Fältroll | Förifyll av avsändare

Adobe Sign-avtal kan innehålla fält som har ställts in för att tillåta dokumentavsändaren att förifylla data i fält innan dokumentet flyttas till signeringsfasen. Du kan ställa in ditt förifyllda dokument som en enstaka skicka-transaktion eller som ett återanvändningsbart dokument genom att skapa ett dokumentmallsbibliotek.

Stegen i korthet

Du kan ställa in rollen när du redigerar fälten. Med rollen avgörs vem som kan interagera med fältet. Markera rutan med etiketten Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält för att kunna redigera fälten i dra-och-släpp-miljön i dokumentet du skickar.

Preview button on Send

    Du kan sedan antingen:

 • Ställa in rollen Förifyll av avsändare i listrutan och placera sedan fältet.
 • Du kan även dubbelklicka för att öppna ett litet alternativfönster när fältet har placerats och välja att definiera rollen där.

Steg för steg

Förifyllningsfasen inträffar före signeringsfasen så endast dessa fälttyper kan ha rollen angiven som Förifyll av avsändare:

 • Formulärfält
 • Listruta
 • Kryssruta
 • Alternativknapp
 • Bilagor (finns i konton på företagsnivån eller högre)
 • De andra fälttyperna kan interageras i signeringsfasen endast om avsändaren signerar dokumentet.

Transaktionsfaserna inträffar i följande ordning:

 1. Skapa transaktion
  Dokumentet bifogas (antingen överfört eller tillagt från dokumentbiblioteket)

 2. Förhandsvisning-/redigeringsfasen (valfritt)
  Endast om avsändaren markerar kryssrutan med etiketten Förhandsvisa, placera eller lägga till formulärfält.
  (Fälten kan placeras och redigeras)

 3. Förifyllningsfasen (valfritt)
  Endast om förifyllningsfälten har placerats på dokumentet.
  (Avsändaren kan interagera med de fält som har rollen angiven som Förifyll)

 4. Signeringsfasen
  Dokument är signerade
  Om avsändaren har valt att signera dokumentet kan de interagera med fälten som markerats som "eSign av avsändare".

 5. Transaktion slutförs – Alla parter erhåller en signerad och ifylld kopia av dokumentet. Alla signerare har slutfört signeringsprocessen.

Gör följande för att ställa in förifyllningsrollen innan du drar fältet till dokumentet:

Rollen för förifyllnad på menyn Mottagare

Dubbelklicka på det fält som rollen ska ställas in för och som redan placerats och välj sedan Förifyll (av avsändare) på snabbmenyn Roll.

Snabbmenyn Roll på menyn Fält

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy