Konfiguracja zewnętrznego archiwum

Utwórz kopie archiwalne podpisanych dokumentów pod dowolnym adresem e-mail lub w usłudze Box lub Evernote. Kopia podpisanego i zarchiwizowanego dokumentu jest wysyłana pod podany adres e-mail lub do skonfigurowanej usługi.

Archiwa są idealnym rozwiązaniem do przechowywania kopii zapasowych wysłanych umów.

Archiwum zewnętrzne: Adres e-mail

 1. Zaloguj się jako administrator konta, przejdź do karty Konto, a następnie kliknij kolejno opcje Ustawienia konta oraz Archiwum zewnętrzne.

  Archive
 2. Wprowadź adres e-mail, który ma zostać użyty jako archiwum, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  archive_-_email

Archiwum zewnętrzne: Box.com

 1. Aby skonfigurować zewnętrzne archiwum za pomocą konta usługi Box, zaloguj się jako administrator konta i przejdź do karty Konto. Kliknij kolejno opcje Ustawienia kontaArchiwum zewnętrzne, a następie kliknij łącze kliknij tutaj po prawej stronie logo usługi Box.

  archive_-box
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami związanymi z usługą Box wyświetlanymi w wyskakującym oknie.

  ext archive6

Archiwum zewnętrzne: Evernote

 1. Aby powiązać konto Evernote z archiwum zewnętrznym, zaloguj się jako administrator konta i przejdź do strony Konto. Kliknij kolejno opcje Ustawienia konta i Archiwum zewnętrzne, a następie kliknij łącze kliknij tutaj po prawej stronie logo usługi Evernote.

  archive_-_evernote
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami związanymi z usługą Evernote wyświetlanymi w wyskakującym oknie.

  ext archive5