Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie płatności online

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Usługa płatności online Adobe Acrobat Sign umożliwia nadawcy zażądanie płatności w ramach procesu odbiorcy (niezależnie od roli). Płatności można określić jako stałe wartości (wyceny), wartości pochodzące z pól obliczeniowych umowy (formularz zamówienia) lub wartości wprowadzone przez klienta (darowizny). Funkcja płatności jest dostępna w przypadku usług na poziomie Small Business, Business i Enterprise w centrach danych NA, EU oraz AU.

Opis funkcji

Usługa Płatności online w ramach usługi Adobe Acrobat Sign integruje rozwiązanie Braintree jako bramkę płatniczą związaną z procesem składania podpisu. Integrację umożliwia dodanie do formularza pola Płatność.

Można utworzyć formularze z polami Płatność opierającymi się na:

 • Wartości statycznej, jak w przypadku wyceny usługi.
 • Wartości dynamicznej pochodzącej z pól obliczeniowych formularza, jak w przypadku formularza zamówienia z wieloma elementami, ilościami i metodami wysyłki.
 • Wartości wprowadzanej przez odbiorcę, jak w przypadku prośby o darowiznę.
Uwaga:

Użycie pola płatności w umowie powoduje zmianę przycisku Kliknij, aby podpisać na przycisk Zapłać i podpisz, jeśli w polu płatności została wprowadzona wartość.

Integracja usługi Braintree powoduje wstawienie okna płatności do interfejsu sygnatariusza po kliknięciu przycisku Zapłać i podpisz.  W tym oknie gromadzone są wszystkie osobiste dane płatnicze, co wyklucza konieczność wpisywania ich przez użytkownika do formularza Acrobat Sign, poprawiając ogólne bezpieczeństwo danych sygnatariusza oraz eliminując potrzebę przechwytywania i ręcznego przetwarzania płatności przez nadawcę.

Uwaga:

Płatności online nie są dostępne w przypadku kont klientów w centrach danych JP1 lub IN1.

Usługa Braintree jest dostępna tylko dla handlowców w wybranych krajach. Aby sprawdzić, czy dany kraj/region jest obsługiwany, zapoznaj się z międzynarodowymi wytycznymi Braintree.

Korzystanie

Utworzenie prawidłowego formularza płatności wymaga jedynie użycia pola formularza Płatność w umowie.

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć formularze w usłudze Acrobat Sign, poświęć chwilę na zapoznanie się z wbudowanym narzędziem do tworzenia.

Użytkownicy zaznajomieni z procesem tworzenia formularzy muszą zapoznać się tylko z nowym typem pola (Płatność) oraz wymaganiami niezbędnymi do jego poprawnego działania.

 

Przeciąganie i upuszczanie w środowisku tworzenia

Pole płatności można znaleźć w dolnej części listy kategorii pól, która znajduje się po prawej stronie okna Tworzenie.

Umieszczanie pola płatności

 

Podczas stosowania pola Płatność należy zwrócić szczególną uwagę na jego opcje, ponieważ zależy od nich poprawne działanie formularza.

W szczególności:

Przypisane do – upewnij się, że przypisujesz pole odbiorcy, od którego oczekiwana jest zapłata. Może to wydawać się mało intuicyjne w przypadku statycznej wartości płatności, jednak przypisanie pola logicznie wiąże płatnika z rejestrem płatności.

Typ wartości – powiązany z funkcją formularza.

 • Wprowadzona wartość to wartość statyczna, bez względu na to, czy będzie to określona wartość, jak wycena, czy zatwierdzona wartość, jak darowizna.
 • Obliczona wartość to wartość uzyskana na podstawie formuły uwzględniającej inne pola. Jest ona wykorzystywana w przypadku dynamicznego formularza zamówienia.

Tylko do odczytu – w przypadku zaznaczenia tej opcji nadawca musi się upewnić, że w polu znajduje się wartość stała lub obliczona.

Jeśli opcja nie jest zaznaczona w polu znajduje się domyślna wartość ustawiona na etapie tworzenia formularza lub wartość wprowadzona przez odbiorcę.

Wartość domyślna – używana formularz zawiera stałą wartość w przypadku płatności statycznych lub sugerowaną wartość darowizny.

Waluta – ustawia odpowiednią walutę dla odbiorców docelowych. 1000 jenów ma zupełnie inną wartość niż 1000 funtów.

Zakres wartości – opcja przydatna do ustalenia ograniczonego zakresu wartości darowizn.

Wartości domyślne pola płatności

Wartość statyczna (wyceny)

W przypadku formularza z wartością statyczną należy określić wartość Wprowadzona podczas jego tworzenia.

 • Pole należy zdefiniować jako Tylko do odczytu
 • Należy wprowadzić niezerową Wartość domyślną
 • Wybierz właściwą walutę dla odbiorcy docelowego
Wartości statyczne w polu płatności

 

Interfejs wyświetla pole i wartość, ale nie pozwala płatnikowi na zmianę wartości.

Widok odbiorcy pola statycznego

Wartość dynamiczna (formularz zamówienia)

Pole Płatność z wartością dynamiczną należy skonfigurować jako wartość obliczoną.

 • W przypadku wartości obliczonych pole musi być Tylko do odczytu, dlatego opcja ta jest usunięta z menu właściwości
 • Obliczona wartość uzyskiwana jest na podstawie innych pól, na które ma wpływ odbiorca (ilości, metody wysyłki, opcje ubezpieczenia itp.).
 • Podczas tworzenia w polu zamiast wartości numerycznej widoczna jest formuła

Wybierz odpowiednią walutę.

Konfiguracja dynamiczna pola płatności

 

Użytkownik widzi pole, którego wartości są dostosowywane w czasie rzeczywistym w miarę wyboru opcji, jednak odbiorca nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzania zmian. (Pole podświetlone poniżej).

Widok odbiorcy pola dynamicznego

Wartości określone przez odbiorcę (darowizny)

Pole płatności określane przez sygnatariusza umożliwia użytkownikowi bezpośrednie wprowadzenie wartości płatności. Należy skonfigurować ją jako Wprowadzonaoraz wyłączyć funkcję Tylko do odczytu.

Wartość domyślna jest dozwolona, ale można ją swobodnie edytować.

Zakres wartości jest dozwolony i będzie ściśle egzekwowany.  Oznacza to, że możliwe jest ograniczenie najniższej dopuszczalnej wartości.

Konfiguracja wartości określonych przez odbiorcę

 

Interfejs użytkownika wyświetla pole, które podlega pełnej edycji. W zależności od ustawień może ono zawierać wartość domyślną.

Jeśli dolny lub górny próg jest określony i wprowadzona zostanie niezgodna wartość, wystąpi błąd, a odbiorca nie będzie mógł złożyć podpisu przed poprawieniem wartości.

Widok odbiorcy pola określonego przez odbiorcę

Uwaga:

Jeśli w polu zostanie wprowadzona wartość zerowa lub pusta, przycisk Zapłać i podpisz zostanie zastąpiony przyciskiem Kliknij, aby podpisać wskazującym, że umowa nie obejmuje żadnej płatności.

Widok odbiorcy pola płatności bez wartości

 

Wartości ujemne są niedozwolone.

Widok odbiorcy pola płatności z wartością ujemną

Rejestry transakcji

Zapewnianie bezpieczeństwa przechowywanych danych to podstawa w przypadku obchodzenia się z informacjami osobistymi, takimi jak szczegóły płatności. Usługi Acrobat Sign i Braintree udostępniają wyłącznie minimalną ilość informacji potrzebnych do ukończenia transakcji i zapewniają możliwość odpowiedniej kontroli płatności związanej z umową.

Rejestry Braintree

Dokumenty umów oraz rejestry odbiorców i wprowadzanych zmian są przechowywane w systemie Acrobat Sign. Firma Braintree na żadnym etapie nie ma wglądu w zawartość transakcji ani w pełną listę odbiorców. (Z konieczności Braintree musi znać płatników).

W momencie kliknięcia przycisku Zapłać i podpisz w usłudze Braintree otwierany jest element I-frame, a następnie przekazywane są cztery obiekty danych:

 1. Typ waluty – potrzebny wyłącznie do upewnienia się, że w usłudze Braintree używane jest odpowiednie konto handlowca
 2. Wartość liczbowa w polu Płatność – określa wartości transakcji
 3. Adres e-mail płatnika – potrzebny do identyfikacji płatnika
 4. Kod udziału w transakcji – potrzebny do bezpośredniego powiązania rejestru płatności z rejestrem umowy
Rekord transakcji Braintree

Rekordy usługi Acrobat Sign

W usłudze Braintree przechowywane są rejestry płatności. Rejestry powiązane z danymi osobowymi płatnika nie są na żadnym etapie przekazywane do usługi Acrobat Sign.

Po pomyślnym zakończeniu płatności do usługi Acrobat Sign przekazywany jest tylko numer transakcji Braintree. Ten identyfikator transakcji można znaleźć w dzienniku Aktywność (na stronie Zarządzaj) i w raporcie kontroli.

Zdarzenia płatności w dzienniku aktywności i raporcie kontroli

Włączanie i wyłączanie

Przed rozpoczęciem pracy z polami płatności w usłudze Acrobat Sign konieczne jest utworzenie konta Braintree.

Konto produkcyjne można zarejestrować tutaj: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funkcja płatności online Acrobat Sign może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta.

 • Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.
  • Każda grupa może mieć włączone własne konto Braintree.
 1. Aby włączyć funkcję, przejdź do opcji: Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Skopiuj i wklej wymagane dane poświadczeń z konta Braintree do powiązanych pól:

  • Klucz publiczny
  • Klucz prywatny
  • Identyfikator handlowca
  Przejdź do menu płatności

  Uwaga:

  Po wprowadzeniu prawidłowych poświadczeń pole wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree będzie automatycznie zaznaczone.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  • Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić znacznik Połączone konto zapewniający wizualne potwierdzenie włączenia płatności.
  • W górnej części okna zostanie na chwilę pojawi się baner informujący o możliwości dodania pól płatności.
  Skonfigurowane konto Braintree

Zmiana poświadczeń Braintree

W przypadku potrzeby zmiany poświadczeń Braintree (na przykład: zmiana na nowe konto handlowca):

 1. Przejdź do strony płatności: Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Wprowadź nowy identyfikator handlowca i klucz publiczny/prywatny i kliknij przycisk Zapisz.

  Połącz z innym kontem

  Strona odświeży się, a nowe poświadczenia płatności zostaną zastosowane do wszystkich kolejnych prób płatności.

Wyłączenie usługi Braintree z zachowaniem poświadczeń integracji

Aby wyłączyć integrację usług Acrobat Sign i Braintree oraz zachować poświadczenia do późniejszego włączenia:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree.

  Wyczyść poświadczenia

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

 4. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wyłączenia integracji płatności.

  Kliknij opcję Wyłącz.

  Wyłącz płatności

 5. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić wyłączoną funkcję płatności.

  • Znacznik Połączone konto został usunięty, aby wizualnie potwierdzić wyłączenie integracji.
  • Pole wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree pozostaje niezaznaczone.
  • Poświadczenia Braintree pozostają w konfiguracji, gotowe do włączenia.

   

  Wyłączone bez poświadczeń

Wyłączenie usługi Braintree i usunięcie poświadczeń integracji

Można wyłączyć integrację usług Acrobat Sign i Braintree oraz usunąć poświadczenia z ustawień konta, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia konta > Integracja płatności.

 2. Wybierz łącze Wyczyść poświadczenia w polu Klucz prywatny.

  Wyłącz płatności    - wyczyść poświadczenia

 3. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie wyczyszczenia poświadczeń Braintree.

  • Zaznacz pole, aby potwierdzić, że rozumiesz, że wszystkie umowy płatne w locie przestaną działać.
  • Kliknij przycisk Wyczyść.
  Wyczyszczenie zapytania o poświadczenia

 4. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić wyłączoną konfiguracją płatności.

  • Znacznik Połączone konto został usunięty, aby wizualnie potwierdzić wyłączenie integracji.
  • Pole wyboru Włącz płatności za pomocą usługi Braintree jest niezaznaczone.
  • Poświadczenia Braintree zostaną usunięte z interfejsu.

  Zapisz stronę.

  Wyłączone z zapisanymi danymi logowania

 5. Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić wyłączoną funkcję płatności.

Opcje konfiguracji

Usługa Braintree oferuje kilka opcji konfiguracji, które mogą znacznie usprawnić proces podpisywania. Każdy ma inne oczekiwania wobec usługi płatności, a dokładne zapoznanie się z funkcjami Braintree jest warte wysiłku.

W przypadku integracji z usługą Acrobat Sign istnieje kilka funkcji, które wiążą się bezpośrednio z procesem podpisywania:

 • Waluta — jaką walutę akceptujesz?

Braintree akceptuje szeroką gamę walut i umożliwia utworzenie „konta handlowca” dla każdej zaakceptowanej waluty. Konto handlowca umożliwia także określenie akceptowanych typów płatności (PayPal i/lub odrębne kart kredytowe).

Konfiguracja ustawień usługi Braintree

 

W programie Acrobat Sign pole Płatność należy skonfigurować dla jednego typu waluty. Skonfigurowana wartość stanowi połączenie z kontem handlowca korzystającym z tego samego typu waluty.

Wartości wymienione we właściwościach pola Acrobat Sign zależą od walut zaakceptowanych w kontach handlowca Braintree.

Ustawienie domyślnego konta handlowca spowoduje również określenie domyślnej waluty wczytywanej w polu Płatność w usłudze Acrobat Sign.

Interfejs pola Acrobat Sign do ustawiania waluty

 

 • Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji – zapobiega utworzeniu dwóch transakcji i podwójnemu obciążeniu sygnatariusza w wyniku szybkiego dwukrotnego kliknięcia.
Sprawdzanie duplikatu transakcji Braintree

Ważne kwestie

Znany problem: płatności są wyłączone po zmodyfikowaniu umowy delegowanej

Istnieje znany problem, który może spowodować, że umowa ominie proces płatności i zakończy się jako udana bez zabezpieczenia płatności. Problem objawia się tylko wtedy, gdy:

 1. pierwszy odbiorca deleguje swoje uprawnienia do podpisu;
 2. nadawca modyfikuje umowę po tym delegowaniu.

Zalecane jest wyłączenie funkcji modyfikacji umowy w każdej grupie korzystającej z integracji płatności.

Przechowywanie danych i zgodność z normami PCI

Podczas przetwarzania płatności wszystkie informacje są wprowadzane do interfejsu Braintree.

Wszystkie informacje dotyczące płatności są przechowywane wyłącznie na koncie Braintree.

W środowisku Acrobat Sign przechowywane są tylko poświadczenia interfejsu API rozwiązania Braintree i numer transakcji, który jest przekazywany z Braintree (zapisywany w rejestrze kontrolnym Adobe Sign).

Żadne faktyczne informacje o płatności nie docierają nigdy do systemu Acrobat Sign, co stanowi gwarancję zgodności z normami PCI i zapewnia bezpieczeństwo sygnatariuszowi.

 

Transakcja przerwana między płatnością a złożeniem podpisu

W przypadku płatności proces składania podpisu składa się z dwóch części:

 • Zakończ proces podpisywania na stronie podpisu elektronicznego
 • Zarejestruj płatność i sfinalizuj podpis

Dzięki temu podziałowi niemożliwe jest ukończenie umowy bez uprzedniego przechwycenia płatności.

Jeśli z jakiegoś powodu proces zostanie przerwany, sygnatariusz może ponownie otworzyć umowę za pomocą oryginalnego łącza (lub łącza przypominającego, jeśli skonfigurowano przypomnienia) i wznowić proces.

 

Zapobieganie zduplikowanym płatnościom

Usługa Braintree oferuje opcję Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji, która zapobiega utworzeniu wielu transakcji o tym samym identyfikatorze w określonym odstępie czasowym.  Zapobiega to rejestracji wielu płatności z powodu kilkukrotnego kliknięcia przycisku.

Aby skonfigurować opcję Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji:

1. Zaloguj się na koncie Braintree.

2. Przejdź do opcji Ustawienia > Przetwarzanie > Kontrola pod kątem zduplikowanych transakcji.

3. Włącz ustawienie.

Sprawdzanie zduplikowanych transakcji Braintree

Spory dotyczące płatności

Odbiorcy, którzy z jakiegokolwiek powodu chcą zakwestionować płatność, powinni skontaktować się ze stroną wysyłającą umowę, odpowiadając na pierwotną wiadomość e-mail „Sprawdź i podpisz”.

Usługa Acrobat Sign zapewnia platformę umożliwiającą proces składania podpisu, jednak proces płatności jest przekazywany do Braintree.

Usługa Acrobat Sign nie zbiera żadnych płatności ani informacji o płatnościach. Usługa Acrobat Sign tylko wyświetla portal płatności skonfigurowany przez nadawcę umowy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online