Allekirjoittajan todennusmenetelmät

Adobe Signissa voi käyttää useita asetuksia, joilla todennetaan, että dokumentin allekirjoittaja on sama henkilö, jolle se on lähetetty. 

Jos haluat varmistaa, että vastaanottaja on se henkilö, jonka haluat allekirjoittavan dokumentin, valitse Varmista allekirjoittajan henkilöllisyys, kun lähetät tapahtumaa.

Tilin ylläpitäjä voi myös säätää, mitä näistä todennusmenetelmistä lähettäjät voivat käyttää tileissään. Säädä näitä asetuksia kirjautumalla tilin ylläpitäjänä. Siirry kohtaan

Tili-välilehti > Tilin asetukset > Lähetä asetukset.

Vieritä kohtaan Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmistuksen asetukset ja valitse asetukset, jotka haluat saataville lähetettäessä.

Henkilöllisyyden varmistusasetukset vastaanottajakohtaisesti

Salli lähettäjien määrittää allekirjoittajan henkilöllisyyden varmistusasetukset vastaanottajakohtaisesti Lähettäjät voivat esimerkiksi määrittää tapahtuman jokaiselle vastaanottajalle oman salasanan.

Allekirjoitussalasana

Allekirjoitussalasanalla lähettäjä voi määrittää tietyn salasanan. Voit sitten lähettää salasanan allekirjoittajalle, jolloin hän voi avata ja allekirjoittaa dokumentin. 

Huomautus:

Salasanoissa voi olla vain kirjaimia ja numeroita. Erikoismerkkejä ei sallita. Esimerkiksi:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < > ?

Huomautus:

Allekirjoitussalasanaa ei voi palauttaa. Jos allekirjoitussalasana hukataan tai unohdetaan, dokumenttia tai tapahtumaa ei voi avata. Tapahtuma on peruutettava ja dokumentti on lähetettävä uudelleen uudessa lähetystapahtumassa.

Select Password

KBA-todennus

Tämä on korkean tason todennus, jota käytetään tavallisesti vain rahoituslaitoksissa ja muissa skenaarioissa, jotka edellyttävät vahvaa allekirjoittajan henkilöllisyyden todennusta. Allekirjoittajalta kysytään useita mukautettua ei-triviaaleja kysymyksiä hänen menneisyydestään, ja hänen on vastattava niihin oikein. Muussa tapauksessa hän ei voi allekirjoittaa sopimusta. Tämä asetus on saatavilla vain Enterprise- ja Global-tason tileissä ja sitä voidaan käyttää vain Yhdysvalloissa oleviin allekirjoittajiin.

Kolmas osapuoli suorittaa KBA-todennuksen (InstantID Q&A from LexisNexis Risk Solutions). Dokumentin allekirjoittaminen, kun tämä ominaisuus on käytössä, edellyttää, että allekirjoittaja toimittaa henkilökohtaisia tietoja itsestään. Kolmas osapuoli käyttää sitten kyseisiä tietoja luomaan kysymykset ja vahvistamaan oikeat vastaukset.

Adobe toimittaa tämän ominaisuuden InstantID Q&A from LexisNexis Risk Solution -kumppanuuden avulla. Lisätietoja LexisNexisin henkilöllisyyden todennuksesta.

Select KBA
kba2

Onnistunut henkilöllisyyden KBA-todennus kirjataan sitten tämän tapahtuman auditointiraporttiin.

kba1kbaaudit

Jos KBA-todennuksen kysymyksiin on vastattu liian monta kertaa, dokumentti lukitaan eikä sitä voi avata. Ota tässä tapauksessa yhteyttä suoraan henkilöön, joka lähetti dokumentin allekirjoitettavaksi. Pyydä häntä, että hän joko pienentää KBA:n vaikeustasoa tai poistaa sen kokonaan ja lähettää dokumentin uudelleen.

Paras tapa tehdä tämä on vastata sähköpostiviestiin, jossa pyydetään allekirjoitusta. Tämä sähköpostiviesti lähetetään echosign.com-sähköpostitoimialueesta. Jos vastaat siihen, näet, että vastaus lähetetään lähettävän osapuolen sähköpostiosoitteeseen.

 

Verkkopohjainen henkilöllisyyden todennus

Verkkopohjainen henkilöllisyyden todennus edellyttää, että allekirjoittaja kirjautuu Google-, LinkedIn-, Facebook- tai Twitter-tunnukseensa ennen dokumentin avaamista ja allekirjoittamista.  Kun allekirjoittaja vahvistaa verkkohenkilöllisyytensä, se kirjataan myös tämän tapahtuman auditointiraporttiin.

Select Social
Social - Signer Options

Puhelintodennus

Puhelintodennus on kahden tekijän allekirjoittajan todennus, joka on käytössä Enterprise- ja Global-palvelutasolla. Allekirjoittaja saa puhelimeensa koodin ja antaa sen, jotta hän voi avata ja allekirjoittaa dokumentin. 

Puhelintodennuksen ottaminen käyttöön

Ennen kuin puhelintodennusta voi käyttää todennustapana, tilin ylläpitäjän on otettava se käyttöön.


Puhelintodennuksen käyttäminen

Kun puhelintodennus on otettu käyttöön, sitä voidaan käyttää henkilöllisyyden todennustapana lähetettäessä dokumentti allekirjoitettavaksi. Tässä videossa esitetään, kuinka puhelintodennus otetaan käyttöön henkilöllisyyden todennustapana ja kuinka allekirjoittaja todentaa henkilöllisyytensä dokumenttia vastaanottaessaan.


Select Phone

Adobe Sign -todennus

Adobe Sign -todennuksessa allekirjoittajan on annettava Adobe Sign -salasanansa sopimuksen todentamista varten.

Jos vastaanottajalla ei ole Adobe Sign -salasanaa, hänen on rekisteröitävä sähköpostiosoitteensa (salasanan luontia varten), ennen kuin hän voi avata sopimuksen.

Huomautus:

Adobe Sign -todennus on vain Enterprise-tason asiakkaiden käytettävissä, ja Success Managerin on otettava se käyttöön.

as_authentication
adobe_sign_authentication

 

Oletusarvoisesti todennuspaneeli lisää vastaanottajan sähköpostiosoitteen.

Voit halutessasi ottaa yhteyttä Success Manageriin ja pyytää, että sähköpostikenttä jätetään oletusarvoisesti tyhjäksi.

adobe_sign_authenticationgump

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö