Rozwiąż problem z awarią podczas uruchamiania programu Photoshop z powodu niestandardowych profili kolorów

Problem

Program Photoshop CC 2018 ulega awarii podczas uruchamiania z powodu niestandardowych profili kolorów. 

(Windows)

W systemie Windows dziennik zdarzeń Podgląd awarii programu Photoshop wyświetla 'ACE.dll' jako moduł powodujący błędy:

..

Nazwa zdarzenia: APPCRASH

Nazwa modułu z błędem: ACE.dll

..

(macOS)

W systemie MacOS raport o awarii wyświetla ciąg znaków 'com.Adobe.ACE' w sekcji z wątkami awarii.

..

Wątek awarii 0:: Kolejka wysłanych: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff91974f06 __pthread_kill + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff97a954ec pthread_kill + 90
2 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214577f __abort + 145
3 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214605e __stack_chk_fail + 200
4 com.adobe.ACE 0x00000001116c716c ACEHasFeature + 160120
5 com.adobe.ACE 0x00000001116c8ed5 ACEHasFeature + 167649
6 com.adobe.ACE 0x00000001116c9573 ACEHasFeature + 169343
7 com.adobe.ACE 0x00000001116cd832 ACEHasFeature + 186430
8 com.adobe.ACE 0x00000001116eb5e5 ACEHasFeature + 308721
9 com.adobe.ACE 0x00000001116a4734 ACEHasFeature + 18240

..


Wersje produktu, których dotyczy problem

Photoshop CC 2018

System operacyjny

Windows i macOS

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania.

Odinstalowanie i ponowne instalowanie programu Photoshop

Odinstaluj program Photoshop, a następnie zainstaluj go ponownie za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer.

Usuń niestandardowe profile kolorów, a następnie ponownie je zainstaluj

  1. Przejdź do poniższej lokalizacji folderu:

    Win: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles

    Mac: /Library/ColorSync/Profiles

  2. Usuń wszystkie niestandardowe profile kolorów, przenosząc je do dowolnej innej lokalizacji, takiej jak np. Pulpit.

  3. Ponownie zainstaluj te profile w oryginalnej lokalizacji (w folderze Profile wspomnianym w kroku 1), kopiując je kolejno w odpowiednich folderach.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online