Funksjonen for egendefinerte e-postmaler for Adobe Sign er bare tilgjengelig for tjenestenivået Enterprise

Beskrivelse av funksjon

Tilpass utseendet og virkemåte for utgående meldinger som Adobe Sign sender.

Bruk din egen kjente merkeprofilering, farger, bilder og tekst, formatert slik du ønsker, til å levere disse e-postmeldingene:

  • Vennligst signer
  • Signert og arkivert
  • Påminnelser
  • Avbrutte transaksjoner

Hvis du har et Enterprise-tjenesteabonnement, kan du arbeide med vårt Professional Services-team for å lage den perfekte e-postmalen for kontoen som helhet, eller for hver enkelt gruppe i kontoen, alt etter behov. Avgifter kan påløpe.

new image


Bruk

Når du er registrert i programmet, vil Professional Services-teamet samarbeide med Adobe Sign-kontoadministrator for å lage malene som skal erstatte det eksisterende standardoppsettet.

Det er fire maltyper som kan tilpasses:

  • Den første “Vennligst signer”-meldingen
  • Den siste “Signert og arkivert”-meldingen
  • Påminnelsesmeldingen
  • Avbrutt transaksjon-meldingen

Det er flere versjoner for hver maltype. Én for hvert av språkene som støttes (eller nasjonale innstillinger).

Disse malene gjelder for hele kontoen. Alle grupper arver malene fra kontoen, og alle brukere arver malene fra gruppen: Konto > Gruppe > Bruker

Ved å endre malen på kontonivå, arver alle gruppene den nye egendefinerte malen. Derfor arver alle brukere den egendefinerte malen (fra sine tilsvarende grupper).

Hvis en egendefinert e-postmal legges til på gruppenivå, brytes arv fra kontonivået, og alle brukere i denne gruppen arver malen på gruppenivå. Andre grupper arver fortsatt malen på kontonivå.

Hvis Adobe-kontoen for eksempel har en Photoshop-gruppe, kan e-postmeldinger utformes slik at de appellerer til brukerne i Photoshop-gruppen.

Den juridiske gruppen har kanskje helt andre ønsker og utformer e-postmalene i henhold til dette.

 

Brukere og administratorer

Når e-postmalene er aktivert, trenger ikke brukere eller administratorer å gjøre noe.  E-postmalene brukes automatisk.


Aktivere eller deaktivere

Funksjonen for egendefinerte e-postmaler kan bare aktiveres og konfigureres i systemet av Adobe Sign Professional Services-teamet. Kontakt din kundeansvarlige for å fastslå arbeidsomfang og tilleggskostnad hvis du ønsker å aktivere denne funksjonen.

Kunder kan redusere utviklingstid og redusere tjenestekostnader ved å utforme malene internt i samsvar med denne veiledningen.

Maler kan konfigureres på konto- og/eller gruppenivå og for alle/hver nasjonale innstilling.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet