Strona Ustawienia Bio-Pharma w aplikacji Adobe Sign jest dostępna w przypadku usług na poziomie Enterprise

Opis ogólny

Strona Ustawienia Bio-Pharma udostępnia krytyczne elementy podpisu wymagane przez firmy, które chcą zachować zgodność z Tytułem 21 CFR część 11:

 • Powody podpisania – zapewnia sygnatariuszowi możliwość zastosowania powodu podpisania

 

Aby ta strona była widoczna na koncie korporacyjnym, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta


Korzystanie

Stronę Ustawienia Bio-Pharma można skonfigurować na poziomie konta lub grupy.

Po skonfigurowaniu ustawień wszystkie kolejne umowy będą wymagać spełnienia zdefiniowanych wymagań dotyczących podpisu.

Nadawcy nie muszą modyfikować swoich procesów, ponieważ ustawienia będą stosowane podczas procesu podpisywania.


Wymagana weryfikacja tożsamości

Weryfikacja tożsamości wymaga ponownego uwierzytelnienia sygnatariusza za każdym razem, gdy składa swój podpis.

Po kliknięciu pola podpisu pojawia się wezwanie do uwierzytelnienia.  Istnieją dwie możliwe opcje:

 • Uwierzytelnianie telefoniczne – wiadomość SMS dostarcza pięciocyfrowy kod, który sygnatariusz musi wprowadzić przed zastosowaniem podpisu.
 • Uwierzytelnianie Adobe Sign – wyświetlane jest żądanie hasła Adobe Sign sygnatariusza.
  • Uwierzytelnianie Adobe Sign musi być włączone przez zespół pomocy technicznej lub menedżera ds. sukcesów klienta
phone_auth


Powody podpisania

Gdy funkcja Powód podpisania jest włączona, sygnatariusz jest proszony o podanie powodu zastosowania podpisu natychmiast po wpisaniu, narysowaniu lub przesłaniu obrazu podpisu.

Podpis jest wyświetlany w nowym panelu zawierającym:

 • pole dowolnego tekstu, które umożliwia wpisanie niestandardowego powodu przez sygnatariusza;
 • listę rozwijaną z dozwolonymi powodami (zdefiniowanymi w usłudze Adobe Sign).
reason_pick-list

Uwaga:

Jeśli obie opcje są włączone, lista wyboru będzie zawierać element linii umożliwiający wprowadzenie niestandardowego poziomu (jak pokazano powyżej)


Opcje konfiguracji

Strona Ustawienia Bio-Pharma nie zawiera żadnych opcji możliwych do skonfigurowania. Strona jest dostępna lub nie.

Poszczególne opcje konfiguracji dla dwóch zestawów funkcji zostały wyjaśnione szczegółowo na poświęconych im stronach:

 

Istnieją jednak pewne ogólne rekomendacje dla klientów, którzy chcą zachować zgodność z Tytułem 21 CFR część 11:

 

Wymagania wstępne

Aby funkcja Wymagana weryfikacja tożsamości działała, sygnatariusz musi weryfikować swoją tożsamość przy użyciu jednej z tych metod:

 • Uwierzytelnianie telefoniczne (SMS)
 • Uwierzytelnianie Adobe Sign

Metoda uwierzytelniania jest definiowana na stronie Ustawienia wysyłania w sekcji Metody weryfikacji tożsamości.

 

Ogólne rekomendacje

Pamiętając o powyższych wymaganiach wstępnych, zaleca się stosowanie następujących ogólnych metod weryfikacji tożsamości.

Te ustawienia zapewniają, że funkcja Wymagana weryfikacja tożsamości jest stosowana do wszystkich transakcji, a także że wysyłający agenci nie wyłączą przypadkowo tej funkcji.

    

Metody weryfikacji tożsamości

 • Wymagaj od nadawców określenia jednej z włączonych metod uwierzytelnienia tożsamości przez odbiorców: włącz
  • Należy wymagać weryfikacji odbiorcy
 • Włącz następujące metody weryfikacji tożsamości odbiorców: uwierzytelnianie telefoniczne
  • Większość odbiorców zewnętrznych ma telefon, który obsługuje uwierzytelnianie przy użyciu wiadomości SMS
  • Zwykle nie jest wiadomo, czy odbiorca ma konto Adobe Sign, które może być używane do uwierzytelniania.
 • Używaj domyślnie następującej metody weryfikacji: uwierzytelnianie telefoniczne
  • Z powodów podanych powyżej.
 • Zezwalaj nadawcom na zmienianie domyślnych metod weryfikacji: wyłącz
  • Zapewnia to spójne doświadczenia dla sygnatariuszy

 

Weryfikacja tożsamości wewnętrznych odbiorców

 • Włącz inne metody weryfikacji tożsamości wewnętrznych odbiorców: włącz (prawdopodobnie)
  • Włącz tę opcję, jeśli wewnętrzni sygnatariusze mają konta Adobe Sign.
 • Włącz następujące metody weryfikacji tożsamości odbiorców: uwierzytelnianie Adobe Sign
  • Uwierzytelnianie przy użyciu danych logowania Adobe Sign powoduje mniej tarć niż rozwiązanie SMS
 • Używaj domyślnie następującej metody: uwierzytelnianie Adobe Sign
 • Zezwalaj nadawcom na zmienianie domyślnych metod weryfikacji: wyłącz
identity_authenticationrecommendations


Włączanie i wyłączanie

Dostęp do strony Ustawienia Bio-Pharma musi zostać włączony przez dział pomocy technicznej lub menedżera ds. sukcesów klienta.

 

Po udostępnieniu strony Ustawienia Bio-Pharma wszystkie ustawienia na tej stronie mogą zostać włączone na poziomie konta przez administratora konta Adobe Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

 

Aby uzyskać dostęp do opcji, wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia Bio-Pharma

navigate_to_biopharmapage

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online