Problem

Podczas używania narzędzia do pisania zostaje wyświetlony następujący błąd:

„Nie można dokończyć żądania, ponieważ coś uniemożliwiło inicjalizację aparatu wyszukiwania w tekście.”

Rozwiązanie

Zamknij program Photoshop, wyczyść pamięć podręczną czcionek i uruchom ponownie system.

  1. Zamknij program Photoshop.
  2. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CC/CT Font Cache.
  3. Przenieś te dwa pliki do Kosza:
    • AdobeFnt_CMaps.lst
    • AdobeFnt_OSFonts.lst
  4. Opróżnij kosz.
  5. Uruchom ponownie program Photoshop.

Dodatkowe informacje

Problem może wystąpić, jeśli program Photoshop był wiele razy odinstalowywany lub instalowany ponownie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online