Fristående tidsstämplar för avtal med e-signatur

Om ditt företag behöver en tidsstämpel av regelefterlevnadsskäl, men du inte behöver använda digitala signaturcertifikat, kan det vara ett alternativ för dig att aktivera den fristående tidsstämpeln!

Om fristående tidsstämplar

Kunder som behöver en kryptografisk tidsstämpel i avtal, men som inte vill eller inte kan använda digitala signaturer, kan associera en tidsstämpel till certifieringssigillet som tillämpas på alla avtal som skapas i Adobe Acrobat Sign.

Det gör det möjligt att uppfylla vissa krav från myndigheter och branscher, som t.ex. Electronic Books Maintenance Act i Japan.

Obs!

Den fristående tidsstämpelfunktionen är inaktiverad som standard.

Konton på storföretagsnivå som vill aktivera tjänsten kan kontakta en Success Manager.

Fristående tidsstämpel

Obs!

Fristående tidsstämplar kan också användas med en anpassad tidsstämpelsleverantör.

Så här används funktionen

När funktionen har aktiverats för kontot (eller gruppen) krävs ingen ytterligare åtgärd av administratören eller avsändaren. 

Den kryptografiska tidsstämpeln kopplas automatiskt till certifieringssigillet för alla avtal tills funktionen inaktiveras.

Så här aktiverar/inaktiverar du

Navigera till Konto > Kontoinställningar > Säkerhetsinställningar > Tidsstämpel

  • Markera kryssrutan Använd en tidsstämpel på certifieringssigill för avtal som endast innehåller e-signaturer
  • Klicka på Spara
Navigera till kontrollerna för fristående tidsstämpel

Bra att veta...

Om du kopplar en kryptografisk tidsstämpel till certifieringssigillet sker en liten, men märkbar, ökning av filstorleken och bearbetningstiden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online