Dostosowywanie opcji dla odbiorców na stronie podpisu elektronicznego

Opis ogólny

Strona podpisu elektronicznego umożliwia odbiorcom korzystanie z szeregu opcji.

Kilka z tych opcji można kontrolować za pomocą ustawień z poziomu konta lub grupy (ustawienia na poziomie grupy zastępują ustawienia na poziomie konta).

Dostosowanie niektórych z nich wymaga kontaktu z menedżerem ds. sukcesów klienta.

Opcje na stronie podpisu elektronicznego

Używany interfejs ma pewien wpływ na to, kiedy ustawienia są dostępne i gdzie są umieszczane.

 • Poniższa zawartość jest przeznaczona głównie do korzystania za pośrednictwem Internetu.
 • Urządzenia przenośne (lub o wąskich proporcjach ekranu) przeniosą niektóre opcje znajdujące się w nagłówku lub stopce do menu Opcje.
 • Usunięcie „chrome” ze strony spowoduje przeniesienie części zawartości z nagłówka/stopki do menu Opcje i usunięcie innych.
  • Wartość noChrome oznacza, że branding Adobe Sign został usunięty ze strony.  Jest to używane w aplikacjach, które osadzają strony Adobe Sign w innym interfejsie.


Opcje kontrolowane przez ustawienia interfejsu użytkownika

Opcje konfigurowalne dla odbiorców:

Opcja oddelegowania operacji przez odbiorcę jest dostępna za pośrednictwem opcji „Powinna podpisać inna osoba”:

Oddeleguj

 

Tę opcję można wyłączyć, wyłączając delegowanie.

Istnieją dwa elementy sterujące dotyczące delegowania, jeden dla odbiorców wewnętrznych, a drugi dla odbiorców zewnętrznych.

Oba można konfigurować na poziomie konta i grupy.

Elementy sterujące interfejsu użytkownika można znaleźć, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Delegacje dla użytkowników w moim koncie.

Opcje delegowania

Opcja "Nie podpiszę cyfrowo" jest domyślnie włączona.

Odmów

 

Zezwolenie odbiorcy na odrzucenie umowy można wyłączyć, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

 • Usuń zaznaczenie pola Zezwalaj odbiorcom na odrzucanie i Zapisz.
Opcje odrzucania

Opcja konwersji transakcji podpisu elektronicznego na proces podpisu pisemnego jest domyślnie wyłączona.

Konwertuj na podpis pisemny

 

Opcja umożliwiająca odbiorcom konwertowanie obiegu pracy podpisów elektronicznych na obieg podpisów pisemnych można włączyć, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

 • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj sygnatariuszom na drukowanie, umieszczanie podpisów pisemnych i wysyłanie.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
Opcje funkcji Konwertuj na podpis pisemny

Komunikaty są dostępne w menu Opcje aplikacji mobilnych.

Użytkownicy sieci Web znajdą wiadomość w górnej części po prawej stronie, aktywowaną przez kliknięcie dymka.

Nie można przenieść wiadomości, ale można usunąć tę opcję.

Wiadomość osobista

 

Aby usunąć opcję wiadomości w aplikacji, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

 • Usuń zaznaczenie pola Pokaż wiadomość odbiorcom podczas składania podpisu elektronicznego.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
Opcje wiadomości osobistych


Opcje, które muszą zostać dostosowane przez dział pomocy technicznej / menedżera ds. sukcesów

Poniższe opcje nie mają obecnie elementów sterujących w interfejsie administratora. 

Jednak konta na poziomie korporacyjnym mogą kontaktować się z menedżerem ds. sukcesów lub działem pomocy technicznej, aby dostosować ustawienia od zaplecza.

Ta opcja otwiera widok PDF umowy w jej aktualnym stanie.

 • Opcja Przeczytaj umowę nie jest dostępna w przypadku wąskich proporcji ekranu, wersji mobilnej i wersji noChrome.
Przeczytaj umowę

Umożliwia odbiorcy pobranie wersji umowy w formacie PDF w wyświetlonej formie.

Pobierz plik PDF

Ta opcja czyści całą zawartość pola dodaną przez odbiorcę, przywracając stan oryginalny umowy w momencie otwarcia przez bieżącego odbiorcę.

Wyczyść dane

Znak praw autorskich (oraz kilka przydatnych łączy do obsługi produktu Adobe Sign) znajduje się na dole okna przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie — strona internetowa

 

Okno o wąskich proporcjach zawiera tę zawartość w menu Opcje
.

Prawa autorskie — wąskie proporcje ekranu

 

Podczas korzystania z urządzeń przenośnych i wersji noChrome w menu Opcje zawarte są tylko informacje o prawach autorskich.

Prawa autorskie — urządzenia przenośne


Opcje niekonfigurowalne

Niektóre opcje nie mogą być konfigurowane:

Ta opcja wyświetla historię głównych wydarzeń umowy.

 • Historia wyświetlania nie jest dostępna podczas korzystania z urządzeń o wąskich proporcjach ekranu i w wersji noChrome.
 • Aplikacje mobilne umożliwiają wyświetlenie historii umowy przed otwarciem strony podpisu elektronicznego.
Wyświetl historię

Umożliwia odbiorcy zmianę ustawień regionalnych interfejsu Adobe Sign.

Użytkownicy sieci Web mogą znaleźć narzędzie wyboru ustawień regionalnych w stopce okna.

Ustawienia regionalne — sieć Web

 

Podczas korzystania z urządzeń przenośnych, o wąskich proporcjach ekranu i noChrome opcja wyboru ustawień regionalnych zostaje przeniesiona do menu Opcje.

Ustawienia regionalne — wąskie proporcje ekranu

Opcja podpisu elektronicznego jest dostępna tylko w menu Opcje, jeśli:

 • umowa została pierwotnie wysłana do podpisu elektronicznego;
 • w menu Opcje odbiorca wybrał opcję Wydrukuj, podpisz i przekaż.

Jeśli odbiorca, który wybrał opcję Drukuj dokument, powróci do menu Opcje, opcja Podpisz elektronicznie umożliwia mu powrót do procesu podpisywania elektronicznego.

Podpisz elektroniczne

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto