Skapa en rapport

Med Adobe Document Cloud for Enterprise Premium-konton kan du köra en rapport för transaktioner som skickas från kontoanvändare. I rapporten skapas olika diagram som visar signeringsprocenten och den genomsnittliga tiden för hur lång tid signeringen tar. Du kan också exportera en CSV-fil med rådata som skapas via rapporten.

Stegen i korthet

 1. Klicka på Rapporter.
 2. Klicka på Skapa ny rapport.
 3. Ange parametrar för rapporten (se det tredje avsnittet).
 4. Klicka på Kör rapport.

Steg för steg

 1. Du skapar en rapport genom att klicka på fliken Rapporter och sedan på Skapa en ny rapport.

  1. Create New Report
 2. Ange de olika parametrarna för att påverka den resulterande rapporten och klicka sedan på Kör rapport. I nästa avsnitt hittar du kontoparametrar.

  2. Run Report
 3. Sidan som visar rapportresultatet öppnas och här visas informationen som baseras på dina parametrar.

  3. Produced Report

Rapportparametrar

Intervall

Avsnittet Intervall används för att samla in data från fördefinierade tidsramar eller ett anpassat datumintervall.

01a - R

Användare & grupper

I Användare & grupper kan du välja att samla in specifik information om användare eller grupper.

01b - R

Dokument

I dokumentområdet kan du ange vilka biblioteksdokument som har skickats ut.

01c - R

Dokumentnamn

Med det här alternativet kan du inkludera delar av dokumentnamnet i rapportsökningen.

01d - R

Mega-signering

Välj det här alternativet om du vill inkludera transaktioner för Mega-signering i din rapport.

01e - R

Diverse rapportdata

De sista fyra inställningarna på sidan är att ändra eller visuellt ändra den resulterande rapporten och de relaterade diagrammen.

01f - R

Rapportdata och alternativ

Uppdatera rapport med aktuella data

Med den här länken kan du uppdatera rapporten om du vill inkludera de senaste transaktionerna.

Update with current data link

Spara rapport

Med Spara rapport kan du spara den här rapporten. Du kan öppna den igen genom att klicka på fliken Rapporter.

Save Report

Dela rapport

Med det här alternativet kan du dela den här specifika rapporten med hjälp av e-postadressen och skriva ett eget meddelande.

Share Report

Schemalägg rapport

I Schemalägg rapport används den aktuella rapportens inställningar för att ställa in en automatisk återkommande rapport som skapas varje dag, varje vecka eller varje månad. Du kan också välja vilka mottagare som du vill skicka den återkommande rapporten till.

Schedule Report

Exportera rapportdata

Klicka på Exportera rapportdata för att ladda ned en CSV-fil med rådata som har skapats i rapporten.

Obs!

Standard är att fältdata inte ingår i .CSV-rapportfilen. Om du vill exportera fältdata från signerade avtal, måste kontoadministratören öppna upp för det med hjälp av support.

Export Report Data

Utskriftsbar rapport

Den utskrivbara rapporten visar en version av rapporten med olika diagram borttagna och rapporten visas enbart med siffror.

Printer FRiendly

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy