Konfiguracja wysyłania i podpisywania w wielu językach

Wszystkie plany usługi Adobe Sign umożliwiają nadawcom i sygnatariuszom wybór spośród 34 dostępnych języków, między innymi angielskiego, niemieckiego, chińskiego, japońskiego, koreańskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, holenderskiego i innych. Plan usług na poziomie Enterprise umożliwia również nadawcom żądanie podpisów w dowolnym z tych języków.

  1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto i kliknij przycisk Języki konta.

    nave_to_account_language
  2. Aby zmienić domyślny język aplikacji sieciowej dla użytkowników na koncie, wybierz język z listy rozwijanej w ustawieniu Preferencje w zakresie języka konta. Wybierając tę opcję, możesz umożliwić lub uniemożliwić użytkownikom zmianę języka.

    account_languagepreferences
  3. Aby zmienić język podpisywania umowy dla sygnatariuszy, wybierz żądany język z listy rozwijanej w ustawieniu Język podpisywania. Wybierając tę opcję, możesz umożliwić lub uniemożliwić sygnatariuszom zmianę języka podpisywania umowy.

    signing_language

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online