Obrazy stempli

Pola obrazów stempli są dostępne dla usług na poziomie Individual, Team, Business i Enterprise


Omówienie

Dzięki obrazom stempli podpisy elektroniczne mogą przypominać stemplowanie dokumentów oficjalną pieczęcią firmową lub oznaczanie dokumentów własnym stemplem o treści „Otrzymano”, „Ukończono” itp.

Obrazy stempli są czymś pomiędzy wykorzystywaniem obrazu jako podpisu a obrazami w wierszu mającymi na celu gromadzenie danych obrazów od odbiorców.

Przykłady zastosowań:

 • Dokument, który wymaga stempla Hanko jako jedynej formy podpisu.
 • Dokument, który wymaga zarówno podpisu, jak i stempla Hanko (pieczęci japońskiej). Sygnatariusz korzysta już z pola podpisu odręcznego, ale potrzebuje kolejnego pola obrazu na stempel Hanko.
 • Firmy, które chcą oznaczać podpisywane umowy pieczęcią firmową w ramach procedury prawnej.
 • Agencje rządowe dysponujące pieczęciami, które muszą być umieszczane na dokumentach w ramach procedury uwierzytelniania.
 • Firmy, które chcą korzystać z obrazu stempla firmowego do elektronicznego podpisywania umów.

Korzystanie

W przypadku nadawców stemple można dodawać do szablonów za pośrednictwem środowiska tworzenia, przy pomocy znaczników tekstowych lub przez edycję nazwy pola tekstowego podczas tworzenia formularza w programie Acrobat.

Obrazy stempli mają na celu wspomaganie procesu podpisywania z wykorzystaniem stempli wymaganych przez firmę lub zastępują pole podpisu w przypadku firm, w których preferuje się składanie podpisów w formie pieczęci firmowej. W rezultacie obraz stempla dziedziczy szereg właściwości pól podpisu:

Korzystanie z obrazów stempli
Kliknij, aby otworzyć film

 • Stemple można nakładać zarówno z komputera, jak i z urządzeń mobilnych, tak samo jak w przypadku obrazu podpisu.
 • Każdy sygnatariusz może skorzystać z jednego obrazu stempla, ale w dokumencie dozwolonych jest wiele jego wystąpień. Obraz stempla replikuje się we wszystkich polach stempla.
 • Obrazów stempli nie można wyodrębnić z dokumentu.
 • Jeśli obraz stempla jest dostępny dla odbiorcy, ale pole podpisu nie, obraz stempla jest przyjmowany jako pole podpisu, a blok podpisu nie jest dodawany do dokumentu (jeśli dodawanie jest skonfigurowane).
 • Obrazy stempli nie są zapisywane automatycznie, jeśli sygnatariusz zamknie przeglądarkę.
 • Imię i nazwisko sygnatariusza jest zapisywane (jak w przypadku podpisów).
 • Pole stempla można dostosowywać pod względem szerokości i wysokości elementu zastępczego stempla.
 • Sygnatariusze mogą dopasować obraz do elementu zastępczego.
 • Pole stempla umożliwia sygnatariuszowi dodanie obrazu za pośrednictwem funkcji przechwytywania podpisów między urządzeniami.

Dozwolone rozszerzenia obiektu stempla to png lub jpg/jpeg.


Przeciąganie i upuszczanie w środowisku tworzenia

Pola stempla najlepiej umieszczać na dokumencie, korzystając ze środowisku tworzenia, które zapewnia lepszą kontrolę nad śladem pola.

W środowisku tym obiekt stempla można wybrać w sekcji Pola podpisu.

Pole stempla zostaje zakotwiczone w lewym górnym rogu, a jego wielkość można zmienić, „chwytając” je za prawy dolny róg i przeciągając do odpowiedniej szerokości i wysokości.

Ostateczny rozmiar obrazu jest określony w polu stempla.

Podczas umieszczania pola stempla w środowisku tworzenia zostaje ono domyślnie oznaczone jako wymagane.  Można to zmienić we właściwościach pola (po jego dwukrotnym kliknięciu), usuwając zaznaczenie opcji Wymagane.


Składnia znaczników tekstowych

Znacznik tekstowy stempla jest rzadko spotykany, ponieważ musi on określać wysokość elementu zastępującego przekraczającą rozmiar czcionki użytej do utworzenia znacznika (zazwyczaj w ten sposób określa się wysokość pola).

Argument pozwalający na utworzenie pola stempla to :stampimage (X)

X jest liczbą wersów, które trzeba dodać do wysokości pola.

Wysokość wiersza zależy od rozmiaru czcionki użytej do utworzenia znacznika.

Przykład: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}: wysokość pola = 28 wierszy

Po prawej stronie poniższej grafiki widać przykład znacznika tekstowego, a po lewej stronie docelowe pole.

Należy pamiętać, że znacznik zakotwicza górną część pola, a liczba dodanych wierszy sięga poniżej wiersza opisującego znacznik.

Utrudnia to nieco dokładne ustalenie rozmiaru pola, dlatego jeśli zależy nam na dokładnym rozmiarze, konieczne może być dostosowanie go w środowisku tworzenia przed zapisaniem szablonu lub wysłaniem umowy.

Uwaga:

Polom stempla nie można nadać atrybutu „tylko do odczytu”.

Dodanie znaku „!” na początku znacznika tekstowego nie przynosi żadnego skutku, a pole jest dostępne dla wyznaczonego odbiorcy.


Tworzenie formularzy w programie Acrobat

Dodanie pola stempla podczas tworzenia formularzy w programie Acrobat wymaga wprowadzenia składni znacznika tekstowego do właściwości Nazwa pola tekstowego (bez klamer na końcu).

To hybrydowe podejście ma dwa ważne następstwa:

 1. Rozmiar i kształt pola tekstowego umieszczonego w formularzu zostaną zachowane po wygenerowaniu dokumentu w usłudze Adobe Acrobat Sign. Pomaga to zapewnić prawidłowe dopasowanie pola do wydzielonego miejsca bez konieczności ustalania liczby wierszy do dodania.
 2. Zachowane zostają także argumenty dodane do znacznika tekstowego. Oznacza to, że można korzystać z argumentów Showif/Hideif, a także innych popularnych argumentów znaczników tekstowych.

Uwaga:

Podczas umieszczania pola w programie Acrobat żaden argument nie może zmienić rozmiaru ani kształtu pola.  Liczba wierszy w składni znacznika tekstowego jest ignorowana, a rozmiar pola pozostaje zgodny z jego wcześniejszym określeniem.


Interakcje odbiorców z polem

Odbiorcy przesyłają obraz stempla przez kliknięcie pola i wybranie jednej z dwóch metod importu:

 • Przesłanie z systemu lokalnego za pomocą opcji obrazu.
  • Opcja obrazu otwiera okno przeglądania umożliwiające wskazanie obrazu w systemie lokalnym.
 • Przesłanie z urządzenia przenośnego za pomocą opcji mobilnej (która uruchamia przesyłanie między urządzeniami).
  • W przypadku opcji mobilnej odbiorca podaje numer telefonu urządzenia, z którego galerii zdjęć można załączyć obraz i umieścić go na umowie.

Po umieszczeniu obrazu w prawym górnym rogu pola jest widoczny duży znak X.  Kliknięcie go powoduje usunięcie obrazu z pola i przywrócenie go do stanu początkowego.

We wszystkich przypadkach przesłany obraz zachowuje proporcje szerokości do wysokości. Obraz nie zostaje zniekształcony przez rozciągnięcie lub skurczenie w celu dostosowania do kształtu pola.

Jeśli obraz jest mniejszy niż kształt pola. Obraz jest wyświetlany w wymiarach rzeczywistych i zostaje umieszczony na środku pola.

Poniżej znajduje się przykład małej grafiki umieszczonej w środku pola.

Jeśli obraz jest szerszy lub wyższy niż kształt pola, zostanie zmniejszony do rozmiaru, który zmieści się w polu. Może to skutkować zmniejszeniem jednego z wymiarów poniżej górnego limitu pola.

Poniżej znajduje się grafika zmniejszona tak, aby pasowała do szerokości pola. Wysokość grafiki jest mniejsza od wysokości pola, dlatego jest ona wyśrodkowana w polu, co pozostawia miejsce dookoła niej.


Korzystanie z pola stempla jako pola podpisu

Po włączeniu tej funkcji przez administratora konta obrazów stempla można używać zamiast pól podpisu.

Dziennik kontrolny nadal zapisze adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby dodającej obraz, ale podpis wykorzystujący czcionkę lub obraz podpisu odręcznego zostanie zastąpiony pieczęcią firmową lub inną wybraną grafiką.

Podczas korzystania z pola stempla jako podpisu warto pamiętać o kilku kwestiach:

 • Pole stempla musi być oznaczone jako wymagane.
  • Podobnie jak w przypadku pól podpisu, jeśli pola stempla pozostaną opcjonalne, zostanie wstawiony blok podpisu w celu przechwycenia podpisu.
 • Obrazów stempla nie można zapisywać jako podpisów dla użytkowników. Korzystanie ze stempli jako obrazów podpisu wymaga ich każdorazowego przesłania.
 • Stempli można używać obok podpisów tekstowych.
  • Jeśli np. sygnatariusz musi złożyć podpis tekstowy oraz stempel Hanko.
 • Odbiorcy można przypisać tylko jedno pole stempla. Aby zastosować kilka obrazów stempla, można skorzystać z obrazów we wierszu.

 

Przydatne porady...


Dopasowywanie jednostki miary

Domyślną jednostką miary w aplikacji są cale (in), ale użytkownik może je zmienić na centymetry.

Użytkownicy indywidualni mogą wprowadzić tę zmianę na swojej stronie profilowej, umieszczając kursor na swojej nazwie w prawej górnej części okna i wybierając opcję Mój profil, a następnie klikając polecenie Edycja, aby otworzyć tryb edycji.

Następnie należy zmienić jednostkę i kliknąć Zapisz.

Administratorzy mogą poprosić o zmianę domyślnej jednostki na poziomie konta lub grupy, kontaktując się z działem pomocy technicznej Adobe Acrobat Sign lub menedżerami ds. sukcesów klienta.

Uwaga:

Zmiana jednostki miary wpływa na wszystkie dane wyświetlane w aplikacji, a nie tylko na pola obrazu.


Zmiana domyślnego rozmiaru minimalnego

Domyślnym minimalnym rozmiarem pola stempla jest 1,6 cala lub centymetra kwadratowego.  

Podczas tworzenia rozmiar stempla może przekroczyć rozmiar minimalny, ale nie może być od niego mniejszy.

Istnieje możliwość zmiany domyślnego minimalnego rozmiaru pola stempla przez kontakt z działem pomocy technicznej Adobe Acrobat Sign. Najmniejszy możliwy rozmiar nie może być niższy niż 1 centymetr lub 0,393700787401575 cala.

Próba utworzenia pola mniejszego niż najmniejszy możliwy rozmiar powoduje utworzenie pola o rozmiarze 1 cm.

Włączanie/wyłączanie

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe

Ustawienia stempla można włączyć/wyłączyć na poziomie grupy przez kontakt z działem pomocy technicznej Adobe Acrobat Sign.

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto