Adobe Signin julkistustiedot on järjestetty alla niin, että nykyinen versio on ylimpänä, ja vanhemmat versiot ovat sen alla, kun vierität sivua alaspäin.

Julkaisun kohokohdat - joulukuu 2018

Luotettava ja turvallinen, alan johtava ratkaisu

Vastaanottajan vahva todennus on nyt mahdollista viranomaisen myöntämän asiakirjan (passin, ajokortin tai henkilökortin sekä vastaanottajan reaaliaikaisen kuvan yhdistelmän) avulla.

Annetun asiakirjan aitous varmistetaan vertaamalla sen sisältöä viranomaisten julkisesti saatavilla olevien tietokantojen sisältöön.

Ajokortin ja henkilökortin haltija varmistetaan vertaamalla niiden kuvaa vastaanottajan selfieen.

(Rajoitettu julkaisu - pyydä käyttöoikeuksia menestyspäälliköltäsi)

gov_id_verificationinprocess


OAuth-tuki CSC-kumppaneille

Allekirjoittajat voivat käyttää digitaalista TSP-allekirjoitustaan kolmansien osapuolten (Google, Facebook jne.) kirjautumistunnusten ja OAuth-todennuspalvelun kautta, minkä ansiosta heidän ei tarvitse kirjautua jokaisella kerralla erikseen TSP-järjestelmän kirjautumistunnuksilla. 

Adobe Signiin on tulossa uudet, viralliset auditointiraportit, jotka luodaan ainoastaan allekirjoitustyökulun viimeistelyn yhteydessä. Tilaispäisraportti on saatavana ennen lopullista, virallista raporttia.  Tästä julkaisusta alkaen uusi raporttiominaisuus tulee asteittain käyttöön alemman tason asiakkaille. Kaikki Enterprise- ja Global-tason asiakkaat voivat käyttää ominaisuutta aikaisin vuonna 2019.

Tämän muutoksen myötä kaikkien tapahtumien aikaleiman muoto on VVVV-KK-PP ja aikavyöhyke GMT.

release_notes


Parannettu käyttökokemus

Mukautetun työnkulun kautta lähetetyissä sopimuksissa voidaan nyt käyttää yksittäistä aiempaa asiakirjamallia ja työnkulkumääritystä, jolloin sopimuksen valinnaiset allekirjoitukset ja kentät voidaan ohittaa.

Esimerkiksi kahdelle ulkoiselle allekirjoittajalle ja yhdelle sisäiselle varmentajalle luotu kirjastomalli voidaan nyt lähettää yhdelle ulkoiselle allekirjoittajalle. Työnkulku ohittaa kentät, jotka on määritetty toiselle allekirjoittajalle ja varmistaa näin, että varmentaja soveltaa tietojaan oikeisiin kenttiin.

optional_signersinworkflow


Integraatiot

Dropboxin selainversioon julkaistaan uusi File Actions (Tiedostotoiminnot) -työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat valita yksittäisiä tiedostoja tutun Dropbox-käyttöliittymän kautta ja lähettää valitun tiedoston (Word Doc tai PDF) allekirjoitettavaksi Adobe Signilla.

Adobe Signin MS Dynamics 365 -integrointi nyt saatavilla Dynamics 365 for Talentiin, minkä ansiosta HR- ja rekrytointipäälliköt voivat käyttää sähköisiä allekirjoituksia Dynamicsin kautta lähetetyissä kirjeissä.

talent_365

Adobe Sign integroituu saumattomasti HR Service Delivery -sovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää luotettavien, oikeudellisesti sitovien sähköisten allekirjoitusominaisuuksien lisäämiseen mihin tahansa asiakirjaan.

ServiceNowAdobeSignNew3

Adobe Sign sisältää nyt saumattoman Workplace by Facebook -integroinnin, minkä ansiosta yhteisasiakkaat voivat käyttää sähköisen allekirjoittamisen työnkulkua suoraan Workplace-ympäristössä.

get_sarted_link


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4208150 Korjattu aikavyöhykeristiriita Täytä ja allekirjoita -sopimuksissa
4208214 Korjattu ongelma, jossa automaattinen delegointi epäonnistuu, jos delegoinnin kohdehenkilö on jo osa sopimusta
4211047 Parannettu sisällön muotoilua valuuttakentissä
4213971 Korjattu IE11:tä ja Aloitus-suunnistusnuolta koskeva latausajan synkronointiongelma
4220788 Korjattu API-lähetysongelma, jossa lähettäjä asetettiin ensimmäiseksi rinnakkaiskäyttäjien ryhmän vastaanottajaksi, jos hän kuului rinnakkaisiin vastaanottajiin
4221170 Korjattu ongelma, jossa GET /agreements-menetelmä palautti Sopimus ei kelpaa -virheen, jos käyttäjä oli muu kuin lähettäjä
4221360 Korjattu ongelma edistyneessä tilin jakamisessa, joka esiintyi kun käyttäjätileillä oli identtiset näyttönimen arvot
4222055 Korjattu ongelma, jossa kirjoitettu allekirjoitus voitiin delegoida kentän sisällön täyttämisen jälkeen, jolloin ensimmäinen allekirjoituskenttä siirtyi pois paikaltaan
4223110 Korjattu käyttöliittymän virhe, jossa viimeinen osallistuja näytettiin kahdesti sisällönluontisivun osallistujaluettelossa
4224522 Parannettu visiblePages-määritteen määrittävien sovellusliittymien virheenkäsittelyä
4224704 Korjattu Täytä ja allekirjoita -toiminnon ongelma, jonka vuoksi tekstiä ei voinut lisätä, kun sovellus avattiin osoitteesta documents.adobe.com
4227806 Parannettu ladattua raporttidataa koskevaa sähköposti-ilmoitusta
4228506 v5 REST API:n parannusten ansiosta API käsittelee paremmin sopimuksia, joihin sama vastaanottaja on lisätty useita kertoja
4228555 Korjattu API-ongelma, jossa virheellinenparticipantID-arvopalautettiin, jos osallistuja korvattiin useita kertoja
4229406 Parannettu mukautettujen työnkulkujen kautta lähetettyjen sopimusten peruuttamista koskevia sähköposti-ilmoituksia
4229407 Korjattu ongelma, jossa sähköpostin sisältämä pikkukuva esitti väärää kansikuvaa, kun rajoitettu asiakirjan näkyvyys oli käytössä
4230601 Parannettu Allekirjoita-painikkeen näkyvyyttä mobiilisovelluksissa
4230764 Korjattu ongelma, jonka vuoksi documents.adobe.comin kautta lähetetyt Bio-Pharma-sääntöjä noudattavia sopimuksia ei voitu allekirjoittaa
4231703 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ensimmäisen allekirjoittajan nimi näytettiin hallintasivulla, jos toinen allekirjoittaja oli aktiivinen ja suoritti delegointitoiminnon
4232121 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Allekirjoita-sähköpostia ei lähetetty vastaanottajan toiselle esiintymälle, jos hän oli allekirjoituspinossa kahdesti peräkkäin
4232237 Parannettu MegaSign näyttää datan vientilinkin säiliötasolla
4232310 Parannettu hallintasivun tarkastelupaneelin sisällön hahmontamista pienillä näytöillä
4232604 Parannettu arkiston sähköpostiosoitteiden päivittämistä, jos käyttäjä muuttaa sähköpostiosoitettaan
4232764 Korjattu ongelma, jonka takia mallin omistajat eivät muuttaa mallia ja saivat Sopimuksen muokkaaminen epäonnistui -virheen
4233242 Parannettu allekirjoittamisen jälkeistä viestiä wiedgeteillä, joilla on vain yksi allekirjoittaja
4233352 Parannettu käyttöliittymä näyttää valitun kielen
4233987 Korjattu Työnkulun suunnittelijan ongelma, jonka vuoksi CC-kentästä tuli pakollinen, jos siihen tehtiin muokkauksia
4235089 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimuksesta poistetut käyttäjät eivät voineet allekirjoittaa uusia sopimuksia
4235261 Korjattu ongelma, jonka vuoksi lähettäjät saivat useita muistutuksia lähetetyistä sopimuksista
4235725 Faksin suuntanumerokenttä on poistettu käyttäjäprofiilista
4235743 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajan tilin logo ladattiin Kirjoitettu allekirjoitus -prosessin latauksen yhteydessä
4235960 Parannettu käyttäjäpalautetta OAuth-sivuja ladattaessa
4194228 Parannettu sovelluksen sisäinen sirpaleidenvälinen reititys tukisivuille
4232734 Parannettu sisäisten allekirjoittajien allekirjoituksen todennusta CFR-allekirjoitustyönkuluissa
4232754 Korjattu viestin pituus -virheilmoitus takaisinsoiton palauttaessa 411-virheen
4235002 Korjattu ongelma, jonka vuoksi PUT/formFields-toiminnon käyttäminen aiheutti Sopimusta muokattu -näytön
4235748 Parannettu koodia, joka näyttää evästeiden hyväksymisbannerin upotetuissa sovelluksissa

Huomautus:

Tähän versioon sisältyvät uudet ominaisuudet eivät vaikuta olemassa oleviin asiakastileihin, asetuksiin ja mukautukseen. Tilin hallinnoija voi ottaa useimmat toiminnot käyttöön, kun ne ovat tilillä käytettävissä. Tilin hallinnoijat voivat tuoda uudet ominaisuudet asteittain käyttöön asianmukaisten tarkistus- ja testaustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen.


Aiemmat julkaisut

Syyskuu 2018

Käyttökokemuksen muutokset

GDPR-evästeen hallinta

GDPR-säännöt edellyttävät, että Euroopan unionissa asuvat käyttäjät myöntävät luvan ennen sellaisten evästeiden tallentamista, joita ei välttämättä tarvita sivun toimintaan.

EU:ssa asuvien, maksuttomalla tai yksityishenkilöiden palvelutasolla toimivien käyttäjien on hyväksyttävä tämä ehto, ennen kuin he voivat jatkaa Adobe Sign -palvelun käyttöä.

Evästeiden lisääminen tarvitsee hyväksyä vain kerran (laitetta kohti), ja sen jälkeen käyttäjiltä ei enää pyydetä hyväksyntää.

Työryhmän, yrityksen tai konsernin palvelutasolla toimivien asiakkaiden on pyydettävä tilin hallinnoijaa hyväksymään evästeiden lisääminen heidän tileilleen. Yksittäisiä käyttäjiä pyydetään hyväksymään evästeiden lisääminen vain silloin, jos he käyttävät Adobe Signia ennen hallinnoijaa.

EU:ssa olevilta IP-alueilta kotoisin olevia allekirjoittajia pyydetään myös hyväksymään evästeiden lisääminen, ennen kuin he voivat avata sopimuksensa.


Mukautetun työnkulun suunnittelijan parannettu käyttöliittymä

Mukautetun työnkulun suunnittelijaa käyttävillä Enterprise-tason asiakkailla parannettu suunnittelijan käyttöliittymä otetaan käyttöön.

Joulukuun versiossa parannetusta käyttöliittymästä tulee ainoa vaihtoehto, joten hallinnoijia ja heidän käyttäjiään kehotetaan perehtymään uuteen toimintoon.

Asiakkaat, jotka tarvitsevat vielä aikaa käyttäjiensä perehdyttämiseen, voivat palata käyttämään käyttöliittymän vanhaa versiota joulukuun version julkaisemiseen asti:

 • Kirjaudu sisään tilin hallinnoijana.
 • Valitse Tili > Tilin asetukset > Lähetysasetukset > Mukautetun työnkulun lähetys.
 • Poista Ota uusi mukautetun työnkulun lähetyselämys käyttöön -valintaruudun valinta.
 • Valitse Tallenna.


Näkövammaisten allekirjoittajien parannetut helppokäyttötoiminnot

Adobe Sign on sitoutunut parantamaan helppokäyttötoimintoja, ja tässä versiossa on useita merkittäviä parannuksia.

Näytönlukijoiden sivuasettelu on optimoitu selkeyttämällä näytönlukijaa, tunnistamalla käyttäjien säätimet välittömästi ja mahdollistamalla siirtyminen sopimukseen PDF-tiedostoa lataamatta. Näytönlukijat pystyvät nyt lukemaan dokumentin suoraan selaimella.

 


Adobe Signin käyttöliittymän oletusarvoinen koko näytön tila

Adobe Signin maaliskuun julkaisussa esiteltiin selaimen leveyteen perustuva, entistä joustavampi Signin käyttökokemus, joka helpottaa käyttöä pienissä laitteissa ja parantaa lukuelämystä tietokoneella. 

Se otettiin alun perin käyttöön tietyillä yritystileillä, yleisesti ottaen kaikilla yksityishenkilöiden ja työryhmien tileillä. 

Heinäkuussa tästä tuli oletuskokoonpano. Kaikki uudet käyttäjät pystyivät huomaamaan, että verkkokäyttöliittymä sovitetaan sivun leveyteen, ja komponentit pinotaan sen sijaan, että ne kutistettaisiin mahtumaan kapeaan leveyteen. Nykyisillä käyttäjillä säilyi mahdollisuus palata vanhaan toimintatapaan.

Syyskuun versiossa kaikki käyttäjät siirrettiin uuteen uudelleenjuoksutettavaan toimintatapaan, ja käyttöliittymän säätimet, joilla voitiin palata vanhaan käyttöliittymään, poistettiin.


Kokemusinnovaatio

Paranna widgetin toimintaa esitäyttämällä kenttien arvot widgetin URL-osoitteessa olevilla tiedoilla. Poista tarve hallita useita widgetejä lähes samanlaisia lomakkeita käytettäessä.  Paranna allekirjoittajien käyttökokemusta esitäyttämällä kentät, joista he eivät vastaa.  Anna asiakkaille mahdollisuus kehittää yhtä widgetiä, mutta silti segmentoida/reitittää vastaukset asianmukaisille sidosryhmille tai data-analyytikoille.

Lisätietoja saat napsauttamalla tätä>


Document Cloud -asiakkaiden HIPAA-asetukset

Adobe Signia Document Cloud -käyttöliittymän kautta käyttävien ja HIPAA-vaatimustenmukaisuutta edellyttävien käyttäjien kannattaa valita HIPAA-vaatimustenmukaisuus-valintaruutu.

 • Kirjaudu suoraan Adobe Signiin Adobe Sign -tilien hallinnoijana.
 • Valitse Tili > Tilin asetukset > HIPAA-asetukset.
 • Valitse Organisaationi edellyttää HIPAA-standardin noudattamista -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
 • Valitse Tallenna.

Tämä asetus torjuu Document Cloud -käyttöliittymän ilmoitukset.

Adobe Signiin suoraan kirjautuvien asiakkaiden ei tarvitse ottaa tätä asetusta käyttöön.

Adobe Signia Document Cloud -käyttöliittymän kautta käyttävien ja HIPAA-vaatimustenmukaisuutta edellyttävien käyttäjien kannattaa valita HIPAA-vaatimustenmukaisuus-valintaruutu.

 • Kirjaudu suoraan Adobe Signiin Adobe Sign -tilien hallinnoijana.
 • Valitse Tili > Tilin asetukset > HIPAA-asetukset.
 • Valitse Organisaationi edellyttää HIPAA-standardin noudattamista -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
 • Valitse Tallenna.

Tämä asetus torjuu Document Cloud -käyttöliittymän ilmoitukset.

Adobe Signiin suoraan kirjautuvien asiakkaiden ei tarvitse ottaa tätä asetusta käyttöön.

Lisää yksityiskohtaisuutta allekirjoitusten muistutusilmoituksia määritettäessä. Päivittäisten tai viikoittaisten muistutusten lisäksi voit asettaa muistutuksia joka toiselle päivälle, joka työpäivälle, joka kolmannelle päivälle ja joka viidennelle päivälle!

Lisätietoja muistutuksista saat napsauttamalla tätä>


Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana*

GDPR-evästeen hallinta Kaikki 6. syyskuuta 2018
Mukautetun työnkulun suunnittelijan parannettu käyttöliittymä Enterprise 6. syyskuuta 2018
Widgetit – täyttö URL-osoitteen kautta Business ja Enterprise 6. syyskuuta 2018
Document Cloud -tilien HIPAA-vaatimustenmukaisuus Kaikki 6. syyskuuta 2018
Laajennetut muistutusvaihtoehdot Kaikki 6. syyskuuta 2018
Parannetut helppokäyttötoiminnot Kaikki 6. syyskuuta 2018


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4175944 API-kutsujalla ei ole lupaa tämän toiminnon suorittamiseen -virheilmoitus, kun jaetussa mallissa käytetään GET /libraryDocuments/ID -menetelmää.
4193231 Vastaanottajan suojausasetus -saraketta ei näy raporttia taustalta suoritettaessa.
4199103 Välilehtien käyttö (TAB- tai NEXT-painikkeen painaminen) ei toimi hyvin Adobe Sign -lomakkeessa (lomakekentissä).
4201566 Sopimus näkyy toisella vastaanottajalla tyhjänä.
4203106 Allekirjoittajan viestit -asetuksen URL-osoitetta ei muunneta hyperlinkiksi.
4210091 Raportin parametrien muuttaminen raportissa muuttaa koontinäytössä suorituksen mediaaniajan värien järjestystä.
4212595 Jos Minun on allekirjoitettava -valintaruutua napsautetaan nopeasti MegaSignin lähetyssivulla, valintaruutu näkyy valittuna, mutta asetusta ei oteta käyttöön.
4219812 Peruutettua sähköpostiviestiä ei lähetetä korvatulle allekirjoittajalle.
4220682 Ensimmäisen vastaanottajan ruutu täytetään lähettäjän sähköpostiosoitteella.
4223594 Näytä sopimus -sivulla ei pitäisi sallia poistettujen sopimusten tarkastelemista.
4223667 Sisältöä kolmannen osapuolen integroinnista lähetettäessä tapahtumassa ilmenee joskus virhe.
4223756 Työnkulun Ohje lähettäjälle -osassa ei tunnisteta rivinvaihtoa.
4223856 Taustapalvelun Muokannut-toiminto tyhjennetään, jos muutoksen on tehnyt asiakkaan käyttäjä.
4223902 Kopion saava käyttäjä ei saa päivittäisten muistutusten sähköpostiviestejä.
4223991 Allekirjoittajat saavat useita allekirjoitettuja ja arkistoituja kopioita.
4224477 Allekirjoittajan vahvistustapaa ei voi muuttaa lähetyksen jälkeen.
4224769 Käyttäjät, joilla lähetystoiminto on POISTETTU KÄYTÖSTÄ, eivät voi lähettää, kun he jakavat tilin ja lähetys on OTETTU KÄYTTÖÖN.
4224783 Asiakas saa virheilmoituksen, kun hän yrittää käyttää Hallinta-sivun Historia-välilehteä.
4224835 Puuttuvat Allekirjoitus-kentät avautuvat sisällönluontisivulle, vaikka allekirjoituskentät on määritetty allekirjoittajille.(asiakkaan sähköpostiosoitteen kanssa)
4227764 Tutkitaan ongelmaa, jonka vuoksi kanadalaisen matkapuhelinnumeron ilmoitetaan olevan lankapuhelinnumero.
4227839 Käytä yrityksen nimeä kaikilla käyttäjillä -asetuksen arvo ei säily.
4227871 Tietty matkapuhelinnumero aiheuttaa virheilmoituksen Mobiiliallekirjoitus-toimintoa käytettäessä.
4227886 MegaSign – Minun on allekirjoitettava -valintaruutu pysyy valittuna.
4227894 Kopion saavia vastaanottajia, joiden välissä on välilyönti, ja kirjastomalleja ei tunnisteta työnkuluissa.
4227959 Tutkitaan norjalaisen asiakkaan ongelmaa – mobiiliallekirjoituksen tekstiviestiä ei vastaanotettu.
4228335 REST-ohjelmointirajapinta v6 - Allekirjoitustasi tarvitaan -sähköpostiviestiä ei lähetetä, kun lähettäjä on sama kuin ensimmäinen allekirjoittaja.
4228555 Kun MULTI_ACTION_ENABLED on tosi, get/agreements/id -pyyntö ei palauta osallistujan tunnusta, sama allekirjoittaja korvataan useammin kuin kerran
4229533 Hallinta-sivun Haun lisäasetukset -palkki pysyy muutaman minuutin ajan harmaana, eikä käyttäjä pysty tekemään hakuja sopimuksista.

Kesäkuu 2018

Kokemusinnovaatio

Hyödynnä työnkulkujen automaatiota entistä paremmin

Paranna Adobe Signin Työnkulun suunnittelijalla luotuja liiketoimintaprosesseja. Uusi Mukautettu työnkulku -lähetystoiminto parantaa lähetystoimintoa modernilla uudelleenjuoksutettavalla mallilla, joka on mukautettu lähetystoimintoon. 

Lue lisää Työnkulun suunnittelijan parannuksista >

 

Huomaa, että mukautettu työnkulku eroaa lähetystoiminnosta, sillä se mahdollistaa lähetystoiminnon määrittämistä koskevien ohjeiden lisäämisen.   Uusi Lähetä-työnkulku lisää nämä ohjeet sivun ylälaitaan, kun taas perinteisessä toiminnossa nämä ohjeet olivat lähetysparametrien vieressä.

Kun uusi käyttöliittymä otetaan käyttöön, nämä uudet toiminnot ovat käytettävissä työnkulun suunnittelijassa:

 


Yksinkertaisten lomakkeiden allekirjoittaminen digitaalisella tunnuksella

Allekirjoita dokumentteja tai lomakkeita Täytä ja allekirjoita -työkalun avulla pilvipohjaisella digitaalisella allekirjoituksella dokumentin muotoon katsomatta.   Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin lähettää sopimus ja lisätä allekirjoitus.  

Täytä ja allekirjoita -tuotteen kaikki aikaisemmat toiminnot ovat luonnollisesti edelleen käytettävissä.   Mikään ei voisi olla enää helpompaa!

Lue lisää Täytä ja allekirjoita -toiminnosta >

 

 

Tekstiviestivahvistuksen mukauttaminen

Mukauta tekstiviestivahvistusprosessi yrityksesi nimellä. Näin voit varmistaa, että vastaanottajat tietävät PIN-koodin tulevan yritykseltäsi.

Lue lisää tästä uudesta toiminnosta >

 

 

Laajennettu vaatimustenmukaisuus

GDPR

Asiakastilien hallinnoijat voivat nyt noudattaa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetusta (GDPR) täydellisesti allekirjoittajilta kerättyjen tietojen suoralla hallinnalla. Tietosuojasta vastaavilla hallinnoijilla on oikeudet poistaa työntekijöiden käyttäjätietoja järjestelmästä, kuten myös poistaa allekirjoittajilta sopimuksia, jotka eivät enää ole liiketoiminnan kannalta tarpeen.

GDPR:n vaatimustenmukaisuuden yleiskatsaus löytyy täältä >

 

GDPR:n tueksi on saatavilla kolme työkalua:

 • Käyttäjälokit – Käyttäjillä on oikeus tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja Adobe Sign kerää.
 • Sopimusten poistaminen – Tietosuojasta vastaavilla hallinnoijilla on oikeus hakea vastaanottajan sähköpostiosoite, tarkistaa kaikki löydetyt sopimukset ja poistaa ne, joita ei enää tarvita.
 • Käyttäjien poistaminen – Tietosuojasta vastaavilla hallinnoijilla on oikeus poistaa kuka tahansa tileillään oleva käyttäjä.

 

 

Biotieteisiin liittyvät parannukset

Noudata 21 CFR Part 11 -määräyksiä tilisi kaikissa mukautetuissa työnkuluissa. 

Työnkulun suunnittelija tukee nyt digitaalisia allekirjoituksia.

Kun Pakollinen henkilötietojen todennus on käytössä, vastaanottajan on todennettava henkilötietonsa, kun hän napsauttaa Allekirjoita -painiketta.  

 • Success Manager voi pyynnöstä poistaa tämän viimeisen todennusvaiheen.

 

Oletusarvoisesti Adobe Signin todennusmenetelmä lisää vastaanottajan sähköpostiosoitteen todennuspaneeliin.

 • Success Manager pystyy määrittämään oletustoiminnon niin, että sähköpostikenttä jätetään tyhjäksi. 

 

Biotieteiden yleiskatsaus löytyy täältä >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign vastaa täydellisesti FedRAMP Tailored -ohjelman vaatimuksia kaikilla käyttäjillä ja kaikilla palvelutasoilla.

 

 

Pilviallekirjoituksen kehitys

Pilviallekirjoitusten parannetut hallintatoiminnot

Lisäämällä rakeisuutta pilviallekirjoituksen esivalintatoimintoon hallinnoijat voivat hallita, mitkä digitaalisten allekirjoitusten toimittajat allekirjoittaja näkee sen mukaan, onko hän Adobe Sign -organisaation sisäinen tai ulkoinen käyttäjä.

Rajoitetun palveluntarjoajan (esim. BankID) kanssa liikesuhteessa olevien asiakkaiden on toimitettava tilitunnuksensa kyseiselle palveluntarjoajalle, jotta he pystyvät käyttämään tunnistetietojen toimittajaa. Tilitunnus löytyy ulkoisten allekirjoittajien asetusten alta.

Lue lisää tunnusten toimittajien valinnasta täältä >

 

 

RSA-PSS-tuki

Entistä turvallisemman allekirjoitusalgoritmin tuki. Vastaa Saksan hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia koskevia vaatimuksia.

 

 

Pilviallekirjoituksen kehitys

Integrointi REST-ohjelmointirajapinnan versioon 6 ja webhookeihin

Integroi Adobe Sign entistä nopeammin ja hyödynnä uusia tehokkaita toimintoja seuraavan sukupolven ohjelmointirajapintatoiminnoilla, muun muassa uudella webhookien hallintatoiminnolla, jolla voit luoda koontinäyttöjen päivittämiseen ja seuraavan vaiheen prosessien käynnistämiseen tarkoitettuja palveluviesti-ilmoituksia.

 


Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7

Täysin uudelleensuunnitellun käyttäjäkokemuksen ja LinkedInistä haettujen asiakkaiden yhteystietojen ansiosta myyntitiimisi voivat tehdä kauppoja entistä nopeammin. Upottamalla Adobe Signin Microsoft Dynamics -työnkulkuihin voit automatisoida tarjous- ja maksuprosessisi kokonaan.

Kaikki oppaat on lueteltu Dynamicsin integrointisivulla >

 

 

Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

Työnkulun automatisointiin liittyvät parannukset Enterprise 11. kesäkuuta
Yksinkertaisten lomakkeiden allekirjoittaminen digitaalisella tunnuksella Kaikki 11. kesäkuuta
Tekstiviestien mukauttaminen Business ja Enterprise 11. kesäkuuta
GDPR Kaikki 11. kesäkuuta
Biotieteisiin liittyvät parannukset Enterprise 11. kesäkuuta
FedRAMP Tailored Kaikki 11. kesäkuuta
Pilviallekirjoitusten parannetut hallintatoiminnot Business ja Enterprise 11. kesäkuuta
RSA-PSS-tuki Kaikki 11. kesäkuuta
REST v6 -ohjelmointirajapinta ja webhookit Enterprise 11. kesäkuuta
Adobe Sign for Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise 11. kesäkuuta

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4022024 Allekirjoituskokemusta on parannettu Hallinta-välilehdessä, kun käyttäjät käsittelevät samaa sopimusta useamman kerran.
4181842 Korjattu ongelma, jonka vuoksi vastaanottajan sopimus ei ilmestynyt Hallinta-välilehteen, jos vastaanottaja kuului vastaanottajaryhmään.
4181927 Korjattu ongelma, jonka vuoksi automaattinen delegointitoiminto ei välittänyt sopimusta oikein, jos delegoija sisältyi vastaanottajaluetteloon useammin kuin kerran.
4183019 Apple-laitteiden evästeetöntä tukea on parannettu widgettejä käytettäessä.
4196244 Allekirjoittajan korvaustoimintoa on parannettu, jotta nykyiset vastaanottajat voidaan listata useammin kuin kerran.
4198442 Korjattu ongelma, joka saattoi johtaa REST-ohjelmointirajapinnan POST/Agreement-komennon Virheellinen pyyntö -vastaukseen.
4201635 GPS-paikanmäärityksen käsittelyä on parannettu. 
4202778 Korjattu ongelma, jonka vuoksi kentän oletustiedot saatettiin siirtää dokumenttiin, jos kentän paikkaa muutettiin.
4204328 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostoja, joilla oli hyvin pitkät nimet, ei mahdollisesti voitu poistaa uudesta sopimusmallista.
4207846 Korjattu ongelma, jonka vuoksi aksenttimerkkejä sisältävät merkit merkittiin joskus tuntemattomiksi merkeiksi
4208002 Korjattu määritysongelma, jonka vuoksi sopimuksen hylkäyksen syitä ei täytetty raportteihin.
4209645 Korjattu ongelma, jonka vuoksi digitaalisen allekirjoitusobjektin biometriset allekirjoitukset saattoivat aiheuttaa allekirjoitusprosessin jumittumisen.
4210095 Tapahtumasivulle on lisätty vesileima esimerkkitapahtuman osoittamiseksi.
4210491 Korjattu kirjastoon liittyvä ongelma, jonka vuoksi liitetty kirjastodokumentti saattoi estää työnkulkua käynnistymästä oikein.
4211295 Korjattu ongelma, joka esti Täytä ja allekirjoita -toiminnon allekirjoitukset, jos käsin piirrettyjä tai kuvan muotoisia allekirjoituksia ei sallittu.
4211537 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetit eivät tallentaneet kenttien rooliasetuksia.
4211656 Parannettu viimeisten voimassaolopäivien liittämistä sopimuksen luontiaikaan.
4212722 Korjattu ongelma, jonka vuoksi hylkäyksen syitä ei aina huomioitu, kun hylkäys suoritettiin hallintasivulta.
4213328 Helppokäyttötoimintoja on parannettu ihmisille, jotka käyttävät allekirjoitettaessa näytönlukuohjelmia.
4215256 Parannettu tapaa, jolla näytönlukuohjelmat pystyvät käyttämään ponnahdussisältöjä dokumentteja allekirjoitettaessa.
4215416 Allekirjoituspyyntösähköpostiviestin portugalinkielistä käännöstä on selkeytetty.
4215419 Näytössä pitkiä sisältöjä sisältävien kenttien selitteiden näyttötapaa on parannettu.
4215906 Korjattu ehto, jonka vuoksi peruutetut widgetit voitiin palauttaa Allekirjoitettavana-tilaan, jos alkuperäinen allekirjoittaja vahvisti allekirjoituksensa peruutuksen jälkeen.
4216325 Parannettu toimintoa, jolla ryhmien hallinnoijat voivat lisätä käyttäjiä eränä CSV-tiedoston avulla.
4217578 Korjattu allekirjoituksen jälkeiseen uudelleenohjaukseen liittyvä ongelma, jonka vuoksi digitaaliset allekirjoitukset lisättiin uudelleenohjauksessa 0 sekunnin viiveellä.
4218427 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetit eivät lähettäneet ulkoisen arkiston kopiota, jos arkiston sähköpostiosoite oli muuttunut widgetin julkaisemisen jälkeen.

Huhtikuu 2018

Määritä allekirjoitusasetukset ennakkoon niin, että mobiililaitteissa vaaditaan käsin kirjoitetut allekirjoitukset. Allekirjoittajien mobiililaitteisiin lähetetään tekstiviesti, ja allekirjoittajat voivat allekirjoittaa sormellaan tai piirtokynällä.


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4192638 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ehdolliset liitetiedostokentät eivät sallineet lähetystä Safariin.
4196239 Korjattu virhe, jonka vuoksi Mega Sign -toiminto ei tunnistanut malleihin lisättyjä allekirjoituskenttiä oikein.
4197658 Parannettu SAML:n sisään- ja uloskirjautumisen URL-osoitteita niin, että ne tukevat entistä useampia parametreja.
4204151 Korjattu harvinainen tila, jossa lomakekentät siirtävät yhden sivun useita malleja lisättäessä.
4207445 Parannettu ilmoittamista peruutetuista sopimuksista, kun hylkäävä osapuoli kuuluu hybridiin työnkulkuun.
4208213 Parannettu widgetillä allekirjoittamista Safarissa, kun evästeet on poistettu käytöstä.
4208237 Parannettu vaihtoehtoja ladata tukidokumentit niiden alkuperäisessä muodossa.
4208421 Parannettu Excel-dokumenttien muuntamista PDF-muotoon.
4209132 Korjattu ongelma, jonka vuoksi päivämääräkenttien muotoilua ei joissakin API-tapahtumissa huomioitu.
4209983 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ehdolliset valintaruudut eivät lukeneet tekstikenttien oletusarvoja oikein.
4212432 Korjattu tila, jossa REST-API-kutsut eivät tietyissä tilanteissa huomioineet aluekohtaisia asetuksia.
4215323 Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajakenttiä ei joissakin harvinaisissa tapauksissa hahmonnettu.
4215324 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ulkoisen arkiston käyttäjät eivät saaneet lopullista PDF-tiedostoa.
4215418 Korjattu näkyvyyteen liittyvä ristiriita, jonka vuoksi rajoitettua näkyvyyttä koskevien sääntöjen alaiset jaetut dokumentit eivät näkyneetkäyttäjille, joiden kanssa dokumentit on jaettu.
4215420 Korjattu kirjasimiin liittyvä ongelma, jonka vuoksi tekstikentät sijoitettiin dokumentissa samaan paikkaan kuin allekirjoituskentät.

Maaliskuu 2018

Biotieteiden vaatimustenmukaisuus

Vastaa biotiedealan sähköisiä tietueita ja allekirjoituksia säätelevää, kansainvälisesti hyväksyttyä FDA 21 CFR Part 11 -määräystä. Tänä päivänä CFR21-vaatimustenmukaisuus on mahdollista vain käyttämällä digitaalisia allekirjoituksia. Tämä versio laajentaa mahdollisuuksiasi ottamalla CFR21-11-vaatimustenmukaisuuden käyttöön:

phone_auth_-_9_3

 

reason_pick-list-93
 • Pakota käyttämään paikallista aikaleimaa – Näytä suojatun allekirjoituksen aika allekirjoituskentän visuaalisena komponenttina käyttämällä paikallisen aikavyöhykkeen siirtymää. Aikaero tallennetaan dokumenttiin ja kirjataan kirjausketjuun.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association on kansainvälisten lääketeollisuus-, biotiede- ja terveydenhuoltoalojen digitaalisesta tunnistetieto- ja allekirjoitusstandardista vastaava järjestö. Adobe Sign on sertifioitu tuote, joka vastaa SAFE-BioPharman kaikkia tuote- ja palvelusertifiointivaatimuksia. Tämä ratkaisu varmistaa myös FDA 21 CFR Part 11 -määräysten noudattamisen digitaalisilla allekirjoituksilla, kun käytetään esimerkiksi TransSpedin myöntämiin varmenteisiin perustuvaa todennusta.


Lomakkeet

Kerää maksut, kuten sopimusmaksut, lahjoitukset ja verkkotilaukset, vaivattomasti ja turvallisesti sillä välin, kun vastaanottajat täyttävät ja allekirjoittavat lomakkeita. Vaatii Braintree-kauppiastilin.

Käytettävissä Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa ja Australiassa olevien tietokeskusten asiakastileillä.

calculated_field-93

Tee Täytä ja allekirjoita -toiminnolla entistä enemmän. Muiden lähettämien dokumenttien täyttämisen ja allekirjoittamisen lisäksi voit nyt myös täyttää lomakkeen allekirjoitusta lisäämättä.

sender_-_manage_page-93


Pilviallekirjoituksen kehitys

Varmista yhdenmukaisuus ja vaatimustenmukaisuus yritysstandardien kanssa esivalitsemalla vähintään yksi pilvipohjaisten digitaalisten tunnusten toimittaja Tili:Hallinta-valikosta.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Ryhmien hallinta digitaalisilla allekirjoituksilla

Ryhmien hallinnoijat voivat nyt hallita omien liiketoimintaprosessiensa digitaalisten allekirjoitusten asetuksia. Valitse esimerkiksi se, haluatko näyttää vai piilottaa digitaalisten allekirjoitusten lomakekentät sisältöä luotaessa, tai vaadi, että allekirjoittajat lisäävät allekirjoittamisen syyn.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Allekirjoittaminen pankkitunnuksilla Ruotsissa

Ruotsissa allekirjoitusten hankkiminen asiakkailta ja kumppaneilta on helppoa. Ruotsissa yli 6,5 miljoonaa ihmistä pystyy allekirjoittamaan turvallisesti käyttämällä pankkinsa myöntämiä digitaalisia tunnistetietoja. Rekisteröintiä tai lataamista ei tarvita.

bank_id_authentication-93

Maaliskuussa ja huhtikuussa tuodaan käyttöön useiden aikaisemmin ilmoitettujen kumppaneiden digitaaliset tunnukset.

Käytä Adobe Sign -salasanaasi kahteen tekijään perustuvaan todennukseen. Sopii täydellisesti sisäisille allekirjoittajille, joilla on Adobe Sign -tili.


Kokemusinnovaatio

Hae tiedostot Microsoft OneDrive -tallennustilasta. Lähettäjät voivat ladata tiedostot tallennustilaan, kun he lähettävät ne allekirjoitettaviksi. Allekirjoittajat voivat käyttää OneDrivea lähettääkseen sinne dokumentissa näytettäviä kuvia, leimoja tai käyttöoikeuksia.

add_files_-_9_3

Adobe Sign pyrkii jatkuvasti parantamaan eri näyttökokoja käyttävien lähettäjien käyttökokemusta. Tässä versiossa Koti- ja Hallinta-näytöt on optimoitu niin, että ne uudelleenjuoksutetaan kauniisti näyttökokoon katsomatta.

wide_manage_-_9_3

Laajenna sähköpostiviestiesi mukautusvaihtoehtoja kahdella uudella mallilla. Voit nyt varmistaa sellaisten sähköpostimallien täydellisen hallinnan, joita käytetään muistutusten lähettämiseen ihmisille, jotka eivät ole allekirjoittaneet, tai joilla peruutetaan allekirjoituspyynnöt. Tämä täydentää allekirjoitusten pyytämiseen ja vahvistamiseen tällä hetkellä käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Mukautusta tarjotaan Adoben ammattilaispalveluiden kautta.


Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

Biotieteiden vaatimustenmukaisuus

Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä 
Verkkomaksut Business ja Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä 
Täyttö vain Täytä ja allekirjoita -toiminnolla Kaikki 16. maaliskuuta
Pilviallekirjoituspalveluntarjoajien esivalinta Business ja Enterprise 16. maaliskuuta
Ryhmien hallinta digitaalisilla allekirjoituksilla Business ja Enterprise 16. maaliskuuta
Allekirjoittaminen pankkitunnuksilla Ruotsissa Business ja Enterprise 16. maaliskuuta
OneDriven integrointi Kaikki 16. maaliskuuta
Sivujen adaptiivinen käyttökokemus Kaikki 16. maaliskuuta
Laajennettu sähköpostiviestien mukauttaminen Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä
Adobe Sign -todennus Enterprise 16. maaliskuuta – pyynnöstä


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4189092 Korjattu Euroopan unionissa asuvien asiakkaiden päivämäärämuoto Hallinta-sivun Arkistoidut-osassa.
4194130 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ristiriitaiset todennusmenetelmät johtivat työnkuluissa tyhjään avattavaan Todennus-valikkoon.
4195998 Korjattu tila, joka saattoi johtaa lomakekenttämallien aiheuttamaan palvelinvirheeseen.
4198332 Parannettu työnkulkujen suunnitteluohjelman asettelua kenttien koon ja välistyksen osalta.
4198567 Parannettu valintanappien asettelua.
4198771 Korjattu tila, jossa ryhmien hallinnoijat eivät pystyneet päivittämään ryhmänsä käyttäjien sähköpostiosoitteita.
4202918 Korjattu tila, johon käyttäjät pystyivät siirtymään ja joka esti nimen arvon muokkauksen, jos SAML oli käytössä.
4204219 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Comb-kentän ominaisuutta ei otettu huomioon Regex-kentän validoinnissa.
4205020 Korjattu työnkulkumalleihin liittyvä ongelma, joka ilmeni, kun yhdeltä osallistujalta poistettiin kaikki kentät.
4207981 Korjattu ongelma, jonka vuoksi jaetun AU1-resurssin käyttäjät eivät pystyneet käyttämään kertakirjautumista OAuthilla.
4209279 Adobe Sign -kirjaston W-9-lomake on päivitetty.

Marraskuu 2017

Nyt saatavana kaikkiin Business- ja Enterprise-sopimuksiin kaikissa tietokeskuksissa. Adobe Sign tunnistaa todennäköiset lomakekentät automaattisesti, joten voit lisätä ne helposti dokumenttiin ja viimeistellä työn muutamassa vaiheessa.

Candidate Field Flag-Sept

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4203690 Korjattu ongelma, jonka vuoksi yhteen tapahtumaan ei voitu liittää kolmea tai sitä useampaa mallia.
4202659 Korjattu liitekenttien kirjasinkoko tapauksissa, joissa kentän nimi oli alle kymmenen merkkiä pitkä.
4202630 Korjattu takaisinsoitto-URL-osoitteisiin liittyvä ongelma, jota ei ratkaistu, kun osoitteiden lopussa ei ollut vinoviivaa.
4200277 Korjattu ongelma, jonka vuoksi kirjausketjuissa ilmoitettiin virheestä 500, kun tiedostot ladattiin erillisesti.
4199264 Korjattu ongelma, jonka vuoksi uudet SAML-käyttäjät ohjattiin vääriin esiintymiin, mikä johti virheilmoitukseen.
4198517 Korjattu ongelma, jonka vuoksi pienoisohjelman tekijän nimi ja yritys näkyi pienoisohjelmassa Allekirjoittaja-osan sijaan Hallinta-välilehdessä.
4194226 Adobe Sign -kirjaston I-9-lomake on päivitetty.
4187044 Korjattu ongelma, jonka vuoksi uusia työnkulkuja ei tallennettu oikein.

Syyskuu 2017


Paranna vaatimustenmukaisuutta

Noudata Euroopan unionin eIDAS-määräyksen kaikkein korkeimpiakin vaatimuksia Adoben kvalifioidulla aikaleimaratkaisulla, joka on sertifioitu Euroopan unionin luottamusluetteloiden (EUTL) mukaisesti. Adobe Sign lisää nyt Euroopassa digitaalisesti allekirjoitettuihin dokumentteihin kvalifioidut aikaleimat, jotka takaavat pitkäaikaisen kelpoisuuden (LTV) jopa kymmenen vuoden ajan.

e-IDAS cert

Vastaa dokumenttien pitkäaikaiselle säilytykselle asetettuihin vaatimuksiin missä päin tahansa maailmaa. Adobe Sign voidaan pyynnöstä määrittää toimimaan myös muiden aikaleimojen toimittajien kanssa. Palveluntarjoajan hyväksymisestä päättää Adobe. 

Enabled Custom Time Stamp

Todenna allekirjoittajat luotettavasti. Voit nyt valita kolme digitaalisten tunnusten toimittajaa, jotka ovat InfoCert, Intesi Group ja Trans Sped. Toivotamme tervetulleeksi myös Seikon, uuden kumppanimme Japanissa.

Uusi datakeskus Intiassa (IN1)

Noudata Intian verkossa olevien tietojen hallintaa koskevia vaatimuksia. Uusilla intialaisilla Adobe Sign -tileillä tietoja hallitaan nyt kokonaan maan rajojen sisäpuolella.

Noudata Intian sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain vaativia määräyksiä. Uudet intialaiset Adobe Sign -tilinhaltijat voivat nyt antaa ihmisten allekirjoittaa turvallisesti valtion myöntämällä Aadhaar-tunnistenumerolla. Rekisteröintiä tai lataamista ei tarvita.

Aadhaar ID Panel


Tuota entistä parempia käyttökokemuksia

Luo lomakkeita nopeasti ja virheettömästi. Nyt kullekin vastaanottajalle määritetyllä lomake- ja allekirjoituskentällä on oma värinsä, joten voit tarkistaa asettelun tarkkuuden yhdellä vilkaisulla.

Release Notes Image

Valmistele dokumentit ja lomakkeet entistä nopeammin. Nyt saatavana kaikkiin Business- ja Enterprise-sopimuksiin kaikissa tietokeskuksissa, paitsi NA1:ssä. Adobe Sign tunnistaa todennäköiset lomakekentät automaattisesti, joten voit lisätä ne helposti dokumenttiin ja viimeistellä työn muutamassa vaiheessa.

Candidate Field Flag-Sept

Valitse sisällönluonnin aikana tekstipohjaisia lomakekenttiä luotaessa tai muokattaessa kuudesta eri tekstikenttien kirjasimesta se, joka vastaa parhaiten dokumenttisi asettelua. Käytettävissä on nyt kolme uutta kirjasinta, jotka ovat Roboto, Lato ja Slabo 13Px. 

~ Release Notes

Säästä aikaa, jos henkilö on määritetty väärin. Lähettäjät voivat nyt valita, haluavatko he lisätä uuden vastaanottajan ja säilyttää alkuperäisen vastaanottajan vai korvata alkuperäisen vastaanottajan kokonaan uudella vastaanottajalla.

Nav to Setting in Account2

Merkittävät muutokset

Sopimuksiin liittyvien ilmoitusten molemminpuolinen SSL-tuki

Paranna rahoituspalveluun ja muihin tärkeisiin tapahtumiin liittyvien ilmoitusten tietosuojaa. Salaa tapahtumat Adoben hallinnoiman avaimen sijaan organisaatiosi yksityisellä avaimella. 

Kuten toukokuussa ilmoitettiin, perinteinen lähetyssivu on lakkautettu, ja kaikilla tileillä on siirrytty käyttämään uutta lähetyssivua.

V2-V3 together-9-2 Release Notes

Nyt, kun uudesta lähetyssivusta on tullut standardi, kirjoitustyönkulku korvaa faksityökulun virallisesti kaikilla tileillä fyysisen allekirjoituksen hankintatapana.

Three Steps


Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

eIDAS-määräyksen mukaiset aikaleimat

Kaikki sopimukset – vain EU

09/23/2017

Määritettävissä olevat aikaleimapalvelut

Vain Enterprise

Otetaan käyttöön pyynnöstä. Palveluntarjoajan hyväksymisestä päättää Adobe.

Laajennettu tunnistetietojen toimittaja pilvipohjaisia digitaalisia allekirjoituksia varten

Kaikki sopimukset

9/23/2017

Aadhaar-allekirjoitus

Vain Enterprise – vain IN – vaatii lisäsopimuksen

9/23/2017

Värikoodatut vastaanottajakentät

Kaikki sopimukset

09/23/2017

Uudet lomakekenttien kirjasimet

Kaikki sopimukset

09/23/2017

Nykyisen vastaanottajan vaihtamiseen liittyvä parannus

Kaikki sopimukset

09/23/2017

Automaattinen lomakekentän tunnistus

Kaikki sopimukset – paitsi NA1

09/23/2017

Kaikki käyttäjät siirtyvät käyttämään uusia lähetys- ja sisällönluontiympäristöjä

Kaikki sopimukset

09/23/2017

Allekirjoitettujen allekirjoitusten työnkulut

Kaikki sopimukset

09/23/2017


Integroinnit

Lähetä sopimukset suoraan Outlook-asiakasohjelmasta tai allekirjoita sinulle lähetetyt dokumentit Täytä ja allekirjoita -toiminnolla itse ilman, että dokumenttia tarvitsisi siirtää manuaalisesti Adobe Sign -käyttöliittymään. Käytettävissä on myös toiminto, jolla voit tarkistaa kymmenen viimeksi lähettämäsi sopimuksen tilan.

14Email as a template

Avaa mikä tahansa Word- tai PowerPoint-dokumentti ja lähetä se sopimuksena suoraan dokumenttinäkymästä. Dokumentti liitetään automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin lisätä vastaanottajat apuohjelmapaneeliin ja valita Lähetä allekirjoitettavaksi.

RHP Docs

Microsoft Teamsin käyttäjät voivat lähettää sopimuksen omalta Adobe Sign -tililtään suoraan Teams-käyttöliittymän kautta. Adobe Sign -botilla pääset myös viimeaikaisiin sopimustoimintoihisi.

teams_release_notes

Adobe Sign tuo käyttöön kaksitoista toimintoa, joilla Flow’n käyttäjät voivat automatisoida dokumenttien hallinnan, allekirjoitusprosessit ja ilmoitukset muista sovelluksista, kuten Dropboxista, OneDrivesta ja SharePointista, saatujen käynnistimien perusteella.

Release notes - Rebranded

Suositun Dynamics-integraation uusin iteraatio sisältää merkittäviä parannuksia, jotka liittyvät siihen, miten sopimusten määrittäminen voidaan automatisoida mallien avulla. Niihin kuuluu muun muassa mahdollisuus lähettää sopimus ilman käyttäjän toimia!

1Contact Menu part

Adobe Signin integraatio Microsoft SharePointiin tuo käyttöön tehokkaan ratkaisun, joka mahdollistaa sähköisten allekirjoitusten luonnin, lähetyksen, seurannan ja hallinnan suoraan SharePointin kirjastoista tai luetteloista. 

- Release Notes version

Uusi kysytty integrointipaketti, jonka avulla ServiceNow’n järjestelmänvalvojat voivat asentaa ja määrittää Adobe Sign -toiminnon käyttämällä mukautettuja luettelokohteita ja työnkulkuja.

Release Notes version


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4156581 Korjattu ongelma, jonka vuoksi hyperlinkin värin mukautus ei ollut pysyvä kaikissa selaimissa.
4168220, 4168908 Korjattu joitakin allekirjoitusprosessin aikana ilmenneitä tanskankielisiä lokalisointivirheitä.
4173394 Korjattu joillakin käyttäjillä tukeen yhteyttä otettaessa ilmennyt uudelleenohjausongelma.
4180230, 4188110 Korjattu ongelma, jonka vuoksi lokalisoituja nimiä sisältävät ladattavat raportit saattoivat latautua ilman oikeaa tiedostotunnistetta.
4180337 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tekstiviesteissä olevissa nimissä heittomerkit muutettiin erikoismerkeiksi.
4182419 Parannettu käytettävyyttä vain näppäimistöä käytettäessä.
4182759 Korjattu ongelma, jonka vuoksi Mega Sign -toiminto saattoi muuttaa Osanottaja 1 -kentät lähetyksen aikana Esitäyttö-kentiksi.
4183975 Parannettu REST API:n tuloksia sellaisten sopimusten tapauksessa, joissa sähköpostiviestien toimitus epäonnistui.
4185619 Korjattu ehdollisesti näkyviin kenttiin ja useisiin valintanappeihin liittyvä ongelma.
4185655 Parannettu Modulo-toimintoa hyvin suuria numeroita käytettäessä.
4186116 Parannettu REST API -kutsujen ratkaisuaikaa.
4187633 Lisätty Saudi-Arabia (+966) puhelintodennuksen maaluetteloon.
4187756 Korjattu joissakin raporteissa laajennettua tietojoukkoa käytettäessä ilmennyt ongelma.
4188541 Parannettu oikealta vasemmalle suuntautuvaa tekstitunnusten jäsennystä.
4189462 Korjattu viestimalleja ja useita lainausmerkkejä käytettäessä ilmennyt jäsennysongelma.
4189478 Korjattu PDF-tiedostojen sinetöintisalasanoissa käytettyihin heittomerkkeihin liittyvä jäsennysongelma.
4189917 Parannettu ranskankielistä lokalisointia selkeyden parantamiseksi.
4189940 Parannettu päivittäistä muistutussähköpostiviestiä, jotta se ei mene päällekkäin alkuperäisen allekirjoituspyyntöviestin kanssa.
4190842 Parannettu työkaluvihjeen ponnahdusikkunaa, kun hiiri siirretään raporttien pylväskaavioiden päälle.
4191274 Parannettu viestintää, kun yritetään ladata sopimus, joka on poistettu säilytyskäytännön vuoksi.
4191314 Parannettu Raportit-sivun lokalisointia.
4191373 Korjattu liitetiedostokentän ja kuvan välinen tasausongelma.
4191803 Korjattu ongelma, jonka vuoksi widgetit, joilla on useita allekirjoittajia, saattoivat näyttää kaikki kentät widgetin allekirjoittajina.
4192092 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tietyt valuutta-arvot saattoivat vaikuttaa ehdollisesti näkyviin kenttiin.
4192179 Korjattu kentän varausongelma, joka ilmeni, kun lähettäjä sisällytettiin usean allekirjoittajan rinnakkaiseen työnkulkuun.
4192951 Parannettu sähköpostiviesti-ilmoitusprosessia widgettejä muokattaessa.
4193318 Parannettu CSV-raporteissa käytettävän aikaleiman muotoa.
4194298 Parannettu virheellisiä direktiivejä sisältävien tekstitunnisteiden virheiden käsittelyä.
4195286 Parannettu Mega Sign -sopimusten vanhentumista.
4195474 Korjattu ongelma, jonka vuoksi jaetun sopimuksen peruuttaminen saattoi johtaa käsittelemättömään virheeseen.
4196191 Korjattu ongelma, jonka vuoksi laskettujen päivämäärien muoto muuttui.
4196390 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sähköpostiviestissä käytettiin yleisiä miniatyyrejä, kun dokumenttipohjaiset miniatyyrit oli otettu käyttöön.
4196742 Parannettu Hallinta-sivun hakutoimintoa.
4197158 Parannettu hyvin vanhojen dokumenttien miniatyyrien API:n kautta suoritettavan haun luotettavuutta.
4197357 Korjattu API:n uudelleenohjausongelma, jonka vuoksi merkki & muunnettiin merkeiksi &.
4199335 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimukseen liittyen saatettiin lähettää kaksi ilmoitusta yhden ilmoituksen sijaan.

Heinäkuu 2017


Toukokuun version toimintojen käytettävyyteen liittyvä päivitys

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

Laitteidenvälinen allekirjoituksen tallennus

Kaikki

Käytettävissä

Pilvipohjaiset digitaaliset allekirjoitukset

Kaikki

Otetaan käyttöön pyydettäessä

Muokattavat sähköpostimallit

Adobe Sign – Enterprise

Pyynnöstä

Uudet vastaanottajan roolit

Adobe Sign – Enterprise

Käytettävissä

Uusi kirjoitetun allekirjoituksen työnkulku

Kaikki

Käytettävissä

Täytä ja allekirjoita

Kaikki

Käytettävissä

Riville asettuvat kuvat

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Käytettävissä

Leimat

Kaikki

Käytettävissä

Uusi lähetyskokemus upotetuille integraatioille

Adobe Sign – Enterprise

Käytettävissä

Sisällönluonnin käytettävyyden parannuksia

Kaikki

Käytettävissä

Lomakekenttien automaattinen havaitseminen sisältöä luotaessa

Kaikki

Kaikkien käytettävissä

Adobe Sign Businessin ja Enterprisen NA1-esiintymä – 
otetaan käyttöön pyydettäessä

Uusi mallin luontitoiminto

Kaikki

Käytettävissä

Luo widget-parannuksia

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Käytettävissä

Käyttöehtojen ja kuluttajatietojen pakollinen tarkastus

Kaikki

Käytettävissä

Allekirjoittamisen opasteiden piilottaminen

Adobe Sign – Enterprise

Käytettävissä

Skannaa ja allekirjoita

Kaikki

Käytettävissä

Parannettu seurannan ja hallinnan koontinäyttöä

Kaikki

Käytettävissä

Lukutila iOS:llä

Kaikki

Käytettävissä

Mobiiliseurantawidget iOS:llä

Kaikki

Käytettävissä

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4187757

Korjattu tilanne, jossa viimeisen allekirjoittajan titteli ja yritys eivät näkyneet leima-allekirjoituksissa.
4189255 Lisätty koodi, joka parantaa laskettujen arvojen käsittelyä useiden desimaalipisteiden tapauksessa.
4189548 Parannettu sivuasetusten dynaamista päivitystä yhden istunnon aikana.
4189895 Korjattu ongelma, jonka ilmetessä käyttäjiä CSV-tiedoston avulla päivitettäessä merkittyä tilin hallinnoijaa ei asianmukaisesti liitetty.
4191249 Parannettu liitettyjä dokumentteja koskevaa viestintää, kun vastaanottaja liittää tiedoston, mutta allekirjoittaminen venyy yli 90 päivään.
4191265 Parannettu vastaanottajien SAML-todennusta, kun sopimuksia lähetetään esiintymien välillä.
4191323 Parannettu suurten tiedostomäärien jakamisprosessia allekirjoitettujen ja arkistoitujen sähköpostiviestien tapauksessa.
4191424 Korjattu delegoijina toimivien vastaanottajien viestintää delegoinnin jälkeen.
4191994 Korjattu ongelma, jonka ilmetessä allekirjoituskenttä ei kaikissa tapauksissa peittänyt tunnisteen tekstiä oikein.
4192346 Korjattu laskettuihin kenttiin liittyvä ongelma, joka ilmeni, kun kentän vastaanottajan rooliksi määritettiin Kuka tahansa.
4193031 Parannettu esitäytettyjen kenttien käyttöä Dokumentin rajoitettu näkyvyys -toiminnon ollessa käytössä.
4194140 Korjattu ongelma, jonka ilmetessä viestin sisältö nollattiin oletusarvojen mukaiseksi, kun tiedosto liitettiin sopimukseen.

Toukokuu 2017

Tutustu uusiin liiketoimintaprosessien automaatiotapoihin. Käytössäsi on tehokkaita uusia asetuksia, jotka koskevat entistä useampia organisaatiosi käyttötapauksia.

Hallitse dokumenttiesi työnkulkuja täsmällisesti uusien vastaanottajien roolien avulla. Päivitys sisältää kolme uutta roolia: hyväksyjä, valtuutettu vastaanottaja ja lomakkeen täyttäjä (sekä kullekin oma valtuuttajan rooli)

Signer Option

Paljon muutakin kuin täytä-ja-allekirjoita -työnkulkuja. Osallistujat voivat hyväksyä lomakkeen, täyttää lomakkeen allekirjoittamatta sitä, tai delegoida toiminnon jollekulle muulle. Lomakkeita voidaan lähettää piilokopiona määritysasetuksissa.

CreateAWidgetReleaseNotes

Osallistujat voivat lisätä dokumenttiin tai lomakkeeseen näkyvän kuvan, kuten profiilikuvan tai ajokortin. Lomakkeiden luojat voivat lisätä helposti dokumentteihin säädettävän kokoisia kuvakenttiä. Allekirjoittajat lataavat dokumenttiin kuvan, jonka kokoa säädetään dynaamisesti. Riville asettuvat kuvat voidaan purkaa erikseen tukemaan liiketoimintaprosesseja, jotka edellyttävät kuvien keräämistä.

Placed Image

Nopeuta dokumenttien valmistelua. Kun ominaisuus on käytössä, sisällön luontiympäristö tunnistaa tekstikenttiä ja lisää niitä dokumentteihin automaattisesti. Tekijät voivat hyväksyä tai muuttaa kenttiä ja halutessaan määrittää niille vastaanottajia.

Candidate Field Flag

Sisällönluonnin käytettävyyden parannuksia

Sisällönluontiympäristöä kehitetään kenttien ja vastaanottajien suhteen ymmärtämisen helpottamiseksi ja kenttien tyypin (allekirjoitus, päivämäärä, titteli) vaihtamisen mahdollistamiseksi kentän ominaisuuksissa.

AuthoringImprovments9_1


Korkeimmat henkilöllisyystodennus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Joustavuus ja hallinta, jota tarvitset vaativimpien allekirjoitus- ja hyväksyntäprosessien luomiseen.

Tarjoa selain- ja mobiilikäyttäjille helppokäyttöinen, luotettava allekirjoituskokemus avoimilla, vaativimmat säädökset täyttävillä standardipohjaisilla digitaalisilla tunnuksilla. Allekirjoittajat valitsevat tunnuksensa kokonaan allekirjoituskäyttöliittymässä todennuspohjaisista tunnuksista.

RCS Choice9_1

Noudata liiketoimintaprosesseja, jotka edellyttävät leimaa, kuten ”vastaanotettu”-leimaa, yrityksen leimaa, tai Hanko-leimaa Japanissa. Uusi leimakenttä on vaihtoehtoinen allekirjoituskenttä. Voit käyttää sitä tavallisen allekirjoituksen lisäksi tai sijasta. Vastaanottajat lataavat kuvan kerran allekirjoitusvaiheessa, jolloin kuva kopioidaan automaattisesti dokumentin kaikkiin leimakenttiin. 

Stamps pre-post placment-new

Käsin allekirjoittaminen sähköisen allekirjoituksen tarkkuudella ja tarkastettavuudella. Allekirjoittajat voivat täyttää, tulostaa, allekirjoittaa, skannata ja palauttaa dokumentteja ilman faksia. Kaikki tallennetaan ja hallitaan sähköisesti, joten tuloksena on selkeää tekstiä ja allekirjoittajan todennustiedot tarkastusta varten.

Three Steps

Pakollinen tarkastus on yksiselitteinen hyväksyntä -ominaisuuden laajennus. Sillä varmistetaan vastaanottavan osapuolen hyväksyntä edellyttämällä käyttöehtojen ja kuluttajatietosisällön avaamista ennen allekirjoitusvaiheeseen siirtymistä.

Forced Review Accepted

Adobe Signissa on allekirjoittajille sisäänrakennetut opasteet, jotka opastavat kentästä toiseen ja korostavat keskeneräiset kentät.   Voit halutessasi poistaa opastetun kokemuksen käytöstä.

Hide Navigation small


Tarjoa asiakkaille ja työntekijöille erinomainen kokemus eri laitteiden välillä. Asiakkaat ja työntekijät voivat vaihtaa vaivattomasti pöytäkoneiden, tablettien ja älypuhelinten välillä, jolloin liiketoiminta jatkuu paikasta riippumatta.

Kun allekirjoitat dokumenttia pöytätietokoneella, saat selkeän allekirjoituskuvan lähettämällä pyynnön mobiililaitteelle, jolla voit käyttää osoitinkynää tai sormea. Voit lisätä allekirjoituksen sopimukseen yhdellä napautuksella.

phone

Nykyaikainen kokemus oletuksena

Vanha kokemus poistuu käytöstä toukokuun julkaisun myötä. Kaikkien sopimustyyppien käyttäjät näkevät oletuksena uuden kokemuksen Adobe Signissa, mukaan lukien lähetys- ja luomisvaiheissa.

Mallin luontisivulle on kehitetty uusi, dynaaminen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjät voivat luoda malleja entistä helpommin eri laitteilla ja erikokoisilla näytöillä.

CreatTemplateUI 9_1

Vain minun allekirjoitukseni korvataan uudella työkalulla: Täytä ja allekirjoita. Uuden työkalun rakenne tukee entistä useampia laitteita ja näyttökokoja. Uusin toimintoihin sisältyvät lomaketietojen lataaminen ja täyttö, dokumentin kopion lähettäminen toiselle taholle sekä annetusta kentän sisällöstä ilmoittaminen.

Complete form

API/integraatioasiakkaat, jotka upottavat lähetyssivun osaksi sovellusta, saavat käyttöönsä uuden lähetyssivun vanhan sivun sijasta. Monet viimeisimmissä päivityksissä julkaistut ominaisuudet ovat riippuvaisia uuden lähetyssivun arkkitehtuurista, joten API:n kautta käytettävän sivun päivittäminen mahdollistaa uusien toimintojen käytön olemassa oleville API-asiakkaille.

release notes

Laajenna yrityksesi brändiä ”Allekirjoita” ja ”Allekirjoitettu ja lähetetty” -sähköpostien sisällön ja asettelun, kuten bannerien, muokattujen viestien ja muiden visuaalisten keinojen, täydellisellä HTML-hallinnalla. Ammattilaispalveluista saatetaan veloittaa.


Adobe Sign -mobiilisovellus

Auta työryhmän jäseniä tekemään enemmän mobiililaitteillaan. Nopeuta tehtäviä ja helpota elämää Adobe Sign -mobiilisovelluksen uusilla, edistyksellisillä ominaisuuksilla.

Skannaa ja allekirjoita Android || iOS

Paperista sähköiseen allekirjoitukseen ennätysajassa.   Muunna mikä tahansa paperidokumentti PDF-tiedostoksi käden käänteessä ja lähetä se sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Voit lukea pienellä kirjoitetun tekstin helposti ennen allekirjoittamista muuttamalla tekstin kokoa yhdellä napautuksella lukutilassa. Muuta tekstin kokoa zoomaamalla

Parannettu seurannan ja hallinnan koontinäyttö Android || iOS

Seuraa ja hallitse dokumentin etenemistä paikasta riippumatta. Uusi, parannettu käyttöliittymä helpottaa hyväksynnän tilan tarkastelua, ja sen avulla käyttäjät voivat tarvittaessa lähettää muistutuksia helposti.

Seuraa ja hallitse tärkeitä tietoja avaamatta Adobe Sign -mobiilisovellusta. Lisää widget aloitusruudulle, niin voit tarkastella hyväksynnän tilaa välittömästi tai lähettää uuden dokumentin allekirjoituspyynnön.


Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavana

Laitteidenvälinen allekirjoituksen tallennus

Kaikki

Kesäkuun puoliväli

Pilvipohjaiset digitaaliset allekirjoitukset

Kaikki – Käytössä pyynnöstä

Kesäkuun puoliväli

Muokattavat sähköpostimallit

Adobe Sign – Enterprise

Pyynnöstä

Uudet vastaanottajan roolit

Adobe Sign – Enterprise

Käytettävissä

Uusi kirjoitetun allekirjoituksen työnkulku

Kaikki

Julkaistaessa

Täytä ja allekirjoita

Kaikki

Kesäkuun puoliväli

Riville asettuvat kuvat

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Julkaistaessa

Leimat

Kaikki

Julkaistaessa

Uusi lähetyskokemus upotetuille integraatioille

Adobe Sign – Enterprise

Julkaistaessa

Sisällönluonnin käytettävyyden parannuksia

Kaikki

Julkaistaessa

Lomakekenttien automaattinen havaitseminen sisältöä luotaessa

Yksilö ja ryhmä oletuksena

Saatavilla Business- ja Enterprise-tileillä pyynnöstä

Kesäkuun puoliväli

Uusi mallin luontitoiminto

Kaikki

Julkaistaessa

Luo widget-parannuksia

Adobe Sign – Enterprise: hyväksyjä, tunnustaja, lomakkeen täyttäjä, valtuuttaja ja piilokopion vastaanottaja

Adobe Sign – Vain yrityksen hyväksyjä ja piilokopion vastaanottaja

Julkaistaessa

Käyttöehtojen ja kuluttajatietojen pakollinen tarkastus

Kaikki

Julkaistaessa

Allekirjoittamisen opasteiden piilottaminen

Adobe Sign – Enterprise

Julkaistaessa

Skannaa ja allekirjoita

Kaikki

Käytettävissä

Parannettu seurannan ja hallinnan koontinäyttöä

Kaikki

Käytettävissä

Lukutila iOS:llä

Kaikki

Käytettävissä

Mobiiliseurantawidget iOS:llä

Kaikki

Käytettävissä

Julkaisupäivä viimeistään Instanssi

Instanssi Julkaisupäivä
NA1 23. toukokuuta 2017
NA2 24. toukokuuta 2017
EU1 25. toukokuuta 2017
JP1 24. toukokuuta 2017
AU1 24. toukokuuta 2017

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4111915

Korjattiin Safari-ongelma, jonka takia joitain automaattisesti täytettyjä sisältöjä ei säilytetty kenttäarvoissa

4141349

Korjattiin ongelma, jonka takia transactionID-tekstitunnus ei kopioitunut oikein useaan kenttään.

4155962

Korjattiin ongelma, jonka takia eräistä usean rivin kentistä katosi sisältöä, kun valmis dokumentti ladattiin uudelleen uutta allekirjoittamista varten.

4172366

Parannettiin kokeiluversioiden tilien rekisteröintilogiikkaa.

4173477

Parannettiin luodun sisällön kenttien koon muuttamisominaisuutta

4174052

Korjattiin ongelma, jonka takia valintaruudut eivät antaneet vihjetekstejä oikein

4174226

Parannettiin kokeiluversion tilien rekisteröintiä tiettyjä erikoismerkkejä käyttävillä sähköpostiosoitteilla

4174645

Parannettiin ilmoittamista dokumenteista, jotka peruutettiin kesken käsittelyn.

4174659

Parannettiin sisällön luonnin kenttien osallistumisen oletusarvoja, kun lähettäjä on ensimmäinen vastaanottaja

4174822

Selvennettiin tarkastusraportin tekstiä vastaanottajille, joihin ei otettu yhteyttä sähköpostitse

4175542

Parannettiin laskettujen kenttien vuorovaikutusta usean rivin kenttien ominaisuuksien kanssa

4177235

Korjattiin käyttöliittymän virhe, joka ilmeni määritettäessä hybridiryhmiä yhdensuuntaisessa työnkulussa

4180649

Korjattiin ongelma, jonka takia digitaaliset allekirjoitukset estivät suurten esikatselukuvien lataamisen.

4181643

Korjattiin ongelma, jonka takia valtuuttajille pystyi lähettämään allekirjoitusprosessia koskevia lisäsähköposteja.

4181855

Korjattiin ongelma, jonka takia muistutuksia pystyi lähettämään jo suoritetuista maksuista.

4181885

Korjattiin joitain portugalinkielisen käyttöliittymän lokalisointeja.

4181890

Korjattiin ongelma, jonka takia todennusmenetelmien asetus ei palautunut sähköpostiin (oletus), jos todennus oli poistettu käytöstä.

4182419

Parannettiin käytettävyyttä näytönlukuohjelmilla

4182577

Parannettiin järjestelmänvalvojien virhesanomia lisättäessä käyttäjää tilille

4183019

Parannettiin upotettuja widgetejä paremman toimivuuden saavuttamiseksi, kun kolmansien osapuolten evästeet on poistettu käytöstä.

4183977

Parannettiin työnkulun suunnittelijan vaadittuja kenttiä koskevia virhesanomia.

4184102

Parannettiin rekisteröityjen ja ei-rekisteröityjen käyttäjien allekirjoitusten näytön yhdenmukaisuutta.

4184217

Parannettiin API-tunnisteiden vanhentumisesta ilmoittavia virhesanomia.

4184258

Parannettiin tarkastusraporttien tekstien asettelua

4184506

Parannettiin sähköpostiosoitteiden kirjasinkokoriippuvuuden hallintaa.

4184722

Parannettiin ladattujen PDF-tiedostojen 256-bittistä AES-jäsennystä.

4184814

Korjattiin japaninkielisen sirpaleen ongelma, jonka takia rekisteröitymättömät käyttäjät saivat japaninkielisen tervehdyssähköpostin tilin kieliasetuksista riippumatta.

4184975

Korjattiin API-sovellussivujen linkki, joka johdatti epäkelvolliseen osoitteeseen.

4185134

Parannettiin ei-aakkosnumeeristen merkkijonojen virheiden poimintaa

4185268

Parannettiin sovelluksen sisäisiä ylä- ja alatunnisteen kuvakokojen opasteita

4185844

Parannettiin widgetien logobrändäystä

4185944

Parannettiin piirrettyjä allekirjoituksia, jotka vaativat nyt useampia datapisteitä entistä täydellisemmän allekirjoituskuvan luomiseen

4186438

Korjattiin ongelma, jonka takia kuluttajatietoja ei joissain tapauksissa tarjottu sopivilla kielivaihtoehdoilla.

4186518

Korjattiin ongelma, jonka takia esikatsele ja lisää allekirjoitus -kentän teksti ei lokalisoitunut oikein

4186539

Korjattiin käyttöliittymän ongelma, jonka takia ylä- ja alatunnisteiden sähköpostikuvat eivät pienentyneet näkyviin oikein.

4186540

Korjattiin ongelma, jonka takia Edge-selaimen virhesanoma vaati sisällyttämään nimiarvon, kun nimiarvo oli jo sisällytetty oikein.

4186542

Korjattiin ongelma, jonka takia ilman tallennettua nimeä olevat raportit aiheuttivat virheen.

4186795

Korjattiin ongelma, jonka takia Korvaa allekirjoittaja -ominaisuus ei ollut hybridiallekirjoitusryhmän joidenkin jäsenten saatavilla

4187114

Korjattiin ongelma, jonka takia automaattisesti delegoitujen allekirjoitusten vahvistuswidgetit eivät näkyneet oikein Hallinta-välilehdellä

4187287

Parannettiin ryhmien järjestelmänvalvojien käyttötyökaluja

4187633

Lisättiin Saudi-Arabian maakoodi tekstiviestivarmennusluetteloon

4188388

Parannettiin logokuvien vaihtoehtoista tekstiä

4188852

Korjattiin kirjoitusvirhe puhelinvarmennussivulla

4189263

Parannettiin käyttöehtojen ja kuluttajatietojen kontrastia allekirjoitettaessa

4189919

Korjattiin virhe, jonka takia tukidokumentteja ei liitetty oikeassa järjestyksessä

4190049

Korjattiin ongelma, jonka takia ryhmän järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet eivät toteutuneet

4179080, 4177224

Korjattiin Valuutta-kenttien muotoilua

4181120, 4180484

Korjattiin lokalisoitujen ohjesivujen linkitysongelma

4186779, 4145443

Korjattiin virhe, joka ilmeni SAML-ensikäyttäjien kirjautuessa sisään.

4188389, 4185077

Parannettiin REST API:a dokumenteille, joita koskee Rajoitettu dokumentin näkyvyys

4189531, 4177631

Korjattiin kirjasinkokoriippuvuusongelma sähköpostiosoitteita jäsenneltäessä

Maaliskuu 2017

Hallitse dokumenttiesi työnkulkuja täsmällisesti uusien vastaanottajien roolien avulla. Päivitys sisältää kolme uutta roolia: hyväksyjä, valtuutettu vastaanottaja ja lomakkeen täyttäjä (sekä kullekin oma valtuuttajan rooli)

Jos sinulla on uuteen roolitoimintoon liittyviä kysymyksiä tai huolia, ole yhteydessä Client Success Manageriisi.

Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavilla Pohjois-Amerikassa

Saatavilla Euroopan unionissa

Saatavilla Japanissa ja Australiassa

Laajennetut vastaanottajien roolit

Adobe Sign - Enterprise
9.3.2017 9.3.2017 9.3.2017

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4184847

Korjattiin sähköpostien palauttamisesta ilmoittamiseen liittyvä ongelma

4184227

Korjattiin Ryhmän nimen MegaSign-malliyläviitteet

4184195

Korjattiin ongelma, jonka takia widgeteissä näkyi laskettuja kenttiä

4182568

Korjattiin MegaSign-ongelma, jonka takia roolikenttä ei selvinnyt oikein

4183651 Korjattiin jäljitysketjun aikaleimaongelma

4181996

Parannettiin sellaisten API-kutsujen yhdenmukaisuutta, jotka pyrkivät hakemaan sisältöä tyhjästä kentästä

4181853

Parannettiin välilehtien kohdistusta widgeteihin käytettäessä liitetiedostoja

4180649

Korjattiin ongelma, jonka takia salasanavarmennetut vastaanottajat eivät voineet käyttää sopimusta digitaalisen allekirjoituksen lisäämisen jälkeen.

4177620

Parannettiin Viimeaikaiset tapahtumat -lokia delegointitapahtumien parempaa tallennusta varten

4175853

Parannettiin SAML SLO -toimintoa

4145443

Korjattiin ongelma Odottavien käyttäjien tuomisessa SAML:llä

4109043

Parannettiin liitetiedostojen hallintaa, kun Rajoitettu dokumentin näkyvyys on käytössä tilillä

Tammikuu 2017

Lähettäjät näkevät uudessa lähetystoiminnossa kirjoittamaansa osoitteeseen perustuvien sähköpostiosoite-ehdotusten valintaluettelon.   Luettelo perustuu sopimuksiin, jotka on ladattu lähettäjän tilin Hallinta-välilehteen käyttäjän kirjautuessa sovellukseen ensimmäisen kerran.

Huomautus:

Kun sähköpostiosoitteiden ennakointi on asennettu, uudet lähetys- ja sisällönluontitoiminnot ovat käyttövalmiit. Ne otetaan käyttöön kaikkialla kevään 2017 julkaisussa. 

Voit ottaa uuden lähetystoiminnon käyttöön tilillesi siirtymällä kohtaan Tili > Tilin asetukset > Lähetysasetukset > Uusi lähetystoiminto

Voit ottaa uuden sisällönluontitoiminnon käyttöön siirtymällä kohtaan Tili > Tilin asetukset > Lähetysasetukset > Uusi esikatselu- ja sisällönluontitoiminto

Jos sinulla on uuteen lähetystoimintoon liittyviä kysymyksiä tai huolia, ole yhteydessä Client Success Manageriisi.

Toimintojen käytettävyys Adobe Sign -sopimuksen mukaan

Ominaisuus

Adobe Sign -sopimus

Saatavilla Pohjois-Amerikassa

Saatavilla Euroopan unionissa

Saatavilla Japanissa ja Australiassa

Sähköpostiosoitteen ennakointi

Kaikki 26.1.2017 26.1.2017 26.1.2017

Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

4181926

Korjattiin ongelma, jonka takia jotkut raportit eivät tuoneet raportointilokeja

4181266

Parannettiin tyhjien sopimusasiakirjojen sisällyttämistä hallintasivulle

4180296

Korjattiin ongelma, jonka takia ryhmätason sähköpostialaviitteet näytettiin tilitasolla virheellisesti supistettuina

4179580

Korjattiin ongelma, jonka takia Salesforce-sopimukset saattoivat lähettää muistutuksia aikaisemmille allekirjoittajille

4178398

Poistettiin ylimääräinen tila Chromesta irrotettujen widgetien ylä- ja alalaidasta

4177412

Lisättiin uusi aikavyöhyke (Brisbane, Australia)

4177236

Korjattiin ongelma, joka laski kentät, kun niiden vastaanottajaksi oli määritetty ”kuka tahansa”

4176547

Korjattiin ongelma, jonka takia lähettäjälle lähetettiin kaksi sähköposti-ilmoitusta, jos lähettäjä oli lisäksi automaattisen piilokopion vastaanottaja

4175352

Korjattiin widgetejä käyttävien allekirjoituksen vahvistajien muistutusongelma

4175129

Selvennettiin painikkeen tekstiä sopimusta muokattaessa

4174851

Selvennettiin varoitusviestiä, kun käyttäjä delegoi dokumentin itselleen automaattisesti widgetin piilokopiolla

4174681

Korjattiin ongelma, jonka takia puhelinvarmennusta ei voitu delegoida uuteen puhelinnumeroon

4173793

Korjattiin ongelma, jonka takia URL-osoitteessa olevat välilyönnit saatettiin tulkita väärin joissain selaimissa

4168050

Selvennettiin joidenkin ilmoitusten tekstiä allekirjoittamattomista tapahtumista raportoitaessa

4159688

Korjattiin ongelma, jonka takia pudotusvalikot eivät sallineet joidenkin allekirjoittajien valita tyhjää arvoa

4158728

Korjattiin iOS-ongelma, jonka takia päivämäärä-/aikakenttiin käytettiin väärää aikavyöhykettä

4155424

Korjattiin Internet Explorer 11:n ongelma allekirjoitus-URL-osoitteita avattaessa

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö