Den automatiska fältidentifieringsfunktionen i redigeringsmiljön är aktiverad som standard för Individual-, Team-, Business- och Enterprise-konton.

Funktionsbeskrivning

När du överför ett nytt formulär till redigeringsmiljön kommer Adobe Sign automatiskt att bearbeta dokumentet och placera förslagsfält där landmärken på sidan indikerar att fält troligtvis behövs.

Förslagsfält kan accepteras, tas bort eller ändras till andra fälttyper av användaren.


Så här fungerar det

Fältidentifiering sker automatisk när ett dokument skickas till redigeringsmiljön. Detta inkluderar processen för att skapa en mall, en widget eller under en enskild överföringshändelse.

○ Om förslagsfält identifieras visas en ikon högst upp till vänster i redigeringsfönstret med en beskrivande pratbubbla som uppmanar användaren att klicka på ikonen för att placera ut de föreslagna fälten.

○ Ikonen visas inte om det inte identifieras några förslagsfält.

○ Varje sida bearbetas separat och har en egen ikon för att placera ut fält.

Obs!

Fältidentifiering sker inte om det överförda dokumentet redan har fält av någon typ (texttaggar eller AcroForm-fält).

1 Candidate fields Identified

 

När du klickar på ikonen för förslagsfält placeras alla föreslagna fält ut för den sidan.

Användaren kan klicka på X i pratbubblan för att ta bort den utan att placera ut fälten.

2 Placed Candidate fields

 

När fälten har placerats ändras texten i pratbubblan till en uppmaning om att användaren ska granska fälten.

Adobe Sign har inte möjlighet att förstå vad fältet bör heta, så alla fält får ett standardnamn (t.ex. Anpassat fält 1). 

Vidare har Adobe Sign inte möjlighet att avgöra vilken deltagare som fältet ska tilldelas. Som standard tilldelas alla fält ”Deltagare 1”.

3 Field Properties Menu

 

Vi rekommenderar att användare börjar med att ta bort extrafält som inte placerats korrekt.

4 Delete useless fields

Obs!

Du kan markera flera fält genom att hålla ned tangenten Skift och sedan använda musen för att klicka på formuläret och rita en ruta. Alla fält som rör vid rutan markeras.

Sedan kan du flytta eller ta bort gruppen med fält.

 

Lägg sedan till eller flytta fält som placerats fel.

5 Align fields

 

När formuläret har rätt antal fält kan du förhandsgranska varje fält i turordning genom att öppna dem med ett dubbelklick.

Vi rekommenderar att du ger varje fält ett beskrivande namn. Det gör att rapporter blir enklare att läsa och datamappning blir enklare att utforma.

Om du vill döpa om fältet ska du klicka på ikonen Redigera bredvid fältnamnet och skriva in fältets fullständiga namn.

6 Change field names

 

Om det är den första mottagaren som ska fylla i allt innehåll är standardrollen ”Deltagare 1” exakt vad du behöver.

Om avsändaren däremot behöver fylla i fält i förväg eller om det finns fler mottagare, ska fältet Tilldelad till markeras och anpassas efter behov.

 

En annan sak som ska bestämmas på fältnivån är Fälttyp.

Som standard är alla förslagsfält som placeras ut textfält. Fälten kan dock enkelt ändras till de flesta vanliga fälttyperna med en rad:

○ Signaturfält

○ Fält för signerarinformation

○ Datafält

 

7 field types

Obs!

Automatiskt placerade fält har stöd för vanliga fältalternativ, som regler för fältverifiering, villkorssatser, verktyg för teckensnitt osv.

 

När alla fält på en sida har verifierats går du igenom resten av sidorna i dokumentet och placerar och verifierar fält allt efter som.

När alla fält är på plats klickar du på Spara eller Skicka för att slutföra redigeringsprocessen.

Om du skapar en mall kan du redigera fälten från sidan Hantera.

Om du lämnar redigeringsmiljön innan du sparat eller skickat dokumentet finns det på sidan Hantera under avsnittet Utkast, men med alla fältplaceringar nollställda.


Så här aktiveras/inaktiveras funktionen

Den automatiska fältidentifieringsfunktionen kan endast aktiveras eller inaktiveras av Adobe Signs support på konto- och/eller gruppnivå.

Inställningar på gruppnivå tillåts och kommer att åsidosätta värdena på kontonivå.


Bra att veta

Automatisk fältidentifiering startar inte i avtal med ett totalt sidantal på mer än 25 sidor.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy