Pobieranie zagregowanych danych pola z szablonu lub formularza internetowego

Omówienie

Umowy zbierające dane pól od odbiorców mogą eksportować te dane w formacie pliku .csv za pomocą operacji na stronie Zarządzaj.

Szablony biblioteki i formularze internetowe (zwane łącznie szablonami) to (nadrzędne) szablony, które generują indywidualne (podrzędne) umowy. W ten sposób zbierają one dane na poziomie pola dla każdej umowy tworzonej z szablonu.

Dostęp do danych na poziomie pola jest ograniczony do właściciela umowy i właściciela szablonu (niezależnie od tego, czy są tym samym użytkownikiem).

Uwaga:

Pobieranie w ten sposób danych na poziomie pola jest rozwiązaniem taktycznym.

Bardziej złożone raporty można tworzyć na karcie Raporty.

Eksportowanie danych szablonu biblioteki / formularza internetowego

Podczas uzyskiwania dostępu do danych pól szablonów należy pamiętać, że:

 • Szablony zawsze pokazują opcję pobierania danych, nawet jeśli szablon nie ma zastosowanych pól danych.
 • Udostępnione szablony nie zezwalają na dostęp do opcji pobierania na stronie Zarządzaj.
 1. Uwierzytelnij się w usłudze Acrobat Sign.

 2. Przejdź do strony Zarządzaj.

 3. Wybierz Szablony (lub Formularze internetowe).

 4. Wybierz szablon (pojedyncze kliknięcie).

  • Otworzy się panel po prawej stronie zawierający dostępne operacje.
 5. Kliknij działanie Pobierz dane pól formularza:

  Eksportowanie danych szablonu – nowoczesny interfejs użytkownika

Plik wyjściowy CSV zawiera:

 • Dane umowy:
  • Nazwa umowy – nazwa, pod którą wysłano umowę (potencjalnie inna niż nazwa szablonu)
  • Ukończono – datownik sfinalizowania umowy
  • AgreementID – niepowtarzalny numer identyfikacyjny umowy
 • Dane odbiorcy:
  • E-mail – adres e-mail odbiorcy
  • Rola – rola odbiorcy
  • Imię – imię (wypełnione, jeśli jest znane)
  • Nazwisko – nazwisko (wypełnione, jeśli jest znane)
  • Tytuł – tytuł powiązany z odbiorcą (wypełnione za pomocą wartości pola lub aktywnego konta)
  • Firma – firma odbiorcy (wypełnione poprzez wartość pola lub aktywne konto)
 • (Opcjonalnie) Niestandardowe pola danych – wszystkie pola danych dodane do dokumentu przez autorów szablonu są wymienione w sekcji po danych odbiorcy.
Dane wyjściowe szablonu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto