Asiakirjalinkin vanhentuminen

Yleiskatsaus

Vastaanottajien yksityisyyden suojaamiseksi ja asiakirjojen sisällön turvallisuuden parantamiseksi julkisesti saatavilla olevien URL-osoitteiden (jotka toimitetaan vastaanottajille sähköpostitse) käyttöiän on oltava rajallinen. 

Työprosesseissa voi kuitenkin olla hyvin erilaisia toleransseja sen suhteen, kuinka pitkä käyttöiän tulisi olla.

Tästä syystä Adobe Acrobat Signin ylläpitäjät voivat tili- ja ryhmätasolla määrittää, kuinka monta päivää julkinen URL-osoite on voimassa sen luomisen jälkeen.

Niille vastaanottajille, jotka aktivoivat vanhentuneen URL-osoitteen, ilmoitetaan vaihtoehdosta saada uusi URL-osoite nykyisen vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen. Uudelleenohjausta uuteen sähköpostiin ei sallita tämän toiminnon kautta.

Viestit vanhentuneista linkeistä

Huomautus:

Uudet linkkipyynnöt rajoitetaan kymmeneen pyyntöön (vastaanottajaa kohden) 60 minuutin aikaikkunan sisällä.

Jos uusia linkkejä yritetään pyytää sen jälkeen, kun niitä on pyydetty kymmenen kertaa 60 minuutin aikana, Lähetä uusi linkki -painiketta ei voi enää käyttää, ja näyttöön tulee virheilmoitus. Vastaanottajan on sen jälkeen odotettava 60 minuuttia ensimmäisen pyyntönsä jälkeen yrittääkseen uudelleen.

Rajoitus on vastaanottajakohtainen. Rinnakkaisessa allekirjoituskulussa kullakin vastaanottajalla on oikeus pyytää enintään kymmentä uutta linkkiä oman 60 minuutin aikaikkunansa puitteissa.

Määritysasetukset

Osoite on oletusarvoisesti seitsemän päivää voimassa.

Suuryritys- ja yritystilit voivat määrittää voimassaolon päättymispäivän arvoksi mitä tahansa yhden ja 90 päivän välillä.

Voimassaolon säätömahdollisuudet löytyvät Suojausasetukset-välilehdeltä ryhmätasolla. (Linkkien vanhenemisia ei voi muokata ryhmätasolla.)

Säätimet julkisten URL-osoitteiden voimassaoloajan määrittämiseksi

Huomautus:

Tämä asetus koskee vain Acrobat Sign -sähköposti-ilmoituksessa toimitettua URL-osoitetta.

Itse sopimukseen se ei vaikuta millään tavalla.

Auditointiraportti ja toimintalokin merkinnät

Aina, kun vastaanottaja pyytää uutta asiakirjaa linkin voimassaolon päätyttyä, pyyntö kirjataan valvontaraporttiin ja toimintalokiin:

Pyydä uutta linkkiä toimintaluettelossa

Hyvä tietää:

Tämä asetus ohjaa sitä, montako päivää vastaanottajalla on pääsy sopimuslinkkiin sähköpostin lähettämisen jälkeen.

Sopimuksen vanhentumisaika tarkoittaa sopimuksen voimassaoloaikaa.

Edellä olevassa esimerkissä sopimus on voimassa 11 päivää, ja käyttäjälle lähetetty sähköpostilinkki on voimassa kolme päivää sen toimittamisesta.

Oletetaan, että vastaanottaja yrittää avata sähköpostin URL-osoitteen neljäntenä päivänä. Tällöin linkki laukaisee virheilmoituksen, jossa ilmoitetaan linkin vanhentumisesta ja tarjotaan uuden linkin toimittamista alkuperäiseen sähköpostiosoitteeseen. Toisen (ja jokaisen sitä seuraavan) sähköpostilinkin voimassaoloaika on sama eli kolme päivää.

Jos vastaanottaja odottaa 12 päivää, sopimuksen voimassaolo päättyy. Uuden linkin pyytäminen antaa viestin, että sopimus on umpeutunut eikä sitä voi enää allekirjoittaa.

WebURL:ien luominen API-kutsujen kautta asettaa kaikille sopimuksille vanhentumisajan, jonka oletusarvo on 14 päivää kuluvasta päivästä. Allekirjoitus-URL / Vanheneminen -parametrilla voidaan tarvittaessa muuttaa oletusarvoisen voimassaolon kestoa.  

Kun vastaanottaja pyytää uutta linkkiä, käynnistyy sopimustapahtuma: URL_REAUTHENTICATION_REQUESTED

Kyllä.

Kukin allekirjoittaja voi pyytää uutta allekirjoitusosoitetta vain kymmenen kertaa tunnissa. Jos vastaanottaja pyytää yli kymmentä uutta allekirjoitus-URL-osoitetta tunnin aikana, Lähetä uusi linkki -painiketta ei voi käyttää, ja näyttöön tulee virheilmoitus.

Ei.

Uuden URL-osoitteen pyytäminen olemassa olevan sopimuksen tarkastelemiseksi ei kuluta tapahtumaa.

Ei.

Tämä ominaisuus koskee vain linkin kykyä saavuttaa asiakirja, eikä sillä ole vaikutusta aiemmin syötettyihin tietoihin.

Ei.

Vastaanottaja on jo hyväksynyt käyttöehdot, ja tämä hyväksyntä kirjataan tapahtumaan. Lisähyväksynnälle ei ole tarvetta.

Voimassaolon päättymisen tarkistuksen varmistavat URL-päätepisteet: 

  • /public/esign
  • /public/resend/ (delegointilinkit)
  • /public/viewAgreement/ 
  • /public/view/agreements/

Ei.

Julkisen URL-osoitteen päättymiseen ei liity webhook-laukaisimia.

Ei.

Ilmoita väärinkäytöstä -linkit ovat aina aktiivisia eivätkä ne vanhene.

Kyllä.

Vaikutus kohdistuu kaikkiin sähköpostitse toimitettuihin sopimusta koskeviin julkisiin linkkeihin.

Tämä ei vaikuta Ilmoita väärinkäytöstä -linkkeihin, ja ne ovat aina käytettävissä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi