Metoda ověření ve službě Adobe Acrobat Sign: Ověření službou Acrobat Sign

Přehled

Ověření službou Adobe Acrobat Sign představuje metodu jednofaktorového ověření identity, která vyžaduje, aby příjemce svou totožnost ověřil v systému identity služby Acrobat Sign. V případě příjemců s existující identitou Acrobat Sign jde o snadný požadavek na ověření známého subjektu.

Kromě toho existují možnosti, které umožňují při výzvě předvyplnit e-mailovou adresu příjemce do panelu ověřování nebo dokonce zcela obejít proces ručního opětovného ověřování, pokud je příjemce již ověřen ve službě Acrobat Sign. Díky těmto vlastnostem je metoda ověření službou Acrobat Sign nejjednodušším řešením pro interní příjemce, kteří musí poskytnout ověřený podpis.

Výchozí proces ověřování vyzve příjemce, aby prokázal svou identitu ověřením ve službě Acrobat Sign. V ověřovacím panelu se nachází tlačítko:

Výzva k ověření službou Acrobat Sign

Pozor:

Příjemci, kteří nemají účet Adobe propojený s e-mailovou adresou, na kterou je dohoda odeslána, budou vyzváni, aby si k dokončení ověřovacího procesu vytvořili nový účet Adobe.

Po kliknutí na tlačítko panel ověřování umožní příjemci ověřit se pro účet služby Acrobat Sign.

 • K dispozici jsou možnosti jak pro nativní systém identit služby Acrobat Sign, tak pro konzoli Adobe Admin Console
Ověření přístupu do Adobe

Po úspěšném ověření příjemce získá oprávnění prohlížet dohodu a pracovat s ní.

Pokud příjemce z jakéhokoli důvodu okno s dohodou zavře před dokončením své aktivity, bude před pokračováním znovu vyzván k ověření své totožnosti.

Poznámka:

Metoda ověření službou Acrobat Sign je dostupná pouze pro firemnípodnikové plány služby.

U metody ověření službou Acrobat Sign se nepočítá počet použití. Za jednotlivá ověření se neplatí, a to nezávisle na počtu.


Jak nastavit metodu ověření službou Acrobat Sign při tvorbě nové dohody

Pokud je metoda ověření službou Acrobat Sign zapnutá, odesílatel ji může vybrat v rozevírací nabídce Ověření, která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce:

Vyberte metodu ověření


Zpráva o auditu

Zpráva o auditu jasně ukazuje, že identita příjemce byla ověřena službou Acrobat Sign:

Položka zprávy o auditu


Nejlepší postupy a důležité faktory

 • Ověřování službou Acrobat Sign není dvoufaktorovým ověřením a nemělo by se používat tehdy, když podpis vyžaduje další ověření (vedle ověření e-mailem).
 • ověření službou Acrobat Sign je nezbytné, aby příjemce měl identitu ve službě Acrobat Sign. Pokud tomu tak není, příjemce si před ověřením musí účet založit. Jedná se o komplikaci, která příjemce pravděpodobně příliš nepotěší. Proto nedoporučujeme metodu ověření službou Acrobat Sign používat u externích příjemců.
 • Metoda ověření službou Acrobat Sign se nejlépe hodí pro interní ověřování, protože všichni interní příjemci určitě mají svá Adobe ID.
 • Zákazníci, kteří spravují své uživatele v konzoli Adobe Admin Console, mohou nakonfigurovat svou organizaci tak, aby využívala vlastní řešení SSO jako ověření ve službě Acrobat Sign, a vyhnout se tak požadavku, aby měli příjemci ve společnosti jejich zákazníka v systému Acrobat Sign licencovaného uživatele.
 • Před tím, než nastavíte automatické vyplňování e-mailové adresy příjemce nebo přeskočení ověřovacího procesu si postup ověřte na právním oddělení své organizace, abyste znali požadavky platnosti podpisu. Ujistěte se, že vaše nastavení stále odpovídá potřebám výsledného dokumentu.
 • Upozorňujeme, že pokud příjemce do dohody vstupuje přímo ze stránky Správa ve službě Acrobat Sign, metoda ověření službou Acrobat Sign se chová jako primární (a zároveň jediný) faktor ověření. Odkaz v e-mailové zprávě (který běžně představuje výchozí primární prvek ověření) je přeskočen a nahradí jej proces ověření ve službě Acrobat Sign. V takovém případě metoda ověření službou Acrobat Sign primární faktor ověření zduplikuje.
 • U účtů, které vynakládají prostředky na nákup prémiových transakcí, stojí za zvážení upravit nastavení na úrovni účtu tak, aby interní příjemci mohli používat pouze metodu ověření službou Acrobat Sign, pokud u interních podepisujících není požadováno další ověření. Tímto můžete zabránit nechtěnému používání prémiových metod. U skupin lze vždy dle potřeby nastavit jinou metodu ověření totožnosti:
Přejděte na ovládací prvky ověřování


Možnosti konfigurace

Správci na úrovni skupiny a účtu mohou povolit a nastavit metodu ověření službou Acrobat Sign tím, že přejdou do části Nastavení odeslání > Metody ověření identity.

Metodu ověření službou Acrobat Sign ovlivňuje pět nastavení:

 • Ověření službou Acrobat Sign – Hlavní funkce; zaškrtnutím tohoto políčka povolíte odesílatelům přistupovat k této metodě ověření při tvorbě dohod
 • Následující způsob je výchozí – Určuje výchozí hodnotu vloženou do nastavení Ověření příjemce
 • Ověření totožnosti interních příjemců – Tato funkce umožňuje u interních příjemců nastavit odlišné metody ověření a odlišné výchozí hodnoty
  • Obecně doporučujeme metodu ověření službou Acrobat Sign používat pouze u interních příjemců
  • K nastavení prostředí pro interní příjemce jsou replikovány jak možnost přístupu Ověření službou Acrobat Sign, tak přepínač Výchozí
 • Umožnit službě Acrobat Sign automaticky vyplnit e-mailovou adresu podepisujících při každé výzvě k ověření – Pokud je povoleno, e-mailová adresa příjemce je importována z dohody do panelu ověření. E-mailová adresa se importuje napevno, příjemce jí nemůže změnit
 • Nevyzývat podepisujícího k opětovnému ověření, pokud je již do služby Acrobat Sign přihlášen – Pokud je povoleno, příjemce není při otevření dohody vyzván k opětovnému ověření, pokud se již ve službě Acrobat Sign ověřil
  • Je potřeba dohodu otevřít ve stejném prohlížeči, v jakém proběhla relace ověření ve službě Acrobat Sign
Rozšířené ovládací prvky ověřování identity aplikace Acrobat Sign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.