Předvyplnění hodnoty pole webového formuláře pomocí parametrů URL

Použití parametrů adresy URL k vyplnění polí webového formuláře

Před zahájením vkládání hodnot do pole webového formuláře potřebujete znát dvě věci:

 • Jak označit pole jako dostupné pro parametry adresy URL
 • Jak sestavit parametry adresy URL, které chcete vložit

 Parametry adresy URL k předvyplnění

Jak označit pole jako dostupné pro parametry adresy URL

 1. Vytvořte nebo upravte webový formulář tak, abyste získali přístup k polím

 2. Přidejte textové pole, které chcete vyplnit pomocí adresy URL

  •  Hodnoty mohou přijímat pouze textová pole.
 3. Dvojitým kliknutím otevřete vlastnosti pole

 4. Změňte název pole na smysluplný název. Název pole je prvním parametrem, který použijete, takže kratší je obvykle lepší

 5. Zaškrtněte políčko Výchozí hodnota může pocházet z adresy URL.

  • Pokud nechcete, aby bylo možné tuto hodnotu upravit, zaškrtněte políčko Pouze ke čtení.
 6. Kliknutím na tlačítko OK parametry uložte.

 7. Zopakujte tento postup pro všechna pole, která budou přijímat parametry z adresy URL

 8. Kliknutím na příkaz Uložit webový formulář uložte.

Adresa URL

V tomto příkladu vytvoříme dvě pole, která budou vyplněna adresou URL:

 • Branch_Office – Pole, do kterého se vloží řetězec pobočky (viz výše).
 • Emp_ID – Pole, do kterého se vloží ID zaměstnance.

 Parametry adresy URL k předvyplnění

Jak sestavit parametry adresy URL, které chcete vložit

 1. Zkopírujte adresu URL z webového formuláře. Nejjednodušší je tento postup:

  • Upravte webový formulář ze stránky Správa.
  • Klikněte na odkaz Kopírovat adresu URL webového formuláře.
  Adresa URL

  Adresy URL webových formulářů jsou velice dlouhé, proto zde pro ukázku používáme zkrácenou adresu (ta vaše bude vypadat jinak):

  Ukázka adresy URL:

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Vložte adresu URL webového formuláře do textového editoru (např. Poznámkového bloku)

 3. Přidejte svoje parametry

  • Počátek parametrů označte přidáním znaku hash (#) na konec adresy URL webového formuláře.
  • Poté přidejte parametry ve formátu {název_pole}={hodnota}.

  Ukázka adresy URL s jedním parametrem.

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Chcete-li vložit více hodnot, musíte jednotlivé hodnoty polí oddělit znakem ampersand (&).

  Ukázka adresy URL se dvěma parametry

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Přidejte do adresy URL všechny dvojice pole=hodnota a poté celý řetězec zkopírujte a vložte do prohlížeče.

  Webový formulář se zobrazí s vyplněnými poli:

  Adresa URL

Vlastnosti a omezení

 • Znak hash označující začátek parametrů použijte pouze jednou
  • Použití dalšího znaku hash v této hodnotě nemá negativní dopad na výsledek
 • Používání mezer v hodnotách je přípustné
 • Používání mezer v názvech polí je přípustné v případě, pokud jako znak mezery v adrese URL použijete explicitně řetězec %20.
  • Toto bude fungovat: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Toto nebude fungovat: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Obecně doporučujeme používat v názvech polí podtržítka místo mezer. Ve výsledku ušetříte čas
 • Mezi názvem pole, znakem rovná se a začátkem hodnoty (Fieldname=Valuenejsou povoleny žádné mezery
 • Žádné mezery na stranách znaku ampersand, pokud použijete více hodnot
 • Neexistuje žádné omezení (snad kromě omezení délky adresy URL) počtu polí, do kterých je možné vkládat hodnoty z parametrů adresy URL
 • Vypočtená textová pole nelze přepsat a v jejich vlastnostech pole se nezobrazí příslušné zaškrtávací políčko.
 • Parametry adresy URL nefungují u ověřených webových formulářů. Pokud je webový formulář chráněn heslem nebo jiným ověřením, tak se z důvodu použití fragmentů hash adresy URL parametry adresy URL po dokončení ověření nepředají zpět do klientu (server tuto část adresy URL nevidí).

 Parametry adresy URL k předvyplnění

Zpracování chyb

 • Všechny parametry adresy URL, které nebudou přesně odpovídat názvům polí formulářů, budou ignorovány
 • Všechny parametry adresy URL, které se pokusí přiřadit hodnotu do jiného než textového pole nebo do textového pole, které nemá povolenou možnost Výchozí hodnota může pocházet z adresy URL, budou ignorovány.