De tekniska meddelandena för Adobe Sign visas nedan med den aktuella uppdateringen överst och de övriga versionerna i fallande ordning kronologiskt.

Tekniskt meddelande: augusti 2018

[Nytt] Ny version: Adobe Sign september 2018

Produktutgåvan för Adobe Sign september 2018 planeras att släppas tidigt i september.

Denna produktutgåva innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan. 

 


[Nytt] Säkerhetsmeddelande: Adobe Sign avslutar stödet för äldre API-autentiseringsmodeller i augusti 2019.

Adobe arbetar aktivt för att tillhandahålla en säker produktupplevelse för våra kunder genom att följa de senaste säkerhetsprotokollen inom branschen. Som en del av den processen avslutar Adobe Sign i augusti 2019 stödet för äldre API-autentiseringsmodeller, vilket gjorde det möjligt att sända användarnamn och lösenord i API-anropet.

 

PÅVERKAN

Kunder som för närvarande använder den äldre autentiseringsmodellen kommer att behöva byta till den nyare modellen med OAuth-baserad autentisering. 

 

ÅTGÄRD KRÄVS

 • Kunder som använder en integration bör uppgradera till den senaste versionen. Se referenshandböckerna för mer information om alla de senaste Adobe-byggda partnerintegrationerna.
 • Kunder som har skapat en egen integrering med Adobe Sign kommer att behöva uppdatera till den senaste OAuth-baserade autentiseringsmodellen. Mer information finns i denna migreringsguide.
 • Mobila användare kommer att behöva uppdatera till den senaste versionen av Adobe Sign-appen för iOS & Android.

 


[Nytt] Adobe Sign stöder nu Aadhaar E-KYC API v2.1

Arbetsflödet för Aadhaar-signering i Adobe Sign har nu gått över till de senaste E-KYC API-specifikationerna. Detta gjordes för att följa de nya regeländringarna som anger att v2.1.-signerare nu ska kunna signera ett avtal med sitt virtuella ID (VID). Den här uppdateringen förbättrar också signerarupplevelsen och löser tidigare rapporterade Internet Explorer 11-problem.


Planerade ändringar av programgränssnitt

Sidan Skicka anpassat arbetsflöde – juni 2018-versionen ger en mer konsekvent upplevelse av Skicka sidan för användare av anpassade arbetsflöden.  Den nya upplevelsen är för närvarande valfri för att ge tid för uppdateringar av slutanvändarutbildning/dokumentation efter behov.

Det här alternativet ska fasas ut under de kommande två utgåvorna, och alla kunder ska ha flyttats över till den nya upplevelsen i slutet av 2018. 

 

Åtgärd krävs

Aktivera den nya upplevelsen (styrs via Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Skicka med anpassat arbetsflöde i Admin-menyn). 

I och med september 2018-versionen kommer den nya upplevelsen att bli standard. Administratörer kommer fortsatt att ha möjlighet att använda den äldre versionen via Admin-menykontrollen. 

Den efterföljande utgåvan tar bort alternativet att återgå till den äldre sidan, och den nya arbetsflödesupplevelsen blir framöver det enda alternativet för alla kunder.

custom_workflow_designercontrols-aug


Helskärmsläge som standard i Adobe Sign-gränssnittet

För att förbättra upplevelsen på mindre enheter och ge en bättre läsupplevelse på datorer, introducerades en mer flexibel Sign UX baserad på bredden på webbläsaren i marsversionen av Adobe Sign. 

Det aktiverades selektivt för Enterprise-konton och allmänt för alla enskilda konton och Team-konton. 

I juli blir det här standardkonfigurationen.  Användare kommer att se webbgränssnittet anpassat efter sidans bredd och komponenter kommer att staplas i stället för att krympas för att passa en smal bredd.

 

Åtgärd krävs

Ingen åtgärd krävs för att dra nytta av den här nya funktionen, men den kan inaktiveras av en kontoadministratör genom att gå till Konto > Globala inställningar > Adobe Sign-sidpresentation och avmarkera rutan.

Som en del av september-utgåvan kommer funktionen att inaktivera detta att tas bort från programmet och våra flexibla UX blir standard.

 


Planerad EOL av SOAP API i juni 2020

Lanseringen av REST API Version 6 ger den bästa programmeringsupplevelsen för Adobe Sign-utvecklare och därför dras SOAP API tillbaka och kommer inte att stödjas efter juni 2020.  REST API är nu det föredragna gränssnittet för integrerare och programutvecklare och kommande utveckling bör övergå till denna API.

Här är några referenser som hjälper dig med övergången:

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du har utvecklat en integration eller ett program för Adobe Sign-tjänsten baserat på SOAP API måste du skriva om ditt program med REST API Version 6 eller högre före juni 2020.  Vi kommer att kommunicera direkt med utvecklare och integrerare under de kommande kvartalen för att säkerställa en smidig övergång till det senaste API:t.


Adobe Sign får FedRAMP Tailored-certifiering

Adobe Sign är nu godkända av GSA (Government Services Administration i USA) för att vi uppfyller kraven i Federal Risk Authorization Management Program (FedRAMP) Tailored, vilket gör att Adobe Sign kan säljas och användas av amerikanska myndigheter utom försvaret. 

Certifikatet innebär att Adobe Sign har granskats av GSA:s säkerhetsinspektör och godkänts för användning på nivån Li-SaaS in Process.  Adobe Sign kommer även i fortsättningen att granskas för att kunna behålla statusen som certifierad leverantör av molntjänster till regeringen. 

Du kan läsa mer om FedRAMP på https://www.fedramp.gov/


Adobe Sign fokuserar på dataskydd

Adobe Sign uppfyller EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddslagen påverkar alla företag som samlar in personlig information från personer som är medborgare inom EU.  Adobe Sign följer regeln att bara samla in minsta möjliga information som krävs för att fullfölja signeringsprocessen. 

Alla som använder Adobe Sign kan komma åt och ändra sina personuppgifter via sin användarprofil och genom att läsa avtalen som de har signerat. 

Adobe Sign-kunder som arbetar med konsumenter kommer att kunna tillhandahålla kunderna information om vad som samlas in och de kan även ta bort uppgifterna i enlighet med sina arbetsrutiner. Du kan läsa om de nya GDPR-funktionerna i Adobe Sign här.

Du kan läsa om Adobes regler och föreskrifter som skyddar personuppgifter i alla våra produkter här: https://www.adobe.com/se/privacy.html.

Osignerade avtal som är äldre än 1 år förfaller automatiskt i Adobe Sign

Avtal börjar att förfalla automatiskt i Adobe Sign i slutet av juli/mitten av augusti 2018.  Avtal som är äldre än 1 år och har statusen Väntar på signatur kommer att förfalla. Meddelanden kommer inte att skickas till deltagarna i dessa avtal, men de kommer att kunna se dem på sidan Hantera i listan Avbrutet/avvisat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.


Integration: Adobe Sign för Salesforce v20 släppt i juli 2018

2018 års sommarutgåva av Adobe Sign för Salesforce (tidigare känd som "Vårutgåvan") släpptes den 17:e juli 2018.

Sommarutgåvan innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Uppdateringen kommer att finnas tillgänglig under Adobe Signs Salesforce AppExchange-listning.

 

Läs versionsinformationen här.

 


Integration: Avslutat stöd för Adobe Sign för Dynamics v5

Stödet har avslutats för Adobe Sign för Dynamics v5.  Adobe Sign för Dynamics 365 CRM v7 släpptes i juni.

Kunder som använder Dynamics onPrem och Online 365 bör, om de inte redan gjort det, uppdatera till den senaste versionen som finns att hämta under Adobe Signs Microsoft AppSource-listning.

 


Integrering: Stödet för integrationen Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018. 

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›


Ytterligare resurser


Tidigare meddelanden

Juli 2018

[Nytt] Planerade ändringar av programgränssnitt

Sidan Skicka anpassat arbetsflöde – juni 2018-versionen ger en mer konsekvent upplevelse av Skicka-sidan för användare av anpassade arbetsflöden.  Den nya upplevelsen är för närvarande valfri för att ge tid för uppdateringar av slutanvändarutbildning/dokumentation efter behov.

Det här alternativet ska fasas ut under de kommande två utgåvorna, och alla kunder ska ha flyttats över till den nya upplevelsen i slutet av 2018. 

 

Åtgärd krävs

Aktivera den nya upplevelsen (styrs via Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Skicka med anpassat arbetsflöde i Admin-menyn).

I och med nästa utgåva 2018 kommer den nya upplevelsen att bli standard. Administratörer kommer fortsatt att ha möjlighet att använda den äldre versionen via Admin-menykontrollen. 

Den efterföljande utgåvan tar bort alternativet att återgå till den äldre sidan, och den nya arbetsflödesupplevelsen blir framöver det enda alternativet för alla kunder.

custom_workflow_designercontrols


[Nytt] Planerat EOL för SOAP API i juni 2020

Lanseringen av v6 REST API ger den bästa programmeringsupplevelsen för Adobe Sign-utvecklare och därför dras SOAP API tillbaka och kommer inte att stödjas efter juni 2020.  REST API är nu det föredragna gränssnittet för integrerare och programutvecklare och kommande utveckling bör övergå till denna API.

Här är några referenser som hjälper dig med övergången:

En guide för att byta från SOAP finns här - Byta från SOAP

Den nya specifikationen för REST v6 finns här

En del REST-exempel finns här

 

Åtgärd krävs

Om du har utvecklat en integration eller ett program för Adobe Sign-tjänsten baserat på SOAP API måste du skriva om ditt program med REST v6 eller högre före juni 2020.  Vi kommer att kommunicera direkt med utvecklare och integrerare under de kommande kvartalen för att säkerställa en smidig övergång till det senaste API:t.


[Uppdaterat] Helskärmsläge som standard i Adobe Sign-gränssnittet

För att förbättra upplevelsen på mindre enheter och ge en bättre läsupplevelse på datorer, introducerades en mer flexibel Sign UX baserad på bredden på webbläsaren i marsversionen av Adobe Sign. 

Det aktiverades selektivt för Enterprise-konton och allmänt för alla enskilda konton och Team-konton. 

I mitten av juli kommer det här att bli standardkonfigurationen.  Användare kommer att se webbgränssnittet anpassat efter sidans bredd och komponenter kommer att staplas i stället för att krympas för att passa en smal bredd.

 

Åtgärd krävs

Ingen åtgärd krävs för att dra nytta av den här nya funktionen, men den kan inaktiveras av en kontoadministratör genom att gå till Konto > Globala inställningar > Adobe Sign-sidpresentation och avmarkera rutan.  Under hösten kommer funktionen att inaktivera detta att tas bort från programmet och våra flexibla UX blir standard.

 


Adobe Sign får FedRAMP Tailored-certifiering

Adobe Sign är nu godkända av GSA (Government Services Administration i USA) för att vi uppfyller kraven i Federal Risk Authorization Management Program (FedRAMP) Tailored, vilket gör att Adobe Sign kan säljas och användas av amerikanska myndigheter utom försvaret. 

Certifikatet innebär att Adobe Sign har granskats av GSA:s säkerhetsinspektör och godkänts för användning på nivån Li-SaaS in Process.  Adobe Sign kommer även i fortsättningen att granskas för att kunna behålla statusen som certifierad leverantör av molntjänster till regeringen. 

Du kan läsa mer om FedRAMP på https://www.fedramp.gov/


Adobe Sign fokuserar på dataskydd

Adobe Sign uppfyller EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddslagen påverkar alla företag som samlar in personlig information från personer som är medborgare inom EU.  Adobe Sign följer regeln att bara samla in minsta möjliga information som krävs för att fullfölja signeringsprocessen. 

Alla som använder Adobe Sign kan komma åt och ändra sina personuppgifter via sin användarprofil och genom att läsa avtalen som de har signerat. 

Adobe Sign-kunder som arbetar med konsumenter kommer att kunna tillhandahålla kunderna information om vad som samlas in och de kan även ta bort uppgifterna i enlighet med sina arbetsrutiner. Du kan läsa om de nya GDPR-funktionerna i Adobe Sign här.

Du kan läsa om Adobes regler och föreskrifter som skyddar personuppgifter i alla våra produkter här: https://www.adobe.com/se/privacy.html.


Osäker trafik blockerad

Den 20:e juni 2018 släppte vi stödet för flertalet kategorier av osäker nätverkstrafik för Adobe Sign. Detta krävdes för att uppfylla specifika krav för PCI-överensstämmelse.

 

Inkommande trafik eller anslutningar från en klient till våra servrar.

Vi tog bort stödet för okrypterade anslutningar till våra API:er – det vill säga begäranden som använder http: i stället för https:.

Med den här ändringen kommer kund- och partnerprogram inte att kunna skapa okrypterade anslutningar.

 • Det här felbeteendet kommer att vara programspecifikt.

 

Utgående trafik eller anslutningar från våra servrar tillbaka till kundspecifika servrar.

Det finns två kategorier:

 • Återanrop för dokumentuppladdningar (beskrivs här för våra REST API:er, men gäller även för tidigare SOAP API:er)
 • Återanrop för att meddela kunden om en statusändring i avtal (beskrivs här för våra REST API:er, men gäller även för tidigare SOAP API:er)

För båda kategorierna av återanrop slutade vi att stödja:

 • Okrypterade anslutningar (URL:er med http: i stället för https:)
 • Anslutningar till servrar som inte har stöd för TLSv1.2 (med andra ord, det kommer inte längre att finnas stöd för TLSv1.0 och TLSv1.1)
 • Anslutningar till servrar som har ogiltiga certifikat. Detta inkluderar certifikat som är självsignerade eller som har upphört att gälla, samt när en URL använder en IP-adress i stället för ett värdnamn.

 

Läs Vanliga frågor och svar >


[Uppdaterat datum] I Adobe Sign kommer osignerade avtal som är mer än 1 år gamla att förfalla automatiskt

Avtal börjar att förfalla automatiskt i Adobe Sign i slutet av juli/mitten av augusti 2018.  Avtal som är äldre än 1 år och har statusen Väntar på signatur kommer att förfalla. Meddelanden kommer inte att skickas till deltagarna i dessa avtal, men de kommer att kunna se dem på sidan Hantera i listan Avbrutet/avvisat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.

 

 


Integration: Adobe Sign för Salesforce v20 släpps i juli 2018

2018 års sommarutgåva av Adobe Sign för Salesforce (tidigare känd som "Vårutgåvan") är planerad för mitten av juli.

 

Sommarutgåvan innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Uppdateringen kommer att finnas tillgänglig under Adobe Signs Salesforce AppExchange-listning.  Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.


Integration: Avslutat stöd för Adobe Sign för Dynamics v5

Stödet har avslutats för Adobe Sign för Dynamics v5.  Adobe Sign för Dynamics 365 CRM v7 släpptes i juni.

Kunder som använder Dynamics onPrem och Online 365 bör, om de inte redan gjort det, uppdatera till den senaste versionen som finns att hämta under Adobe Signs Microsoft AppSource-listning.

 


Integrering: Stödet för integrationen Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018. 

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

Juni 2018

Ny version: Adobe Sign juni 2018

Produktversionen Adobe Sign juni 2018 blev klar 11 juni.

Produktutgåvan för juni 2018 innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Du hittar versionsinformationen här.

 

Adobe Sign får FedRAMP Tailored-certifiering

Adobe Sign är nu godkända av GSA (Government Services Administration i USA) för att vi uppfyller kraven i Federal Risk Authorization Management Program (FedRAMP) Tailored, vilket gör att Adobe Sign kan säljas och användas av amerikanska myndigheter utom försvaret. 

Certifikatet innebär att Adobe Sign har granskats av GSA:s säkerhetsinspektör och godkänts för användning på nivån Li-SaaS in Process.  Adobe Sign kommer även i fortsättningen att granskas för att kunna behålla statusen som certifierad leverantör av molntjänster till regeringen. 

Du kan läsa mer om FedRAMP på https://www.fedramp.gov/

 

Adobe Sign fokuserar på dataskydd

Adobe Sign uppfyller EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddslagen påverkar alla företag som samlar in personlig information från personer som är medborgare inom EU.  Adobe Sign följer regeln att bara samla in minsta möjliga information som krävs för att fullfölja signeringsprocessen. 

Alla som använder Adobe Sign kan komma åt och ändra sina personuppgifter via sin användarprofil och genom att läsa avtalen som de har signerat. 

Adobe Sign-kunder som arbetar med konsumenter kommer att kunna tillhandahålla kunderna information om vad som samlas in och de kan även ta bort uppgifterna i enlighet med sina arbetsrutiner. Du kan läsa om de nya GDPR-funktionerna i Adobe Sign här.

Du kan läsa om Adobes regler och föreskrifter som skyddar personuppgifter i alla våra produkter här: https://www.adobe.com/se/privacy.html.

 

[Nytt] Helskärmsläge som standard i Adobe Sign-gränssnittet

För att förbättra upplevelsen på mindre enheter och ge en bättre läsupplevelse på datorer, introducerades en mer flexibel Sign UX baserad på bredden på webbläsaren i marsversionen av Adobe Sign. 

Det aktiverades selektivt för Enterprise-konton och allmänt för alla enskilda konton och Team-konton. 

I mitten av juli kommer det här att bli standardkonfigurationen.  Användare kommer att se webbgränssnittet anpassat efter sidans bredd och komponenter kommer att staplas i stället för att krympas för att passa en smal bredd.

Ingen åtgärd krävs för att dra nytta av den här nya funktionen, men den kan inaktiveras av en kontoadministratör genom att gå till Konto > Globala inställningar > Adobe Sign-sidpresentation och avmarkera rutan.

 

[Nytt] Osäker trafik blockeras

Från och med den 20 juni 2018 tar vi bort stödet för flera kategorier av osäker nätverkstrafik från Adobe Sign. Detta krävs för att uppfylla specifika krav för PCI-överensstämmelse.

 

Inkommande trafik eller anslutningar från en klient till våra servrar.

Vi tar bort stödet för okrypterade anslutningar till våra API:er – det vill säga begäranden som använder http: i stället för https:.

När vi har gjort den här ändringen kommer kund- och partnerprogram inte att kunna skapa okrypterade anslutningar.

 • Det här felbeteendet kommer att vara programspecifikt.

 

Utgående trafik eller anslutningar från våra servrar tillbaka till kundspecifika servrar.

Det finns två kategorier:

 • Återanrop för dokumentuppladdningar (beskrivs här för våra REST API:er, men gäller även för tidigare SOAP API:er)
 • Återanrop för att meddela kunden om en statusändring i avtal (beskrivs här för våra REST API:er, men gäller även för tidigare SOAP API:er)

För båda kategorierna av återanrop kommer vi att sluta stödja:

 • Okrypterade anslutningar (URL:er med http: i stället för https:)
 • Anslutningar till servrar som inte har stöd för TLSv1.2 (med andra ord, det kommer inte längre att finnas stöd för TLSv1.0 och TLSv1.1)
 • Anslutningar till servrar som har ogiltiga certifikat. Detta inkluderar certifikat som är självsignerade eller som har upphört att gälla, samt när en URL använder en IP-adress i stället för ett värdnamn.

 

Läs Vanliga frågor och svar >

 

Nytt SSL-certifikat

Adobe Sign bytte till ett nytt SSL-certifikat den 2 maj 2018. Detta förändrar inte den offentliga nyckeln, underliggande kryptografiska protokoll eller scheman. Kontakta kundsupporten om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du har anpassade integreringar med Adobe Sign som använder API:erna SOAP eller REST och om integreringarna fixerat den befintliga offentliga nyckeln, behövs inga åtgärder.

Om du fixerar eller vitlistar certifikatet med andra metoder hittar du de nya certifikaten för Adobe Sign i systemkraven för Adobe Sign. Det nya SSL-certifikatet aktiverades 2 maj 2018.

 

Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna kommer även fortsättningsvis att fungera och de får inte tas bort eller flyttas från nätverkskonfigurationen.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integrationen, måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallen i Salesforce.com-kontot (inklusive Sites).

LÄGG TILL:

 • 40.67.155.147/32
 • 40.67.154.249/32
 • 40.67.155.185/32
 • 40.67.155.112/32

 

Om du vitlistar IP-intervallen för utgående e-postreläer ska du lägga till:

 • 40.67.157.141/32
 • 40.67.154.24/32
 • 40.67.158.131/32

 

Osignerade avtal som är äldre än 1 år förfaller automatiskt i Adobe Sign

Avtal börjar att förfalla automatiskt i Adobe Sign i slutet av juni.  Avtal som är äldre än 1 år och har statusen Väntar på signatur kommer att förfalla. Meddelanden kommer inte att skickas till deltagarna i dessa avtal, men de kommer att kunna se dem på sidan Hantera i listan Avbrutet/avvisat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.

 

 

[Nytt] Meddelande om slut på support för Adobe Sign SOAP API

Adobe Sign kommer att sluta med support för SOAP API:t i september 2020.  Om du har ett program eller en integration som använder det här API:t, kommer Adobe Sign-teamet att kontakta dig inom 60 dagar för att meddela att en övergångsplan behövs.  Utökat stöd kan i vissa fall göras tillgängligt efter Adobes gottfinnande.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder, integrationspartners och återförsäljare bör börja planera för att uppdatera sina program att använda det senaste tillgängliga API:t.  Referenshandboken för den senaste versionen av REST API finns här.

 

[Nytt] Integration: Adobe Sign för Salesforce v20 släpps i juli 2018

Adobe Sign för Salesforce vårutgåvan 2018 är schemalagd till mitten av juli.

 

Vårutgåvan innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Uppdateringen kommer att finnas tillgänglig under Adobe Signs Salesforce AppExchange-listning.  Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.

 

[Nytt] Integration: Adobe Sign för Dynamics v7 släpps

Sommarutgåvan 2018 (v7) för Adobe Sign för Dynamics 365 CRM är schemalagd till mitten av juni.

 

Den här utgåvan går in på djupet med Microsoft Dynamics 365 CRM med ett omdesignat gränssnitt för snabb navigering och lägger till kundkontaktuppgifter från LinkedIn så att du alltid kan se vem du skickar till.  Dessutom kan kunder nu fullständigt automatisera sina Adobe Sign-processer genom att bädda in Adobe Sign direkt i arbetsflöden för Microsoft Dynamics 365 CRM.

 

Uppdateringen finns tillgänglig under Adobe Signs Microsoft AppSource-listning.  Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.

 

[Nytt] Integration: Åtgärd krävs för Adobe Sign för Salesforce v19.x-kunder

Om du kör Adobe Sign för Salesforce version 19.x så måste du uppgradera till version 19.5.2 antingen före 1 eller 8 juni 2018 beroende på din Salesforce.com-organisation. Salesforce sommarutgåva 2018 som progressivt lanseras under juni av Salesforce, har ändringar som påverkar bakåtkompatibiliteten med Adobe Sign för Salesforce-integrationen och kommer att påverka möjligheten att skicka vissa avtal.

Med början 1 juni 2018 så kommer kunder som kör Adobe Sign för Salesforce version 19.x och som har uppgraderat till sommarutgåvan 2018 av Salesforce inte att kunna lägga till mottagare och skicka avtal med Ligtning-versionen av Skicka-sidan*.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du kör v19.x bör du uppgradera till Adobe Sign för Salesforce v19.5.2 innan Salesforce uppgraderar din organisation till Salesforce sommarutgåvan 2018:

 • Gå till AppExchange, klicka på Hämta nu och följ instruktionerna.

Om du behöver hjälp med uppgraderingen så finns vår Adobe Sign för Salesforce (v19) uppgraderingsguide.

 

Integrering: Stödet för integrationen Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018. 

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

Maj 2018

 

Ny version: Adobe Sign juni 2018

Produktutgåvan för Adobe Sign juni 2018 är planerad att släppas i juni.

Produktutgåvan för juni 2018 innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänstenförväntasinte att påverkas av den här utgåvan.

 

[Nytt] Adobe Sign fokuserar på dataskydd

Adobe Sign uppfyller EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddslagen påverkar alla företag som samlar in personlig information från personer som är medborgare inom EU.  Adobe Sign följer regeln att bara samla in minsta möjliga information som krävs för att fullfölja signeringsprocessen. 

Alla som använder Adobe Sign kan komma åt och ändra sina personuppgifter via sin användarprofil och genom att läsa avtalen som de har signerat. 

Adobe Sign-kunder som arbetar med konsumenter kommer att kunna tillhandahålla kunderna information om vad som samlas in och de kan även ta bort uppgifterna i enlighet med sina arbetsrutiner.

Du kan läsa om Adobes regler och föreskrifter som skyddar personuppgifter i alla våra produkter här: https://www.adobe.com/se/privacy.html.

 

[Nytt] Adobe Sign uppnår FedRAMP Tailored-certifiering

Adobe Sign är nu godkända av GSA (Government Services Administration i USA) för att vi uppfyller kraven i Federal Risk Authorization Management Program (FedRAMP) Tailored, vilket gör att Adobe Sign kan säljas och användas av amerikanska myndigheter utom försvaret. 

Certifikatet innebär att Adobe Sign har granskats av GSA:s säkerhetsinspektör och godkänts för användning på nivån Li-SaaS in Process.  Adobe Sign kommer även i fortsättningen att granskas för att kunna behålla statusen som certifierad leverantör av molntjänster till regeringen. 

Du kan läsa mer om FedRAMP på https://www.fedramp.gov/

 

[Uppdaterat] Adobe kommer att börja automatiskt förfalla avtal som fortfarande är osignerade och äldre än 1 år

Avtal börjar att förfalla automatiskt i Adobe Sign i slutet av juni.  Avtal som är äldre än 1 årochsom har statusen Väntar på signatur kommer att förfalla. Meddelanden skickas inte till avtalsdeltagarna, men avtalen visashanteringssidan under Avbrutet/avvisat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.

 

Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna kommer även fortsättningsvis att fungera och de får inte tas bort eller flyttas från nätverkskonfigurationen.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

 • 40.67.155.147/32
 • 40.67.154.249/32
 • 40.67.155.185/32
 • 40.67.155.112/32

 

Om du vitlistar IP-intervallen för utgående e-postreläer ska du lägga till:

 • 40.67.157.141/32
 • 40.67.154.24/32
 • 40.67.158.131/32

 

Nytt SSL-certifikat

Adobe Sign bytte till ett nytt SSL-certifikat den 2 maj 2018. Detta förändrar inte den offentliga nyckeln, underliggande kryptografiska protokoll eller scheman. Kontakta kundsupporten om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du har anpassade integreringar med Adobe Sign som använder API:erna SOAP eller REST och om integreringarna fixerat den befintliga offentliga nyckeln, behövs inga åtgärder.

Om du fixerar eller vitlistar certifikatet med andra metoder hittar du de nya certifikaten för Adobe Sign i systemkraven för Adobe Sign. Det nya SSL-certifikatet aktiverades 2 maj 2018.

 

Integrering: Stödet för integrationen Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018. 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

April 2018

Fullständig Adobe Sign-version för mars

Adobe Sign för mars 2018 lanserades12:00PST 15 mars 2018.

Mer information finns i den fullständiga versionsinformationen.

Versionsinformation >

SAP SuccessFactors släpps i april.


[Nytt] Nytt SSL-certifikat

Adobe Sign byter till ett nytt SSL-certifikat den 2 maj 2018. Detta förändrar inte den offentliga nyckeln, underliggande kryptografiska protokoll eller scheman. Kontakta kundsupporten om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du har anpassade integreringar med Adobe Sign som använder API:erna SOAP eller REST och om integreringarnaharfixerat den befintliga offentliga nyckeln, behövs inga åtgärder.

Om du fixerar eller vitlistar certifikatet med andra metoder hittar du de nya certifikaten för Adobe Sign i systemkraven för Adobe Sign. Det nya SSL-certifikatet aktiveras 2 maj 2018.


[Nytt] Viktiga ändringar av IP-adressintervall

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna kommer även fortsättningsvis att fungera och de får inte tas bort eller flyttas från nätverkskonfigurationen.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

 • 40.67.155.147/32
 • 40.67.154.249/32
 • 40.67.155.185/32
 • 40.67.155.112/32

 

Om du vitlistar IP-intervallen för utgående e-postreläer ska du lägga till:

 • 40.67.157.141/32
 • 40.67.154.24/32
 • 40.67.158.131/32


[Nytt] 2017-versionen av skatteformuläret W-4 US tas bort 17 april 2018

2017-versionen av mallen för skatteformuläret W-4 US tas bort från Adobe Sign-biblioteket 17 april 2018.

Kunder som använder W-4 i Adobe Sign-biblioteket via en API bör uppdatera dokumentets ID till version 2018 (se nedan)

 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


2018-versionen av skatteformuläret W-4 US finns tillgänglig

Den 13 mars 2018 lades en ny mall för IRS-formuläret W-4 till i Adobe Sign. Den kallas för W-4 2018 (Employee’s Withholding Allowance Certificate)

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-4 har ett nyttlibraryDocumentId. Om du använder den befintliga mallenslibraryDocumentIdi ditt program måste du uppdatera det.

 

Om du vill söka efterlibraryDocumentIdpå ett API-aktiverat konto:

1 Logga in som kontoadministratör

2 Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation

3 Klicka på OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocumentsknapp

a. Aktivera library_read:self scope

4 Klicka på Prova!-knappen

5. Leta reda på den nya formulärmallen för W-4 i svarstexten (inte versionen för 2017) för att se värdet på libraryDocumentId.

 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


[Uppdaterat] I Adobe Sign kommer osignerade avtal som är mer än 1 år gamla att förfalla automatiskt

Avtal börjar att förfalla automatiskt i Adobe Sign i slutet av juni.  Avtal som är äldre än 1 årochsom har statusen Väntar på signatur kommer att förfalla. Meddelanden skickas inte till avtalsdeltagarna, men avtalen visashanteringssidan under Avbrutet/avvisat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.


Säkerhetsmeddelande: Stödet för TLS 1.0 och 1.1 upphör 9 april 2018

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

Den 8 april kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till Adobe Sign-tjänsten.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stöds (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

För kunder som kör Adobe Sign för Dynamics v5.x och tidigare: Uppgradera till v6.0.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd .NET 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Vanliga frågor om upphörande >

Läs om systemkrav ›


[Nytt] Integrering: Stödet för Adobe Sign for Salesforce-integrationen v16 och v17 upphör 15 november 2018

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 upphör 15 november 2018. 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›


Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och v5

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4, v5 och tidigare (lokalt och onlineversioner) dras tillbaka. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner omedelbart. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Mars 2018


[Uppdaterat] Ny version: Adobe Sign mars 2018

Lanseringen av Adobe Sign för mars 2018 är nu planerad till mitten av mars.

Produktutgåvan för mars 2018 innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.

 

Som en del av den här versionen kommer IE9 och IE10 att blockeras från Adobe Sign-tjänsten och du måste uppdatera till en senare version av webbläsaren.


[Nytt] 2018-versionen av skatteformuläret W-4 US finns tillgängligt 14 mars 2018

Den 13 mars 2018 läggs en ny mall för IRS-formuläret W-4 till i Adobe Sign. Den kallas för W-4 2018 (Employee’s Withholding Allowance Certificate)

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-4 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

Två alternativ finns:

 • Vänta tills den 14:e när Adobe Sign har överfört den nya versionen av dokumentet
 • Hämta det taggade formuläret W-4 (finns tillgängligt nu) och ladda upp det på kontots bibliotek

För båda lösningarna måste du hämta och använda ett nytt libraryDocumentID.

 

För att söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

1 Logga in som kontoadministratör

2 Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation

3 Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments

a. Aktivera omfånget library_read:self

4 Klicka på Prova!-knappen

find_librarydocid-March1

5. Leta reda på den nya formulärmallen för W-4 i svarstexten (inte versionen för 2017) för att se värdet på libraryDocumentId.

 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


[Uppdaterat] I Adobe Sign kommer osignerade avtal som är mer än 1 år gamla att förfalla automatiskt

Vi meddelar 60 dagar i förväg att äldre avtal kommer att förfalla i Adobe Sign med start i juni.  Det innebär att avtal som är 1 år eller äldre och som väntar på signering förfaller. Meddelanden skickas inte till deltagarna i dessa avtal, men avtalen visas på hanteringssidan i listan Avbrutet/avvisat.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.


[Uppdaterat] Säkerhetsmeddelande: TLS 1.0 och 1.1 slutar att användas 31 mars 2018

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

Den 8 april kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till Adobe Sign-tjänsten.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stöds (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

För kunder som kör Adobe Sign för Dynamics v5.x och tidigare: Uppgradera till v6.0.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

·         Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare

·         Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare

·         OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Vanliga frågor om upphörande >

Läs om systemkrav ›


Den senaste mallen för IRS-formuläret W-9 är tillgänglig den 13 februari

2018-02-13 läggs en ny mall för IRS-formuläret W-9 till i Adobe Sign. Det har benämningen W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) ver. 11/17. Samtidigt kommer den befintliga W-9-mallen döpas om till W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) (äldre). Namnändringen påverkar INTE dina arbetsflöden.

Den 13 mars 2018 kasseras den senare mallen, W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) (äldre). Du måste vidta åtgärder före den 13 mars 2018 för att undvika avbrott i arbetsflödet.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-9 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

För att söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation
 3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments
  1. Aktivera omfånget library_read:self
 4. Klicka på Prova!-knappen

5. Leta reda på den nya formulärmallen för W-9 i svarstexten (inte den äldre versionen) för att se värdet på libraryDocumentId. 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


[Uppdaterat] Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och v5

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4, v5 och tidigare (lokalt och onlineversioner) fungerar inte från och med 31 mars 2017. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner omedelbart. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.


[Uppdaterat] Integrering: Slutet av livscykeln Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare

Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare (lokalt och onlineversioner) fungerar inte längre från och med 31 mars 2017. Adobe Sign för SharePoint v4 och senare stöder Microsoft SharePoint lokalt 2013, 2016 och SharePoint Online.

 

Åtgärd krävs:

Uppgradera till Adobe Sign för SharePoint v4 omedelbart. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

 

Hämta uppgraderingshandboken ›

Februari 2018


Ny version: Adobe Sign mars 2018

Produktutgåvan för Adobe Sign mars 2018 är planerad att komma den 8 mars.

Produktutgåvan för mars 2018 innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.


[Nytt] Osignerade avtal som är äldre än 1 år förfaller automatiskt i Adobe Sign

Vi meddelar 90 dagar i förväg att sådana avtal kommer att förfalla i Adobe Sign med start i juni.  Det innebär att avtal som väntar på signering och är 1 år gamla eller mer inte längre kan slutföras.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Kunder kan granska äldre avtal via hanteringssidan eller skapa en rapport med avtal som är mer än 1 år gamla och sedan ladda ned rapporten.  Filtret är i båda fallen statusen ”Skickat för signatur”. 

Den nya regeln gäller endast avtal som inte har slutförts. Slutförda, avbrutna eller avvisade avtal påverkas inte.


[Uppdaterat] Säkerhetsmeddelande: Användning av TLS 1.0 och 1.1 upphör 31 mars 2018

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I mars 2018 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stöds (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

För kunder som kör Adobe Sign för Dynamics v5.x och tidigare: Uppgradera till v6.0.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

 

Vanliga frågor om upphörande >

Läs om systemkrav ›


[Nytt] Den senaste mallen för IRS-formuläret W-9 är tillgänglig den 13 februari

2018-02-13 läggs en ny mall för IRS-formuläret W-9 till i Adobe Sign. Det har benämningen W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) ver. 11/17. Samtidigt kommer den befintliga W-9-mallen döpas om till W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) (äldre). Namnändringen påverkar INTE dina arbetsflöden.

Den 13 mars 2018 kasseras den senare mallen, W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) (äldre). Du måste vidta åtgärder före den 13 mars 2018 för att undvika avbrott i arbetsflödet.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för W-9 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

För att söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation
 3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments
  1. Aktivera omfånget library_read:self
 4. Klicka på Prova!-knappen
find_librarydocid-Feb

5. Leta reda på den nya formulärmallen för W-9 i svarstexten (inte den äldre versionen) för att se värdet på libraryDocumentId. 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›


[Uppdaterat] Integrering: Stödet för Adobe Sign-integreringen med Salesforce v15 har upphört

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphörde den 15 december 2017

Version 19 finns nu i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

 

VIKTIGT 

Läs igenom vad krävs för Salesforce vad gäller behörighetsinställningar innan du påbörjar uppgradering till v19 i avsnittet Nyheter i version 19:

https://helpx.adobe.com/se/sign/help/adobe_sign_for_salesforce_upgrade_guide.html


[Uppdaterat] Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och v5

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4, v5 och tidigare (lokalt och onlineversioner) fungerar inte från och med 31 mars 2017. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner omedelbart. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.


[Uppdaterat] Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare

Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare (lokalt och onlineversioner) fungerar inte längre från och med 31 mars 2017. Adobe Sign för SharePoint v4 och senare stöder Microsoft SharePoint lokalt 2013, 2016 och SharePoint Online.

 

Åtgärd krävs:

Uppgradera till Adobe Sign för SharePoint v4 omedelbart. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

 

Hämta uppgraderingshandboken ›

Januari 2018

Ny version: Adobe Sign mars 2018

Produktutgåvan för Adobe Sign mars 2018 är planerad att komma den 8 mars.

Produktutgåvan för mars 2018 innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.


TIDSKÄNSLIGT säkerhetsmeddelande: TLS 1.0 och 1.1 stöds inte längre i mars 2018

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I mars 2018 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Vanliga frågor om upphörande >

Läs om systemkrav ›

Adobe Sign-mallar för IRS-formuläret I-9 för 2017 är nu tillgängliga.

Den 24/10 lades den nya mallen för det uppdaterade formuläret IRS I-9 till i Adobe Sign. Det har benämningen I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N.

Samtidigt har den befintliga mallen I-9 2017 (Employment Eligibility Verification) döpts om till: I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (äldre).

Namnändringen påverkar INTE ditt arbetsflöde.

1/12/17 kommer däremot den senare mallen, I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (äldre), kasserad.

Använder du den äldre mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera för att kunna använda det nya libraryDocumentId.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för I-9 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

För att söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation
 3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments 
  1. Aktivera omfattningen library_read:self
 4. Klicka på Prova! knappen
find_librarydocid-Jan

Leta i svarstexten reda på den ändrade formulärmallen för I-9 (I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N) för att se värdet för libraryDocumentId. 

 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna fortsätter att vara i tjänst och får inte raderas eller tas bort från din nätverkskonfiguration. Du bör dock ta bort två stycken utgångna IP-adressintervall för Nordamerika.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28


Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.


Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›


Integration: Stödet för Adobe Sign-interaktionen med Salesforce v15 har upphört

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphörde den 15 december 2017.

Version 19 finns nu i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›


Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) har upphört och från och med den 30 November 2017 fungerar de inte längre. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner innan november 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Integration: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare

Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare (lokalt och onlineversioner) har upphört och är från och med 30 November 2017 utan support. Adobe Sign för SharePoint v4 och senare stöder Microsoft SharePoint lokalt 2013, 2016 och SharePoint Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste Adobe-stödda versionen.

 

Åtgärd krävs:

Uppgradera till Adobe Sign för SharePoint v4 innan den 30 November 2017. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

 

Hämta uppgraderingshandboken ›

December 2017


Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1 i november 2017

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I januari 2018 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om systemkrav ›

 

Adobe Sign-mallar för IRS-formuläret I-9 för 2017 är nu tillgängliga.

Den 24/10 lades den nya mallen för det uppdaterade formuläret IRS I-9 till i Adobe Sign. Det har benämningen I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N.

Samtidigt har den befintliga mallen I-9 2017 (Employment Eligibility Verification) döpts om till: I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (äldre).

Namnändringen påverkar INTE ditt arbetsflöde.

1/12/17 kommer däremot den senare mallen, I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (äldre), kasserad.

Använder du den äldre mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera för att kunna använda det nya libraryDocumentId.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för I-9 har ett nytt libraryDocumentId. Använder du den befintliga mallens libraryDocumentId i dina program måste du uppdatera det.

För att söka efter libraryDocumentId i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation
 3. Klicka på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN i avsnittet GET /libraryDocuments 
  1. Aktivera omfattningen library_read:self
 4. Klicka på Prova! knappen
find_librarydocid

Leta i svarstexten reda på den ändrade formulärmallen för I-9 (I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N) för att se värdet för libraryDocumentId. 

 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna fortsätter att vara i tjänst och får inte raderas eller tas bort från din nätverkskonfiguration. Du bör dock ta bort två stycken utgångna IP-adressintervall för Nordamerika.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28


Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.


Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›


Integrering: Stödet för Adobe Sign-integrationen med Salesforce v15 kommer att upphöra

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›


Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att fungera. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner innan november 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Integration: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare

Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att ha någon support. Adobe Sign för SharePoint v4 och senare stöder Microsoft SharePoint lokalt 2013, 2016 och SharePoint Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste Adobe-stödda versionen.

 

Åtgärd krävs:

Uppgradera till Adobe Sign för SharePoint v4 innan den 30 November 2017. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

 

Hämta uppgraderingshandboken ›

November 2017

Adobe Sign-mallar för IRS-formuläret I-9 för 2017 är nu tillgängliga.

Den 24/10 lades den nya mallen för det uppdaterade formuläret IRS I-9 till i Adobe Sign. Det har benämningen I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N.  Samtidigt har den befintliga mallen I-9 2017 (Employment Eligibility Verification) döpts om till I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (äldre). Namnändringen påverkar INTE ditt arbetsflöde.

1/12/17 kommer däremot den senare mallen, I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (äldre), att kasseras. Du måste ta åtgärder innan den 1/12 2017 för att undvika avbrott i ditt arbetsflöde.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Den nya formulärmallen för I-9 har ett nytt dokument-id. Om du använder den befintliga mallens dokument-id i dina program måste du uppdatera det.

För att söka efter LibraryDocumentID i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som Kontoadministratör
 2. Skapa en integreringsnyckel
 3. Klicka på kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API-metoddokumentation.

I sektionen GET /libraryDocuments klistrar du in din integreringsnyckel i sektionen 'Access-Token' och klickar på Testa! -knappen.

Leta reda på den ändrade formulärmallen I-9 för att se LibraryDocumentID-värdet.

 

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.


Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna fortsätter att vara i tjänst och får inte raderas eller tas bort från din nätverkskonfiguration. Du bör dock ta bort två stycken utgångna IP-adressintervall för Nordamerika.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28


Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1 i november 2017

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I januari 2018 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om systemkrav ›


Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.


Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›


Integrering: Stödet för Adobe Sign-integrationen med Salesforce v15 kommer att upphöra

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›


Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att fungera. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner innan november 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Integration: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare

Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att ha någon support. Adobe Sign för SharePoint v4 och senare stöder Microsoft SharePoint lokalt 2013, 2016 och SharePoint Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste Adobe-stödda versionen.

 

Åtgärd krävs:

Uppgradera till Adobe Sign för SharePoint v4 innan den 30 November 2017. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

 

Hämta uppgraderingshandboken ›

Oktober 2017

Ny version: Adobe Sign, september-utgåvan

Produktutgåvan av Adobe Sign för september 2017 är nu färdig. Den här versionen innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare, inklusive:

 • Support för eIDAS-kompatibla tidsstämplar som certifierats på EUTL (EU Trusted List)
 • Support för nya konfigurerbara tidsstämplingstjänster om ditt företag redan använder en LTV-tidsstämpelleverantör
 • Större support för Cloud Signature Consortium med nya partners presenterade
 • Support för Aadhaar-identitetsefterlevnad och ett nytt datacenter i Indien (IN1)
 • Färgkodade formulärfält och stöd för ett nytt formulärfältstypsnitt för bättre redigering och användarupplevelse
 • Formulärfältsupptäckning har släppts till den bredare publiken
 • Ersätt eller lägg till mottagare direkt

 

Bredare support för Microsoft-produkter med nya eller förbättrade integreringar för:

 • Office 365 – Outlook, Word och PPT
 • Dynamics CRM v6
 • Teams
 • Flow

Läs versionsinformationen ›


Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna fortsätter att vara i tjänst och får inte raderas eller tas bort från din nätverkskonfiguration. Du bör dock ta bort två stycken utgångna IP-adressintervall för Nordamerika.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28


Säkerhet: Stödet för Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 har upphört

Adobe Sign slutade stödja Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 den 17 mars 2017. Kunder som fortsätter att använda dessa webbläsare kommer inte att kunna dra fördel av de nya funktionerna och kan inte garanteras åtkomst till Adobe Sign i framtiden.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera äldre maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign för att säkerställa att nya funktioner i Adobe Sign fungerar som de ska.

Läs om systemkrav ›


Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1 i november 2017

Adobe kommer 2018 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I januari 2018 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om systemkrav ›


Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.


Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›


Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att fungera. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner innan november 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.


Integrering: Stödet för Adobe Sign-integrationen med Salesforce v15 kommer att upphöra

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

Integration: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och SharePoint v3 och tidigare.

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 14 november 2017 kommer de inte längre att ha någon support. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics CRM lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste Adobe-stödda versionen.

Adobe Sign för Microsoft SharePoint v3 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 14 november 2017 kommer de inte längre att ha någon support. Adobe Sign för SharePoint v4 och senare stöder Microsoft SharePoint lokalt 2013, 2016 och SharePoint Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste Adobe-stödda versionen.

 

Åtgärd krävs:

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 och Adobe Sign för SharePoint v4 innan den 14 november 2017. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

 

Hämta uppgraderingshandböckerna ›

September 2017

Ny version: Adobe Sign, september-utgåvan

Produktutgåvan av Adobe Sign för september 2017 kommer att vara färdig den 22 september.

Produktutgåvan för september 2017 innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan. Nya funktioner och förbättringar kommer den 22 september att vara tillgängliga för alla konton över hela världen. Administratörer kan se de nya kontrollerna i kontoinställningarna innan den 22:e, beroende på det regionala distributionsschemat:

 • Nordamerika (NA1): tisdag den 19 september klockan 17:00 PDT
 • Nordamerika (NA2): onsdag den 20 september klockan 23:00 PDT
 • Australien (AU1): onsdag den 20 september klockan 23:00 PDT (21 september kl. 6:00 UTC)
 • Japan (JP1): onsdag den 20 september kl 23:00 PDT (21 september kl. 6:00 UTC)
 • Europa (EU1): tisdag den 21 september klockan 9:00 PDT (16:00 UTC)

Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna fortsätter att vara i tjänst och får inte raderas eller tas bort från din nätverkskonfiguration. Du bör dock ta bort två stycken utgångna IP-adressintervall för Nordamerika.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Säkerhet: Stödet för Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 har upphört

Adobe Sign slutade stödja Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 den

17 mars 2017. Kunder som fortsätter att använda dessa webbläsare kommer inte att kunna dra fördel av de nya funktionerna och kan inte garanteras åtkomst till Adobe Sign i framtiden.

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera äldre maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign för att säkerställa att nya funktioner i Adobe Sign fungerar som de ska.

Läs om systemkrav ›

Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1 i November 2017

Adobe kommer 2017 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I november 2017 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om systemkrav ›

Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.

Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›

Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att fungera. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner innan november 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Integrering: Stödet för Adobe Sign-integrationen med Salesforce v15 kommer att upphöra

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

Juni 2017

Maj-utgåvan av Adobe Sign är nu färdig

Flera nya funktioner i maj-utgåvan av Adobe Sign var schemalagda för leverans i juni. Alla funktioner finns nu tillgängliga.

Släpp versionsinformationen ›


Nytt SSL-certifikat och certifikatutfärdare

Adobe Sign flyttar till ett nytt SSL-certifikat och certifikatutfärdare (CA) den

22 juli 2017. Detta förändrar inte den offentliga nyckeln, underliggande kryptografiska protokoll eller scheman. Roten och den mellanliggande CA kommer inte att ändras i den här uppdateringen. Kontakta kundsupporten om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du har specialbyggda integrationer med Adobe Sign som använder antingen SOAP eller REST API:er, och om någon av dessa integrationer har fixerat den befintliga officiella nyckeln behövs inga åtgärder.

 

Om du fixerar eller vitlistar certifikatet med hjälp av andra metoder hittar du de nya certifikaten för Adobe Sign och CA i systemkraven för Adobe Sign. Det nya SSL-certifikatet och certifikatutfärdare kommer att aktiveras den 22 juli 2017.

Läs om Systemkraven ›


Viktiga ändringar för IP-adressintervaller

Om dina befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationer uttryckligen vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign måste du uppdatera nätverkskonfigurationsinställningarna med de nya IP-adresserna för att se till att du har fortsatt åtkomst till tjänsten.

De flesta av de befintliga IP-adresserna fortsätter att vara i tjänst och får inte raderas eller tas bort från din nätverkskonfiguration. Du bör dock ta bort två stycken utgångna IP-adressintervall för Nordamerika.

Se en fullständig lista över IP-adressintervall i Systemkrav ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du vitlistar IP-adresserna för Adobe Sign i API-återanrop eller brandväggen måste du även vitlista de nya IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop.

Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration måste administratören vitlista de nya IP-adressintervallerna för Salesforce.com-kontot.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28


API: nya inställningar för att anpassa felkoder som genereras om URL:er är utgångna

För nuvarande är HTTP-felkoden som skickas tillbaka när en URL är utgången 404 (sidan kan inte hittas), vilket inte följer standarden för HTTP. Dessa URL:er kan genereras av REST API-anrop som GET/agreements/{agrID}/combinedDocument/url. Den mer lämpliga HTTP-felkoden är dock 410 (borta). I maj-utgåvan ändrades standarden för HTTP-felkoden till 410. En ny inställning är tillgänglig för att tillåta en anpassad HTTP-statuskod (404, 410 etc.) skickas i detta felscenario.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om ditt program förväntar sig felkoden 404 från en utgången URL måste du be om att ändra värdet för den här inställningen till 404. Kontakta Kundsupport för hjälp.


Säkerhet: Stödet för Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 har upphört

Adobe Sign slutade stödja Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 den

17 mars 2017. Kunder kommer att kunna använda dessa webbläsare med Adobe Sign-tjänsten fram till 31 augusti 2017. Från och med nu kommer dock inte de nya funktionerna i Adobe Sign att fungera med den här konfigurationen.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera äldre maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign för att säkerställa att nya funktioner i Adobe Sign fungerar som de ska.

Läs om systemkrav ›


Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1 i november 2017

Adobe kommer 2017 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I november 2017 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om systemkrav ›


Funktionsdepreciering: arbetsflöde för faxsignatur

I maj-utgåvan 2017 blev den nya Skicka-upplevelsen standard och med den bytes arbetsflödet för faxsignaturen ut till ett nytt arbetsflöde med en handskriven signatur som använder skanna och ladda upp. Funktionen skanna och ladda upp är modern och ger en ökad precision och granskning vilket ger en bättre läsbarhet. Även kunder som använder API flyttades till det nya arbetsflödet handskriven signatur.

Den klassiska Skicka-upplevelsen med faxsignatur kommer vara tillgängligt under en begränsad tid, men kommer att bli inaktuellt den 31 oktober 2017. Webbprogramanvändare som vill fortsätta använda arbetsflödet med faxsignatur kan göra detta genom att återgå till den klassiska Skicka-sidan via Skicka-inställningarna. API-användare måste kontakta sin Customer Success Manager för att fortsätta använda arbetsflödet med faxsignatur.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Granska dokumentationen om det nya arbetsflödet handskriven signatur och informera dina slutanvändare om förändringarna. Du kan även behöva uppdatera din dokumentation för slutanvändare och kund för arbetsflöden med handskriven signatur.

Läs om det nya arbetsflödet handskriven signatur ›


Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.


Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›


Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) kommer att upphöra och efter den 30 november 2017 kommer de inte längre att fungera. Adobe Sign för Dynamics v6 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v6 för online- och lokala versioner innan november 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.


Integrering: Stödet för Adobe Sign-integrationen med Salesforce v15 kommer att upphöra

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår Salesforce-integration för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

Maj 2017

Ny version: Adobe Sign, maj-utgåvan

Maj-utgåvan av Adobe Sign är nu färdig. Den här versionen innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Med den här utgåvan har de klassiska användargränssnitten för Skicka och Redigering kasserats och det nya användargränssnittet blev standard för hela Adobe Sign. API-integrationer som bäddar in Skicka-sidan kommer också att märka en förändring i användargränssnittet. Den nya Skicka-upplevelsen behåller funktionaliteten från den klassiska upplevelsen, förutom för arbetsflödet faxsignatur som ersatts med ett nytt arbetsflöde med skanna och ladda upp en handskriven signatur. De nya upplevelserna för Skicka och Redigering har också fått nya förmågor, till exempel privata meddelanden, nya mottagarroller med mera.

Nya avtal har nu fått uppdaterade utseendealternativ för tilldelade textfält. De tidigare alternativen Helvetica, Times och Courier har i stället ersatts med Adobes typsnittsmotsvarigheter Adobe Source Sans Pro, Source Code Pro och Source Serif Pro.

Alla funktioner i den här utgåvan var inte aktiverade vid distributionen. Vissa funktioner kommer att aktiveras i juni. Läs versionsinformationen för fler detaljer.

Versionsinformation ›

Läs om ändringarna för de inbäddade Skicka-sidorna ›

Läs om ändringarna för handskriven signatur ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Ingen åtgärd krävs.

API: nya inställningar för att anpassa felkoden som genereras om URL är utgången

För nuvarande är HTTP-felkoden som skickas tillbaka när en URL är utgången 404 (sidan kan inte hittas), vilket inte följer standarden för HTTP. Dessa URL:er kan genereras av REST API-anrop som GET/agreements/{agrID}/combinedDocument/url. Den mer lämpliga HTTP-felkoden är dock 410 (borta). I maj-utgåvan ändrades standarden för HTTP-felkoden till 410. En ny inställning är tillgänglig för att tillåta en anpassad HTTP-statuskod (404, 410 etc.) skickas i detta felscenario.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om ditt program förväntar sig att felkoden 404 skapas från en utgången URL måste du be om att ändra värdet för den här inställningen till 404. Kontakta Kundsupport för hjälp.

Säkerhet: Stödet för Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 har upphört

Adobe Sign slutade stödja Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 den 17 mars 2017. Kunder kommer att kunna använda dessa webbläsare med Adobe Sign-tjänsten fram till 30 september 2017. Från och med nu kommer dock inte de nya funktionerna i Adobe Sign att fungera med den här konfigurationen.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera äldre maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign för att säkerställa att nya funktioner i Adobe Sign fungerar som de ska.

Läs om systemkrav ›

 

Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1 i November 2017

Adobe kommer 2017 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

Från och med 1 november 2017 kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

 • Windows-server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare
 • Windows-datorer: använd Windows 8 eller senare
 • OS X: använd OS X 10.8 eller senare

Programramverkssupport för TLS 1.2:

 • Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.
 • För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).
 • För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om Systemkrav ›

 

Funktionsdepreciering: arbetsflöde för faxsignatur

I maj-utgåvan 2017 blev den nya Skicka-upplevelsen standard och med den har arbetsflödet för faxsignaturen bytts ut till ett nytt arbetsflöde med en handskriven signatur som använder skanna och ladda upp. Funktionen skanna och ladda upp är modern och ger en ökad precision och granskning vilket ger en bättre läsbarhet. Även kunder som använder API har flyttats till det nya arbetsflödet handskriven signatur.

Den klassiska Skicka-upplevelsen med faxsignaturer kommer att vara tillgänglig för webbprogramanvändare genom Skicka-inställningarna där de kan återgå till den klassiska inställningen. För API-användare är den tillgänglig på förfrågan under en begränsad tid. Arbetsflödet med faxsignatur kommer att bli inaktuellt den 31 oktober 2017.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Granska dokumentationen om det nya arbetsflödet handskriven signatur och informera dina slutanvändare om förändringarna. Du kan även behöva uppdatera dokumentation som rör arbetsflödet med handskriven signatur för slutanvändare och kunder.

Läs om det nya arbetsflödet handskriven signatur ›

 

Mobil: Google ID- och Google Apps-inloggning i mobilappen för Adobe Sign kommer att tas bort

I ett försök att öka säkerheten och användbarheten kommer Google inte längre att tillåta OAuth-autentisering till Google via inbäddade webbläsare, så kallade webbvyer i ursprungliga mobilprogramvaror. Som ett resultat av detta har inloggningsalternativen med Google och Google Apps i maj-utgåvan tagits bort från mobilappen för Adobe Sign.

Adobe Sign-användare kommer fortfarande att kunna logga in med sitt Google ID via den vanliga inloggningen (e-post och lösenord). Den enda skillnaden är att alternativen för Google och Google Apps har tagits bort från inloggningssidan. Om du upplever problem med den vanliga inloggningen och ditt Google ID kan du återställa ditt lösenord och försöka igen.

Läs Google-bloggen ›

 

Integrering: Viktig uppdatering till Adobe Sign för NetSuite

Oracle uppgraderade nyligen till NetSuite 17.0. Uppgraderingen orsakade ett problem i Adobe Sign för NetSuite där Avtalsfliken inte visas för vissa roller. Uppgradera till Adobe Sign för NetSuite version 4.0.1 för att säkerställa att roller som förses av administratören i avtalsregistreringen kommer att kunna se Avtalsfliken.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Logga in på programmet och uppgradera till version 4.0.1 för Adobe Sign för NetSuite för att se till att användarna kan se Avtalsfliken i Adobe Sign.

Integration: Viktig uppdatering till Adobe Sign för Salesforce v18

Salesforce kommer i en kommande utgåva att driva igenom en ny säkerhetsmodell för Lightning Components som kallas LockerService. Om du använder v18 måste du uppdatera till Adobe Sign för Salesforce version 18.27 eller senare för att säkerställa att alla Salesforce Lightning Components fungerar som avsett.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om du använder Adobe Sign för Salesforce v18 måste du uppgradera till version 18.27 eller senare.

Lär dig mer om Salesforce LockerService ›

Hämta det senaste paketet från AppExchange ›

 

Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) upphör 30 november 2017. Efter 30 november 2017 kommer dessa versioner inte längre att fungera. Adobe Sign för Dynamics v5 stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 och Dynamics CRM 365 Online. 

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppgraderingshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v5 innan november 2017 för online- och lokala versioner. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Integration: Stödet för Adobe Sign för Salesforce v15 kommer att upphöra

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår integration med Salesforce för att fortsätta att ta emot de senaste funktionerna, säkerhetsuppdateringarna och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

April 2017

Ny version: Adobe Sign, maj-utgåvan

Produktutgåvan av Adobe Sign för maj 2017 är schemalagd för följande datum:

○ Nordamerika (NA1): tisdag den 23 maj klockan 5:00 pm PDT

○ Nordamerika (NA2): onsdag den 24 maj klockan 11:00 pm PDT

○ Australien (AU1): onsdagen den 24 maj klockan 11:00 pm PDT (25 maj kl. 6:00 UTC)

○ Japan (JP1): onsdag den 24 maj klockan 11:00 pm PDT (25 maj kl. 6:00 UTC)

○ Europa (EU1): torsdag den 25 maj klockan 9:00 am PDT (kl. 16:00 UTC)

Den här versionen innehåller nya funktioner och funktionsförbättringar för administratörer och slutanvändare. Tjänsten förväntas inte att påverkas med den här utgåvan.

Med den här utgåvan kasseras de klassiska användargränssnitten för skicka och redigering. Distribueringen av den här utgåvan gör att alla användare kan se det nya användargränssnittet i Adobe Sign. API-integrationer som bäddar in Skicka-sidan kommer också märka en förändring i användargränssnittet.

Maj-utgåvan inkluderar även uppdaterade typsnittsalternativ för tilldelade textfält i alla nya avtal som skapas. De nuvarande alternativen Helvetica, Times och Courier kommer i stället att ersättas med Adobes typsnittsmotsvarigheter Adobe Source Sans Pro, Source Code Pro och Source Serif Pro.

Alla funktioner kommer inte att vara aktiverade vid den här distributionen. Vissa funktioner kommer att aktiveras i juni. Läs förhandsgranskningen av versionsinformationen för fler detaljer.

Läs om ändringarna för de inbäddade Skicka-sidorna ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Om din verksamhet fortfarande använder det klassiska användargränssnittet måste du informera dina användare att det kommer att förändras i Adobe Sign med den här utgåvan. Observera att API-integrationer som bäddar in Skicka-sidan kommer också märka en förändring i användargränssnittet.

Säkerhet: Stödet för Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 har upphört

Adobe Sign slutade stödja Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 den 17 mars 2017. Kunder kommer kunna använda dessa webbläsare tillsammans med Adobe Sign, men Adobe kommer att fasa ut dem under de kommande fem månaderna. Nya funktioner kommer inte fungera med den här konfigurationen, med start omedelbart.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera äldre maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign.

Läs om systemkrav ›

Säkerhet: Slut på livscykeln för TLS 1.0 och 1.1

Adobe kommer 2017 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen.

I juli kommer SSL-handskakningsprotokollet TLS 1.2 att krävas och de äldre protokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 kommer inte längre att godkännas. Klienter som inte använder TLS 1.2 kommer inte att kunna skapa nätverksanslutningar till någon Adobe Sign-tjänst.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

För kunder som kör webbläsare: Använd en webbläsare som stödjs (se Systemkrav).

För kunder som kör program med Adobe Sign API:er: Stöd för TLS 1.2 kan bero på programmet, körningsbibliotek och/eller operativsystemet. I vissa fall ges TSL stöd via operativsystembibliotek och i andra fall ges det från ett programkörningsbibliotek.

Operativsystemsupport för TLS 1.2 kräver:

○ Windows server: använd Windows Server 2008 R2 eller senare

○ Windows skrivbord: använd Windows 8 eller senare

○ OS X: använd OS X 10.8 eller senare 

Programramverkssupport för TLS 1.2:

○ För Java: använd Java 8 eller senare. Java 7 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet.

○ För .NET: använd 4.6 eller senare. .NET 4.5 kan användas men kräver att TLSv1.2 uttryckligen aktiveras av programmet. .NET är beroende av att TLS 1.2 stöds av Windows (se ovan).

○ För program som använder OpenSSL: använd OpenSSL 1.01 eller senare

Läs om systemkrav ›

Mobil: Google ID- och Google Apps-inloggning i mobilappen för Adobe Sign kommer att tas bort

I ett försök att öka säkerheten och användbarheten kommer Google inte längre att tillåta OAuth-autentisering till Google via inbäddade webbläsare, så kallade webbvyer i ursprungliga mobilprogramvaror. Resultatet av detta blir att inloggningsalternativen Google och Google Apps kommer att tas bort från mobilappen Adobe Sign.

Adobe Sign-användare kommer fortfarande att kunna logga in med sitt Google ID via den vanliga inloggningen (e-post och lösenord). Den enda skillnaden är att alternativen för Google och Google Apps har tagits bort från inloggningssidan. Om du upplever problem med den vanliga inloggningen och ditt Google ID kan du återställa ditt lösenord och försöka igen. Google-inloggningsalternativen kommer att tas bort från Adobe Sign iOS och Android-mobilappar i maj-utgåvan.

Läs Google-bloggen ›

Integration: Slutet av livscykeln för Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Microsoft Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) upphör 30 november 2017. Dessa versioner kommer inte att fungera efter november 2017. Adobe Sign för Dynamics v5 och senare stödjer Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 (CRM 2016) och Dynamics CRM 365 Online. Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor om att uppgradera till den senaste versionen.

Läs versionsinformationen ›

Hämta uppgraderingshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till Adobe Sign för Microsoft Dynamics v5 innan november 2017 för både online- och lokala versioner. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen.

Integration: Stödet för Adobe Sign för Salesforce v15 kommer att upphöra

Produkt- och säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce version 15 upphör att gälla den 15 december 2017. Version 18 finns nu tillgänglig i Salesforce AppExchange.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradera till den senaste versionen av vår integration med Salesforce för att fortsätta att ta emot produkt- och säkerhetsuppdateringar och teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken ›

Mars 2017

Planerat underhåll med driftstopp för Nordamerika (NA1)

En period av planerat underhåll av Adobe Sign med driftstopp kommer genomföras på vår datacentral i Nordamerika (NA1) på:

Lördag 8 april 2017 med början 17:00 PDT och avslutas 8 april 23:00 PDT

Kunder som finns i våra andra datacenter förväntas inte att påverkas.

Det planerade underhållet är nödvändigt för att färdigställa expansionen av vår datacenterverksamhet i Nordamerika. Under underhållsperioden kommer tjänsten inte att vara tillgänglig på NA1.

Om du vill kontrollera vilken datacentral som används av ditt konto kan du logga in på Adobe Sign och titta på förkortningen i webbadressen (NA1, NA2 osv.). Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

 • Om du använder Adobe Sign för Salesforce-integration: Salesforce Integration-administratörer måste vitlista de ytterligare IP-adressintervallen i sina Salesforce.com-konton för att integrationen ska fortsätta att fungera efter den 7 april 2017. Information om vitlistning för Salesforce ›
 • Om du vitlistar IP-adressen för Adobe Sign i antingen dina API-återanrop eller brandväggen: Adobe Sign-administratörer måste vitlista de ytterligare IP-adresserna i dina API-återanrop. Meddela, om tillämpligt, tredje parter som dirigerar dina återanrop. Om du inte lägger till de nya IP-intervallerna kommer återanropen inte att ha tillåtelse att gå igenom din brandvägg. Vanliga frågor om IP-adressintervaller och planerade underhåll ›


Windows Vista SP2, Internet Explorer 9 och 10 slutar stödjas

Adobe Sign slutade stödja Windows Vista SP2 och Internet Explorer 9 och 10 den 17 mars 2017. Kunder kan använda dessa webbläsare tillsammans med Adobe Sign, men Adobe kommer att fasa ut dem under de kommande fem månaderna. Nya funktioner kommer inte fungera med den här konfigurationen, med start omedelbart.

I juli kommer SSL-handskakningsprotokollen TLS 1.0 och TLS 1.1 som används som standard att blockeras. I augusti kommer användare med dessa webbläsare inte kunna logga in på tjänsten.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera äldre maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign.

Läs om Systemkrav ›


Ändringar för mobilinloggning: Google ID- och Google Apps-inloggning i mobilappen för Adobe Sign kommer att tas bort

I ett försök att öka säkerheten och användbarheten kommer Google inte längre att tillåta OAuth-autentisering till Google via inbäddade webbläsare, så kallade webbvyer i ursprungliga mobilprogramvaror. Resultatet av detta blir att inloggningsalternativen Google och Google Apps kommer att tas bort från mobilappen Adobe Sign.

Adobe Sign-användare kommer fortfarande att kunna logga in med sitt Google ID via den vanliga inloggningen (e-post och lösenord). Den enda skillnaden är att alternativen för Google och Google Apps har tagits bort från inloggningssidan. Om du upplever problem med den vanliga inloggningen och ditt Google ID kan du återställa ditt lösenord och försöka igen. Google-inloggningsalternativen kommer att tas bort från Adobe Sign iOS och Android-mobilappar i maj-utgåvan.

Läs Google-bloggen ›

Februari 2017

Planerat underhåll med driftstopp för Nordamerika (NA1)

En period av planerat underhåll av Adobe Sign med driftstopp kommer genomföras på vår datacentral i Nordamerika (NA1) på följande datum:

Lördag, 11 mars 2017 med början 17:00 PST och avslutning söndag, 12 mars 01:00 PST (söndag, 12 mars med början 01:00 UCT och avslutning 09:00 UTC)

Lördag, 8 april 2017 med början 17:00 PDT och avslutning 8 april 23:00 PDT (söndag, 9 april med början 00:00 (midnatt) UTC och avslutning 9 april 06:00 UTC)

Kunder som finns i våra andra datacenter (Nordamerika [NA2], Europa [EU1], Australien [AU1], Japan [JP1]) förväntas inte att påverkas.

Det planerade underhållet är nödvändigt för att färdigställa expansionen av datacenterverksamheten i Nordamerika. Under underhållet kommer tjänsten inte att vara tillgänglig i datacentret i Nordamerika (NA1). Om du vill kontrollera vilken datacentral som används av ditt konto kan du logga in på Adobe Sign och titta på förkortningen i webbadressen (NA1, NA2 osv.). Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KAN KRÄVAS

 • Bekräfta att du har vitlistat de ytterligare IP-adressintervallen (som tidigare kommunicerats i den månatliga tekniska uppdateringen).
 • Om du använder återanrop i din API-Integration och har vitlistat IP-adresserna för Adobe måste du uppdatera dessa IP:n med den nya informationen. Om dina återanrop dirigeras till en tredje part bör du meddela dem om de uppdaterade IP-adressintervallen. Se till att om de vitlistar IP:n ska de även ta med dessa nya intervall. Om du inte lägger till de nya IP-intervallerna kommer återanropen inte att ha tillåtelse att gå igenom din brandvägg.
 • Salesforce Integration-administratörer måste vitlista de ytterligare IP-adressintervallen i sina Salesforce.com-konton för att integrationen ska fortsätta att fungera efter den 7 april 2017.

 

Information om vitlistning för Salesforce ›

Vanliga frågor om IP-adressintervaller och planerade underhåll ›

Januari 2017

API och webbapp: Planerat underhåll med driftstopp för Nordamerika (NA1)

En period av planerat underhåll av Adobe Sign med driftstopp kommer genomföras på vår datacentral i Nordamerika (NA1) på följande datum:

Lördag, 11 mars 2017 med början 17:00 PST och avslutning söndag, 12 mars 01:00 PST (söndag, 12 mars med början 01:00 UCT och avslutning 09:00 UTC)

Lördag, 8 april 2017 med början 17:00 PDT och avslutning 8 april 23:00 PDT (söndag, 9 april med början 00:00 (midnatt) UTC och avslutning 9 april 06:00 UTC)

Kunder som finns i våra andra datacenter (Nordamerika (NA2), Europa (EU1), Australien (AU1), Japan (JP1)) förväntas inte att påverkas.

Det planerade underhållet krävs för att utöka verksamheten i Nordamerika på datacentral NA1. Under underhållet kommer tjänsten inte att vara tillgänglig för kunder i datacentret i Nordamerika (NA1). Om du vill kontrollera vilken datacentral som används av ditt konto kan du logga in på Adobe Sign och titta på förkortningen i webbadressen (NA1, NA2 osv.). Kontakta din Customer Success Manager om du har frågor.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

 • Bekräfta att du har vitlistat de ytterligare IP-adressintervallen (som tidigare kommunicerats i den månatliga tekniska uppdateringen).
 • Salesforce Integration-administratörer måste vitlista de ytterligare IP-adressintervallen i sina Salesforce.com-konton för att integrationen ska fortsätta att fungera efter den 7 april 2017.

Information om vitlistning för Salesforce ›

Vanliga frågor om IP-adressintervaller och planerade underhåll ›

Integrering: Slutet av livscykeln för Adobe Sign-integreringen för Microsoft Dynamics v4

Adobe Sign för Dynamics v4 och tidigare (lokalt och onlineversioner) upphör 30 juni 2017. Dessa versioner kommer inte att fungera efter 30 juni. Uppgradera till Microsoft Dynamics v5.

Hämta uppdateringshandboken ›

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Både Microsoft Dynamics lokalt och online ska uppgradera till Adobe Sign för Dynamics v5 innan juli 2017. Du kommer att kunna migrera alla data från v4 och tidigare till den senaste versionen. Version 5 stöder Dynamics lokalt 2013, 2015, 2016 och Dynamics online. 

Säkerhet: Supporten för TLS 1.0 och 1.1 upphör

Adobe kommer 2017 att ta bort stödet för protokollen TLS 1.0 och 1.1 för att följa de bästa metoderna för SSL-/TLS-säkerhet i branschen och för efterlevnaden av PCI-standarder (datum tillkännages senare). När supporten för TLS 1.0 och 1.1 avslutas kommer kunder som ännu inte uppgraderat till TLS 1.2 eller senare inte att få åtkomst till Adobe Sign-tjänsten.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Följ den rekommenderade systemkonfigurationen för Adobe Sign för alla dina webbläsare och datoroperativsystem så att TLS v1.2 stöds.

Läs om Systemkrav ›

Systemkonfigurationsuppdatering: Supporten för Internet Explorer 9 och 10 upphör

Eftersom Microsoft beslutat att upphöra med stödet för Internet Explorer 9 och 10, samt med tanke på vårt behov av att införa nya funktioner som är beroende av moderna webbläsare, har Adobe inte längre stöd för dessa webbläsare fr.o.m. maj 2017. Slutanvändare som fortsätter att använda Internet Explorer 9 och 10, kommer från och med maj inte att kunna använda vissa delar av programmet. Stöd för befintliga funktioner kommer att finnas kvar så att nuvarande arbetsflöden inte påverkas, dock kanske nya funktioner inte visas eller kanske inte fungerar korrekt i det nya användargränssnittet.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppdatera maskinvara till nyare operativsystemskonfigurationer, inklusive Windows 7, 8 eller 10, med en av webbläsarna som stöds i systemkraven för Adobe Sign.

Läs om Systemkrav ›


Påminnelser

Integration: Stödet för Adobe Sign-interaktionen med Salesforce v14 har upphört

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v14 upphörde den 15 december 2016. Version 18 finns nu tillgänglig.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Uppgradering till den senaste versionen av vår integration med Salesforce. Kunder som använder versioner som inte stöds måste uppgradera till en aktuell version för att fortsätta att få teknisk support.

Hämta uppgraderingshandboken

 

API: OAuth-programsupport för SOAP API kommer att bli inaktuell

I underhållsutgåvan för december kommer nya OAuth-program endast att ha åtkomst till REST API:er. Befintliga OAuth-program och integreringsnycklar kommer tillsvidare att fortsätta ha åtkomst till SOAP API:er.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

Använd REST API:erna vid utvecklingen av nya program. Gå till Utvecklingscenter för mer information.

 

API och webbapp: Reglerna för lösenordskomplexiteten kommer att ändras under 2017

Adobe Sign förändrar reglerna för lösenordskomplexitet för att öka säkerheten. I början av 2017 kommer kunder som använder webbprogrammet att ombes att uppdatera sina lösenord, och de kommer att ha 90 dagar på sig att göra detta. Kunder som loggar in eller etablerar användare med befintliga REST- eller SOAP-API:er måste uppdatera sina program före mitten av 2018, för att uppfylla säkerheten för inloggningslösenord i Adobe Sign. Information om övergången till de nya reglerna kommer finnas tillgänglig för API-användare i början av 2017.

Nya lösenordskriterier:
• Minst 8 tecken, max 100 tecken
• Minst en stor bokstav
• Minst en liten bokstav
• Minst en siffra
• Minst ett specialtecken (skiljetecken), förutom mellanslag
• Kan inte innehålla skiftlägesokänsligt användarnamn, för- eller efternamn
• Det nya lösenordet kommer att underkännas om det matchar ett lösenord som tidigare använts

 

ÅTGÄRD KRÄVS

I början av 2017 ska användare av webbprogrammet uppdatera sina lösenord när de får frågan. Kunder som etablerar användare med API måste uppdatera sina program för att använda REST API innan juli 2018 för att uppfylla de nya lösenordskriterierna.

 

API och webbapp: Äldre Text Tag-syntax stödjs inte längre

Texttaggar v1.0 stödjs inte längre. Taggar v1.0 kommer att fortsätta att hanteras i tjänsten, men buggar eller förbättringsförfrågningar kommer inte att accepteras för detta syntax.

 

ÅTGÄRD KRÄVS
Kontrollera att dina användare använder texttaggssyntax 2.0 när de skapar nya dokumentmallar. Granska program och befintliga mallar som kan innehålla äldre texttaggar och uppdatera dem med den nyare texttaggssyntaxen 2.0. Fler detaljer finns i referenshandboken Skapa formulär med texttaggar.

Läs referenshandboken för textmärkningar ›


Teknisk uppdatering: januari 2017 (Avancerat meddelande)

Adobe Sign-mallar för 2017 IRS-formulären I-9 och W-4 är nu tillgänglig. Mallarna med benämningarna I-9 (Employment Eligibility Verification 2016) och W-4 2016 (IRS Innehållen ersättning för anställda) kommer inte att vara tillgängliga från klockan 12:00 PT den 20 januari 2017.

 

ÅTGÄRD KRÄVS

IRS-formulären för 2017 har nya dokument-id. Om du använder dokument-id i dina program måste du uppdatera dessa.

För att söka efter LibraryDocumentID i ett API-aktiverat konto:

 1. Logga in som kontoadministratör för Adobe Sign
 2. Skapa en integreringsnyckel
 3. Gå till kontofliken > Adobe Sign API > API-information > klicka på länken: REST API metoddokumentation
 4. Bläddra ner till avsnittet Resurser och drift
 5. På raden /libraryDocuments klickar du på länken Visa/Göm för att visa metoderna
 6. Klicka på den första knappen GET bredvid alternativet /libraryDocuments
 7. Klistra in din integreringsnyckel i fältet 'Access-Token'
 8. Klicka på Prova!
 9. Hitta formulären I-9 och W-4 för 2017 för att se LibraryDocumentID-värdena

Om du behöver mer information kan du kontakta din Customer Success Manager.

Tekniska meddelanden 2015 - 2016

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy