Problem

Program Photoshop CC (2014) ulega awarii po użyciu opcji Zamknij. Użytkownik pracował z opcjami Style, Pędzle, Wzorki lub Narzędzia.

Rozwiązanie

Nadal pracujemy nad tym problemem. Dopóki rozwiązanie nie będzie gotowe, przeczytaj instrukcje obejścia problemu poniżej.

Rozwiązanie 1: Zapisz ustawienia domyślne, następnie zastąp style zestawem domyślnym.

 1. W programie Photoshop wybierz kolejno opcje Edytuj > Ustawienia domyślne > Menedżer ustawień domyślnych.
 2. Wybierz typ ustawienia domyślnego, np. Pędzle. 
 3. Kliknij jedno z ustawień domyślnych i kliknij przycisk Zapisz zestaw. 
 4. Nazwij zestaw i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Najlepiej jest zapisywać ustawienia domyślne w lokalizacjach domyślnych:

 • Mac OS: Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC 2014/Presets/
 • Windows: Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Presets\
Wykonaj te kroki dla poszczególnych ustawień domyślnych Pędzle, Wzorki, Style i Narzędzia.

Po użyciu poprawki do tego problemu, cofnij się do Menedżera ustawień predefiniowanych, wybierz opcję Ładuj i wybierz zapisane ustawienia domyślne.

Rozwiązanie 2: Wyłącz ustawienia domyślne opcji Pędzle, Wzorki, Style i Narzędzia w karcie Ustawienia synchronizacji.

 1. W programie Photoshop otwórz kartę Ustawienia synchronizacji:
  • Mac OS: Wybierz kolejno opcje Photoshop > Preferencje > Ustawienia synchronizacji. 
  • Windows: Wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje > Ustawienia synchronizacji. 
 2. W karcie Ustawienia synchronizacji wybierz opcję Niestandardowe z menu podręcznego Opcje do synchronizacji w Ustawieniach zaawansowanych.
 3. Usuń zaznaczenie opcji Pędzle, Wzorki, Style i Narzędzia.

Jeśli problem ten występuje w używanych wcześniej ustawieniach domyślnych, zsynchronizowanie ich może ponownie spowodować ten problem.

Po użyciu poprawki do tego problemu wybierz ponownie opcje Pędzle, Wzorki, Style i Ustawienia domyślne narzędzi w karcie Ustawienia synchronizacji. 

Rozwiązanie 3: Nie migruj ustawień domyślnych z wcześniejszych wersji.

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej nie migruj ustawień z wcześniejszych wersji, gdyż może to spowodować ponowne wprowadzenie ustawień domyślnych, które wywołują ten problem.

Jeśli nadal występują wielokrotnie awarie podczas zamykania aplikacji po wykonaniu czynności opisanych powyżej, opublikuj dziennik awarii na forum User To User (forums.adobe.com > Photoshop) pod tytułem „OSX Crash on quit: mutex_lock”.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online