Polecenia Generuj i Eksportuj jako powodują wystąpienie błędu, jeśli eksportowana warstwa zgrupowana z obszarami roboczymi

W programie Photoshop CC 2015.5 próba wyeksportowania poszczególnych warstw za pomocą polecenia Generuj > Zasoby obrazu lub polecenia Eksportuj jako z menu podręcznego panelu Warstwy powoduje wystąpienie błędu, jeżeli warstwa jest w grupie, która jest częścią obszaru roboczego.

Rozwiązania

  1. Użyj wersji Adobe Photoshop CC 2015.1.2 do eksportowania pojedynczych warstw
  2. Zmień strukturę pliku, tak aby warstwy do osobnego eksportu nie były w grupie będącej częścią obszaru roboczego.  Innymi słowy umieść osobno eksportowane warstwy na najwyższym poziomie w obszarze roboczym zamiast je grupować.
  3. Zmień strukturę pliku, tak aby wyeliminować użycie obszarów roboczych.

Nasi inżynierowie są świadomi tego problemu i pracują nad jego rozwiązaniem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online