamisen yhteydessä.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Lähettäjälle määritetty pakollinen allekirjoituskenttä.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Pakollinen nimikirjainkenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Valinnainen allekirjoituskenttä, joka on osoitettu signer2:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Valinnainen nimikirjainkenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} Leimakenttä, jota voidaan käyttää allekirjoitusvaihtoehtona. Leimoja ei vaadita, ellei allekirjoittajalle ole määritetty muita allekirjoituskenttiä.


Adobe Sign -erikoiskentät

Adobe Signiin kuuluu myös erikoiskenttiä, jotka voidaan sijoittaa asiakirjan sisälle, kun halutaan kerätä allekirjoittajalta sellaisia tietoja kuin esimerkiksi hänen tehtävänimikkeensä tai hänen yrityksensä nimi. Jos näiden kenttien tarvitsema tieto on jo saatavana, Adobe Sign täyttää kentät automaattisesti esitellessään ne allekirjoittajalle allekirjoittamisen yhteydessä.

{{Ttl1_es_:title}}

Kenttä allekirjoittajan työnimikkeelle.

{{Cmpy1_es_:company}}

Kenttä allekirjoittajan yritykselle.


Vain luettavat erikoiskentät

Adobe Sign tukee myös allekirjoitustietojen, sähköpostiosoitteen ja allekirjoittajan nimen keräämistä sopimustekstin sisällä. Adobe Sign täyttää nämä kentät automaattisesti, eikä allekirjoittaja voi muokata niitä sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

{{Dte1_es_:date}}

Kenttä, joka päivää allekirjoituksen automaattisesti.

{{Em1_es_:email}}

Kenttä, johon automaattisesti merkitään allekirjoittajan sähköpostiosoite. Käytettäessä tätä Adobe Sign -verkkolomakkeissa sähköpostiosoitekenttä on allekirjoittajan muokattavissa, kun hän allekirjoittaa verkkolomakkeen. Tilisi asetuksista riippuen Adobe Sign todentaa allekirjoittajan antaman sähköpostiosoitteen ennen verkkolomakkeen allekirjoitusprosessin loppuun viemistä.

{{Name1_es_:fullname}}

Kenttä allekirjoittajan koko nimelle.


Allekirjoituslohko

Jos tietyn allekirjoittajan asiakirja ei sisällä allekirjoituskenttää, Adobe Sign sijoittaa automaattisesti allekirjoituslohkon kyseisen allekirjoittajan asiakirjan alareunaan. Allekirjoituslohko sisältää oletusarvoisesti allekirjoitus- ja sähköpostiosoitekentät. Jos kuitenkin tilisi tai ryhmäsi järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön joko ‘Vaadi allekirjoittajia ilmoittamaan työnimikkeensä e-allekirjoituksen yhteydessä’- tai ‘Vaadi allekirjoittajia ilmoittamaan yrityksensä nimi e-allekirjoituksen yhteydessä’ -asetuksen tai molemmat (allekirjoitusvalinnoissa), allekirjoituslohkoon sisällytetään työnimike- ja/tai yrityskentät. Alla oleva kuva esittää allekirjoituslohkoa, joka sisältää kaikki neljä kenttää.

Allekirjoituslohko

Voit sijoittaa asiakirjaasi koko Adobe Sign -allekirjoituslohkon käyttämällä "signatureblock" -menettelyohjetta.

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Sijoittaa allekirjoituslohkon määritettyyn kohtaan asiakirjassa.


Tekstikentät

Kaikkia asiakirjassa määriteltyjä kenttiä, jotka eivät sisällä ylimääräisiä menettelyohjeita kenttätyyppimääritelmistä, käsitellään asiakirjan täytettävinä tekstikenttinä.

{{propertyName_es_:signer}}

Määrittelee asiakirjaan "propertyName"-nimisen muokattavan tekstikentän.


Vaadittujen ja valinnaisten kenttien määritteleminen

Useimmat kentät voidaan määritellä vaadituiksi tai valinnaisiksi. Adobe Sign varmistaa, ettei allekirjoittaja voi allekirjoittaa sopimusta, ennen kuin kaikki välttämättömät kentät on täytetty.

Kaikki kentät ovat oletusarvoisesti valinnaisia seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • Allekirjoitus- ja nimikirjainkentät ovat oletusarvoisesti pakollisia, ellet määritä näitä kenttiä käyttämällä tekstitageja "optsignature" ja "optinitials". Katso lisätietoja näistä tekstitageista kohdasta Allekirjoitus- ja nimikirjainkentät.
 • Työnimike- ja yrityskentät ovat pakollisia, jos tilisi asetukset edellyttävät niiden olevan osa allekirjoituslohkoa. Katso lisätietoja asiaan liittyvistä tiliasetuksista kohdasta Allekirjoituslohko.

Pakollinen kenttä merkitään asettamalla sen nimen eteen asteriski (*) tai lisäämällä vaadittu menettelyohje tekstitagiin.

Esimerkiksi:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Määrittelee pakollisen tekstikentän "puhelin" joko allekirjoittajan täytettäväksi tai esitäytettäväksi.

{{address_es_:signer1}}

Määrittelee valinnaisen "osoite" -kentän sen vastaanottajan täytettäväksi, jolle on määritelty rooli "signer1".

Vaaditut kentät merkitään punaisella asteriskilla, joka on kentän vasemmalla puolella.

Vaaditun kentän reunus


Muokattavat ja vain luettavat kentät

Oletusarvoisesti kaikki kentät, jotka eivät ole vain luku -tilassa, ovat muokattavia. Poikkeuksia ovat eräät erityiset allekirjoittajan kentät (sähköpostiosoite, allekirjoittajan nimi), jotka ovat oletusarvoisesti vain luettavia. Katso lisätietoja kohdasta Vain luettavat erikoiskentät.

Vain luku -kentät ovat käyttökelpoisia silloin, kun tietoja sulautetaan asiakirjaan automaattisesti käyttämällä Adobe Sign -ohjelmointirajapintaa tai MegaSign-tietojensulautustoimintoa. Vain luku -kentät varmistavat, että allekirjoittaja ei voi allekirjoituksen yhteydessä muuttaa sulautettuja tietoja.

Huutomerkin (!) lisääminen kentän nimen eteen tai vain luku -menettelyohjeen käyttö määrittelee kentän vain luettavaksi.

Esimerkiksi:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Määrittelee vain luettavan tekstikentän, joka tulee täyttää sulauttamalla tiedot ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi.

Kehittynyt asiakirjojen prosessointi tekstitagien avulla

Kenttien lisätyypit


Valintaruudut

Voit luoda valintaruudun käyttämällä tekstitageja, sijoittamalla valintaruututagin asiakirjaasi tai käyttämällä valintaruutumenettelyohjetta.

{{[]}}{{CB_es_:checkbox}}

Sijoittaa nimeämättömän valintaruudun asiakirjaan.

{{[x]}}{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Sijoittaa asiakirjaan valintaruudun, joka on oletusarvoisesti valittuna.

{{[]Comm_es_:signer1}}{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Sijoittaa asiakirjaan "Comm"-nimisen valintaruudun, joka on määritetty vastaanottajalle "signer1" ("allekirjoittaja1").

{{[]*}}{{CB2_es_:required:checkbox}}

Nimeämätön pakollinen valintaruutu, joka kuuluu "signer1":ksi määritellyn vastaanottajan täytettäväksi. Katso lisätietoja pakollisten kenttien määrittelemisestä kohdasta Vaadittujen ja valinnaisten kenttien määritteleminen.

{{[]!}}{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Nimeämätön, vain luettava valintaruutu Katso lisätietoja pakollisten kenttien määrittelemisestä kohdasta Vaadittujen ja valinnaisten kenttien määritteleminen.

{{CB4_es_:checkbox:label("I agree.")}}

Määrittelee käyttäjäystävällisellä selitysetiketillä varustetun valintaruudun. Etiketti näkyy allekirjoittajalle allekirjoittamisen aikana, ja tässä tapauksessa siinä lukee "Hyväksyn".


Valintapainikkeet

Tekstitageja voidaan käyttää valintapainikkeiden määrittämiseen ja sijoittamiseen asiakirjan sisälle. Valintapainikkeilla on oltava ainakin kaksi asetusta (valintamahdollisuutta) valintapainikeryhmän sisällä. Ryhmällä on sama kenttänimi asiakirjan sisällä. Jokaisella valintapainikkeen asetuksella (valintamahdollisuudella) on oltava erilainen valinta-arvo. Valintapainikkeita voidaan määrittää seuraavaa syntaksia noudattaen:

{{(option_value)fieldname_es_}}

Sijoittaa valintapainikkeen asiakirjaan.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Määrittää kolme valintapainiketta samaan "Väri"-nimiseen ryhmään, joka on suunnattu "signer1":ksi tunnistetulle vastaanottajalle. Valinta-arvot ovat "Punainen", "Sininen" ja "Vihreä".

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Vaihtoehtoinen tapa määritellä värivalintapainikeryhmä käyttämällä valintapainikkeen menettelyohjetta.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Määrittelee valintapainikeryhmän niin, että jokaiseen nappiin kuuluu käyttäjäystävällinen etiketti. Etiketti näkyy allekirjoittajalle allekirjoittamisen aikana.

 
Valintapainiketyylin määrittäminen

Adobe Sign tukee erityylisten valintapainikkeiden luomista. Määritetty valintapainiketyyli näkyy PDF-tiedostossa. Allekirjoittamisen yhteydessä valintapainikkeet näkyvät kuitenkin aina ympyröinä.

Valintapainiketyylit


(Riville sovitetut) kuvakentät

Kuvakenttien avulla voidaan tallentaa kuvatiedostoja, kuten valokuvia tai skannattuja asiakirjoja (esim. ajokortteja). Nämä kuvat voidaan eristää allekirjoitetusta asiakirjasta.  :inlineimage-ohje-komento vaatii kentän korkeuden määrittävän parametrin lisäämistä. Kentän korkeus määräytyy tagin kirjasinkoon mukaan, ja kentän korkeus mitataan kyseisen kirjasimen riveinä.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}
Määrittää 20 riviä korkean kuvakentän


Moniriviset tekstikentät

Tekstitageja voidaan käyttää sellaisten tekstikenttien määrittämiseen, jotka ulottuvat useille riveille. Näitä kenttiä voidaan käyttää asiakirjan sisällä monta riviä käsittävien tietojen keräämiseen allekirjoittamisen aikana.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Määrittelee kentän, joka on suunnattu yksinomaan vastaanottajalle "signer1" ja joka on "largeField" ja sallii useiden tietorivien syöttämisen kenttään allekirjoittamisen aikana.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Määrittää vastaanottajalle signer1 määritetyn kentän, jonka nimi on largeField2. Kyseisen kentän korkeus on neljä riviä. Jos rivien määrän ilmoittava parametri puuttuu, kentän korkeudeksi määritetään oletusarvoisesti kaksi riviä tietoja.

Tekstitageja voidaan käyttää avattavien luettelojen määrittämiseen ja sijoittamiseen asiakirjan sisälle. Avattavat luettelot voivat sisältää useita vaihtoehtoja; käyttäjä voi vallita yhden niistä allekirjoittaessaan asiakirjaa. Avattava luettelo koostuu kahdesta komponentista: yksilöllisestä vaihtoehtojen joukosta, josta vastaanottaja voi valita yhden, ja valinnaisesti joukosta arvoja, jotka palautetaan vietäessä tietoja sopimuksesta.

Avattavien vaihtoehtojen on oltava ainutlaatuisia, vaikka avattavien arvojen ei tarvitse olla (ts. useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta vietävät arvot voivat olla samoja). Avattavat arvot ovat valinnaisia. Jos avattaville vaihtoehdoille ei määritellä arvoja, tietoja sopimuksesta vietäessä palautusarvoina toimivat valitut avattavat vaihtoehdot.

Kun avattavat arvot määritellään, arvojen lukumäärän on vastattava valittavien vaihtoehtojen lukumäärää. Jos vaihtoehtojen lukumäärä ei täsmää arvojen lukumäärään, päädytään virheeseen, eikä kenttää käsitellä avattavana luettelona.

Määriteltäessä oletusvalinta avattavalle luettelolle tai ehdot toiselle kentälle sen mukaan, minkä avattavan valikon vaihtoehdoista vastaanottaja on valinnut, on käytettävä vientiarvoja (ei valittuja vaihtoehtoja). Jos vientiarvoja ei ole määritelty, joudutaan käyttämään avattavia valintavaihtoehtoja.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Asettaa pakollisen avattavan valikon asiakirjan sisälle. Allekirjoittamisen aikana se sallii signer1:ksi määritetyn vastaanottajan valita yhden saatavana olevista vaihtoehdoista. Tämä avattava luettelo ei määritä erillisiä vientiarvoja, joten valittu vaihtoehto viedään Hallitse-sivulta, ohjelmointirajapinnan kautta tai Raportit-sivulta.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Asettaa avattavan valikon asiakirjan sisälle. Allekirjoittamisen aikana se sallii signer1:ksi määritetyn vastaanottajan valita yhden saatavana olevista valinnoista. Tässä tapauksessa avattava valikko määrittää myös mahdolliset vientiarvot (P, V ja S). Riippuen siitä minkä valinnan vastaanottaja tekee allekirjoittamisen aikana, vastaava arvo viedään Hallitse-sivulta, ohjelmointirajapinnan kautta tai Raportit-sivulta. Jos vastaanottaja esimerkiksi valitsee vaihtoehdon "punainen", viety arvo on "P".

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

Tässä esimerkissä avattavat vaihtoehdot ovat samat kuin edellisessä, mutta yksi arvoista on tyhjä. Jos vastaanottaja "signer1" valitsee avattavasta valikosta vaihtoehdon "vihreä" allekirjoittamisen yhteydessä, tästä kentästä ei viedä mitään arvoa.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Tässä esimerkissä avattava valikko esittää kolme vaihtoehtoa vastaanottajalle "signer1" allekirjoittamisen yhteydessä, mutta toinen vaihtoehto on tyhjä. Jos vastaanottaja valitsee tyhjän vaihtoehdon, viety arvo on V.

Lisää menettelyohjeita voidaan lisätä avattaviin kenttiin sen mukaan kuin tarve vaatii tekemällä esimerkiksi avattavasta luettelosta pakollinen, soveltamalla avattaviin luetteloihin ehdollista logiikkaa tai täsmentämällä, että vastaajan valitseman vaihtoehdon tulee PDF-tiedostossa olla naamioitu.


Lisäasiakirjat (liitetiedostot)

Adobe Signiä voi käyttää lisäasiakirjojen keräämiseen allekirjoittajilta allekirjoittamisen aikana. Allekirjoittamisen yhteydessä Adobe Sign muuntaa tekstitagin kentäksi, jonka valitsemalla allekirjoittaja pääsee lataamaan tiedoston. Ladattu tiedosto tai tiedostot sisältyvät osana allekirjoitettuun asiakirjaan, ja ne muunnetaan PDF-muotoon ja lisätään allekirjoitetun sopimuksen loppuun osana allekirjoitusmenettelyä. Allekirjoittajan tiedostojen keräämiseen tarkoitetut lomakekentät määritellään käyttämällä "attachment"-menettelyohjetta.

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Määrittää pakollisen kentän nimeltä "DriversLicense", joka merkitään vastaanottajalle "signer1". Vastaanottajan edellytetään käyttävän tätä kenttää tiedoston lataamiseen allekirjoittamisen aikana.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Määrittää valinnaisen kentän nimeltä "Valokuva", joka merkitään vastaanottajalle "signer1". Vastaanottaja voi käyttää tätä kenttää tiedoston lataamiseen allekirjoittamisen aikana. Menettelyohjeen etikettiä voi käyttää kentän varustamiseen käyttäjäystävällisellä kuvauksella. Etiketti näkyy allekirjoittajalle allekirjoittamisen aikana.

Liitetiedostokentän määritteleminen:

Eksplisiittinen testitagi liitetiedostoille

Liitetiedostokenttä, joka esitetään allekirjoittamisen aikana

Esimerkki liitetiedostokentästä

Adobe Signiä voi käyttää määrittämään hyperlinkkejä asiakirjoihin. Hyperlinkit ovat napsautettavissa allekirjoittamisen aikana, ja niiden kautta kirjoittaja voidaan ohjata toiseen asiakirjan kohtaan tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Hyperlinkeille voidaan myös määrittää etikettejä, niin että asiakirja näyttää tekstietiketin varsinaisen URL-osoitteen asemesta.

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Määrittelee hyperlinkin, joka yhdistyy ulkoiseen URL-osoitteeseen. Sisältää etiketin "Adobe", joka näytetään vastaanottajalle allekirjoittamisen aikana.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Katso tätä osaa)}}

Määrittelee hyperlinkin, joka linkittyy nykyisen asiakirjan sivuun 10. Sisältää etiketin "Katso tätä osaa", joka näytetään vastaanottajalle allekirjoittamisen aikana.


Osapuolten leimat ja tapahtumatunnukset (vain yrityksen ja konsernin palvelutasot)

Osapuolten leimoja ja tapahtumatunnisteita voidaan lisätä allekirjoitettuihin PDF-tiedostoihin eri allekirjoittajille. Tietyn osapuolen leima tulee näkyviin sen jälkeen kun asianomainen on allekirjoittanut tai hyväksynyt asiakirjan. Osapuolen leima sisältää osapuolen nimen, allekirjoitus- tai hyväksymisajankohdan ja sähköpostiosoitteen. Tapahtumatunnisteet ja leimat näkyvät lopullisessa allekirjoitetussa PDF-tiedostossa.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Määrittelee osapuolileiman vastaanottajalle "signer1". Tämä leima näkyy lopullisessa allekirjoitetussa PDF:ssä.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Määrittelee osapuolileiman vastaanottajalle "signer2". Tämä leima näkyy lopullisessa allekirjoitetussa PDF:ssä.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Määrittelee tapahtumatunnisteen, joka näkyy lopullisessa allekirjoitetussa PDF:ssä.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Määrittelee leiman, joka näkyy kaikkien sivujen samassa kohdassa lopullisessa allekirjoitetussa PDF-tiedostossa.


Digitaaliset allekirjoitukset (vain yrityksen palvelutasot)

Asiakirjoihin voidaan lisätä digitaalisia allekirjoituksia. Kussakin asiakirjassa voi olla vain yksi digitaalinen allekirjoitus kutakin asiakirjaa kohti. Jos liität enemmän kuin yhden digitaalisen allekirjoituksen allekirjoittajaa kohti (esim. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} ja {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), vain ensimmäinen säilyy ja loput poistetaan automaattisesti kun asiakirja lähetetään allekirjoitettavaksi, ellei niitä poisteta manuaalisesti laadinnan ja esitäytön yhteydessä ennen lähettämistä.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Määrittelee digitaalisen allekirjoituksen vastaanottajalle "signer1".


Leima-allekirjoitukset

Leimat ovat kaksikäyttöisiä kenttätyyppejä, joilla voidaan korvata allekirjoituskenttä tai muodostaa organisaatioita, jotka korvaavat tai täydentävät perinteisen allekirjoituksen yrityksen leimalla. Digitaalinen allekirjoitus -kenttien tavoin kullekin vastaanottajalle voidaan määrittää vain yksi Leima-kenttä. Leima-kenttien täyttäminen on oletuksena valinnaista, ellei sitä ole määritetty pakolliseksi tai jos allekirjoittajalle ei ole määritetty muita allekirjoituskenttiä.

Leima-kentät edellyttävät kentän korkeuden määrittävän lisäparametrin sisällyttämistä :stampimage-komentoon. Kentän korkeus perustuu tekstitagin kirjasinkokoon ja rivien määrään.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Määrittää allekirjoittaja1:lle 28 riviä korkean leimakentän.


Oletusarvon määrittäminen

Adobe Sign tukee kentän oletusarvon määrittämistä tekstitageja käyttäen. Määritetty oletusarvo näytetään osallistujille allekirjoittamisen aikana.

Tekstitagin menettelyohje

Esimerkki

:default

:default("Oletusarvo määritettynä kaksoislainausmerkeissä")

:default('Oletusarvo määritettynä yksinkertaisissa lainausmerkeissä')

Jos oletusarvo sisältää yksinkertaisia lainausmerkkejä tai heittomerkkejä, oletusarvo on ympäröitävä kaksoislainausmerkeillä. Esimerkiksi: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Jos oletusarvon sisällä on välttämättä käytettävä kaksoislainausmerkkejä, oletusarvo on sijoitettava yksinkertaisiin lainausmerkkeihin.

Työkaluvihjeen määrittäminen

Tekstitagit mahdollistavat myös työkaluvihjeiden määrittämisen Adobe Sign -lomakekentille. Työkaluvihjeet näytetään vastaanottajalle allekirjoittamisen aikana.

Tekstitagin menettelyohje

Esimerkki

:tooltip

:tooltip("Esitä kopio ajokortistasi")

:tooltip('Valitse väri')


Fonttinäkymän määrittäminen

Tekstitageilla voidaan muuttaa kentän fonttinäkymää niin, että se sivuuttaa tekstitagissa fontin nimelle, värille tai koolle käytetyn fonttinäkymän. Määritä fonttinimi käyttämällä olemassa olevan asiakirjan fontin nimeä tai jotakin seuraavista fonteista: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro ja Source Code Pro. Määritä väri käyttämällä RGB-heksakoodiarvoa tai jotain seuraavista pätevistä väriarvoista: valkoinen, vaaleanharmaa, harmaa, tummanharmaa, musta, punainen, vaaleanpunainen, oranssi, keltainen, vihreä, magenta, syaani tai sininen. Oletusarvona fonttinimi ja -koko ovat tekstitagin ensimmäisen sulkumerkin "{" fonttinimi ja koko.

Tekstitagin menettelyohje

Esimerkki

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – Määrittelee kentän fonttinäkymäksi Lato-kirjasintyypin, punaisen tekstin ja 12 pisteen kirjasinkoon.

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – Määrittelee kentän fonttinäkymäksi Source Code Pro -kirjasintyypin, vihreän tekstin ja 14 pisteen kirjasinkoon.


Kentän tasauksen määrittäminen

Tekstitageja voidaan käyttää lomakekenttiin syötettyjen arvojen tasaamiseen. Oletuksena lomakekenttien arvot tasataan vasemmalle. Menettelyohjeita tekstitageissa käyttämällä lomakekentät voidaan kuitenkin tasata myös keskelle tai oikealle.

Tekstitagin menettelyohje

Esimerkki

:align(alignment)

:align(left) – Tasaa kentässä olevan tekstin vasemmalle. Tämä on lomakekenttien oletustoiminta, eikä menettelyohjetta tarvitse erikseen noudattaa.

:align(right) – Tasaa kentässä olevan tekstin oikealle.

:align(center) – Tasaa lomakekenttään syötetyn tekstin keskelle.


Toistokenttien määrittäminen

Tekstitageja voidaan käyttää samojen kenttien toistamiseen asiakirjan joka sivulle ilman tekstitagin kopioimista joka sivulle. Tätä voidaan erityisesti hyödyntää lisättäessä allekirjoituskenttiä tai osapuolileimoja pitkiin asiakirjoihin.

Tekstitagin menettelyohje

Esimerkki

:repeat

:stamp:repeat – Kopioi osapuolileiman samaan kohtaan asiakirjan kullekin muulle sivulle. Muista määritellä leimalle allekirjoittajarooli. (Esim. signer1, signer2).

:signature:repeat – Kopioi allekirjoituskentän samaan kohtaan asiakirjan kullekin sivulle. Muista määritellä leimalle allekirjoittajarooli. (Esim. signer1, signer2).

:repeat(even) – Kopioi kentän samaan kohtaan asiakirjan parillisille sivuille.

:repeat(odd) – Kopioi kentän samaan kohtaan asiakirjan parittomille sivuille.

:repeat(after) – Kopioi kentän samaan kohtaan kaikille sivuille alkaen siitä sivusta, jolle kenttä lisätään.

:repeat(before) – Kopioi kentän samaan kohtaan kaikille sivuille ennen sitä sivua, jolle kenttä lisätään.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – Kopioi kentän samaan kohtaan tietyille yksittäisille sivuille tai sivujen ryhmiin.


Tietojen vahvistussääntöjen määrittäminen

Adobe Sign tukee useita kentän tietojen vahvistustapoja, jotka ovat määritettävissä tekstitagien lisämenettelyohjeilla. Määritettyjä tietojen vahvistussääntöjä sovelletaan, kun allekirjoittaja täyttää tiedot allekirjoittamisen aikana. Adobe Sign ei salli vastaanottajan suorittaa loppuun allekirjoitusmenettelyä, jos syötetty tieto ei vastaa määritettyä vahvistussääntöä.

Esimerkiksi:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Määrittää pakollisen kentän nimeltä "Kännykkä", joka merkitään vastaanottajalle "signer1". Vastaanottajan on allekirjoittamisen yhteydessä annettava voimassa oleva puhelinnumeronsa.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Määrittää pakollisen kentän nimeltä "Syntymäpäivä", joka merkitään vastaanottajalle "signer2". Vastaanottajan on syötettävä päivämäärä allekirjoittamisen aikana.

 

Eräisiin kenttävahvistussääntöihin voi liittyä lisäparametrejä, jotka kaventavat kentän sallittujen arvojen aluetta.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Määrittelee valinnaisen kentän "kesto", jonka arvon on oltava välillä 0 ja 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Määrittelee valinnaisen kentän "tenNum", joka sallii enintään 10 numeromerkin syöttämisen.


Tuetut kentän vahvistussäännöt

Vahvistustyyppi Tekstitagin menettelyohje Valinnaiset parametrit ja arvot Esimerkkejä
Merkkijono :string char alpha - Vain kirjaimia :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num - Vain numeroita  
  alphanum - Kirjaimet ja numerot sallittuja :string(maxlen=10)
maxlen Määritelty maksimipituus :string(char=alpha,maxlen=10)
Numero :num >= Suurempi tai yhtä suuri kuin :num
:num(<=1000)
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin :num(>=50,<=500)
Valuutta :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Prosenttimäärä :pct >= Suurempi tai yhtä suuri kuin :pct
:pct(>=50)
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin :pct(>=0,<=100)
Pvm :isdate format mm/dd/yy (Oletus) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Pilkut ovat erikoiserottimia.
Kun lauseketta käytetään muotoilulausekkeessa, se on laitettava lainausmerkkeihin.
Aika :time   :time
Sähköposti :isemail   :isemail
Postinumero :zip country us - USA:n postinumeroiden oletusmuoto :zip
uk - Yhdistyneen kuningaskunnan postinumeron oletusmuoto :zip(country=uk)
Zip + 4 :zip4   :zip4
Puhelin :phone country us - USA:n puhelinnumeron oletusmuoto :phone
uk - Yhdistyneen kuningaskunnan puhelinnumeron muoto :phone(country=uk)
Henkilötunnus :ssn   :ssn
Säännönmukainen lauseke :custom regexp Säännöllinen lauseke ilmaistuna merkkijonomuodossa. Ks. alempaa. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Ilmoitus, joka näytetään vastaanottajalle, kun tiedot eivät vastaa määriteltyä lauseketta. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Kolme peräkkäistä merkkiä väärin!")

Huomautus:

Tässä syntaksissa kenoviivamerkki, joka on osa säännöllistä lausekekokonaisuutta, on aina varustettava koodinvaihtokenoviivalla, ts. "\\w". Ja kun halutaan hakea kenoviivaa, on kirjoitettava \\\\. Merkkijono alkaa ja loppuu kaksoislainausmerkillä ("). Jos lainauksen oletetaan esiintyvän vastaanottajan syöttämän tiedon sisällä, lainauksen kanssa yhteensopivan vahvistusmerkkijonon on käytettävä lainausmerkin yhteydessä koodinvaihtokenoviivaa (\"). Hyvä yhteenveto Adobe Signissä käytettyjen säännöllisten lausekkeiden syntaksista löytyy tästä.

Yksittäinen kenttä voi sisältää vain yhden vahvistusmenettelyohjeen. Jos yhden tekstitagin sisällä on määritetty useita vahvistussääntöjä, vain ensimmäistä vahvistussääntöä sovelletaan. Kaikki sen jälkeiset vahvistussäännöt jätetään huomiotta.

Arkaluonteisen tiedon naamiointi

Adobe Sign tukee allekirjoittamisen yhteydessä kerätyn arkaluonteisen tiedon naamiointia. Se tehdään lisäämällä erityinen toimintaohje tekstitagiin. Allekirjoittamisen aikana allekirjoittajan sellaiseen kenttään syöttämä tieto muutetaan asteriskeiksi (*) tai käyttäjän määrittämiksi naamiointimerkeiksi heti kun allekirjoittaja poistuu kentästä. Allekirjoittajan syöttämää tietoa ei myöskään näytetä seuraaville allekirjoittajille eikä sisällytetä valmiiseen PDF-tiedostoon. Allekirjoittajan syöttämät tiedot voidaan viedä Adobe Signistä tai Adobe Sign -ohjelmointirajapinnan kautta.

Tekstitagin määritteleminen:

Esimerkki naamiointitagista

 

Allekirjoittamisen aikana

Esimerkki naamiointikentästä

 

Lopullisessa PDF-tiedostossa:

Naamioinnin tulos lopullisessa asiakirjassa

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Määrittelee vaaditun "CC"-nimisen, vastaanottajalle "signer1" merkityn kentän, joka naamioidaan allekirjoittamisen yhteydessä.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Määrittelee vaaditun "CC"-nimisen, vastaanottajalle "signer1" merkityn kentän, joka naamioidaan allekirjoittamisen yhteydessä tavuviivoilla (-). Jos naamiointimerkkiä ei ole määritelty tekstitagissa, sellaisena käytetään oletusarvoisesti asteriskia (*).


Ehdollisten sääntöjen määrittäminen kentille

Adobe Sign tukee ehdollisten sääntöjen määrittämistä asiakirjan kentille. Ehdollisia sääntöjä voidaan käyttää sen määrittelemiseen, milloin tietty asiakirjan kenttä näytetään tai kätketään allekirjoittajalta allekirjoittamisen aikana.

Tiettyyn kenttään sovellettavat ehdot perustuvat asiakirjan yhden tai useamman kentän arvoihin. Tiettyyn kenttään sovellettavat ehdolliset säännöt voivat myös täsmentää, että tietty kenttä näytetään tai kätketään näkyvistä, kun kaikki tietylle kentälle määritellyt ehdot täyttyvät tai kun mikä tahansa tietylle kentälle määritellyistä ehdoista on täyttynyt.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Näytä kenttä vastaanottajalle "signer1", jos yksikin määritellyistä ehdoista täyttyy.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Näytä kenttä vastaanottajalle "signer1" vain jos kaikki määritellyt ehdot täyttyvät.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Kätke kenttä vastaanottajalta "signer1", jos yksikin määritellyistä ehdoista täyttyy.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Kätke kenttä vastaanottajalta "signer1" vain jos kaikki määritellyt ehdot täyttyvät.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Mahdollista kentän käyttö vastaanottajalle "signer1", jos yksikin määritellyistä ehdoista täyttyy. Tämä muistuttaa muuten ’showif’-ehtoa, paitsi että jos ehto ei täyty, kenttä tosin näkyy allekirjoittamisen aikana, mutta harmaana, eikä sitä voi muokata. Harmaassa kentässä näkyy kentän oletusarvo, jos se soveltuu. Tämä arvo näkyy myös allekirjoitetussa PDF-tiedostossa.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Salli kentän käyttö vastaanottajalle "signer1" vain jos kaikki määritellyt ehdot täyttyvät.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Estä kentän käyttö vastaanottajalta "signer1", jos yksikin määritellyistä ehdoista täyttyy. Estetty kenttä näkyy harmaana allekirjoittamisen aikana. Jos kentälle on olemassa oletusarvo, estetyn kentän arvo näkyy allekirjoitetussa PDF-tiedostossa.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Estä kentän käyttö vastaanottajalta "signer1" vain jos kaikki määritellyt ehdot täyttyvät.

Ehto määritellään seuraavasti: kenttänimi operaattori arvo, jossa kenttänimi on asiakirjan sen lomakekentän nimi, johon ehto perustuu. Tuetut operaattorit ja käyvät arvot eri tuetuille lomakekentille näkyvät alla olevissa taulukoissa.

Ehdolliset kenttäoperaattorit

Operaattori

Merkitys

Arvo

Esimerkki

=, ==, eq

Yhtä suuri kuin

Yksittäinen arvo

myCheck=checked

!=, <>, neq

Eri suuret

Yksittäinen arvo

signature!=signed

<, lt

Pienempi kuin

Yksittäinen arvo, numeerinen

myNumber < 10

>, gt

Suurempi kuin

Yksittäinen arvo, numeerinen

myNumber > 40

<=, lte

Pienempi tai yhtä suuri kuin

Yksittäinen arvo, numeerinen

myNumber <= 15

>=, gte

Suurempi tai yhtä suuri kuin

Yksittäinen arvo, numeerinen

myNumber >= 0

?=, in

Sisältyy

Pilkulla erotettu luettelo, oltava lainausmerkeissä tai suluissa

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Ei sisälly

Pilkulla erotettu luettelo, oltava lainausmerkeissä tai suluissa

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Sisältää

Yksittäinen arvo

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Ei sisällä

Yksittäinen arvo

Title ~!= Junior

Samaa kenttää koskevat useat ehdot voidaan erottaa toisistaan pilkulla. Esimerkiksi:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} määrittää "notRed"-nimisen kentän, joka näytetään allekirjoittajalle, kun molemmat ehdot täyttyvät.

 

Ehdollisen kentän arvot tuetuille tekstitagikentille

Kentän tyyppi

Käyvät arvot

Esimerkki

Allekirjoitus

signed, unsigned

signHere=signed

Nimikirjaimet

signed, unsigned

initHere!=signed

Valintaruutu

checked, unchecked

myCheck=checked

Valintapainike

Valintapainikkeen vaihtoehtojen arvo

Color=Red

Tekstikentät

Tekstikentän arvo

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Ehdot voidaan määrittää mille tahansa kentälle, myös pakollisille kentille kuten nimikirjaimille, allekirjoituksille ja allekirjoituslohkoille. Kun ehto määritellään pakolliselle kentälle, sitä kohdellaan pakollisena vain jos ehto tekee kentän näkyväksi allekirjoittajalle allekirjoittamisen yhteydessä. Toisin sanoen, jos allekirjoituskenttään liittyy ehto, joka kätkee sen, se ei ole näkyvissä allekirjoittajalle, eikä allekirjoittajalta siksi vaadita kyseisen kentän allekirjoittamista. Pakollisten kenttien lukua allekirjoitussivun alaosassa päivitetään määritettyjen ehtojen mukaan jatkuvasti niin, että se heijastaa tarkasti niiden kenttien lukumäärää, jotka allekirjoittajan on täytettävä ennen kuin asiakirjan allekirjoitusmenettely on lopussa.

Jokaisella allekirjoittajalla on oltava yksi allekirjoituskenttä, jolle ei ole määritelty ehtoa. Siksi uusi allekirjoituslohko lisätään asiakirjan loppuun sellaista allekirjoittajaa varten, jonka kaikki allekirjoituskentät ovat ehdollisia.


Laskukaavojen määrittäminen kentille

Adobe Sign tukee kenttäarvojen dynaamista täyttämistä asiakirjaan allekirjoituksen aikana niin, että arvot perustuvat toisiin asiakkaan allekirjoittaessa lisäämiin arvoihin tai hänen tekemiinsä valintoihin; tällä tavoin toimivia kenttiä sanotaan laskettaviksi kentiksi.

Laskukaavat voidaan määritellä samalla tavalla kuin asiakirjan muut kentät tekstitageja käyttäen, tai sitten Adobe Signin vedä ja pudota -periaatteella toimivassa laadintaympäristössä. Laskukaava voi viitata yhteen tai useampaan asiakirjassa esiintyvään kenttään, ja se voi perustua myös toiseen laskettavaan kenttään, joka esiintyy asiakirjassa. Laskut voivat perustua numeerisiin kenttiin, päivämääräkenttiin ja tekstikenttiin.

Asiakirjan kentän arvon laskemisen lisäksi laskettavat kentät voivat sisältää myös muotoilutietoa, jonka avulla lasketun arvon tulostumistyyliä osana asiakirjaa voi muuttaa sopivammaksi. Laskettaviin kenttiin voi tekstitagien avulla soveltaa myös muita sääntöjä, kuten ehtoja, kentän naamiointia ym.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Laskettava kenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle. Sen arvo lasketaan määritellyn kaavan mukaan automaattisesti.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Laskettava kenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle. Sen arvo lasketaan määritellyn kaavan mukaan, ja syntyvä ulostuloarvo on määritettyä tyyppiä ja muodoltaan määritetyn muodon mukainen.

Esimerkki: Laskettua kenttää voi käyttää dynaamisesti tiettyyn tilaukseen liittyvän kokonaisveron laskemiseen.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Verolasku perustuu asiakkaan tilaamien artikkeleiden kokonaishintaan ja allekirjoittajan kotivaltion veroasteeseen. Saatu laskettu veroarvo muotoillaan lisäämällä dollarimerkki ($) arvon eteen, ja arvo annetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Jos välisumma on esimerkiksi 1250 ja veroaste 6,25 %, asiakirjan "Vero"-kentässä näkyvä laskettu arvo on $1328,13.

Lisätietoja laskettavista kentistä ja niiden käytöstä asiakirjoissasi saat Laskettavien kenttien Reference Guide -oppaasta.


Tekstitagien lyhentäminen

Tekstitagit ovat tehokas tapa määritellä erityyppisiä asiakirjan sisäisiä kenttiä, merkitä niitä tietyille allekirjoittajille, täsmentää kenttien varmennussääntöjä ja/tai soveltaa kenttiin ehdollisia sääntöjä. Kaikkien näiden soveltaminen yhteen ainoaan lomakekenttään voi tehdä kentän määritelmästä hyvin pitkän ja muuttaa asiakirjan rakennetta pelkästään kenttämääritelmän takia. Koska jokaisen kenttämääritelmän on mahduttava yhdelle riville, mutkikkaiden moninkertaisten menettelyohjeiden käyttö voi tehdä dokumentin asettelusta hyvin vaikeaa. Asiakirjan rakenteen johdonmukaisuuden varmistamiseksi Adobe Sign tukee mekanismia, joka mahdollistaa lyhennetyt tekstitagit asiakirjassa. Lyhennetty tekstitagi koostuu kahdesta osasta:

 • Viitetagi - Lyhennetty tagimääritelmä, joka sijoitetaan sopivaan asiakirjan kohtaan. Viitetagi kontrolloi varsinaisen lomakekentän kokoa ja sijaintia asiakirjassa. Viitetagin syntaksi on seuraavanlainen: {{$shortened_name}}. Esimerkiksi {{$r}} määrittelee viitetagin, jossa "r" on tagin lyhennetty nimi. Kentän kokoa voi säätää käyttämällä välilyöntimerkkejä joko välittömästi viimeisen aaltosulkeen jälkeen tai välittömästi ensimmäisen aaltosulkeen edellä.
 • Määritelmätagi - Tämä tarkoittaa tietyn tagin täydellistä määritelmää, ja se voidaan sijoittaa minne tahansa asiakirjan kohtaan. Määritelmätagin koko ja sijainti ei määrittele varsinaisen lomakekentän kokoa ja sijaintia asiakirjassa. Määritelmätagin syntaktinen rakenne on seuraavanlainen:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. Esimerkiksi {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} sisältää täydellisen tagimäärityksen viitetagille nimeltä "r". Tässä esimerkissä tagi määrittelee valintaruudun, joka on suunnattu vastaanottajalle "signer1".

 

Esimerkiksi alla oleva kuvio näyttää kaksi viitetagia asiakirjan sisällä.

Yksinkertainen lyhennetty tagi

 

Kahden viitetagin täydelliset määritelmät löytyvät toisaalta asiakirjasta, kuten alla olevasta kuviosta näkyy.

Esimerkki lyhennetyistä tagiviitteistä

Tekstitagien täydellinen määritelmä on hyvin pitkä, ja ilman mahdollisuutta määritellä lyhennetyt tagit sopivassa asiakirjan sisäisessä kohdassa ei olisi ollut mahdollisuutta säilyttää alkuperäisen asiakirjan rakennetta.


Sivujen poistaminen tulostuksesta

Sijoitettaessa lomakekentät erilleen lomakekenttien määritelmistä on mahdollista, että kaikki asiakirjan sisäiset tagimääritelmät päätyvät asiakirjan loppuun tai kokonaan eri sivulle asiakirjan sisällä. Kun asiakirja lähetetään Adobe Signin läpi, kaikki tekstitagit käsitellään ja tekstitagin määritelmän kohdalle sijoitetaan valkoinen laatikko, niin että teksti ei enää näy allekirjoittajalle. Tämä voi johtaa siihen, että kun Adobe Sign on käsitellyt asiakirjan, siihen syntyy täysin tyhjiä sivuja, jotka sisältävät ainoastaan tekstitageja. Ylimääräisten, epätoivottujen tyhjien sivujen välttämiseksi asiakirjassa Adobe Sign tukee erityistä tekstitagimääritelmää tietyn sivun poistamiseksi Adobe Signin luomasta käsitellystä tulostusasiakirjasta ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Erityinen toimintaohje, joka kehottaa Adobe Signia poistamaan sivun, jolla tämä toimintaohje näkyy, ennen asiakirjan käsitellyn tulosteen luomista. Tämä tagi voidaan sijoittaa mihin kohtaan sivua tahansa. Adobe Signiin lähetetyn asiakirjan on koostuttava ainakin yhdestä sivusta. Jos tämä toimintaohje näkyy kaikilla Adobe Signiin lähetetyillä asiakirjan sivuilla, ensimmäistä sivua ei poisteta.

Lisäesimerkkejä tekstitageista

Alla on joitakin esimerkkejä tekstitageista kuvauksineen.

Valintaruudut

{{[]_es_:signer1}}

Valintaruutu, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle.

{{[]*}}

Pakollinen valintaruutu.

{{[]!}}

Vain luettava valintaruutu.


Valintapainikkeet

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

Valintapainike, joka on merkitty signer1:lle ja jonka arvoksi on määritelty "Päivittäin".


Avattava luettelo

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”)}}

Pakollinen avattava luettelo, jossa on kolme mahdollista valintaa. Luettelo on merkitty signer1:ksi määritetylle vastaanottajalle.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

Avattava luettelo, jossa on kolme mahdollista valintaa ja "Punainen" on oletusvalinta. Luettelo on merkitty signer1:ksi määritetylle vastaanottajalle. Jos arvo on määritetty avattavan valikon määritelmässä, arvoa on käytettävä oletuksen määrittämiseen, muuten käytetään valittua vaihtoehtoa.

{{Color_es_:dropdown(options=Red,Green,Blue”

,

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

Avattava valikko, jota ei ole merkitty tietylle vastaanottajalle ja jossa on kolme valintaa. Nämä vastaavat kolmea vientiarvoa.

Arvo "P" vastaa sitä, että vastaanottaja valitsee vaihtoehdon "Punainen". Tämä arvo on oletuksena, ja valittava vaihtoehto näkyy PDF-tiedostossa naamioituna ("*"-merkkeinä).

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

Avattava valikko, jota ei ole merkitty tietylle vastaanottajalle ja jossa on kolme valintaa. Avattava valikko näytetään vain jos "Tiheys"-nimisen valintapainikkeen arvo on "Päivittäin".


Kentän vahvistus

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Valinnainen päivämääräkenttä signer2:ksi määritellylle henkilölle, joka voi syöttää kenttään päivämääriä USA:ssa käytetyn päivämäärämuodon mukaisesti.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Pakollinen kenttä, joka on merkitty vastaanottajalle signer2 (allekirjoittaja2) ja johon syötetään käypä postinumero. Kenttä varmistaa vastaanottajan syöttämän arvon.


Tekstitagien lyhentäminen

 

{{$r}}

Viitetagi, joka täsmentää kentän sijainnin.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

Lähettäjän esitäytettäväksi tarkoitetun valintaikkunan määritelmä.

Tekstitagin lyhentämistä voidaan käyttää myös toimintona, ei ainoastaan kokonaisen kentän korvaamiseen.

Katsotaanpa seuraavaa tagia:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Yllä oleva tagi voidaan myös lyhentää käyttämällä seuraavaa:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Tekstitagien lyhentämistä voi käyttää myös kuin laskumenetelmiä. Katsotaanpa seuraavaa tagia:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Yllä oleva tagi voidaan myös lyhentää käyttämällä seuraavaa:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Ehdolliset säännöt

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Kenttä, joka näkyy vain jos sekä allekirjoitus että nimikirjaimet on allekirjoitettu.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Pakollinen kenttä, joka on merkitty vastaanottajalle "signer1" ja johon syötetään käypä sähköpostiosoite. Kenttä näkyy vain jos toisella kentällä, jonka nimi on "TypeOfComm", on arvo "receiveEmail". Kenttä varmistaa vastaanottajan syöttämän arvon.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Kenttä, joka poistuu näkyvistä, jos vastaanottaja valitsee joko "Punaisen" tai "Vihreän" avattavassa luettelossa "Väri".


Laskettavat kentät

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Ensimmäiselle allekirjoittajalle merkitty asiakirjan kenttä, joka näytetään vain, jos toinen kenttä (valintaruutu) nimeltä "sameAs" on valitsematta. Kentän arvoksi merkitään automaattisesti kentän "billingState" arvo, jonka allekirjoittaja on syöttänyt asiakirjaan.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Asiakirjan kenttä, joka on osoitettu signer1:ksi määritellylle vastaanottajalle. Sen arvo lasketaan automaattisesti kenttien "q1" ja "pr1" arvojen tulona. Syntyvä arvo muotoillaan valuuttana ja merkitään kahden desimaalin tarkkuudella niin, että arvon edessä on dollarimerkki ($). Syntyvä arvo myös tasataan kentän sisällä vasemmalle.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Asiakirjan kenttä nimeltä "price", jonka arvo lasketaan allekirjoittajan toisessa asiakirjan kentässä "pn1" valitseman arvon mukaan. Tässä esimerkissä, jos "pn1"-kentän arvo on W1, "price"-kentässä näytetty arvo on 9,99. Jos "pn1"-kentän arvo on W2, "price"-kentässä näytetään arvo 5,99 - ja niin edelleen. Jos yksikään arvoista ei vastaa "pn1"-kentän arvoa, "price"-kentässä näytetty arvo on 0. Tätä mekanismia käyttämällä laskettavia kenttiä voidaan käyttää ostettavan artikkelin hinnan merkitsemiseen sen mukaan, mitä käyttäjä on valinnut allekirjoittamisen aikana.

Katso lisätietoja laskettavista kentistä laskettavien kenttien Reference Guide -oppaasta.


Oppaan ladattava versio

Lataa

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö