Aktywne narożniki

Możesz wybrać jeden lub więcej punktów kontrolnych narożnika na prostej ścieżce lub wiele punktów kontrolnych na kilku ścieżkach kompozycji. Po wybraniu punktów kontrolnych przy każdym z nich pojawi się Widżet aktywnych narożników. Przeciąganie widżetu powoduje zmianę kształtu punktu narożnika na jeden z trzech dostępnych typów narożnika. Dostępne są trzy typy narożników: zaokrąglony, odwrócony, zaokrąglony oraz faza.

Uwaga:

Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywne kształty.  

Widżet Aktywne narożniki

Widżet Aktywne narożniki jest aktywny, kiedy wybierzesz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, a zaznaczenie ścieżki zawiera punkty narożne. Widżet Aktywne narożniki pojawia się obok narożnika po zaznaczeniu:

 • jednej lub kilku ścieżek, które mają narożniki;
 • jednego lub kilku zaokrąglonych narożników.
Widżety Aktywne narożniki
A. Widżet Aktywne narożniki, gdy ścieżka zawiera tylko jeden punkt narożny B. Widżet Aktywne narożniki, gdy zaznaczono kilka narożników C. Widżet Aktywne narożniki, gdy zaznaczono ścieżki (w tym przypadku dwie przeciwne zaokrąglone ścieżki) 

Najłatwiejszym sposobem na zaokrąglenie narożników jest przeciągnięcie widżetu Aktywne narożniki za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A). Po umieszczeniu wskaźnika myszy na widżecie Aktywne narożniki, zaznaczony zostanie odpowiedni zaokrąglony narożnik (patrz poniżej).

Zaokrąglony narożnik jest zaznaczony, kiedy kursor myszy znajduje się na widżecie Aktywne narożniki lub w jego pobliżu, a wskaźnik myszy w pobliżu widżetu Aktywne narożniki
A. Zaokrąglony narożnik zostaje zaznaczony, kiedy wskaźnik myszy znajduje się nad widżetem Aktywne narożniki lub w jego pobliżu B. Kursor myszy w pobliżu widżetu Aktywne narożniki 

Uwaga:

Jeśli wolisz, aby widżet Aktywne narożniki był niewidoczny, kiedy wybierzesz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, możesz go wyłączyć, wybierając opcję Widok >Ukryj widżet narożnika.

Okno dialogowe Narożniki

Okno dialogowe Narożniki pozwala zmieniać ustawienia narożników. W oknie dialogowym Narożniki możesz ustawić styl, promień i typ zaokrąglenia narożnika.

Aby uzyskać dostęp do ustawień narożnika:

 • Kliknij dwukrotnie widżet Aktywne narożniki.
 • Wybierz narożnik, a następnie kliknij łącze Narożniki widoczne w Panelu sterowania lub panelu Właściwości.
  Możesz także określić promień narożnika na liście rozwijanej Narożniki.
Typy zaokrąglenia przy pomocy narzędzia Aktywne narożniki
Modyfikacja ustawień w oknie dialogowym Narożniki powoduje zmianę sposobu wyświetlania narożnika.

A. Widżet Aktywne narożniki B. Zaokrąglony narożnik C. Powiązane punkty kontrolne D. Odwrócony zaokrąglony narożnik E. Narożnik z fazowaniem 

Jak korzystać z widżetu Aktywne narożniki

 1. Przy otwartej kompozycji użycie narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A) powoduje automatyczne wybranie wszystkich widżetów aktywnych narożników. Można jednak wybrać jeden lub kilka określonych narożników. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć jeden narożnik, kliknij jeden widżet Aktywne narożniki.
  • Aby wybrać określone narożniki, naciśnij przycisk Shift i kliknij wybrane widżety Aktywne narożniki.
  • Aby usunąć zaznaczenie przy wybranym narożniku, naciśnij przycisk Shift i kliknij określony widżet Aktywne narożniki. 

  Uwaga:

  Ścieżki, które można zaznaczyć, obejmują: 

  • jeden lub kilka punktów narożnych na ścieżce,
  • więcej niż jeden punkt narożny na różnych ścieżkach.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij widżet Aktywne narożniki.
  • Kliknij łącze Narożniki widoczne w Panelu sterowania lub panelu Właściwości i ustaw dostępne opcje.
  • Kliknij dwukrotnie widżet Aktywne narożniki, a następnie zmodyfikuj opcje w oknie dialogowym Narożniki.
  Korzystanie z widżetu Aktywne narożniki
  A. Oryginalny narożnik B. Kierunek, w którym przeciągana jest mysz C. Podgląd zaokrąglonego narożnika D. Widżet Aktywne narożniki E. Promień zastosowanego narożnika F. Wskaźnik pokazujący styl zastosowanego narożnika 

Zmiana stylu narożnika

Aby zmienić styl narożnika, wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Podczas przeciągania widżetu Aktywne narożniki kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół. Kursor zmienia się, wyświetlając aktualny styl narożnika.
 • Aby otworzyć podręczny panel Narożniki, kliknij łącze Narożniki widoczne w Panelu sterowania lub panelu Właściwości. Wybierz styl narożnika, który chcesz zastosować.
 • Kliknij dwukrotnie widżet Aktywne narożniki w celu wyświetlenia okna dialogowego Narożniki, a następnie wybierz styl Narożnika.
 • Przytrzymanie klawisza Alt/Option i kliknięcie widżetu skutkuje wyświetleniem kolejnych stylów narożnika.  
Zmiana stylu narożnika
A. Zaokrąglony narożnik B. Odwrócony zaokrąglony narożnik C. Narożnik z fazowaniem 

Ograniczenia

 • Opcji Aktywne narożniki można używać wielokrotnie na narożniku — umożliwia ona zmianę stylu promienia i narożnika. Jednakże, jeśli przeciągniesz lub zmienisz powiązany punkt kontrolny na narożniku w taki sposób, że utraci zaokrąglenie, widżet już się nie wyświetli dla takiego narożnika.
 • Narożnika nie można zaokrąglić poza punkt, w którym zaokrąglony narożnik:
  • osiągnął koniec ścieżki;
  • osiągnął przyległy punkt kontrolny;
  • osiągnął punkt kontrolny, który został utworzony podczas modyfikowania przyległego narożnika.
 • Kiedy przeciągniesz widżet Aktywne narożniki do maksymalnego punktu, zaokrąglony narożnik wyświetli się jako czerwona ścieżka.
Czerwona ścieżka oznacza, że uzyskano maksymalny promień dla wybranego narożnika
A. Czerwona ścieżka oznacza, że uzyskano maksymalny promień dla wybranego narożnika B. Kierunek, w którym przeciągany jest widżet Aktywne narożniki C. Widżet Aktywne narożniki 

Preferencje widżetu Aktywne narożniki

Ukryj widżet narożnika

 • Jeśli wolisz, aby widżet Aktywne narożniki był niewidoczny, kiedy wybierzesz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, możesz go wyłączyć, wybierając opcję Widok >Ukryj widżet narożnika.
 • Jeśli wolisz, aby widżet Aktywne narożniki pozostał widoczny, po wybraniu narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie kliknij opcję Widok > Pokaż widżet narożnika.

Maksymalny kąt

Jeśli kąty narożnika są większe niż określona wartość, możesz skorzystać z opcji ukrycia widżetu Aktywne narożniki. Możesz określić tę wartość dla kątów większych od pola, wybierając polecenie Preferencje > Zaznaczanie i wyświetlanie punktów > Ukryj widżet narożnika.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online