Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie i rejestrowanie operacji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Aby pracować sprawniej, możesz rejestrować operacje związane z często wykonywanymi zadaniami.

Tematyka tego artykułu:

Wytyczne dotyczące nagrywania operacji

Przed rozpoczęciem nagrywania operacji zapoznaj się z następującymi informacjami:

 • W operacji można umieścić większość poleceń, choć nie wszystkie.

 • Nagrywanie może dotyczyć operacji wykonywanych za pomocą narzędzi Ramka zaznaczenia, Przesunięcie, Wielokąt, Lasso, Różdżka, Kadrowanie, Plasterek, Magiczna gumka, Gradient, Wiadro z farbą, Tekst, Kształt, Uwagi, Kroplomierz i Próbnik kolorów, a ponadto czynności wykonywanych przy użyciu paneli Historia, Próbki, Kolor, Ścieżki, Kanały, Warstwy, Style i Operacje.

 • Efekty są uzależnione od pliku i ustawienia zmiennych programu, takich jak aktywna warstwa lub kolor obrazu. 3-pikselowe rozmycie gaussowskie nie utworzy na przykład takiego samego efektu w pliku o rozdzielczości 72 ppi jak w pliku o rozdzielczości 144 ppi. Podobnie narzędzie Balans kolorów nie zadziała w pliku opartym na skali szarości.

 • Gdy są nagrywane operacje obejmujące określanie ustawień w oknach i na panelach, w operacji są rejestrowane ustawienia obowiązujące w chwili nagrywania. Nagrywanie operacji obejmuje wszelkie zmiany ustawień w oknie dialogowym lub panelu.

Uwaga:

W większości okien dialogowych są zachowywane wartości poprzednich ustawień. Podczas nagrywania należy zatem sprawdzić, czy okno zawiera pożądane ustawienia.

 • Narzędzia i operacje modalne — jak również narzędzia o własności nagrywania położeń — działają z użyciem bieżących jednostek miarki. Aby zastosować efekt operacji lub narzędzia modalnego (np. polecenia przekształcania), naciśnij klawisz Enter lub Return. Do narzędzi, w przypadku których jest nagrywane położenie, należą: Ramka zaznaczenia, Cięcie na plasterki, Gradient, Różdżka, Lasso, Kształt, Ścieżka, Kroplomierz i Narzędzie uwagi.
Uwaga:

Podczas nagrywania operacji wykonywanej na plikach o różnych rozmiarach należy przyjąć, że jednostką miarki są procenty. W efekcie operacja będzie zawsze odtwarzana w takim samym względnym położeniu na obrazie.

 • Jeśli jedna operacja ma wywoływać inne, należy nagrać polecenie Odtwarzaj znajdujące się w menu panelu Operacje.

Procedura nagrywania operacji

Tworzenie nowej operacji polega na nagrywaniu stosowanych w danej chwili poleceń i narzędzi. Używane polecenia i narzędzia są dodawane do operacji, aż do zakończenia nagrywania.

Uwaga:

Aby zabezpieczyć się przed błędami, pracuj na kopii: na początku operacji, przed zastosowaniem innych poleceń, nagraj polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz opcję Jako kopię. Można też kliknąć przycisk Nowa migawka w panelu Historia, aby przed nagraniem operacji utworzyć migawkę obrazu.  

 1. Otwórz plik.
 2. W panelu Operacje kliknij przycisk Utwórz nową operację  lub z menu panelu Operacje wybierz polecenie Nowa operacja.
 3. Wpisz nazwę operacji, wybierz zestaw operacji i określ dodatkowe opcje:

  Klawisz funkcyjny

  Kojarzy skrót klawiaturowy z operacją. Możesz wybrać dowolną kombinację klawisza funkcyjnego, klawisza Ctrl (Windows) lub Command (macOS) oraz klawisza Shift (na przykład: Ctrl+Shift+F3). Obowiązują następujące wyjątki: w systemie Windows nie można używać klawisza F1, ani używać klawiszy F4 i F6 w połączeniu z klawiszem Ctrl.

  Uwaga:

  Jeśli do operacji zostanie przypisany skrót, który jest już używany przez inne polecenie, ten skrót będzie wywoływał operację zamiast tego polecenia.

  Pole Kolor pozwala przypisać kolor wyświetlacza w trybie przycisków.

  Pole Kolor pozwala przypisać kolor wyświetlacza w trybie przycisków.

 4. Kliknij przycisk Początek nagrywania. Przycisk Początek nagrywania w panelu Operacje zmieni kolor na czerwony  .
  Uwaga:

  Rejestrując polecenie Zapisz jako, nie należy zmieniać nazwy pliku. Po wpisaniu nowej nazwy zostanie ona nagrana i będzie używana przy każdym odtwarzaniu operacji. Jeśli przechodzisz do innego folderu, przed zapisaniem wybierz inną lokalizację bez określania nazwy pliku.

 5. Wykonaj operacje i polecenia, które mają zostać nagrane.

  Niektórych operacji nie można nagrać bezpośrednio, ale większość takich operacji możesz umieszczać przy użyciu poleceń menu panelu Operacje.

 6. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie, wybierz polecenie Zatrzymaj nagrywanie z menu panelu Operacje lub naciśnij klawisz Esc.

Uwaga:

Aby powrócić do nagrywania tej samej operacji, wybierz polecenie Zacznij nagrywanie z menu panelu Operacje.

Nagrywanie narzędzi w operacjach

Program Photoshop umożliwia rejestrowanie w operacjach narzędzi, na przykład pędzla. Aby włączyć tę funkcję, wybierz polecenie Zezwól na rejestrowanie narzędzi z menu panelu Operacje.

Należy pamiętać o pewnych kwestiach:

 • Podczas rejestrowania narzędzia warto zawrzeć w operacji czynność wyboru pędzla. W przeciwnym razie program Photoshop będzie używał aktywnego pędzla.
 • Jeśli rejestrowana operacja ma być odtwarzana przy innym rozmiarze narzędzia, w programie Photoshop ustaw jednostki miary na procenty i nie definiuj rozmiaru pędzla w ustawieniu predefiniowanym pędzla.

Kilka słów od specjalisty: Rejestrowanie narzędzi

Nauczyciel obsługi programu Photoshop Howard Pinsky przedstawia sposób używania polecenia Zezwól na rejestrowanie narzędzi podczas tworzenia operacji.

Nagrywanie ścieżki

Polecenie Umieść ścieżkę umożliwia dołączenie złożonej ścieżki (utworzonej za pomocą narzędzia Pióro lub Zaznaczanie składników ścieżki) jako części operacji. Podczas odtwarzania operacji ścieżka robocza staje się ścieżką nagraną. Ścieżkę można wstawić podczas nagrywania operacji lub po jego zakończeniu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Rozpocznij nagrywanie operacji.

  • Zaznacz nazwę operacji, na której końcu ma zostać nagrana ścieżka.

  • Zaznacz polecenie, po którym ma zostać nagrana ścieżka.

 2. Zaznacz istniejącą ścieżkę w panelu Ścieżki.
 3. Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw ścieżkę.

Jeśli w jednej operacji jest nagrywanych kilka poleceń Wstaw ścieżkę, to każda ścieżka zastępuje poprzednią w pliku docelowym. Aby dodać kilka ścieżek, należy nagrać polecenie Zapisz ścieżkę przy użyciu palety Ścieżki po nagraniu każdego polecenia Wstaw ścieżkę.

Uwaga:

Odtwarzanie operacji, które powoduje umieszczanie ścieżek złożonych, może wymagać dużo pamięci. Jeśli operacja nie przebiega prawidłowo, należy zwiększyć zasoby pamięci zarezerwowane dla programu Photoshop.

Wstawianie przerw

Wykonywanie operacji można chwilowo wstrzymać w celu wykonania czynności, której nie można nagrać (np. użycie narzędzia do malowania). Po zakończeniu operacji można wznowić wykonywanie operacji, klikając przycisk Wykonaj w panelu Operacje.

Po dojściu do polecenia Przerwa można wyświetlić krótki komunikat, przypominający na przykład o tym, jaką czynność należy wykonać przed wznowieniem operacji. Jeśli nie trzeba wykonać żadnych innych zadań, w oknie dialogowym komunikatu można wstawić przycisk Kontynuuj.

 1. Wybierz miejsce wstawienia przerwy, wykonując następujące czynności:
  • Aby wstawić przerwę na końcu operacji, zaznacz nazwę operacji.

  • Wybierz polecenie, po którym ma zostać wstawiona przerwa.

 2. Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw przerwę.
 3. Wpisz komunikat, jaki ma zostać wyświetlony.
 4. Aby wymusić wykonywanie operacji bez jej przerywania, zaznacz opcję Zawsze kontynuuj.
 5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Przerwę można wstawić podczas nagrywania operacji lub po jego zakończeniu.

Zmienianie ustawień podczas odtwarzania operacji

Operacje wykonywane są domyślnie z użyciem wartości określonych przy pierwszym nagraniu operacji. Aby zmienić ustawienia dla polecenia w operacji, można wstawić opcję modalną. Opcja modalna zatrzymuje operacje dla określenia wartości w oknie dialogowym lub użycia narzędzia modalnego. (Aby zastosować efekt narzędzia modalnego, naciśnij klawisz Enter lub Return. Jego naciśnięcie powoduje, że operacje wznawiają wykonywanie swoich zadań).

Opcja modalna jest oznaczona ikoną okna dialogowego  umieszczoną po lewej stronie polecenia, operacji lub zestawu w panelu Operacje. Operacje i zestawy, w których niektóre dostępne polecenia są modalne, oznaczone są czerwonymi ikonami okien dialogowych . Opcję modalną można ustawić w trybie Przycisku.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby włączyć lub wyłączyć opcję modalną dla polecenia w operacji, kliknij pole po lewej stronie nazwy operacji. Ponowne kliknięcie wyłączy opcję modalną.

  • Aby włączyć lub wyłączyć opcję modalną dla wszystkich poleceń w operacji, kliknij pole po lewej stronie nazwy operacji.

  • Aby włączyć lub wyłączyć opcję modalną dla wszystkich operacji w zestawie, kliknij pole po lewej stronie nazwy zestawu.

Wyłączanie poleceń z operacji

Polecenia, których odtwarzanie w ramach danej operacji nie jest już konieczne, mogą zostać z niej wyłączone (wykluczone). Polecenia znajdujące się w trybie Przycisku, nie mogą zostać wykluczone.

 1. Aby rozwinąć listę poleceń w operacji, kliknij trójkąt po lewej stronie nazwy operacji w panelu Operacje.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć z operacji pojedyncze polecenie, kliknij pole wyboru z lewej strony nazwy polecenia. Aby włączyć polecenie, kliknij po raz drugi.

  • Aby wykluczyć lub uwzględnić wszystkie polecenia lub operacje w operacji lub zestawie, kliknij znacznik wyboru z lewej strony nazwy operacji lub zestawu.

  • Aby wykluczyć lub uwzględnić wszystkie polecenia z wyjątkiem wybranego polecenia, kliknij znacznik wyboru tego polecenia z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

   Aby wskazać, że niektóre polecenia w operacji są wykluczone, kolor znacznika wyboru operacji nadrzędnej zmienia się na czerwony.

Wstawianie polecenia menu, którego nie można nagrać

Wiele poleceń nienagrywalnych można dołączać do operacji za pomocą opcji Wstaw polecenie menu.

Polecenie można wstawić w trakcie nagrywania operacji lub później. Wstawione polecenie jest wykonywane dopiero przy okazji wykonywania operacji, dlatego wstawienie polecenia nie skutkuje zmianami pliku. W operacji nie są nagrywane żadne wartości wewnętrzne poleceń. Jeśli pewne polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, to podczas odtwarzania operacji z tym poleceniem okno jest wyświetlane, a cała operacja wstrzymywana do momentu kliknięcia OK lub Anuluj.

Uwaga:

Jeśli opcja Wstaw polecenie menu jest używana do wstawiania polecenia, które otwiera okno dialogowe, opcja modalna nie może zostać włączona w panelu Operacje.

 1. Wybierz miejsce wstawienia polecenia menu:
  • Jeśli polecenie ma zostać umieszczone na końcu operacji, zaznacz nazwę operacji.

  • Jeśli polecenie z menu ma zostać umieszczone po tym poleceniu, zaznacz polecenie.

 2. Z menu panelu Operacje wybierz polecenie Wstaw polecenie menu.
 3. Wybierz polecenie do wstawienia w menu okna Wstaw polecenie menu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie i ponowne nagrywanie operacji

Można dopasować ustawienia określonego polecenia w operacji, dodawać polecenia do istniejącej operacji lub przeglądać całą operację i zmieniać wybrane lub wszystkie ustawienia.

Nadpisywanie pojedynczego polecenia

 1. W panelu Operacje kliknij dwukrotnie wybrane polecenie.
 2. Wprowadź nowe wartości parametrów i kliknij przycisk OK.

Dodawanie poleceń do operacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wstawić nowe polecenie na końcu operacji, zaznacz jej nazwę.

  • W operacji wybierz polecenie, po którym ma zostać wstawione polecenie.

 2. Kliknij przycisk lub wybierz polecenie Rozpocznij nagrywanie z menu panelu Operacje.
 3. Nagraj dodatkowe polecenia.
 4. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie albo wybierz polecenie Zatrzymaj z menu panelu Operacje.

Porządkowanie poleceń w operacji

 1. W panelu Operacje przeciągnij polecenie na jego nowe miejsce w tej samej lub innej operacji. Gdy w odpowiednim miejscu pojawi się podświetlona linia, zwolnij przycisk myszy.

Ponowne nagrywanie operacji

 1. Zaznacz operację i wybierz polecenie Nagraj ponownie z menu panelu Operacje.
 2. Jeśli pojawi się narzędzie modalne, użyj go w celu uzyskania innego wyniku, po czym naciśnij klawisz Enter lub Return. Aby zachować te same ustawienia, naciśnij tylko klawisz Enter lub Return.
 3. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe, zmień ustawienia i nagraj je, klikając przycisk OK. Aby zachować dotychczasowe ustawienia, kliknij przycisk Anuluj.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto