Funkce Sdílení účtu je dostupná pro následující úrovně služby: Team, Business a Enterprise.

Zřízení nebo zakázání sdílení účtů mezi uživateli

Sdílení účtů představuje způsob, jak si zobrazit smlouvy jiného uživatele, který používá službu Adobe Sign v rámci služeb Document Cloud. Uživatel, se kterým jiný uživatel sdílí účet, uvidí všechny jeho odeslané a podepsané smlouvy na kartě Spravovat ve svém účtu.

Tento vztah je jednostranný a umožňuje přístup ke smlouvám pouze ke čtení. Sdílení účtů je ideální pro správce, kteří chtějí sledovat vývoj u jednotlivých uživatelů.

Poznámka:

Protože sdílení umožňuje přístup pouze ke čtení, nemůže uživatel, se kterým je účet sdílen, transakci nijak upravit. Smlouvu může změnit pouze její odesílatel (včetně podepsání, schválení, delegování nebo zrušení).

Rychlé kroky

 1. Přejděte na stránku Účet nebo umístěte kurzor na jméno v pravém horním rohu a klikněte na Můj profil.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
  1. Sdílejte svůj účet: kliknutím na Sdílet můj účet sdílejte svůj účet s jiným uživatelem. Klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu a pak zadejte e-mailovou adresu uživatele, s nímž chcete sdílet. Klikněte na možnost Uložit.
  2. Zobrazte si jiný účet: kliknutím na Zobrazit ostatní účty požádejte, aby s vámi někdo svůj účet sdílel. Klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu a pak zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete, aby s vámi sdílel. Klikněte na možnost Uložit.
  3. Přijměte požadavek na sdílení: klikněte na odkaz pro přijetí požadavku v sekci Sdílet můj účet.
  4. Znovu odešlete požadavek na sdílení: klikněte na odkaz pro opětovné odeslání požadavku v sekci Zobrazit ostatní účty.
  5. Zrušte sdílení: klikněte na odkaz pro zrušení sdílení v sekci Zobrazit ostatní účty nebo Sdílet můj účet.

Podrobný postup

K volbám sdílení přejdete po najetí kurzorem na vaše jméno v pravém horním rohu a kliknutím na volbu Můj profil.

Nav to PErsonal Preferences

Zobrazit ostatní účty: požádejte o sdílení

Klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, jehož účet si chcete zobrazit, a klikněte na Uložit. Uživatel obdrží e-mail a požadavek se zobrazí v jeho sekci Sdílet můj účet.

View Accounts

 

Vyskakovací okno vás vyzve k zadání e-mailové adresy uživatele, kterého chcete zobrazit.

 • Zadejte e-mailovou adresu
 • Klikněte na tlačítko Uložit
Save Request to View

 

E-mail je doručen na adresu, o jejíž zobrazení jste požádali.

Dokud žadatel nepřijme pozvánku ke sdílení účtu, žádost se zobrazí jako ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ

Pending Request to View

 

Po přijetí žádosti se příznak ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ odstraní

Accepted Request to View

 

Sdílený obsah je viditelný na stránce Správa.

Veškerý sdílený obsah má pod názvem smlouvy světle šedý popis obsahující informace o tom, kdo obsah sdílel.

Shared doc on Manage page

Sdílet můj účet: sdílejte svůj účet s jiným uživatelem

Klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, se kterým svůj účet chcete sdílet, a klikněte na Uložit. Uživatel obdrží e-mail a požadavek se zobrazí v jeho sekci Zobrazit ostatní účty.

Share my account

 

Vyskakovací okno vás vyzve k zadání e-mailové adresy uživatele, s nímž chcete sdílet obsah svého účtu.

 • Zadejte e-mailovou adresu
 • Klikněte na možnost Uložit
Save Request to Share

 

E-mail je doručen na adresu, na kterou chcete obsah sdílet.

Dokud uživatel, s nímž se má obsah sdílet, nepřijme pozvánku k zobrazení účtu, žádost se zobrazí jako ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ

Pending request to Share

 

Po přijetí žádosti se příznak ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ odstraní

Accepted Request to share

Přijetí požadavku na sdílení

Všechna sdílení čekající na vyřízení se zobrazují v sekcích Zobrazit ostatní účty a Sdílet můj účet.

Přijetí požadavku na sdílení:

 • Přejděte do části Můj profil > Osobní preference > Zobrazit jiný účet || Sdílet můj účet
 • Jednou klikněte na sdílení, které chcete přijmout, čímž jej vyberete
  • Tím se zobrazí odkaz Přijmout
 • Klikněte na odkaz Přijmout
Accept a Share

 

Zprávy o úspěchu jsou zobrazeny v horní části okna.

Příznak Čeká na vyřízení se odebere a sdílení se projeví.

Successful Accept

Odmítnutí požadavku na sdílení

Všechna sdílení čekající na vyřízení se zobrazují v sekcích Zobrazit ostatní účty a Sdílet můj účet.

Odmítnutí požadavku na zobrazení čí sdílení:

 • Přejděte do části Můj profil > Osobní preference > Zobrazit jiný účet || Sdílet můj účet
 • Jednou klikněte na sdílení, které chcete odmítnout, čímž jej vyberete.
  • Tím se zobrazí odkaz Odmítnout
 • Klikněte na odkaz Odmítnou
NAv to Decline

 

Zprávy o úspěchu jsou zobrazeny v horní části okna.

Požadavek čekající na vyřízení se odebere ze seznamu sdílení.

Successful Decline

Opětovné odeslání požadavku na sdílení

Všechna sdílení čekající na vyřízení se zobrazují v sekcích Zobrazit ostatní účty a Sdílet můj účet.

Opětovné odeslání e-mailového požadavku na zobrazení čí sdílení:

 • Přejděte do části Můj profil > Osobní preference > Zobrazit jiný účet || Sdílet můj účet
 • Jednou klikněte na sdílení, pro které chcete znovu odeslat e-mail
  • Tím se zobrazí odkaz Znovu odeslat požadavek na sdílení
 • Klikněte na odkaz Znovu odeslat požadavek na sdílení
Resend Share Request

 

Zprávy o úspěchu jsou zobrazeny v horní části okna.

Resend Success

Zrušení sdílení

Všechna aktivní sdílení se zobrazují v sekcích Zobrazit ostatní účty a Sdílet můj účet. Kterékoli z těchto sdílení může zrušit libovolná strana.

Zrušení sdíleného účtu:

 • Přejděte do části Můj profil > Osobní preference > Zobrazit jiný účet || Sdílet můj účet
 • Jednou klikněte na sdílení, které chcete zrušit, čímž jej vyberete
  • Tím se zobrazí odkaz Zrušit sdílení
 • Klikněte na odkaz Zrušit sdílení
NAv to Cancel Share

 

Zpráva o úspěchu se zobrazí v horní části okna a záznam se odebere ze seznamu sdílení.

Cancel Success

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online