Edycja metody uwierzytelniania odbiorcy po wysłaniu umowy

Po wysłaniu umowy można edytować metodę uwierzytelniania (dla każdego odbiorcy) na stronie Zarządzaj:

 1. Uwierzytelnij się w usłudze Adobe Acrobat Sign jako właściciel (nadawca) umowy.

 2. Przejdź do strony Zarządzaj i kliknij umowę, aby ją wybrać.

  • Wyświetli się menu operacji po prawej stronie.
 3. Najedź wskaźnikiem myszy na ikonę obok odbiorcy, którego zamierzasz edytować.

  • Wyświetli się menu kontekstowe dla odbiorcy.
 4. Kliknij łącze Edytuj obok metody uwierzytelniania w menu kontekstowym.

 5. Wybierz nową metodę (lub zaktualizuj istniejące hasło / numer telefonu).

  • Opcje uwierzytelniania za pomocą hasła i telefonu umożliwiają zastąpienie bieżącej wartości w przypadku zapomnienia hasła lub podania nieprawidłowego numeru telefonu.
  • Opcje obejmują tylko metody włączone dla Grupy, z której wysłano umowę.
 6. Kliknij przycisk Potwierdź.  

  Edytuj metodę uwierzytelniania

Uwaga:

Zmiana odbywa się w czasie rzeczywistym.

Odbiorca musi ponownie załadować umowę z łącza do podpisu, aby uzyskać nowe uwierzytelnienie.