Sähköisesti allekirjoitettavien sopimusten itsenäiset aikaleimat

Jos säädösten noudattaminen edellyttää, että yrityksesi tallentaa aikaleiman, mutta et vaadi digitaalisten allekirjoitusvarmenteiden käyttöä, itsenäisen aikaleiman käyttöönotto voi olla sinulle juuri oikea vaihtoehto!

Tietoja erillisistä aikaleimoista

Asiakkaat, jotka haluavat saada sopimuksiinsa kryptografisen aikaleiman, mutta eivät halua tai pysty käyttämään digitaalisia allekirjoituksia, voivat halutessaan liittää aikaleiman kaikissa Adobe Acrobat Signissa luoduissa sopimuksissa käytettävään sertifiointisinettiin.

Näin voidaan noudattaa joitakin Japanin Electronic Books Maintenance Act -säädöksen kaltaisia säädöksellisiä ja alakohtaisia vaatimuksia.

Huomautus:

Itsenäinen aikaleimatoiminto on tällä hetkellä poistettu oletusarvoisesti käytöstä.

Palvelun käyttöönottoa haluavien yritystason tilien on otettava yhteyttä Success Manageriin.

Itsenäinen aikaleima

Huomautus:

Itsenäisiä aikaleimoja voidaan käyttää myös mukautetun aikaleiman toimittajan kanssa.

Toiminnon käyttötapa

Kun toiminto on otettu tilillä (tai ryhmässä) käyttöön, hallinnoijalta tai lähettäjältä ei enää vaadita muita toimia. 

Kryptografinen aikaleima liitetään kaikissa sopimuksissa automaattisesti sertifiointisinettiin, kunnes toiminto poistetaan käytöstä.

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse Tili > Tilin asetukset > Suojausasetukset > Tili

  • Valitse Lisää aikaleima vain sähköisiä allekirjoituksia sisältävien sopimusten sertifiointisinetteihin -valintaruutu
  • Valitse Tallenna
Siirry erillisen aikaleiman säätimiin

Hyvä tietää...

Kryptografisen aikaleiman liittäminen sertifiointisinettiin lisää tiedostokokoa ja käsittelyaikaa hieman, mutta kuitenkin näkyvässä määrin.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa