Typy pól umowy

Pola umowy mogą zawierać różne dane. Można określić typ danych, które będą wprowadzane w pole poprzez określenie typu pola. Usługa Adobe Sign udostępnia wiele typów pól, które można umieścić w dokumencie. Te typy pól mogą otrzymywać określony typ danych, takich jak podpisy, inicjały, nazwy firm lub nazwy stanowisk. Możesz również utworzyć pole i dostosować typ wprowadzanych danych, takich jak numery telefonu lub numer karty kredytowej.

Zaznacz pole wyboru Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby uruchomić narzędzie do przeciągania i upuszczania. Dzięki niemu można umieszczać pola w dokumencie. Zaznacz to pole wyboru:

  • na stronie Wyślij podczas wysyłania umowy,
  • podczas tworzenia dokumentu w bibliotece lub szablonu,
  • podczas tworzenia formularza internetowego.
Przycisk Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu


Wybór typu pola na poziomie pola

We właściwościach większości pól dostępna jest lista rozwijana umożliwiająca zmianę typu pola.

Znacznie przyspieszy to tworzenie formularzy w połączeniu z funkcją automatycznego wykrywania pól.

Field types


Pola podpisu

Pola sygnatariusza

Wymagane pole wyboru we właściwościach pola

Domyślnie pola podpisu i inicjałów są obowiązkowe, co oznaczane jest czerwoną gwiazdką. Możesz cofnąć zaznaczenie pola wyboru Wymagane we właściwościach pola, jeśli chcesz, by były one opcjonalne. Do każdego sygnatariusza należy przypisać pole Podpis. Jeśli sygnatariusz nie ma przypisanego wymaganego pola podpisu lub przypisano mu tylko opcjonalne pole podpisu, usługa Adobe Sign doda Blok podpisu na końcu dokumentu.

Initial

Pole bloku podpisu

Blok podpisu jest grupą pól. Pole bloku podpisu nie może być opcjonalne i ma zawsze status Wymagane.

Blok podpisu zawiera domyślnie zarówno pole podpisu, jak i pole adresu e-mail.

 

Administratorzy konta mogą dostosować, które pola zostaną zawarte w bloku podpisu. Oprócz pól podpisu i adresu e-mail można zawrzeć pola nazwy firmy oraz tytuł.

Pole bloku podpisu z dodanymi wszystkimi polami

Pola te można dodać, przechodząc do strony Konto > Ustawienia podpisu i zaznaczając opcje z etykietą:

  • Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko podczas składania podpisu cyfrowego
  • Wymagaj, aby sygnatariusze podawali nazwę swojej firmy podczas składania podpisu cyfrowego

Uwaga:

Jeśli bloki podpisu pojawiają się na końcu dokumentu, oznacza to, że system nie mógł odnaleźć wymaganego pola podpisu dla jednego lub więcej sygnatariuszy. Wszyscy sygnatariusze muszą mieć przynajmniej jedno przypisane do nich wymagane pole podpisu.

Blok podpisu dodawany jest również, gdy w menu Ustawienia podpisu wybrano opcję „Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko/nazwę firmy podczas składania podpisu cyfrowego”, a osobne pola nie zostały dodane.

Formularze internetowe wymagają do wyświetlenia zarówno pola podpisu, jak i pola adresu e-mail usługi Adobe Sign dla wszystkich sygnatariuszy.

Pola stempli mogą pełnić dwie funkcje — stanowić jedyny podpis lub wspierać inne pola podpisów.  Potrzebne może być na przykład umieszczenie osobistego podpisu oraz pieczęci firmowej lub stempla Hanko.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pól stempla.

stamp

Pola informacji o sygnatariuszu

Pola informacji o sygnatariuszu

Pola informacji o sygnatariuszu służą do gromadzenia określonych informacji w usłudze Adobe Sign. Informacje te znajdują się w profilu zarejestrowanych użytkowników.

Zwykle pola te są automatycznie wypełniane za pomocą informacji przechowywanych dla przypisanego użytkownika.

Pola Tytuł i Firma

Pola Tytuł i Firma zostają automatycznie uzupełnione wartościami Tytuł i Firma, jeżeli sygnatariusz ma już konto Adobe Sign. Jeżeli sygnatariusz nie ma jeszcze konta Adobe Sign, można kliknąć pola i wprowadzić wymaganą wartość. Wartość zostaje zachowana i automatycznie zastosowana do tych typów pól w dokumentach podpisywanych w przyszłości.

Pola Tytuł i Firma nie mogą zostać ustawione jako opcjonalne i zawsze są polami wymaganymi, jak wskazuje czerwona gwiazdka.

Pola Tytuł i Firma można skalować, przeciągając elementy sterujące znajdujące się w prawym dolnym rogu pola.

Pola Imię i nazwisko, Adres e-mail i Data

Pola te są polami tylko do odczytu, które zostają automatycznie uzupełnione danymi sygnatariusza.

Pole Nazwisko sygnatariusza pobiera wartość nazwiska, która zostanie wprowadzona w polu podpisu.

Pole E-mail jest uzupełniane automatycznie adresem e-mail, na który wysłano umowę.

Pole Data jest uzupełniane automatycznie datą dostępu do umowy.

Uwaga:

Jeżeli pragniesz wprowadzić niestandardową datę lub ręcznie wprowadzić adres e-mail, użyj pola formularza i skonfiguruj je tak, aby było zatwierdzane niestandardowo.

Pola danych

Pola danych

Pola danych służą do gromadzenia dodatkowych informacji pochodzących od odbiorcy. Zawierają one również obiekty, które odbiorca może wykorzystać w celu zaznaczania i wyboru opcji.

Pole tekstowe jest najbardziej uniwersalnym typem pola. Jest to możliwe do uzupełnienia pole tekstowe, w którym domyślnie można wprowadzić dowolny typ danych, na przykład adres lub krótkie zdanie.

Pole formularza może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Uwaga:

Domyślnie pola tekstowe obsługują tylko jedną linię tekstu. Jeśli chcesz utworzyć pole, które może zawierać więcej linii tekstu, otwórz okno opcji dla pola formularza. Następnie wybierz opcję Wielowierszowe wprowadzanie danych. Dostosuj rozmiar pola tak, by pomieściło ono kilka wierszy danych.

Właściwości pola tekstowego

Właściwości pola listy rozwijanej

Pole Lista rozwijana jest listą dostępnych opcji, z której można wybrać tylko jedną. Przykładem takiej listy może być lista stanów, z której sygnatariusz może wybrać tylko jeden stan.

Pole listy rozwijanej może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Właściwości pola wyboru

Pola wyboru są obiektami przełączanymi i można je w dowolnym momencie zaznaczyć lub usunąć ich zaznaczenie. Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy zastosowanie ma każda z dostępnych opcji, jak np. zgoda na kontakt w przyszłości.

 

 

Właściwości przycisku opcji

Przyciski opcji występują w grupie. Grupa musi mieć co najmniej dwa przyciski i umożliwia zaznaczenie tylko jednego przycisku na raz. Wybranie przycisku w grupie spowoduje usunięcie zaznaczenia wcześniej wybranego przycisku. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy konieczne jest wskazanie tylko jednej opcji.

Pole obrazu może posłużyć odbiorcy do załączenia obrazu, który później można pobrać do dalszego użytku. Dozwolone są zdjęcia legitymacji studenckich lub zeskanowane obrazy dokumentów, takich jak dowód ubezpieczenia.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat pól obrazów

Inline Image

Więcej pól

Karta Więcej pól

Właściwości pola pliku załącznika

Pole pliku załącznika jest dostępne dla usług na poziomie Business oraz Enterprise i może być używane do załączania dokumentów lub obrazów do transakcji.

Pola pliku załącznika mogą służyć do gromadzenia wymaganych dokumentów lub obrazów od sygnatariuszy podczas procesu podpisywania. Przesyłane dokumenty zostają uwzględnione jako cześć podpisanego dokumentu i będą zamieszczone na końcu podpisanej umowy po zakończeniu procesu podpisywania.

Pole pliku załącznika może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Uwaga:

Załączniki są ograniczone do 25 stron lub 5 MB.

Uwaga:

Obsługiwane formaty: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM i HTML

Właściwości pola hiperłącza

Pole hiperłącza jest dostępne dla usług na poziomie Business oraz Enterprise i można go używać w celu nawigacji do innego miejsca w dokumencie lub zewnętrznego adresu URL.

Pole hiperłącza może być skalowane poprzez przeciąganie elementów sterujących znajdujących się w prawym dolnym rogu pola.

Pola transakcji

Karta Stemple

Właściwości stempla uczestnictwa

Stemple uczestnictwa stosowane są po podpisaniu umowy przez przypisanego odbiorcę. W związku z tym nie ma możliwości dostępu do nich ani ich edycji przez odbiorcę.

Stempel zawiera nazwisko odbiorcy, czas podpisania i adres e-mail.

Właściwości numeru transakcji

Stempel Numer transakcji zostanie automatycznie wypełniony przy użyciu unikalnego numeru identyfikacyjnego pozwalającego systemowi Adobe Sign na rozpoznanie umowy.  Odbiorcy nie mają możliwości bezpośredniej interakcji z tym polem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online