Zakázání/povolení webového formuláře

Zakázání webového formuláře

Zakázaný webový formulář již není přístupný pro podepisující, ale je viditelný ve vašem účtu. Webový formulář můžete se svými právy kdykoli znovu povolit.

Postup zakázání webového formuláře:

 1. Klikněte na kartu Spravovat

 2. Vyberte filtr webových formulářů

 3. Jednou klikněte na webový formulář, který chcete zakázat.

 4. Klikněte na možnost Zakázat

  • Zobrazí se okno s možnostmi
  Zakázat

 5. Vyberte následnou akci pro uživatele, který se pokusí o přístup k adrese URL webového formuláře

  • Přesměrovat podepisující na jinou webovou stránku – Podepisující můžete přesměrovat na jinou webovou stránku, například na aktuální verzi webového formuláře
  • Zadat vlastní zprávu pro podepisující – Můžete zadat zprávu, která se zobrazí namísto webového formuláře
   • Do závorek [ ] můžete přidat hypertextové odkazy na zprávu
   • Pomocí symbolu | umístěného za adresu URL můžete přidávat popisky

  např.: [https://www.sign.adobe.com/cz/ | Acrobat Sign] se zobrazí jako Acrobat Sign.

 6. Klikněte na možnost Zakázat

  • Zobrazí se zpráva informující o úspěšném dokončení operace
  • Stav se změní
  • Pod stav se vloží metoda přesměrování
  • Možnost pro úpravu webového formulář se odstraní

  Deaktivované webové formuláře jsou stále viditelné na stránce Správa.

  Pokud chcete webový formulář ze svého zobrazení odebrat, vyberte možnost Skrýt.


Povolení webového formuláře

Zakázané webové formuláře lze kdykoli znovu povolit a obnovit jejich funkci.

 Zakázání/povolení webového formuláře

Postup povolení zakázaného webového formuláře:

 1. Klikněte na kartu Spravovat.

 2. Vyberte filtr webových formulářů.

 3. Jednou klikněte na webový formulář, který chcete povolit.

 4. Klikněte na tlačítko Povolit

  Povolit

 5. Při vyzvání klikněte na možnost Povolit.