Problem

När du startar Photoshop CC 2014 inträffar följande fel: "Det gick inte att starta programmet korrekt. Fel 0xc000007D."

Lösning 

Installera om Visual C++ Redistributable.

Se denna Microsoft TechNote för instruktioner och nedladdning.