Úprava webového formuláře

Úprava stávajícího webového formuláře

S webovými formuláři, které jsou stále ve stavu Koncept, lze pracovat na stránce Správa, když v levém panelu vyberete filtr Webové formuláře.

 • Přejděte myší na vybraný formulář a objeví se rychlá nabídka Úpravy.
 • Nebo rychlou nabídku rozbalte kliknutím na záznam webového formuláře na pravé straně okna a klikněte na akci Upravit webový formulář
Přejděte k webovému formuláři ve stavu Koncept

U webových formulářů ve stavu Koncept lze:

 • Upravovat Název webového formuláře
 • e-mailovou adresu druhého podepisujícího nebo druhých podepisujících
 • e-mailovou adresu stran uvedených v kopii
 • přiložené soubory k úpravě
 • Procházet a upravovat pole ve webovém formuláři
Nelze upravit:
 • skupinu, se kterou je webový formulář propojen;
 • počet příjemců, druhých podepisujících a stran uvedených v kopii;
 • role účastníků;
 • zvolený způsob ověření.
Možnosti úprav webových formulářů ve stavu Koncept

Upravte název webového formuláře anebo soubory a potom kliknutím na odkaz Další otevřete prostředí úprav.

Až přidáte pole, můžete webový formulář spustit kliknutím na tlačítko Uložit.

Pokud prostředí pro vytváření zavřete, webový formulář se uloží ve stavu Koncept.

Stávající webové formuláře lze upravovat na úrovni dokumentu.

Vlastník webového formuláře může upravovat:

 • Přiložené soubory
  • Lze odebrat staré soubory a přidat nové
 • Pole v přiložených souborech
  • Pole lze přidat anebo odebrat z původních souborů nebo jakýchkoli nově přidaných souborů
Mezi hodnoty, které nelze změnit po dokončení vytváření webového formuláře patří:
 • Skupina, z níž byl webový formulář odeslán
 • Název webového formuláře
 • Role účastníka
 • Způsob ověření
 • Druzí podepisující
 • Strany uvedené v kopii
 • Možnosti
Poznámka:

Adresu URL webového formuláře nelze změnit při úpravách webového formuláře, stávající odkaz tedy bude fungovat i po aktualizaci obsahu.

Úprava webového formuláře

Jak upravit stávající webový formulář:

 1. Klikněte na kartu Spravovat.

 2. Vyberte filtr Webové formuláře

 3. Vyberte webový formulář, který chcete povolit

 4. Klikněte na tlačítko Upravit

  Povolit

 5. Načte se stránka nastavení, které umožňuje přidat nebo odebrat soubory z webového formuláře.

  Jakmile upravíte soubory správně, klikněte na odkaz Další

  Povolit

 6. Otevře se prostředí pro vytváření v aplikaci a zobrazí se soubory, které nejsou přiloženy a lze je přidat k poli nebo je měnit.

  Stávající pole souborů, které již byly přiloženy, se nezmění.

 7. Přidávejte a upravujte pole dle potřeby.

 8. Až nastavování polí dokončíte, klikněte na možnost Aktualizovat
  .

  Aktualizovat

  Poznámka:

  Aktualizace živých webových formulářů probíhají okamžitě.

  Jakmile kliknete na možnost Aktualizovat, příští strana získá přístup k novým souborům nebo polím.

Poznámka:

Pokud byl tvůrce webového formuláře přidán mezi druhé podepisující webového formuláře, nelze tohoto uživatele upravit.

Hodnoty druhých podepisujících a stran uvedených v kopii lze upravovat pouze, až když je webový formulář ve stavu Aktivní.

 • U webových formulářů ve stavu Koncept nebo Deaktivovaný tyto hodnoty upravovat nelze.
 • Lze upravit pouze hodnotu e-mailová adresa. Počet druhých podepisujících ani stran uvedených v kopii změnit nelze.

Jak upravit e-mailovou adresu druhého podepisujícího nebo strany uvedené v kopii:

 1. Přejděte na stránku Správa a vyberte v levém panelu filtr Webové formuláře

 2. Jedním kliknutím upravte webový formulář

  • Nebo přejděte myší na vybraný formulář a klikněte na odkaz rychlé nabídky Otevřít
  • Nebo klikněte na akci Otevřít webový formulář
  Otevřít webový formulář

 3. Přejeďte myší na druhého podepisujícího nebo na stranu uvedenou v kopii a zobrazí se vyskakovací bublina s odkazem Nahradit podepisujícího.

  Klikněte na možnost Nahradit podepisujícího.

  Přejeďte myší na druhého podepisujícího

 4. Zadejte novou e-mailovou adresu a klikněte na možnost Nahradit

  Přejeďte myší na druhého podepisujícího

 5. Po přijetí nové hodnoty se objeví zpráva o úspěchu.