Photoshop kraschar vid start på grund av anpassade färgprofiler

Åtgärda problem med att Photoshop CC kraschar vid start på grund av anpassade färgprofiler

Problem

Photoshop CC 2018 kraschar vid start på grund av anpassade färgprofiler. 

(Windows)

Event Viewer-loggen för Photoshop-kraschen på Windows visar " ACE.dll " som felaktig modul:

..

Problemhändelsens namn: APPCRASH

Den felaktiga modulens namn: ACE.dll

..

(macOS)

På MacOS visar kraschrapporten com.Adobe.ACE  i den kraschade trådsektionen.

..

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff91974f06 __pthread_kill + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff97a954ec pthread_kill + 90
2 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214577f __abort + 145
3 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214605e __stack_chk_fail + 200
4 com.adobe.ACE 0x00000001116c716c ACEHasFeature + 160120
5 com.adobe.ACE 0x00000001116c8ed5 ACEHasFeature + 167649
6 com.adobe.ACE 0x00000001116c9573 ACEHasFeature + 169343
7 com.adobe.ACE 0x00000001116cd832 ACEHasFeature + 186430
8 com.adobe.ACE 0x00000001116eb5e5 ACEHasFeature + 308721
9 com.adobe.ACE 0x00000001116a4734 ACEHasFeature + 18240

..

Produktversion som berörs

Photoshop CC 2018

Operativsystem

Windows och macOS

Lösning

Försök med lösningarna som visas nedan.

Avinstallera och installera om Photoshop

Avinstallera Photoshop och installera om det via Creative Clouds skrivbordsapp.

Ta bort och installera om alla anpassade färgprofiler

  1. Navigera till mappsökvägen nedan:

    Win: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles

    Mac: /Library/ColorSync/Profiles

  2. Ta bort alla anpassade färgprofiler genom att flytta dem till en annan plats, t.ex. till skrivbordet.

  3. Installera om dessa profiler på den ursprungliga platsen (under mappen Profiler som nämns i steg 1) genom att kopiera dem en efter en i sina respektive mappar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto