Sisällönluontiympäristön automaattinen kenttien tunnistustoiminto otetaan käyttöön oletusarvoisesti käyttäjä-, työryhmä-, yritys- ja suuryritystason tileillä.

Toiminnon kuvaus

Kun lataat uuden lomakkeen sisällönluontiympäristöön, Adobe Sign arvioi dokumentin automaattisesti ja lisää ehdokaskentät, jotka sivulla olevien tietojen perusteella ovat todennäköisesti tarpeen.

Allekirjoituskentän tyypin lähellä olevia ehdokaskenttiä arvioidaan vielä tarkemmin sen määrittämiseksi, ovatko kenttätyypit ennakoitavissa, ja looginen kenttätyyppi (esim. koko nimet, allekirjoituspäivät, tittelit ja yritykset) yritetään lisätä.

Käyttäjä voi hyväksyä ja poistaa lisätyt ehdokaskentät sekä muuntaa ne toisiksi kenttätyypeiksi.


Käyttötapa

Kenttien tunnistus suoritetaan automaattisesti, kun dokumentti lähetetään sisällönluontiympäristöön. Toiminto sisältää mallin tai widgetin luontiprosessin, kuten myös yksittäisen lähetystapahtuman.

○ Jos ehdokaskentät tunnistetaan, sisällönluonti-ikkunan vasempaan yläkulmaan ilmestyy kuvake. Ikkunassa olevan tekstikuplan ohjeiden mukaan käyttäjän on napsautettava kuvaketta ehdotettujen kenttien lisäämiseksi.

○ Jos ehdokaskenttiä ei tunnisteta, kuvake ei tule näyttöön.

○ Jokainen yksittäinen sivu arvioidaan erikseen, ja jokaisella erillisellä sivulla on oma kuvakkeensa, jota napsauttamalla voidaan lisätä kenttiä kyseiselle sivulle.

Huomautus:

Kenttien tunnistusta ei suoriteta, jos ladatussa dokumentissa on jo jonkin tyyppisiä kenttiä (tekstitageja tai AcroForm-kenttiä).

1 Candidate fields Identified

 

Kun napsautat ehdokaskentän kuvaketta, kaikki kyseiselle sivulle ehdotetut kentät lisätään.

Käyttäjä voi sen jälkeen poistaa tekstikuplan kenttiä lisäämättä napsauttamalla kuplassa olevaa X-merkkiä.

2 Placed Candidate fields

 

Kun kentät on lisätty, kuplassa oleva teksti muuttuu, ja käyttäjää pyydetään tarkistamaan kentät.

Adobe Sign ei pysty tietämään, mikä kenttien nimeksi on annettava, joten kaikilla kentillä on yleinen nimi (esim. Mukautettu kenttä 1). 

Adobe Sign ei myöskään pysty määrittämään, kenelle osanottajista kenttä on määritettävä. Kaikki kentät määritetään oletusarvoisesti ”käyttäjälle 1”.

3 Field Properties Menu

 

Suosittelemme, että käyttäjät poistavat ensin kaikki virheellisesti lisätyt ylimääräiset kentät.

4 Delete useless fields

Huomautus:

Voit valita useita kenttiä pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna, napsauttamalla lomaketta hiirellä ja piirtämällä ruudun. Kaikki kuvattua aluetta koskettavat kentät valitaan.

Voit tämän jälkeen siirtää tai poistaa kenttäryhmän.

 

Siirrä tai lisää tämän jälkeen väärin sijoitetut kentät.

5 Align fields

 

Kun lomake sisältää vain tarvittavat kentät, tarkista jokainen kenttä vuoron perään avaamalla ne kaksoisnapsauttamalla.

Suosittelemme, että jokaiselle kentälle annetaan kuvaava nimi, jotta raportit on helpompi lukea ja tietojen määritys on helpompi suunnitella.

Jos haluat nimetä kentän uudelleen, napsauta kentän nimen vieressä olevaa Muokkaa-kuvaketta ja kirjoita sitten kentän koko nimi.

6 Change field names

 

Jos lomake on suunniteltu niin, että ensimmäinen vastaanottaja antaa kaikki tiedot, oletusarvoinen Osanottaja 1 -rooli sopii tähän täydellisesti.

Jos kuitenkin lähettäjän on esitäytettävä jotkin kentät tai jos vastaanottajia on useita, Määritetty henkilölle -kenttä on valittava ja sitä on muokattava tarpeen mukaan.

 

Toinen kenttätasolla arvioitava asia on kentän tyyppi.

Kaikki lisätyt ehdokaskentät ovat oletusarvoisesti tekstikenttiä. Ne voidaan kuitenkin helposti muuntaa lähes kaikiksi yleisiksi yksirivisiksi Kenttätyypeiksi:

○ Allekirjoituskentät

○ Allekirjoittajan tietokentät

○ Datakentät

 

7 field types

Huomautus:

Automaattisesti lisätyt kentät tukevat kaikkia normaaleja kenttäasetuksia, kuten kenttien tarkistussääntöjä, ehdollisia lausuntoja ja kirjasimien ulkoasutyökaluja.

 

Kun kaikki kentät on tarkistettu, käy myös muut dokumentin sivut läpi lisäämällä kenttiä ja tarkistamalla ne samaan aikaan.

Kun kaikki kentät on lisätty, viimeistele sisällönluontiprosessi valitsemalla Tallenna tai Lähetä.

Jos olet luomassa mallia, kentät ovat täysin muokattavissa Hallinta-sivulla.

Jos poistut sisällönluontiympäristöstä ennen tallennusta tai lähetystä, dokumentti löytyy Vedos-osan Hallinta-sivulta, mutta kaikki lisätyt kentät menetetään.


Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Automaattisen kenttien tunnistustoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tili- ja/tai ryhmätasolla vain Adobe Signin tuki.

Ryhmätason asetukset ovat sallittuja, ja ne korvaavat tilitason arvot. 


Hyvä tietää

Sopimukset, joissa on yhteensä yli 25 sivua, eivät käynnistä automaattista kenttien tunnistusta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö