Ukrywanie nawigacji podczas podpisywania

Funkcja Adobe Acrobat Sign pozwalająca na ukrycie nawigacji podczas procesu podpisywania jest dostępna dla kont na poziomie Enterprise


Opis funkcji

Domyślnie wszyscy odbiorcy korzystają z nawigacji, która przenosi ich do kolejnego przypisanego pola. 

Strzałka Start/Dalej oraz licznik wymaganych pól (w prawej górnej części okna) przenoszą odbiorcę do kolejnego wymaganego pola na formularzu.

Po ukryciu nawigacji na ekranie użytkownik musi przewijać tekst, aby znaleźć pola i nie może po prostu pominąć treści umowy.

Po usunięciu nawigacji strzałka Start/Dalej znika, a licznik wymaganych pól w prawej górnej części przedstawia tylko liczbę pozostałych pól wymaganych i nie działa jak łącze do pola.

 


Korzystanie

Nadawcy nie muszą wykonywać żadnej dodatkowej pracy.  Ustawienie kontroluje wszystkie umowy na koncie/w grupie.

Sygnatariusze mogą korzystać z nawigacji lub nie w zależności od ustawień:

  • Wszyscy (domyślne) — to ustawienie włącza nawigację dla wszystkich odbiorców umowy.
  • Wewnętrzni — ustawienie wewnętrzne włącza nawigację wyłącznie dla odbiorców objętych Twoim kontem Acrobat Sign.
    • Należy pamiętać, że użytkownicy objęci kontem Acrobat Sign różnią się od użytkowników w Twojej firmie.  Aby użytkownik został uznany za „wewnętrznego”, jego adres e-mail musi być podany na liście użytkowników Twojego konta Adobe Sign. Status użytkownika nie ma znaczenia.
  • Zewnętrzni — tylko zewnętrzni odbiorcy mają włączoną nawigację.
    • Do odbiorców zewnętrznych zaliczają się wszystkie adresy e-mail, które nie są wymienione na liście użytkowników Twojego konta Acrobat Sign.
  • Nikt — żaden z odbiorców nie ma włączonej nawigacji.


Włączanie i wyłączanie

Funkcja Nawiguj odbiorców pomiędzy polami formularza podczas wypełniania i podpisywania umów jest domyślnie włączona dla wszystkich odbiorców objętych kontem.

Administratorzy kont mogą zmieniać ustawienia, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Nawiguj odbiorców pomiędzy polami formularza podczas wypełniania i podpisywania umów.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta dla danej grupy.

Ustawienia na poziomie grupy nie są obecnie częścią interfejsu użytkownika, a więc ich instalacja wymaga wcześniejszego kontaktu z działem pomocy technicznej Adobe Acrobat Sign.

Nav

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto