Funkcja Adobe Sign pozwalająca na ukrycie nawigacji podczas procesu podpisywania jest dostępna dla kont na poziomie Enterprise


Opis funkcji

Domyślnie wszyscy odbiorcy korzystają z nawigacji, która przenosi ich do kolejnego przypisanego pola. 

Strzałka Start/Dalej oraz licznik wymaganych pól (w prawej górnej części okna) przenoszą odbiorcę do kolejnego wymaganego pola na formularzu.

Normal Navigation

Po ukryciu nawigacji na ekranie użytkownik musi przewijać tekst, aby znaleźć pola i nie może po prostu pominąć treści umowy.

Po usunięciu nawigacji strzałka Start/Dalej znika, a licznik wymaganych pól w prawej górnej części przedstawia tylko liczbę pozostałych pól wymaganych i nie działa jak łącze do pola.

 

Hidden Navigation


Korzystanie

Nadawcy nie muszą wykonywać żadnej dodatkowej pracy.  Ustawienie kontroluje wszystkie umowy na koncie/w grupie.

Sygnatariusze mogą korzystać z nawigacji lub nie w zależności od ustawień:

  • Wszyscy (domyślne) — to ustawienie włącza nawigację dla wszystkich odbiorców umowy.
  • Wewnętrzni — ustawienie wewnętrzne włącza nawigację wyłącznie dla odbiorców objętych Twoim kontem Adobe Sign.
    • Należy pamiętać, że użytkownicy objęci kontem Adobe Sign różnią się od użytkowników w Twojej firmie.  Aby użytkownik został uznany za „wewnętrznego”, jego adres e-mail musi być podany na liście użytkowników Twojego konta Adobe Sign. Status użytkownika nie ma znaczenia.
  • Zewnętrzni — tylko zewnętrzni odbiorcy mają włączoną nawigację.
    • Do odbiorców zewnętrznych zaliczają się wszystkie adresy e-mail, które nie są wymienione na liście użytkowników Twojego konta Adobe Sign.
  • Nikt — żaden z odbiorców nie ma włączonej nawigacji.


Włączanie i wyłączanie

Funkcja Nawiguj odbiorców pomiędzy polami formularza podczas wypełniania i podpisywania umów jest domyślnie włączona dla wszystkich odbiorców objętych kontem.

Administratorzy kont mogą zmieniać ustawienia, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Nawiguj odbiorców pomiędzy polami formularza podczas wypełniania i podpisywania umów

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta dla danej grupy.

Ustawienia na poziomie grupy nie są obecnie częścią interfejsu użytkownika, a więc ich instalacja wymaga wcześniejszego kontaktu z działem pomocy technicznej Adobe Sign.

Nav