Podręcznik użytkownika Anuluj

Zgodność z wymogami rozporządzenia RODO

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwórz, aby przeczytać umowę bez pól
   3. Odmów podpisania umowy
   4. Deleguj uprawnienia do podpisywania
   5. Ponownie uruchom umowę
   6. Pobierz plik PDF umowy
   7. Wyświetl historię umowy
   8. Wyświetl wiadomości umowy
   9. Konwertuj z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertuj z powrotem na podpis elektroniczny
   11. Nawiguj po polach formularza
   12. Wyczyść dane z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosuj preferencje plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 
Uwaga:

W oparciu o wymóg RODO dotyczący uzyskania zgody użytkownika przed zapisaniem danych na urządzeniu użytkownika, niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć co najmniej jedno żądanie włączenia plików cookie:

 • Użytkownicy uzyskujący dostęp do usługi Adobe Acrobat Sign z lokalizacji stosujących RODO muszą włączyć pliki cookie podstawowej usługi.
  • Pliki cookie dotyczące wydajności i osobiste reklamowe można włączyć lub wyłączyć, klikając przycisk Dostosuj.
  • Plikami cookie można w dowolnej chwili zarządzać, klikając łącze Pliki cookie dotyczące wydajności w prawym dolnym rogu wszystkich stron internetowych Acrobat Sign:

 • Konta migrujące do domeny adobesign.com (z witryny echosign.com) muszą dwukrotnie konfigurować pliki cookie, ponieważ każda domena musi umieszczać niepowtarzalne pliki cookie
Uwaga:

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejszy podręcznik zawiera jedynie wytyczne i NIE stanowi porady prawnej. Skorzystaj z porady radcy prawnego Twojej firmy, aby spełnić wymogi w regionach, w których prowadzisz działalność.

Czym jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowe prawo Unii Europejskiej dotyczące prywatności, które ujednolica i uaktualnia wymogi dotyczące ochrony danych. Mimo że wprowadzono wiele nowych lub dokładniejszych wymogów, podstawowe zasady pozostają takie same. Nowe przepisy szeroko definiują dane osobowe i mają większy zasięg obowiązywania, wpływając na każdą firmę gromadzącą dane osobowe osób fizycznych w UE. Część rozporządzenia wymaga, aby osoby fizyczne mogły dowiedzieć się, jakie dane osobowe zostały zebrane, oraz, w stosownych przypadkach, miały prawo do usunięcia tych danych na żądanie.

W przypadku tego artykułu termin Użytkownik odnosi się do członka firmy, który wysyła umowy do podpisu. Termin Sygnatariusz odnosi się do osoby, która otrzymuje i podpisuje lub odrzuca umowę. Administrator danych osobowych jest administratorem konta Acrobat Sign z unikalnymi uprawnieniami do usuwania danych osobowych z usługi na żądanie Nadawcy lub Sygnatariusza.

Niepowtarzalność użytkownika opiera się na adresie e-mail, który jest używany do identyfikacji osoby. Osoba korzystająca z wielu adresów e-mail może mieć w systemie wiele odrębnych identyfikatorów użytkownika. Wszystkie kontrole RODO przeprowadzane w usłudze Acrobat Sign wykorzystują adresy e-mail do wyszukiwania danych osobowych i zarządzania nimi. Między unikalnymi adresami e-mail nie ma powiązań, a administrator może wyszukać jedynie dane związane z podanym adresem e-mail.

Funkcje wspierające RODO

Usługa Acrobat Sign oferuje funkcje, które pomagają klientom przestrzegać wymogów rozporządzenia RODO. Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez firmę Adobe można znaleźć na stronie www.adobe.com/pl/privacy.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO osoby fizyczne mają rozszerzone prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania i usuwania.

 • Dostęp — dostęp do większości danych osobowych Użytkownik lub Sygnatariusz może uzyskać bezpośrednio za pośrednictwem interfejsu Acrobat Sign.  Niewielki zakres informacji o aktywności nie jest obecnie bezpośrednio dostępny.  Aby uzyskać dostęp do tych informacji, właściciel indywidualnego konta musi skontaktować się bezpośrednio z biurem ds. ochrony danych firmy Adobe pod adresem adobe.com/pl/privacy.  Przykładowy raport znajduje się w dalszej części tego artykułu.
 • Poprawianie — wszystkie zgromadzone dane osobowe o użytkownikach lub sygnatariuszach dostępne są za pośrednictwem interfejsu użytkownika.  Jeśli wymagane jest wprowadzenie zmian, Użytkownik lub Sygnatariusz może wprowadzić je bezpośrednio bez konieczności kontaktu z firmą Adobe lub administratorem.
 • Usunięcie — dostępne są różne działania zależne od roli odgrywanej podczas ceremonii podpisywania.  Nadawca umowy musi złożyć wniosek w firmie, w której jest zatrudniony.  Firma Adobe nie może uczestniczyć w tej interakcji i nie kontroluje danych zebranych przez pracodawcę w ramach prowadzenia działalności.  Podczas ceremonii podpisywania proces zbiera minimalną ilość danych o sygnatariuszu.  Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz opcjonalnie numer telefonu i kod jednorazowy.  Informacje te są przechowywane w umowie wraz z podpisem i kontrolowane przez firmę, która przesłała umowę.  Jeśli Sygnatariusz potrzebuje informacji dotyczących danych osobowych zebranych przy podpisywaniu umowy, powinien skontaktować się z Wysyłającym umowę.  Adobe, jako podmiot przetwarzający dane, nie może przekazać Sygnatariuszowi żadnych informacji na temat umowy lub firmy, która przesłała umowę. Ponieważ jedyne zachowane informacje o Sygnatariuszu zawarte są w Umowie, jej usunięcie spowoduje usunięcie danych osobowych Sygnatariusza.  Jeśli Nadawca wyraża zgodę na usunięcie informacji o Sygnatariuszu, może skorzystać z menu ochrony danych, aby wyszukać i usunąć umowy, w których uczestniczył Sygnatariusz.

W odniesieniu do zestawu narzędzi Acrobat Sign dostępne są trzy funkcje:

 • Dzienniki poziomu użytkownika — dziennik różnych zdarzeń (obejmujących również dane osobowe) wyzwalanych w środowisku Acrobat Sign.
 • Usuwanie umowy administratorzy danych osobowych mają uprawnienia do wyświetlania i usuwania wszelkich umów utworzonych przez dowolnych użytkowników na ich kontach.
 • Usuwanie użytkowników – administratorzy danych osobowych mogą usunąć dowolnego użytkownika na koncie.

 

Administratorzy danych osobowych mogą zarządzać informacjami i umowami użytkowników, logując się do konsoli Admin Console i edytując profil użytkownika.

Dzienniki poziomu użytkownika

Każdy użytkownik może złożyć wniosek do Centrum ochrony danych firmy Adobe o udostępnienie swojego prywatnego dziennika działań w systemie Acrobat Sign.

Informacje te są zwracane w postaci pliku CSV zawierającego następujące dane:

 • Datę zdarzenia
 • Typ zdarzenia
 • Adres IP, z którego zostało wyzwolone zdarzenie

Usuwanie umowy

Dotyczy tylko umów wysyłanych przez użytkowników podlegających administratorowi danych osobowych.

Gdy Sygnatariusz zażąda usunięcia swoich danych z systemu Acrobat Sign, administrator danych osobowych przypisany do konta może wyszukać adres e-mail użytkownika i zwrócić wszystkie umowy, w których uczestniczył dany adres i które zostały utworzone w ramach organizacji administratora.

Jeśli administrator danych osobowych stwierdzi, że dana umowa nie jest już potrzebna, może całkowicie i nieodwracalnie usunąć ją z usługi.

Odbiorcy, którzy skontaktują się z Acrobat Sign, w celu usunięcia umowy zostaną poproszeni o sprawdzenie karty Zarządzaj i skontaktowanie się z firmą, która pierwotnie utworzyła transakcję.

Acrobat Sign, jako podmiot przetwarzający dane Klienta, nigdy nie usunie umowy na żądanie odbiorcy.

Okno Prywatność z wyświetlonymi umowami i podświetlonym łączem Pobierz umowę

Usuwanie użytkownika

Dotyczy tylko użytkowników podlegających administratorowi danych osobowych.

Gdy pracownik zażąda usunięcia swoich danych z systemów, użycie tego narzędzia spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika z serwerów Acrobat Sign. 

Użytkownicy muszą bezpośrednio zgłosić to żądanie administratorowi danych osobowych. Tylko administrator danych osobowych ma uprawnienia do usuwania użytkowników.

Pomoc techniczna Acrobat Sign nie może usuwać użytkowników z konta, a jeśli zostanie o to poproszona, skieruje użytkownika do administratora przypisanego do konta.

Karta Użytkownicy z wyświetlonymi opcjami nieaktywnego użytkownika i podświetlonym łączem Usuń informacje o użytkowniku.

Uwaga:

Konta indywidualne i bezpłatne

Użytkownicy, którzy istnieją jako jedyna osoba na koncie lub posiadają tylko darmowe konto, nie będą mogli sami siebie usunąć. W takim przypadku użytkownik będzie musiał skontaktować się z Centrum ochrony danych firmy Adobe.

Użytkownik musi podać swój adres e-mail i wyraźne polecenie usunięcia użytkownika powiązanego z adresem e-mail z systemów Acrobat Sign. Centrum ochrony danych firmy Adobe podejmie wówczas odpowiednie kroki, aby użytkownik został usunięty.

W jaki sposób użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych z Acrobat Sign

Usunięcie danych osobowych z systemu Acrobat Sign wymaga poprawnego przydzielenia zasobów użytkownika.  Proces ten różni się w zależności od rodzaju użytkownika/konta, które można podzielić na trzy kategorie:

Sygnatariusze są wyjątkowi, ponieważ wszystkie ich umowy zostały utworzone przez innego użytkownika.

Pierwszym krokiem do usunięcia zawartości z systemu Acrobat Sign jest zarejestrowanie adresu e-mail i przejrzenie zawartości powiązanej z Twoim adresem e-mail.

Adres e-mail można zarejestrować tutaj.

 

Po zarejestrowaniu adresu e-mail:

 • Zaloguj się i wybierz kartę Zarządzaj w górnej części okna.
 • Przejrzyj filtry w panelu po lewej stronie (Oczekujące na Ciebie, Sfinalizowane, Anulowane i Wygasłe), aby znaleźć swoje umowy.

Jeśli na tej stronie nie ma zawartości, skontaktuj się z Centrum ochrony danych firmy Adobe i poproś o usunięcie użytkownika (adresu e-mail) z systemu Acrobat Sign.

Wyszukiwanie nadawcy umowy

Aby usunąć treść umowy, należy skontaktować się z pierwotną osobą wysyłającą umowę.

Tylko konto pierwotnej osoby wysyłającej może sprawdzić i usunąć umowę.

Uwaga: administrator ochrony danych osobowych przypisany do konta pierwotnego nadawcy określa, kiedy można usunąć umowę.

 

Aby ustalić, kto jest pierwotnym nadawcą:

 1. Wybierz jeden rekord na karcie Zarządzaj jednym kliknięciem (dwukrotne kliknięcie spowoduje otwarcie umowy).
  • Zostanie otworzony panel po prawej stronie zawierający metadane i działania dotyczące umów.
 2. Skopiuj adres e-mail w prawym górnym rogu okna (obok pozycji Od: — ta część została podświetlona na powyższej ilustracji).
 3. Używając skopiowanego adresu e-mail wyślij wiadomość e-mail do pierwotnego twórcy dokumentu, prosząc go o usunięcie swoich danych z jego konta Acrobat Sign.
  • Wiadomość e-mail należy wysłać z tego samego adresu, na który wysłano pierwotną umowę, co stanowi potwierdzenie upoważnienia do złożenia wniosku.

Powtórz powyższe czynności dla wszystkich umów wymienionych na stronie Zarządzaj w kategoriach Sfinalizowane i W toku.
Firmy, z którymi nawiązano kontakt, mają 30 dni na podjęcie działań mających na celu usunięcie zawartości.

Wszelkie umowy w sekcji Oczekujące na Ciebie powinny zostać odrzucone:

 1. Otwórz umowę do podpisania.
 2. Wybierz opcje w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz opcję Nie podpiszę cyfrowo.
 4. Podaj powód odrzucenia, a następnie wybierz przycisk Odrzuć.
Odrzuć

Po odrzuceniu wszystkich otwartych umów i skontaktowaniu się z nadawcami sfinalizowanych umów skontaktuj się z Centrum ochrony danych firmy Adobe i poproś o usunięcie użytkownika (adresu e-mail) z systemu Acrobat Sign.

Bezpłatne i indywidualne plany usług mają zarejestrowany adres e-mail i powinny być w stanie zalogować się na swoje konto, aby przeglądać zawartość do woli.

W przypadku problemów z logowaniem wybierz łącze Nie pamiętam hasła pod polem logowania i zresetuj swoje hasło.

Strona logowania Acrobat Sign z podświetlonym łączem Nie pamiętam hasła.

Po zalogowaniu się do usługi:

 1. Przejdź do sekcji Prywatność w menu administratora.
  • Spowoduje to otwarcie strony, na której można użyć adresu e-mail do wyszukania zawartości, która została utworzona przy użyciu tego adresu e-mail.
 2. Wpisz na górze swój adres e-mail i wybierz klawisz Enter.
  • Zostanie wyświetlona lista wszystkich utworzonych umów.
 3. Wybierz każdą umowę ze statusem Sfinalizowane i pobierz plik PDF do sprawdzenia.
 4. Usuń wszystkie umowy, które już wygasły, wybierając ikonę kosza na śmieci po prawej stronie.
  • Użytkownika nie można usunąć, dopóki z jego konta nie zostaną usunięte wszystkie umowy ze statusem Sfinalizowane.
Okno Prywatność z wyświetlonymi umowami i podświetlonym łączem Pobierz umowę

Wybierz kartę Zarządzaj u góry okna.

Na stronie zostanie wyświetlona cała pozostała zawartość w usłudze Acrobat Sign powiązana z Twoim adresem e-mail.

Zarządzaj stroną za pośrednictwem

Aby usunąć umowy wysłane przez innych użytkowników, należy skontaktować się z ich pierwotnymi nadawcami.

Tylko konto pierwotnej osoby wysyłającej może sprawdzić i usunąć umowę.

Uwaga: zgodnie z rozporządzeniem RODO usunięcie umów, które nadal mają wiążącą moc prawną, nie jest wymagane. Decyduje o tym administrator danych osobowych pierwotnego konta nadawcy.

 

Aby ustalić, kto jest pierwotnym nadawcą:

 • Wybierz jeden rekord na liście Zarządzaj (dwukrotne kliknięcie otworzy umowę).
  • Zostanie wyświetlony panel po prawej stronie zapewniający dostęp do metadanych i operacji dotyczących umów.
 • Skopiuj adres e-mail w prawym górnym rogu okna (obok pozycji Od: — ta część została wyróżniona na powyższej ilustracji).
 • Używając skopiowanego adresu e-mail wyślij wiadomość e-mail do pierwotnego twórcy dokumentu, prosząc go o usunięcie swoich danych z jego konta Acrobat Sign.
  • Wiadomość e-mail należy wysłać z tego samego adresu, na który wysłano pierwotną umowę, co stanowi potwierdzenie upoważnienia do złożenia wniosku.
 • Firmy mają 30 dni na podjęcie działań mających na celu usunięcie zawartości.

Powtórz powyższe czynności dla wszystkich umów wymienionych na stronie Zarządzaj w kategoriach Sfinalizowane i W toku.

 • Jeśli utworzono umowę o statusie W toku, anuluj ją.
 • Odrzuć wszystkie umowy z kategorii Oczekujące na Ciebie.

Po usunięciu wszystkich umów z kategorii Podpisane skontaktuj się z Centrum ochrony danych firmy Adobe i poproś o usunięcie konta użytkownika (adresu e-mail) z systemu Acrobat Sign.

Użytkownicy, którzy podlegają administratorowi danych osobowych, muszą jedynie skontaktować się ze swoim administratorem i poprosić o usunięcie ich z systemu.

Administrator danych osobowych może przeglądać treści i użytkowników oraz usuwać wszystkie odpowiednie treści.

Centrum ochrony danych firmy Adobe

Wszelkie prośby o działania nieobsługiwane przez narzędzia w interfejsie użytkownika lub pytania dotyczące zgodności z RODO należy przesyłać do Centrum ochrony danych firmy Adobe.

Agenci wsparcia technicznego i menedżerzy ds. sukcesu nie mają dostępu do narzędzi umożliwiających usuwanie treści z serwerów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?