Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników podczas uwierzytelniania

Omówienie

Ze względu na sposób, w jaki usługa Adobe Acrobat Sign zarządza zmiennymi odbiorcy w szablonach (np. raport kontroli), odbiorca może być reprezentowany przez podaną wartość Nazwa podczas tworzenia umowy, a następnie przez inną wartość Nazwa podczas oficjalnego składania podpisu.

Wartości Nazwy są zazwyczaj stosowane do odbiorców podczas tworzenia umowy przez:

  • wywołanie interfejsu API, które jawnie dostarcza Nazwę odbiorcy,
  • adres e-mail skojarzony z istniejącym identyfikatorem użytkownika Acrobat Sign, umożliwiający zaimportowanie wartości Nazwa z profilu użytkownika.

Gdy odbiorca wprowadzi nową wartość w polu Nazwa i zakończy proces podpisywania, nowa wartość Nazwa zastąpi poprzednią (początkową) wartość i zablokuje ją w miejscu (ponieważ odbiorca wypełnił swoją część umowy).

Panel Podpis

 

W przypadku klientów korzystających z uwierzytelniania opartego na wiedzy, którzy śledzą umowy przy użyciu tymczasowych raportów kontroli, ta potencjalna zmiana wartości Nazwa może stanowić wyzwanie.

Aby udostępnić opcję bardziej przewidywalnego raportu kontroli, administratorzy mogą zablokować każdą wartość Nazwa zastosowaną do odbiorcy w momencie tworzenia umowy.

Uwaga:

Opcja zezwalająca na podpisy oparte na wpisywaniu musi mieć wartość wyłączona, aby uniemożliwić edytowanie pola Nazwa w panelu podpisu.

Oznacza to, że wszyscy odbiorcy będą musieli złożyć podpis rysowany lub w formie przesłanego obrazu stempla/podpisu.

 

 

Aby uzyskać dostęp do tej opcji:

  1. Wybierz kolejno Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Zezwalaj odbiorcom na podpisywanie i umieszczanie inicjałów przy użyciu:
  2. Upewnij się, że pole Wpisywanie imienia i nazwiska oraz inicjałów nie jest zaznaczone.
  3. Odznacz pole Sygnatariusze mogą zmieniać swoje nazwiska lub inicjały podczas wprowadzania lub przesyłania podpisu.
Elementy sterujące funkcjami

Po wyłączeniu odbiorcy będą mogli swobodnie rysować swoje podpisy lub przesyłać je w formie obrazów/stempli, ale nie będą mogli edytować ciągu Nazwa używanego dla zmiennych szablonu.

Opcja blokowania wartości nazw znanych użytkowników jest:

  • Dostępna na wszystkich poziomach usług.
  • Konfigurowalna na poziomie konta i grupy.
  • Dotyczy tylko odbiorców korzystających z uwierzytelniania opartego na wiedzy.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto