Använda en formulärfältsmall för ett dokument

Formulärfältsmallar är återanvändbara lager med fält som kan användas i flera dokument. Mallar är perfekta om du har en fältlayout som fungerar för flera dokument eller om du har ett dokument som kan skickas på flera olika sätt.

På liknande sätt som biblioteksdokument, kan formulärfältsmallar redigeras och delas inom din grupp eller ditt konto.

 1. Skapa en transaktion genom att ange signerarens e-postadress, bifoga ett dokument och markera Förhandsvisa och lägg till signaturfält.
 2. Klicka på Nästa.
 3. I redigeringsmiljön där du kan dra och släppa klickar du på knappen Formulärfältsmall i det övre vänstra hörnet.
 4. Välj en formulärfältsmall i listrutan Välj mall för formulärfält.
 5. Ange vid behov vilken sida som mallen ska början på.
 6. Klicka på Använd.

 1. Skapa transaktionen:

  • Ange e-postadressen till minst en mottagare.
  • Bifoga ett dokument.
  • Markera Förhandsvisa och lägg till signaturfält.
  • Klicka på knappen Nästa.
  Send page
 2. I redigeringsmiljön där du kan dra och släppa klickar du på listrutan Fältmallar i det övre vänstra hörnet.

 3. Välj en formulärfältsmall i listrutan Välj mall för formulärfält.

  Select Template
 4. Ange vid behov vilken sida som mallen ska början på.

  3. Set Template page
 5. Klicka på Använd för att infoga fältmallarna.

  4. Click Apply

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy