Lomakekenttien vahvistukset

Kenttien vahvistukset

Voit määrittää sopimuksen lomakekenttiä sallimaan vain tietyn tietotyypin lisäämisen.

Lomakekenttä oletusarvoisesti sallii kirjainten, numeroiden tai erikoismerkkien yhdistelmän: `~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;’:”,./<>?£

Käytä vahvistusta vain, jos haluat sallia kentässä vain tietyntyyppisiä tietoja. Jos vahvistusta ei läpäistä, lomake näyttää punaisen varoituskuplan eikä lomaketta voi allekirjoittaa sähköisesti, ennen kuin kenttä on vahvistettu.

Voit määrittää vedä ja pudota -luontiympäristössä kentän vahvistuksen kaksoisnapsauttamalla kenttää ja valitsemalla asetuksen Vahvistus-luettelosta.

Saatavilla olevat vahvistukset ovat seuraavat:

Merkkijono – Voit määrittää, mitä tietoja (merkkityyppejä) voidaan antaa, ja määrittää merkinnän enimmäispituuden.

Merkistö: Mikä tahansa – Sama kuin ei vahvistusta. Mikä tahansa merkintä hyväksytään - kirjaimet, numerot tai erikoismerkit.

Kirjaimet – Vain kirjaimia voidaan kirjoittaa. Numerot ja erikoismerkit tuottavat virheilmoituksen.

Numerot – Vain numeroita voidaan kirjoittaa. Kirjaimet ja erikoismerkit tuottavat virheilmoituksen.

Kirjaimet ja numerot – Vain kirjaimia ja numeroita voidaan kirjoittaa (soveltuu osoitekenttiin). Erikoismerkit tuottavat virheilmoituksen.

Maksimipituus – Määrittää kenttään kirjoitettavien merkkien enimmäismäärän.

Esimerkiksi:

Kenttään voi kirjoittaa vain kirjaimia ja numeroita, joten erikoismerkkien syöttäminen antaa allekirjoittajalle virheilmoituksen.

Numero – Vain numeroita voidaan kirjoittaa. Kirjaimet ja erikoismerkit tuottavat virheilmoituksen:

Arvojen alue – Arvojen alue on valinnainen asetus. Jos arvojen aluetta ei ole määritetty, voidaan antaa mikä tahansa numeroarvo. Voit määrittää arvojen alueen, jos haluat rajoittaa annettavaa lukua siten, että se sopii valitulle alueelle.

Esimerkiksi:

Jos syötetään määritetyn alueen ulkopuolinen luku, näyttöön tulee virheilmoitus.

Pvm – Tähän kenttään voidaan antaa vain päivämäärä, jossa käytetään numeroita ja kauttaviivoja. Päivämäärä on oletusarvoisesti amerikkalaisessa muodossa: kk/pp/vv. Voit valita päivämäärän annettavan muodon laajentamalla kohdan Päivämäärän muoto vieressä oleva avattava luettelo.

Huomautus:

Päivämäärän vahvistus tarkistaa vain annettujen lukujen muotoilun ja alueen.

kk-arvoalue on 01–12
pp-arvoalue on 01–31
vv-arvoalue on 00–99
vvvv-arvoalue on 0000–9999

Teoriassa voidaan antaa päivämääräarvo, jota ei ole olemassa, kuten 06/31/13

Koska kesäkuussa on vain 30 päivää, kyseessä on teknisesti ottaen virheellinen päivämääräarvo, mutta päivämäärän vahvistus (pp/kk/vv) hyväksyy sen, koska se tarkistaa vain arvoalueet eikä kelvollista päivämäärää.

Esimerkiksi:

Koska päivämäärä ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee virheilmoitus.

Aika – Hyväksyy aika-arvon, jossa käytetään numeroita ja kaksoispistettä. Saatavilla on vain yksi aika-arvo, joka on ##:##


Tätä kenttää täytettäessä näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näkyy Aika-arvon formaatti.

Huomautus:

Tekstimerkkejä ei hyväksytä, joten AM/PM-arvoa ei voi antaa kenttään, jolle on määritetty ajan vahvistus.

Esimerkiksi:

Koska aika ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee varoitusviesti.

Britannian postinumero – Sallii vain brittiläisessä muodossa olevan postinumeron.
Tätä kenttää täytettäessä näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näkyy Britannian postinumero -arvon kelvollinen muoto.

Yhdysvaltojen postinumero – Sallii vain viisinumeroisen postinumeron.
Tätä kenttää täytettäessä näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näkyy Yhdysvaltojen postinumero -arvon kelvollinen muoto.

USA Zip 4 -postinumero – Sallii vain viisinumeroisen postinumeron ja nelinumeroisen lisätoimituskoodin.

Kun täytät tämän kentän, näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näytetään USA Zip 4 -postinumero -arvon antamismuoto.

Huomautus:

Tätä vahvistusta käytettäessä edellytetään nelinumeroista lisätoimituskoodia.

Esimerkiksi:

Koska postinumero ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee varoituviesti.

Puhelin – Tämä vahvistus sallii vain puhelinnumeron antamisen.

Maa USA – USA-asetuksessa on annettava kymmennumeroinen puhelinnumero. Numeron jakamisessa voi käyttää sulkeita, viivoja tai välilyöntejä.

Esimerkiksi kaikki seuraavat muodot hyväksytään:
1234567890
123 456-7890
123-456-7890
(123)4567890
(123) 456 7890
(123)456-7890
(123) 456-7890

Tätä kenttää täytettäessä näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näkyy amerikkalaisen puhelinnumeron kelvollinen muoto.

Iso-Britannia – Jos maaksi on määritetty Iso-Britannia, puhelinnumerossa on 11 numeroa. Ensimmäisen numeron on oltava nolla. Numeron jakamisessa voi käyttää sulkeita tai välilyöntejä.

Esimerkiksi kaikki seuraavat muodot hyväksytään:
01234567891
01234 567891
01234 567 891
(01234)567891
(01234) 567891
(01234) 567 891

Kun täytät tämän kentän, näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näytetään brittiläisen puhelinnumeron arvon antamismuoto.

Esimerkiksi:

Koska puhelinnumero ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee varoitusviesti.

Henkilötunnus – Sallii vain yhdeksännumeroisen luvun. Vain kaksi muotoa hyväksytään:

123456789
123-45-6789

Kun täytät tämän kentän, näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näytetään henkilötunnusarvon antamismuoto.

Esimerkiksi:

Koska sosiaaliturvatunnus ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee varoitusviesti.

Sähköpostiosoite – Sallii minkä tahansa sähköpostiosoitearvon antamisen. Se voi olla muu sähköpostiosoite kuin tapahtumaan liittyvä sähköpostiosoite.

Kun täytät tämän kentän, näyttöön tulee teksti-ilmoitus, jossa näytetään sähköpostiosoitearvon antamismuoto.

Huomautus:

Tekstikenttä, jossa on sähköpostiosoite-kentän vahvistus on erilainen kuin Sähköpostiosoite-kentän tyyppi. Sähköpostiosoite-kentän vahvistus sallii minkä tahansa sähköpostiosoitteen antamisen, kun taas Sähköpostiosoite-kentän tyyppi luo vain luku -muodossa olevan kentän, johon automaattisesti tulee allekirjoittajan sähköpostiosoite.

Esimerkiksi:

Koska sähköpostiosoite ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee virheilmoitus.

Valuutta – Sallii valuutan lukuarvon joko paikallisella valuuttasymbolilla ($,£) tai desimaalimerkillä tai ilman niitä. Voit myös määrittää arvoalueen.

Maa – Jos tiedot annetaan kenttään väärässä muodossa, näyttöön tulee teksti-ikkuna, jossa näytetään valuutta-arvon oikea muoto.

USA - sallii $-symbolin valinnaisen merkin

Iso-Britannia - sallii £-symbolin valinnaisen merkin

Arvon alue - Voit määrittää annettavan valuutta-arvon alueen.

Jos väärä arvo annetaan, näyttöön tulee teksti-ikkuna, jossa näytetään kyseisen kentän hyväksytty arvoalue.

Esimerkiksi:

Koska valuutta ei ole oikeassa muodossa, näyttöön tulee varoitusviesti.

Prosentti – Tämä vahvistus sallii vain numeroita ja valinnaisen %-symbolin. Voit myös määrittää arvoalueen.

Jos virheellinen arvo annetaan, näyttöön tulee teksti-ikkuna, jossa näytetään prosenttiarvon hyväksytty muoto.

Arvon alue – Voit määrittää prosenttiarvon alueen.
Jos syötetty arvo on väärä, näyttöön tulee teksti-ikkuna, jossa näytetään kyseisen kentän hyväksytty arvoalue.

Esimerkiksi:

Koska tämän tyyppisessä vahvistetussa kentässä sallitaan vain numeroita, allekirjoittajalle näytetään varoitusviesti.

Mukautettu - vakiolauseke – Sallii mukautetun vahvistustarkistuksen ja virheilmoituksen käytön.

Tavallinen lauseke – Käytetään määrittämään tarkistus, joka joko sallii tai estää allekirjoittajan lisäämät tiedot.

Virheilmoitus – Mukautettu virheilmoitus, joka näkyy punaisessa ponnahdusikkunassa, kun vahvistus epäonnistuu.

Huomautus:

Tämä käsite on kehittynyt, ja sillä on useita käyttökohteita tilanteen mukaan. Määrite on tällä sivulla.

  • Adobe Acrobat Sign ei tue "?i"- ja "?-i"-metamerkkejä, joilla osoitetaan, että merkkien kirjainkokoa ei oteta huomioon.

Esimerkiksi:

Vain voimassa olevat yleiset luottokorttinumerot ovat sallittuja, joten 1234-1234-1234-1234-1234 ei täytä vahvistusta.

Mukautettu - Kaava – Käytetään luomaan laskenta ja tarkistamaan odotettu merkintä tai laskutoimituksen ratkaisu.

Kaava – Voit lisätä tähän mukautetun kaavan tai käyttää laskutoimituksen luontityökalua.

Virheilmoitus – Mukautettu virheilmoitus, joka näkyy punaisessa ponnahdusikkunassa, kun vahvistus epäonnistuu.

Esimerkiksi:

Kaava johtaa tarkistukseen, joka ei salli, että tämän kentän arvo on "0".

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi