Konfigurowanie obsługi wielu języków


Konfiguracja wysyłania i podpisywania w wielu językach

Wszystkie plany usługi Adobe Acrobat Sign umożliwiają nadawcom i sygnatariuszom wybór spośród 34 dostępnych języków, między innymi angielskiego, niemieckiego, chińskiego, japońskiego, koreańskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, holenderskiego i innych. Plan usług na poziomie Enterprise umożliwia również nadawcom żądanie podpisów w dowolnym z tych języków.

  1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto i kliknij przycisk Języki konta.

  2. Aby zmienić domyślny język aplikacji sieciowej dla użytkowników na koncie, wybierz język z listy rozwijanej w ustawieniu Preferencje w zakresie języka konta. Wybierając tę opcję, możesz umożliwić lub uniemożliwić użytkownikom zmianę języka.

  3. Aby zmienić język podpisywania umowy dla sygnatariuszy, wybierz żądany język z listy rozwijanej w ustawieniu Język podpisywania. Wybierając tę opcję, możesz umożliwić lub uniemożliwić sygnatariuszom zmianę języka podpisywania umowy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto