Sopimusten jakamisen ohjausobjektit

Yleiskatsaus

Järjestelmänvalvojat voivat päättää, voivatko käyttäjät jakaa yksittäisiä sopimuksia ja sallitaanko jakaminen sisäisille vai ulkopuolisille osapuolille vai molemmille.

  • Sisäiset käyttäjät ovat määritelmällisesti käyttäjiä samalla Acrobat Sign -tilillä kuin sopimuksen lähettäjä.
  • Ulkoisilla käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia käyttäjiä, jotka eivät kuulu samaan Acrobat Sign -tiliin kuin sopimuksen lähettäjä.

Kun jakaminen on sallittua ja sopimusta tarkastellaan Hallinta-sivulla, sopimuksessa näytetään Jaa-toiminto. Jos jakaminen on kielletty kaikilta osapuolilta, toiminto poistetaan Hallinta-sivun vaihtoehdoista.

Sopimuksen jakaminen käytössä ja poistettu käytöstä

Sopimuksen jakamisen käyttöön ottaminen

Hallinnoijat voivat ottaa sopimuksen jakamisen käyttöön tilin ja ryhmän tasolla, ja ryhmätason asetukset ohittavat tilin asetukset.

Määritä asetukset siirtymällä kohtaan Tiliasetukset > Suojausasetukset > Sopimuksen jakamisen hallinta

Sopimuksen jakaminen sisältää kaksi itsenäisesti käytössä olevaa tai käytöstä pois olevaa säätöä, joiden avulla aktiiviset vaihtoehdot voiva olla: kaikki, toinen tai ei kumpikaan.

Sopimusten jakamisen hallinta

Kun jakaminen on otettu käyttöön, käyttäjät voivat käyttää toimintoa välittömästi.

Valvontaraportin ja toimintoluettelon tapahtumat

Yksittäisen sopimuksen jakaminen tuottaa valvontaraporttiin tietueen, joka sisältää sopimuksen jakaneen osallistujan ja osapuolen, jolle sopimus on jaettu.

Huomautus:

Kun sopimus saavuttaa lopullisen tilan (Valmis, Peruutettu tai Vanhentunut), valvontaraportin tilaksi tulee muuttumattomaton, eikä myöhempiä jakamistapahtumia tallenneta.

Tapahtumien jakamisten seuraaminen

Sopimuksen toimintolokissa seurataan jakamista tilasta riippumatta ja kirjataan, kenen kanssa sopimus on jaettu, mutta ei sitä, kuka on jakanut dokumentin.

Jakamisen toimintaloki sopimuksen valmistumisen jälkeen