Användarhandbok Avbryt

Digital Identity Gateway

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Sök efter användare med etableringsfel
  6. Ändra namn/e-postadress
  7. Redigera en användares gruppmedlemskap
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  9. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  10. Användaridentitetstyper och SSO
  11. Byt användaridentitet
  12. Autentisera användare med MS Azure
  13. Autentisera användare med Google-federation
  14. Produktprofiler
  15. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Ändra avtal
   9. Avtalsnamn
   10. Språk
   11. Privata meddelanden
   12. Tillåtna signaturtyper
   13. Påminnelser
   14. Lösenordsskydd för signerade dokument
   15. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   16. Innehållsskydd
   17. Aktivera Notarize-transaktioner
   18. Förfallotid för dokument
   19. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   20. Signeringsordning
   21. Liquid Mode
   22. Anpassade arbetsflödeskontroller
   23. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   24. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  3. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  4. Hälsovårdskunder
  5. Stöd för IVES
  6. eOriginal-valv för pantbevis
  7. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Massutskick – manuella mottagare
   2. Massutskick – CSV-uppladdning
   3. Avbryt en Massutskickstransaktion
   4. Lägg till påminnelser till Massutskick
   5. Rapportering för Massutskick
 2. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
 1. Vanliga frågor om redigering
 2. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 3. Hantera avtal 
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 4. Granskningsrapport
 5. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Översikt

Med Adobe Acrobat Sign Digital Identity Gateway kan organisationer välja bland ett stort antal förkonfigurerade digitala identitetsleverantörer från tredje part (IdP) och utnyttja den typ av identitetsverifiering som bäst passar deras funktions-, säkerhets- eller regelefterlevnadsbehov. IdP-tjänster för användarautentisering, verifiering av signeraridentitet och lösningar för identitetsfederation använder standardautentiseringsprotokollet OpenID Connect (OIDC) för att integrera med Acrobat Sign. Beroende på vilken IdP som valts kan tjänsten omfatta:

 • Identitetsverifiering med video
 • Elektronisk identitetsautentisering (eID)
 • Bekräftelse av identitetshandling
 • Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
 • Biometrisk identifiering, autentisering

Många av IdP-tjänsterna uppfyller NIST 800-63A/B/C-standarderna för multifaktorautentiseringslösningar upp till AAL3, alternativ för identitetsverifiering upp till IAL3 samt federationsförsäkran upp till FAL3. Vissa IdP-tjänster uppfyller också upp till ISO 29115 LoA4 och/eller EU-förordning 910/2014 (eIDAS) upp till LoA High.

Alla IdP-tjänster kräver ett kommersiellt avtal och en konfiguration med leverantören innan de används, tillsammans med pågående övervakning för att säkerställa att organisationen upprätthåller en tillräcklig volym med transaktioner av IdP-tjänster för dina användningsfall.

Inköp, förbrukning och rapportering av autentiseringstransaktioner

Identitetsleverantörer ingår inte i Acrobat Sign-licensieringen, och Adobe tillhandahåller inte någon kommersiell kanal för att skaffa identifieringstjänster från de olika IdP som kan konfigureras. 

Det åligger kunden att skaffa och upprätthålla en tillräcklig volym av identitetstransaktioner med den IdP som de väljer. 

IdP ger tydlig vägledning om hur transaktioner förbrukas och faktureras och rapporterar förbrukning/tillgänglighet direkt till kunden. 

Mottagare upplevelse

Genom signeringsprocessen i Acrobat Sign får kunden ett e-postmeddelande om att Granska och signera som alla andra avtal.

När mottagaren väljer knappen Granska och signera för att öppna avtalet visas en informationsdialogruta som anger att identitetsverifiering krävs för att komma åt dokumentet. Beroende på konfigurerade inställningar kan kunden se:

 • En sammanfattning på hög nivå av verifieringsprocessen.
 • Namnet på och logotypen för den IdP som utför identitetsverifieringen.
 • E-post och telefonnummer för att kontakta IdP:ns support om det uppstår problem med verifieringsprocessen.
 • E-postadressen till den Acrobat Sign-användare som skickade avtalet, om mottagaren behöver kontakta dem.
 • En instruktion om att mottagarens identitetsdata kommer att lagras i rapporten över signeraridentitet (om avsändarens konto är konfigurerat att göra det).
 • Ett varningsmeddelande om antalet återstående verifieringsförsök som är tillgängliga för mottagaren innan avtalet avbryts. Det här meddelandet visas bara efter att mottagaren har försökt identifiera och misslyckats.
 • Knappen Verifiera identitet startar verifieringsprocessen genom att en popup-skärm öppnas och processen överlämnas till IdP.
  • Mottagarens upplevelse av verifieringsprocessen och vilken typ av verifiering som ska göras beror på vilken identitetsleverantör avsändaren har valt.

När verifieringsprocessen har slutförts returneras mottagaren till Acrobat Sign-fönstret och avtalet visas.

Mottagarens autentiseringsmeddelande

Avsändarens upplevelse

Välj identitetsleverantör när du skapar ett nytt avtal

När en eller flera identitetsleverantörer har konfigurerats och aktiverats för avsändarens konto eller grupp, visas alternativet att välja identitetsleverantör i listrutan som innehåller alla autentiseringsmetoder som är tillgängliga för mottagaren. Aktiverade IdP:er listas i avsnittet Digital Identity Gateway. Om inga IdP:er är aktiverade kommer avsnittet Digital Identity Gateway inte att finnas och användaren kommer inte att se några IdP:er.

Om du för musen över en IdP i menylistan visas ett verktygstips med en kort beskrivning av IdP-tjänsten.

Välj autentiseringsmetod

Uppdatera IdP:n efter att avtalet har skickats

Om en användare måste uppdatera autentiseringen för att välja en annan IdP (eller någon annan autentiseringsmetod) kan användaren använda samma process för att redigera autentiseringsmetoden.

Användaren är inte begränsad till att välja en annan IdP från Digital Identity Gateway. Alla andra aktiverade autentiseringsmetoder kan väljas.

Redigera autentiseringsmetod

Granskningsrapport

Granskningsrapporten visar tydligt att mottagaren verifierades av en identitetsleverantör från Digital Identity Gateway och anger vilken IdP som var inblandad samt en beskrivning av deras tjänst:

Granskningsrapport

Rapport över signeraridentitet (SIR)

Som standard sparar Acrobat Sign inte den identitetsinformation som returneras av IdP. Konto- och gruppadministratörer kan dock aktivera alternativet att spara identitetsinformationen på Acrobat Sign-servrar.

Dessutom kan administratörer konfigurera alternativet för användare på konto- och gruppnivå att hämta identitetsrapporten på sidan Hantera i listan över tillgängliga åtgärder.

Hämta SIR på sidan Hantera

Rapporten över signeraridentitet innehåller all identitetsinformation som returneras av IdP:n när identitetsverifieringen lyckas, samt relevanta data när en transaktion misslyckas. Innehållet varierar beroende på leverantör och autentiseringsmetod. Vanliga data omfattar:

 • Referens-ID: en unik identifierare för transaktionen som inträffade i slutet av IdP:n. Användbar för supportärenden och forensisk analys.
 • sub (Ämnesidentifierare): tillhandahåller en unik identifierare för mottagaren i kontexten av IdP-systemet.
 • Råvärde för ID-token: tillhandahåller en försäkran som har signerats av IdP:n och som innehåller resultatet av identifieringsprocessen. Bevis för att identiteten verifierades i den aktuella transaktionens sammanhang.
Hämta SIR på sidan Hantera

Mer information om Rapport över signeraridentitet finns på den här sidan > 

Konfigurationsåtkomst för att använda IdP som identitetsverifiering

Aktivera autentiseringsmetoden på fliken Digital identitet på administratörsmenyn.

Det finns tre högnivå-inställningar i den här vyn, med en fullständig lista över tillgängliga identitetsleverantörer längst ned på sidan.

 • Digital Identity Gateway – denna inställning är porten som ger åtkomst till digitala identitetstjänster.
  • Tillåt undertecknare X försök att validera sin signatur innan avtalet avbryts – alla mottagare som bryter mot det maximala antalet försök att validera sin identitet annullerar avtalet automatiskt.
   • Det maximala antalet försök är tio
   • Förstå innebörden av identitetsleverantörens policy för transaktionsförbrukning när du anger det här värdet. Vissa leverantörer tar betalt per försök.
  • Lagra verifierad identitetsdata för att tillåta Rapporter över signeraridentitet
   •  När det här alternativet är aktiverat lagras identitetsverifieringsinformationen på Acrobat Sign-servrarna och kan hämtas med SIR.
   • När det är inaktiverat lagras inte identitetsinformationen på Acrobat Sign-servrarna.
   • Datainsamlingen startar så snart inställningen har aktiverats och sparats. På samma sätt upphör datainsamlingen så snart inställningen har inaktiverats och sparats.
   • Data som inte samlas in när mottagaren granskas kan inte samlas in vid ett senare tillfälle.
Digital Identity Gateway

Relaterade kontroller

Det finns ytterligare två inställningar att granska om du tänker tillåta användare att ladda ned Rapporten över signeraridentitet:

Om du vill att användarna ska kunna hämta SIR måste du uttryckligen aktivera deras åtkomst på konto- eller gruppnivå.

 1. Gå till Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Alternativ för signeraridentifiering.
 2. Aktivera Tillåt avsändare att ladda ned en Rapport över signeraridentitet för avtal som innehåller verifierade signaturer.
 3. Spara sidkonfigurationen.
DIG – tillgänglighet för signerare

Obs!

Med den här inställningen aktiveras SIR för leverantörer av Digitala identiteter.

Det är inte samma inställning som Myndighets-ID använder.

När en identitetsrapport laddas ned måste användaren lösenordsskydda PDF-filen.

Ange styrkepolicyn för PDF-lösenord enligt företagets policy för konfidentiell PII-dokumentation.

 1. Gå till Kontoinställningar > Säkerhetsinställningar > Lösenordsstyrka för dokument
 2. Ange lämplig komplexitet.
 3. Spara sidkonfigurationen.
Lösenordsstyrka för DIG-dokument

Konfigurera enskilda IdP:n

Längst ned på sidan Digital identitet finns "korten" för IdP. Varje kort representerar en eller flera autentiseringsmetoder från IdP.

Klicka på kugghjulsikonen för att aktivera ett IdP-kort:

Konfigurera IdP-kortet

Obs!

Adobe Okta IdP används i den här dokumentationen endast i exempelsyfte. Kunder har inte åtkomst till denna IdP.

En IdP kan konfigureras på konto- och/eller gruppnivå, beroende på dina behov. Gränssnittet ändras något för att ge kontext om arvstatus för inställningen på gruppnivå:

På kontonivån kräver gränssnittet bara att kryssrutan Aktivera den här tjänsten för verifiering aktiveras:

IdP-konfiguration på kontonivå

Om kryssrutan Aktivera den här tjänsten för verifiering är avmarkerad och raden är nedtonad när en IdP-konfiguration visas på gruppnivå, är IdP-tjänsten på kontonivå inte konfigurerad.

Du kan aktivera konfigurationen på gruppnivå genom att markera kryssrutan Åsidosätt kontoinställningar med konfiguration på gruppnivå.

Konfiguration på gruppnivå – IdP har inte konfigurerats på kontonivå

Om kryssrutan Aktivera den här tjänsten för verifiering avmarkeras när en IdP-konfiguration visas på gruppnivå konfigureras IdP-tjänsten på kontonivå.

Konfiguration på gruppnivå kan aktiveras och definieras med gruppspecifika parametrar genom att markera kryssrutan Åsidosätt kontoinställningar med konfiguration på gruppnivå.

Konfiguration på gruppnivå – samma IdP konfigurerad på kontonivå

När kryssrutorna Aktivera den här tjänsten för verifiering och Åsidosätt kontoinställningar med konfiguration på gruppnivå är markerade, konfigureras IdP-tjänsten uttryckligen för gruppen.

Konfiguration på gruppnivå – åsidosätter konfigurationen på kontonivå

 

IdP-konfigurationskraven beror på vilken autentiseringsmetod IdP använder:

Grundläggande autentisering kräver två element som IdP:n tillhandahåller:

 • Klient-ID
 • Klienthemlighet

Spara konfigurationen när den är klar.

Grundläggande autentisering

Privat nyckel för JWT kräver tre element som tillhandahålls av IdP:n:

 • Klient-ID
 • Signeringscertifikatet (i .p12- eller .pfx-format).
 • Det lösenord som används för att skydda signeringscertifikatet.

Spara konfigurationen när den är klar.

Privat nyckel för JWT

Postautentisering med klienthemlighet kräver två element som IdP:n kommer att ge dig:

 • Klient-ID
 • Klienthemlighet

Spara konfigurationen när den är klar.

Postautentisering med klienthemlighet

JWT-autentisering med klienthemlighet kräver två element som IdP:n tillhandahåller:

 • Klient-ID
 • Klienthemlighet

Spara konfigurationen när den är klar.

JWT-autentisering med klienthemlighet

Inaktivera/aktivera en konfigurerad IdP

Du kan inaktivera IdP-tjänsten utan att ta bort konfigurationsinformationen på IdP-kortet genom att trycka på kryssruteikonen i det övre vänstra hörnet och spara sidkonfigurationen. Om du inaktiverar en IdP-tjänst på det här sättet bevaras konfigurationsinformationen om du skulle behöva aktivera IdP:n igen vid ett senare tillfälle.

Om du inaktiverar en IdP-tjänst på det här sättet uppstår ingen fråga eftersom information går förlorad, och tjänsten kan snabbt återaktiveras genom att markera kryssrutan igen och spara sidkonfigurationen.

Inaktivera-aktivera IdP-kortet

Tar bort IdP-konfigurationen

En IdP-konfiguration kan tas bort direkt från panelen Digital identitet genom att trycka på papperskorgsikonen på IdP-kortet.

En dialogruta uppmanar administratören att bekräfta att konfigurationen ska tas bort.

Dialogrutan varnar också om effekten på mottagare som ännu inte har slutfört sin autentisering med IdP.

Om IdP-konfigurationen tas bort eller tjänsten inaktiveras visas ett felmeddelande för mottagaren när denne försöker verifiera sin identitet.

Borttagningsfråga

Bra att veta

Om IdP-tjänsten av någon anledning inaktiveras när en mottagare försöker verifiera sin identitet, genereras ett fel som visar ett grundläggande meddelande om att tjänsten är inaktiverad och en instruktion om att kontakta avtalets avsändare. Avsändarens e-postadress anges.

Avsändare som får ett meddelande om ett problem med IdP-tjänsten kan behöva ändra autentiseringsmetoden till en ny identitetsleverantör eller någon annan godtagbar metod.

Fel på inaktiverad tjänst

För närvarande är möjligheten att använda en annan IdP-tjänst för interna mottagare inte tillgänglig.

Om inställningen Aktivera olika identitetsautentiseringsmetoder för interna mottagare är aktiverad är funktionen Digital Identity Gateway helt inaktiverad.