Photoshop CC 2014 kraschar när det avslutas.

Problem

Photoshop CC 2014 kraschar när det avslutas. Du arbetade med förinställningar för Stilar, Penslar, Mönster eller Verktyg.

Lösning

Problemet undersöks. Kringgå problemet enligt nedan tills vi släpper en lösning.

Lösning 1: Spara förinställningarna och ersätt stilarna med standarduppsättningen.

 1. I Photoshop väljer du Redigera > Förinställningar > Förinställningshanterare.
 2. Välj typ av förinställning, exempelvis Penslar. 
 3. Klicka på någon av förinställningarna och klicka sedan på knappen Spara uppsättning. 
 4. Namnge uppsättningen och klicka på Spara.
Obs!

Förinställningarna bör helst sparas på standardplatserna:

 • Mac OS: Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC 2014/Presets/
 • Windows: Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Presets\
Utför dessa steg för var och en av förinställningarna för Stilar, Penslar, Mönster eller Verktyg.

När en lösning på problemet släpps återgår du till Förinställningshanteraren, väljer Ladda och markerar dina sparade förinställningar.

Lösning 2: Inaktivera förinställningarna för Penslar, Mönster, Stilar och Verktyg i Synkronisera inställningar.

 1. I Photoshop öppnar du Synkronisera inställningar:
  • Mac OS: Välj Photoshop > Inställningar > Synkronisera inställningar. 
  • Windows: Välj Redigera > Inställningar > Synkronisera inställningar. 
 2. I Synkronisera inställningar väljer du Anpassa från popupmenyn Vad ska synkroniseras i Avancerade inställningar.
 3. Avmarkera förinställningarna för Stilar, Penslar, Mönster och Verktyg.

Om tidigare använda förinställningar har detta problem kan det återkomma vid synkronisering.

När en lösning på problemet släpps markerar du inställningarna för Stilar, Penslar, Mönster och Verktyg i Synkronisera inställningar. 

Lösning 3: Överför inte förinställningar från tidigare versioner.

När du har följt stegen ovan ska du inte flytta med dina inställningar från tidigare versioner eftersom det kan återskapa de förinställningar som utlöser problemet.

Om stegen ovan ändå inte åtgärdar krascher som uppstår när programmet avslutas, publicerar du kraschloggen på användarforumet (forums.adobe.com > Photoshop) under rubriken "OSX Crash on quit: mutex_lock".

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto