Środowisko tworzenia Adobe Sign umożliwia określenie wyglądu czcionki wyświetlanej w polach formularzy. Można określić takie elementy, jak rodzina, rozmiar, kolor i justowanie czcionek.

Wygląd pól

Rodzina czcionek

Możesz określić wygląd danych wprowadzanych przez odbiorców w polach tekstowych.

Aby uzyskać dostęp do ustawień wyglądu, kliknij zwijaną opcję Wygląd w menu właściwości pola.

Kliknij dwukrotnie dowolne pole, aby otworzyć menu właściwości pola.

 

Użyj pierwszej listy rozwijanej po prawej stronie tytułu Czcionka, aby ustawić rodzinę czcionek dla pola.

1 NewFont family

 

Dostępne czcionki:

Lato Fonts

Roboto Fonts

Slabo Fonts

Source Sans Fonts

Source Serif Fonts

Source Code fonts


Rozmiar czcionki

Menu rozwijane po prawej stronie rodziny czcionek dostosuje rozmiar czcionki do pola.

Wybór stałego rozmiaru czcionki sprawi, że tylko ten rozmiar będzie używany, bez względu na ilość treści wprowadzonej w polu.

Wybranie automatycznego ustawienia rozmiaru czcionki sprawia, że czcionka dopasowywana jest automatycznie w zależności od wielkości pola.

  • Automatyczne ustawienie rozmiaru czcionki będzie dostosowywać jej rozmiar do wysokości pola i wyświetlać pełną zawartość pola.
  • Gdy wprowadzona zawartość pola przekroczy jego szerokość, czcionka dynamicznie zmniejszy się, aby cała zawartość mogła się zmieścić.
Właściwości rozmiaru czcionki pola tekstowego


Kolor czcionki

Opcja Kolor pozwala wybrać kolor czcionki dla danego pola. Kolor będzie widoczny tylko w kopii dokumentu w postaci pliku PDF. Podczas wypełniania pola czcionka pozostanie czarna.

3 current Font Color


Wyrównanie czcionki

Narzędzia Wyrównania czcionki umożliwiają ustawienie justowania tekstu do lewej, do środka lub do prawej.

Właściwości wyrównania czcionki pola tekstowego