Podręcznik użytkownika Anuluj

Tryb Liquid Mode do podpisywania w sieci

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Wprowadzenie

Funkcja podpisywania Liquid Mode usprawnia wyświetlanie dokumentów w oparciu o typ urządzenia odbiorcy, zmniejszając potrzebę rozsuwania palców i powiększania obrazu oraz pozwalając łatwo skupić się na polach, które należy wypełnić.

Dla odbiorcy generowane są umowy zgodne z trybem Liquid Mode z dwoma widokami:

 1. Widok PDF utworzony przy użyciu wszystkich informacji o stylach zawartych w przesłanym kodzie HTML. Odpowiada to podpisanej wersji umowy, która jest dostępna do pobrania — tak samo jak widok PDF, który usługa Adobe Acrobat Sign generuje dla wszystkich umów.
 2. Widok Liquid Mode, który przepływa do dokumentu wejściowego HTML i jest zoptymalizowany pod kątem ekranu o małych rozmiarach. Widok Liquid Mode prezentuje wyselekcjonowany interfejs, który zastępuje style określone w oryginalnym dokumencie HTML.

Interfejs umożliwia odbiorcy łatwe przełączanie się między widokiem Liquid Mode a tradycyjnym widokiem PDF, w zależności od preferencji, i przechwytuje te same prawnie wiążące podpisy, których oczekujesz.

 

Umowy zgodne z trybem Liquid Mode są tworzone z pojedynczym plikiem HTML jako zawartością źródłową.

Istnieje kilka ograniczeń dotyczących kodu HTML i pól formularza w przesłanym dokumencie HTML. W szczególności:

 • Umowa musi zostać utworzona z jednym dokumentem HTML (tylko jeden plik).
  • Jeśli do utworzenia umowy zostanie użyty więcej niż jeden dokument, zostanie wygenerowany tylko widok PDF.
 • Dokument HTML nie może zawierać kodu JavaScript. Używanie znaczników <script>, zarówno jako wbudowanego kodu JavaScript, jak i jako odwołania do zewnętrznych plików JavaScript lub w atrybutach znaczników HTML, jest niedozwolone.
  • Jeśli w dokumencie HTML zostanie znaleziony kod JavaScript, usługa Acrobat Sign utworzy tylko widok PDF.
 • Dokument HTML może używać tylko obsługiwanych znaczników HTML w sekcji <body> dokumentu HTML zgodnie z opisem w sekcji Obsługiwane znaczniki HTML.
  • Jeśli nieobsługiwane znaczniki HTML znajdują się w treści dokumentu HTML, usługa Acrobat Sign tworzy tylko widok PDF.

Ponieważ widok Liquid Mode ma bardzo wyselekcjonowany interfejs, kod CSS określony w pliku HTML jest ignorowany (TYLKO w widoku Liquid Mode), a tylko atrybuty obsługiwanych znaczników HTML będą miały wpływ na widok Liquid Mode. Nie ma jednak takich ograniczeń dla widoku PDF. Usługa Acrobat Sign korzysta z pełnej gamy atrybutów dostępnych dla obsługiwanych znaczników oraz z kodu CSS określonego w dokumencie HTML w celu wygenerowania widoku PDF.

Do określania pól formularza w dokumencie HTML służy znacznik tekstowy Adobe Acrobat Sign.

Obieg pracy w trybie Liquid Mode

Uwaga:

Jeśli funkcja Liquid Mode jest włączona, ale nie można wygenerować widoku Liquid Mode, umowa jest tworzona tylko w widoku PDF.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłana do nadawcy będzie zawierała listę przyczyn, dla których nie można wygenerować widoku Liquid Mode.

Funkcja Liquid Mode jest obecnie obsługiwana przez telefony komórkowe, a obsługa dodatkowych urządzeń jest w trakcie przygotowania.


Włączanie/wysyłanie umów zgodnych z trybem Liquid Mode

 1. Sprawdź, czy funkcja Liquid Mode jest włączona w menu Administrator Acrobat Sign:

  • Przejdź do strony Ustawienia wysyłania > Liquid Mode.
   • Ustawienie można zmodyfikować na poziomie konta lub grupy.
  Przejdź do elementów sterowania Liquid Mode

 2. Prześlij pojedynczy plik HTML przy użyciu jednej z następujących metod:

  Wysłanie dokumentu HTML


Obsługiwane znaczniki HTML

Aby pomyślnie utworzyć umowę z widokiem Liquid Mode, dokument HTML NIE może zawierać konstrukcji JavaScript.

W treści dokumentu HTML można używać tylko następujących znaczników:

Kategoria

Znaczniki HTML

Atrybuty wpływające na widok Liquid Mode

Ograniczenia

Nagłówki

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

BRAK

 

Podział treści

<div>

align

 

Podział

<br>

BRAK

 

Linijka pozioma

<hr>

BRAK

 

Akapit

<p>

align

 

Obrazy

<img>

src, alt, height, width

Zapoznaj się z sekcją Obsługa obrazów

Tekst w wierszu

<b>, <i>, <u>, <s>, <strong>, <em>, <span>, <sub>, <sup>

BRAK

 

Lista uporządkowana

<ol>, <li>

value, type, reversed, start

 

Lista nieuporządkowana

<ul>, <li>

value, reversed, start

 

Hiperłącze

<a>

href

Protokół URL jest ograniczony do http, https i mailto

Tabela

<table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <th>, <tr>, <td>, <caption>, <col>, <colgroup>

BRAK

1. Tabele zagnieżdżone NIE są obsługiwane.

2. Pola formularza w tabelach NIE są obsługiwane.

Etykieta pola formularza

<label>

for

Zobacz sekcję „Etykiety pól formularza”.

Grupowanie pól formularza

<fieldset>, <legend>

BRAK

Zobacz sekcję „Grupy etykiet pól”.

Obrazy

<img>

src, alt, height, width

Rozmiar obrazu oraz cały plik HTML powinien być mniejszy niż 400 KB. Obsługiwane są następujące formaty: JPEG, PNG, GIF, BMP i TIFF. Źródło obrazu musi być adresem URL HTTP.


Specyfikacja pola formularza

Pola formularza należy określić w dokumencie HTML za pomocą notacji znacznika tekstowego Adobe Acrobat Sign.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe pola formularzy przy użyciu znaczników tekstowych Acrobat Sign:

Pole

Znaczniki tekstowe Sign

Pola podpisu (podpis, inicjały, blok podpisu, stempel)

{{Sig_es_:signer1:signature}}{{Int_es_:signer1:initials}}{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}{{OSig_es_:signer1:optsignature}}{{OInt_es_:signer1:optinitials}}{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Pola sygnatariusza

{{Cmpy_es_:signer1:company}}{{N_es_:signer2:fullname}}{{Dte_es_:signer1:date}}{{Em_es_:signer1:email}}

Pola nadawcy

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Stemple uczestników i identyfikatory transakcji

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Pole Tylko do odczytu

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Tekst wejściowy

{{address_es_:signer1}}

{{*city_es_:signer1}}

Pola wyboru

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Przycisk opcji

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Czerwony”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Niebieski”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Zielony”)}}

Obraz

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Menu rozwijane

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,B lue”, values=”R,G,B”)}}


Hiperłącze

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}


Załącznik do pliku

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Podpowiedź

{{Car_color_es:signer1:tooltip('Choose a color')}}

Podpis cyfrowy

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Weryfikacja pola

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Reguły warunkowe

np. {{field_es_:showif(price>60)}}

Pola obliczeniowe

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Uwaga:

Wszystkie konstrukcje pól formularza Acrobat Sign są obsługiwane z wyjątkiem następujących:

Kategoria

Nieobsługiwane konstrukcje

Wyjątki

Pole formularza podpisu cyfrowego

:digitalsignature nie będzie obsługiwane.Wstępne wypełnianie obiegów pracy

Dyrektywa :prefill nie będzie obsługiwana.Pole formularza hiperłącza

Dyrektywa :page(N) nie będzie obsługiwana.

:łącze z protokołami innymi niż http, https i mailto.

Dyrektywy :signer1 i :everyone będą obsługiwane.

Pola formularza bez nazwy

Pola formularza bez nazwy nie będą obsługiwane.

Pola wyboru bez nazwy będą obsługiwane.

Zmienione nazwy pól formularza

Wiele pól formularza o tej samej nazwie, ale z różnymi dyrektywami, nie będą obsługiwane.
Etykiety pól formularza

Z każdym polem formularza powinna być skojarzona etykieta. Etykiety nie są wymagane dla każdego pola formularza, jednak zdecydowanie zaleca się, aby pola formularza miały etykiety.

W szczególności w trybie Liquid Mode:

 • Etykiety służą do ulepszania wizualnej reprezentacji pola.
 • Etykieta skojarzona z polem zawiera wskazówki dotyczące dostępności. Gdy pole jest aktywne, czytnik ekranu używa etykiety do ogłaszania pola użytkownikowi.
 • Etykietę można kliknąć w celu ustawienia punktu skupienia na polu, a w przypadku przycisku opcji lub pola wyboru kliknięcie etykiety spowoduje przełączenie wartości.

Pola formularza można powiązać z etykietami za pomocą znacznika HTML <label> w jeden z następujących sposobów:

 1. Pole formularza Acrobat Sign zawarte w znaczniku <label>.
  • <label>Podpis: {{sig_es_:signer1:signature}}</label>
 2. Atrybut „for” znacznika <label> może odwoływać się do nazwy pola formularza w celu powiązania go z polem formularza.
  • {{sig_es_:signer1:signature}} ... <label for="sig">Podpis: </label>

Etykiety, które nie mogą być powiązane z polami formularza za pomocą powyższych reguł, będą renderowane jako niepowiązany tekst etykiety.

Ponadto znaczniki tekstowe Acrobat Sign obsługują dyrektywę :label dla typów pól formularza:

 • Załączniki plikowe
 • Hiperłącza
 • Pola wyboru
 • Przyciski opcji

Znacznik tekstowy Acrobat Sign dyrektywy :label i znacznik <label> można łączyć na następujące sposoby:

Typ pola formularza

Rola dyrektywy :label

Rola znacznika HTML <label>

Załączniki plikowe

Hiperłącza

Określa etykietę wyświetlaną wewnątrz pola formularza.

Znacznik <label> określa etykietę lub nagłówek pola formularza.

Pole wyboru

Przycisk opcji

Określa etykietę lub nagłówek pola formularza.

Jeśli dyrektywa :label znacznika tekstowego Acrobat Sign jest nieobecna, dla pola formularza pojawi się etykieta <label>.

Jeśli istnieją jednocześnie atrybuty :label i <label>, nie można utworzyć widoku Liquid Mode.

Przykłady:

 • {{CB_es_:checkbox: signer1:label("Zgadzam się.")}}} <label for=” CB”> Tak</label>
 • {{(Red_v)Color_es_:signer1::label(“Kolor czerwony”)} <label for=”(Red_v)Color”>Czerwony</label>
Uwaga:

Etykiety dla pól wyboru można określić w następujący sposób:

 • {{CB_es_:checkbox: signer1:label("Zgadzam się.")}}
 • <label> {{Cb_es_:checkbox:signer1}} Zgadzam się.</label>
 • {{CB_es_:checkbox:signer1}} <label for="CB"> Zgadzam się.</label>

Etykiety dla przycisku opcji można określić w następujący sposób:

 • {{(Red_v)Color_es_:signer1:label(“Czerwony”)}}
 • <label> {{(Red_v)Color_es_:signer1}} Czerwony </label>
 • {{(Red_v)Color_es_:signer1}} <label for=”(Red_v)Color”>Czerwony</label>
Uwaga:

Zwykle w języku HTML atrybut „for” odnosi się do wartości id pola.  W trybie Liquid Mode atrybut „for” odwołuje się do nazw pól.  Może to powodować niejednoznaczność w przypadku klonowanych pól formularzy — w przypadku wielu wystąpień pól formularzy z dokładnie tą samą dyrektywą znaczników tekstowych Acrobat Sign.  W takim przypadku musimy unikać używania atrybutu „for” i powiązać etykiety, umieszczając znacznik tekstowy wewnątrz elementu <label>.

Na przykład, poniższy sposób użycia spowoduje utworzenie sklonowanych pól formularza z różnymi etykietami dla każdej z dwóch instancji w widoku przepływu mobilnego:

 • <label> Oficjalna {{name_of_official_es_:signer1}} </label>
 • <label> Nazwa {{name_of_official_es_:signer1}} </label>

Jeśli sklonowane pole formularza określa etykietę za pomocą atrybutu „for”, odwołania są niejednoznaczne i nie można ich rozpoznać.  w takim przypadku widok Liquid Mode nie zostanie utworzony.

 Na przykład: poniższe użycie spowoduje utworzenie tylko widoku PDF:

 • <label for="name_of_official> Oficjalna </label> {{name_of_official_es_:signer1}}
 • <label for="name_of_official> Nazwa</label> {{name_of_official_es_:signer1}}


Grupy etykiet pól

Etykiety są powiązane z jednym polem formularza. Aby powiązać etykietę/podpis z grupą pól (w szczególności z grupami przycisków opcji), zachęcamy do korzystania z zestawu pól i elementów legendy.  Zestaw pól służy do grupowania elementów, a legenda służy do dostarczania podpisu/etykiety dla grupy.  Podobnie jak w przypadku etykiet, zalety trybu Liquid Mode są następujące:

 • Lepsza graficzna reprezentacja podpisu/nagłówka powiązanego z grupą pól.
 • Doskonała dostępność.  Czytniki ekranu poprawnie ogłaszają grupę pól przy użyciu zawartości legendy.

Na przykład:

<fieldset>

        <legend>Wybierz ulubiony kolor podstawowy</legend>             

        {{(Red)Color_es_:signer1:label("Czerwony")}}<br/>       

        {{(Blue)Color_es_:signer1:label("Niebieski")}}<br/>       

        {{(Green)Color_es_:signer1:label("Zielony")}}<br/>       

</fieldset>

Uwaga:

W przypadku większości dokumentów autor nie chce domyślnego renderowania zestawu pól. 

Obwiednię można usunąć za pomocą tego kodu CSS:

    fieldset {

        border: none;

        margin: 0;

        padding: 0;

    }

Obsługa obrazów

Obrazy są obsługiwane z następującymi ograniczeniami:

 • Obsługiwany jest tylko element <img>
 • Atrybut src elementu <img> można podać jako dane osadzone (dane: schemat) lub jako adres URL strony (https: tylko schemat)
 • Obsługiwane są następujące formaty: JPEG, PNG, GIF, BMP i TIFF
  • W przypadku animowanych plików GIF pierwsza klatka będzie używana jako obraz statyczny
 • Rozmiar obrazu pobranego z adresu URL strony internetowej jest ograniczony do 5 MB


Nieobsługiwane obiegi pracy Acrobat Sign

Tryb Liquid Mode nie obsługuje następujących obiegów pracy Acrobat Sign:

 • Umowy utworzone z wielu dokumentów
 • Umowy utworzone z dokumentów innych niż HTML
 • Umowy utworzone z szablonów bibliotek
 • Umowy utworzone w stanie DRAFT lub AUTHORING
 • Obieg pracy z wykorzystaniem podpisów cyfrowych
 • Obieg pracy z podpisami pisemnymi
 • Modyfikowanie obiegów pracy ad-hoc
 • Obiegi pracy z grup, w których pole wyboru Podgląd jest domyślnie włączone
 • Umowy z włączonymi powodami podpisywania
 • Umowy skonfigurowane w celu wezwania sygnatariusza do uwierzytelnienia za każdym razem, gdy sygnatariusz kliknie pole podpisu

Próba utworzenia widoku Liquid Mode w powyższych obiegach pracy spowoduje utworzenie umowy tylko z widokiem PDF.  Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłana do nadawcy będzie zawierała listę przyczyn, dla których nie można wygenerować widoku Liquid Mode.


Powiadomienie o błędzie Liquid Mode

Jeśli nadawca próbował wygenerować umowę z widokiem Liquid Mode, ale usługa Acrobat Sign nie mogła jej wygenerować, w wiadomości e-mail z potwierdzeniem umowy zostanie wyświetlony komunikat o konkretnych problemach, które uniemożliwiły utworzenie widoku Liquid Mode. Nadawca może rozwiązać zgłoszone problemy i podjąć próbę utworzenia umowy z widokiem Liquid Mode w kolejnych próbach.

Zgłoszone problemy można podzielić na następujące kategorie:

 • Nieobsługiwane konstrukcje HTML
 • Nieobsługiwane znaczniki tekstowe Acrobat Sign
 • Nieobsługiwane obiegi pracy Acrobat Sign
 • Błąd wewnętrzny Liquid Mode

Wewnętrzne błędy Liquid Mode występują, gdy podczas próby utworzenia widoku Liquid Mode serwer napotyka nieoczekiwane błędy.

W przypadku innych kategorii błędów szczegóły zgłoszonych problemów można znaleźć w następujących podsekcjach:

Jeśli widoku Liquid Mode nie można wygenerować z powodu nieobsługiwanych konstrukcji HTML, wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłana do nadawcy będzie zawierać co najmniej jeden z następujących ciągów błędów:

Ciągi błędów

Nieobsługiwany element [+tagName]

Nieobsługiwany protokół URL [+url]

Pola formularza w tabelach nie są obsługiwane [+tagName]

Tabele zagnieżdżone nie są obsługiwane

Nieprawidłowy element podrzędny etykiety [+tagName]

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługiwane znaczniki HTML.

Jeśli widoku Liquid Mode nie można wygenerować z powodu nieobsługiwanego znacznika tekstowego Acrobat Sign, wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłana do nadawcy będzie zawierać co najmniej jeden z następujących ciągów błędów:

Ciągi błędów

Nie można znaleźć definicji znacznika dla odniesienia [+shortName]

Wstępnie wypełnione pola nie są obsługiwane [+name]

Wewnętrzne hiperłącza nie są obsługiwane [+name]

Nienazwane pola są obsługiwane tylko dla pól wyboru

Pola o tej samej nazwie i różnych dyrektywach nie są obsługiwane [+name]

Podpisy cyfrowe nie są obsługiwane [+name]

Pola mogą nie mieć zarówno elementu etykiety, jak i dyrektywy etykiety [+name]

Brak pola formularza Sign dla znacznika tekstowego [+name]

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Specyfikacja pól formularza.

Jeśli widoku Liquid Mode nie można wygenerować z powodu nieobsługiwanych obiegów pracy Acrobat Sign, wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłana do nadawcy będzie zawierać co najmniej jeden z następujących ciągów błędów:

Ciągi błędów

Umowa jest szablonem biblioteki

Umowa wymaga podpisu pisemnego

Umowa ma włączoną opcję CFR powodu podpisania

Umowa ma włączoną opcję CFR ponownego uwierzytelniania ESign

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Specyfikacja pól formularza.


Przykładowy dokument HTML: żądanie raportu kredytowego

Cechy formularzy, które są głównymi celami tworzenia Liquid Mode:

 • dokumenty zawierające duże bloki tekstu, które mogą wymagać częstego rozsuwania palców i powiększania;
 • formularze, w których nie zachodzą na siebie pola, a przepływ pół w Liquid Mode jest dopuszczalny.

Pobierz

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

 

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Przykładowy tytuł</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/all.css">

    <style>

    body {

        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

        font-size: 12px

    }

    fieldset {

        border: none;

        margin: 0;

        padding: 0;

    }

 

    legend {

        float: left;

    }

 

    h2 {

        margin: 10px 0;

        font-size: 13px;

        margin: 20px 0 0 0;

    }

 

    h3 {

        margin: 0;

        font-size: 12px;

    }

 

    ul {

        margin: 0;

    }

 

    li {

        margin-bottom: 3px;

        padding-left: 5px;

    }

     

    p {

        margin: 4px 0;

    }

 

    .header {

        border-bottom: 2px solid #000;

        margin: 0 5px 15px 5px;

    }

 

    .header h1 {

        font-weight: 700;

        margin: 0;

        font-size: 15px;

    }

 

    .body {

        border: 1px solid #000;

        padding: 0 5px 10px 5px;

    }

   

    .page {

        padding: 0 25px;

        margin: 0 auto;

    }

     

    .txt_logo {

        font-size: 30px;

        color:blue;

        font-style:oblique

    }

 

    .textTag {

        padding: 9px 0;

        border-bottom: 2px solid #000;

        margin: 0 -4px 5px 0

    }

 

    .underline {

        text-decoration: underline;

        font-weight: 700;

        font-size: 12px

    }

     

    .columns-2 .item {

        width: 49%

    }

 

    .columns-3 .item {

        width: 33%

    }

 

    .item {

        display: inline-block

    }

     

    .address .item {

        width: 16%

    }

 

    .item.big {

        width: 30%

    }

 

    .checkbox {

        margin: 15px 0

    }

 

    .checkbox span {

        font-weight: 700;

        font-size: 11px

    }

 

    .card-info label {

        width: 12%;

        font-size: 11px;

        text-transform: capitalize

    }

 

    .card-info p {

        border-bottom: 1px solid #000;

        margin-right: 10px;

        padding-bottom:5px;

        display: inline-block

    }

 

    .card-number {

        width: 40%;

    }

 

    .expiry-date {

        width: 25%;

    }

 

    .radio-button label {

        width: 55%

    }

     

    .radio-button .item {

        width: 16%

    }

     

    .note {

        font-size: 12px

    }

 

    .footer {

        padding: 0 10px;

        font-size: 11px;

    }

    </style>

</head>

 

<body>

    <div class="page">

        <div class="header">

            <h2 class="txt_logo"><B>PRZYKŁADOWA FIRMA</b></h2>

            <h1 class="h1_header">PRZYKŁADOWE ŻĄDANIE UZYSKANIA MOJEGO BEZPŁATNEGO RAPORTU KREDYTOWEGO </h1>

        </div>

        <div class="body">

            <h3>Przykładowe ważne informacje i instrukcje:</h3>

            <p>W celu ochrony danych osobowych użytkowników zostanie zweryfikowana tożsamość przed wysłaniem raportu kredytowego na <u>potwierdzony</u>

                adres domowy. Należy dostarczyć kserokopię przedniej i tylnej strony następujących dokumentów:</p>

            <ul class="info">

              <li class="info__item">Dwa dokumenty urzędowo wystawione potwierdzające tożsamość</li>

              <li class="info__item">Jeśli Twój adres nie jest aktualny w żadnym z dokumentów identyfikacyjnych, musisz także podać</u> dodatkowy dokument z podanym <u>aktualnym adresem domowym</u> (np. rachunek za media).</li>

              <li class="info__item">Jeśli podasz swój <b>numer ubezpieczenia społecznego</b>, porównamy go z naszymi dokumentami, aby upewnić się, że podamy Ci prawidłowe informacje. Znajomość tej informacji pomaga nam uniknąć opóźnień i zamieszania w przypadku, gdy informacje identyfikacyjne innej osoby (takie jak imię i nazwisko oraz adres) są podobne do podanych przez Ciebie.</li>

              <li class="info__item">Jeśli dostarczasz <b>wyciąg z karty kredytowej </b>lub kopię swojej <b>karty kredytowej</b> jako potwierdzenie, upewnij się, że <b>wyciąg z karty kredytowej</b> nie zawiera żadnych prywatnych informacji.</li>

            </ul>

            <p>Informacje podane w formularzu zostaną użyte do potwierdzenia Twojej tożsamości i mogą zostać użyte do zaktualizowania raportu kredytowego. Takie uaktualnione informacje będą przechowywane, zabezpieczone, wykorzystywane i/lub ujawniane w ramach zwykłego kursu w ramach dokumentacji kredytowej. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności PRZYKŁADOWEJ FIRMY można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe pod adresem https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html. W każdym razie zachowamy kopię dostarczonych informacji w celu wykazania, że firma Adobe wypełniła zobowiązanie do uzyskania rozsądnej identyfikacji.

            </p>

            <p>Wyślij wypełniony formularz z potwierdzeniem tożsamości na adres: <b>Lorem inseam dolor sit amen, consenttetur</b> lub faksem pod numer: <b>XXX-XX-XXXX.</b>Dostarczenie trwa X–Y dni. Jeśli konieczne są korekty raportu kredytowego, należy wypełnić formularz aktualizacji raportu kredytowego dołączony do pakietu lub odwiedzić stronę <a href="http://sampleurl">SampleURL</a> i kliknąć opcję „Jak załączyć plik” w Pomocy przykładowej firmy Adobe.

            </p>

        </div>

        <div class="form">

            <div class="columns-3">

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*LastName_es_:signer1}}</p>

                    <label for="LastName">NAZWISKO </label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*FirstName_es_:signer1}}</p>

                    <label for="FirstName">IMIĘ, INICJAŁ</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{Suffix_es_:signer1}}</p>

                    <label for="Suffix">PRZYROSTEK (Sr., Jr. itp.)</label>

                </div>

            </div>

            <div class="address">

                <div class="item big">

                    <p class="textTag">{{*StreetAddress_es_:signer1&nbsp;}}</p>

                    <label for="StreetAddress">AKTUALNY ADRES </label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*Apt_es_:signer1}}</p>

                    <label for="Apt">NUMER MIESZKANIA</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*City_es_:signer1}}</p>

                    <label for="City">MIEJSCOWOŚĆ</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*Prov_es_:signer1}}</p>

                    <label for="Prov">WOJEWÓDZTWO</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*Zip_es_:signer1:zip}}</p>

                    <label for="Zip">KOD POCZTOWY</label>

                </div>

            </div>

            <h2>POPRZEDNIE ADRESY W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT</h2>

            <div class="address">

                <div class="item big">

                    <p class="textTag">{{*StreetAddressPr_es_:signer1&nbsp;}}</p>

                    <label for="StreetAddressPr">POPRZEDNI ADRES </label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*AptPr_es_:signer1}}</p>

                    <label for="AptPr">NUMER MIESZKANIA</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*CityPr_es_:signer1}}</p>

                    <label for="CityPr">MIEJSCOWOŚĆ</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*PrvPr_es_:signer1}}</p>

                    <label for="PrvPr">WOJEWÓDZTWO</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*ZipPr_es_:signer1:zip}}</p>

                    <label for="ZipPr">KOD POCZTOWY</label>

                </div>

            </div>

            <div>

                <p class="textTag">{{*EmailAddress_es_:signer1:isemail}}</p>

                    <label for="EmailAddress">E-MAIL</label>

            </div>

            <div class="columns-2">

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{$DATEOFBIRTH}}</p>

                    <label for="Date">DATA URODZENIA </label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{SocialSecurityNumber_es_:signer1:ssn}}</p>

                    <label for="SocialSecurityNumber">NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO:</label>

                </div>

            </div>

            <div class="columns-2">

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{$NAMEMAJORCARD}}</p>

                    <label for="NameMajorCard">NAZWA GŁÓWNEJ KARTY KREDYTOWEJ:</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{$LAST4}}</p> <label for="Last4">OSTATNIE 4 CYFRY GŁÓWNEJ KARTY KREDYTOWEJ:</label>

                </div>

            </div>

            <div class="columns-2">

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*Signature_es_:signer1:signature}}</p><label for="Signature">Podpis</label>

                </div>

                <div class="item">

                    <p class="textTag">{{*DateOfSignature_es_:signer1:date}}</p><label for="DateOfSignature">Data</label>

                </div>

            </div>

            <div class="checkbox">

                 <label class="underline">{{$PAY}}  TAK, CHCĘ RÓWNIEŻ KUPIĆ MOJĄ OCENĘ Przykładowej firmy* ZA X,XX USD (z podatkiem)</label>

            </div>
            <fieldset>
            <legend> Upoważniam Przykładową firmę do obciążenia mojej karty kredytowej płatnością:</legend>

              <div class="radio-button">

                <div class="item"><label>{{$V}}Visa</label></div>

                <div class="item"><label>{$M}}MasterCard</label></div>

                <div class="item"><label>{{$A}}AMEX</label></div>

              </div>
            </legend>

            <div class="card-info">

                <label for="CardholderName">Imię i nazwisko posiadacza karty:</label>

                <p>{{$CALCULATEDCARDHOLDERNAME}}</p>

            </div>

            <div class="card-info">

                <label for="CardNumber">Numer karty:</label>

                <p class="card-number">{{*CardNumber_es_:signer1}}</p> <label for="ExpiryDate">Data ważności:</label>

                        <p class="expiry-date">{{$EXPIRYDATE}}</p>

            </div>

            <div class="note">

                <p>Uwaga: płatności czekiem i gotówką nie są akceptowane. Nazwisko posiadacza karty musi być takie samo jak imię i nazwisko osoby żądającej.</p>

            </div>

        </div>

        <div class="footer">

            <p>*XY Przykładowej firmy to produkt używany przez niektórych usługodawców do oceny wniosków o kredyt i usługi. Nie jest to część przykładowego raportu o kredytach, ale jest on oparty na określonych informacjach zawartych w pliku kredytowym w momencie obliczania. Lorem Ipsem nie jest tym samym, co Lorem Ipsem, który jest również używany przez niektórych kredytodawców. Przykładowa firma dostarczy bezpłatny przykładowy raport niezależnie od tego, czy zakupiono Lorem Ipsem. <b>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Przykładowa firma może świadczyć więcej usług przykładowych:</b> Przykładowy adres Telefon: 1-XXX-XXX-XXXX w przykładzie: 1-XXX-XXX-XXXX</p>

        </div>

    </div>

    <!--  PODZIAŁ STRONY -->

    <div style="page-break-after:always"></div>

    <!-- definicje znacznika tekstowego SIGN -->

    {{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

   

    <!-- pole wyboru -->

    <p>{{#PAY=*Pay_es_:signer1:checkbox}}</p>

 

    <!-- przycisk opcji i reguła warunkowa do włączenia, jeśli opcja Zapłać jest zaznaczona -->

    <p>{{#V=(Visa)CCard_es_:signer1:enableif(Pay=checked)}}</p>

    <p>{{#M=(MasterCard)CCard_es_:signer1:enableif(Pay=checked)}}</p>

    <p>{{#A=(AMEX)CCard_es_:signer1:enableif(Pay=checked)}}</p>

 

    <!-- lista rozwijana -->

    {{#NAMEMAJORCARD=*NameMajorCard_es_:dropdown(options="Visa,MasterCard,AMEX,Discover")}}

 

    <!-- pole obliczeniowe -->

    <p>{{#CALCULATEDCARDHOLDERNAME=*CardholderName_es_:signer1:calc([FirstName]+"&nbsp;"+[LastName]+"&nbsp;"+[Suffix])}}

     

    <!-- walidacja formatowania wyrażenia regularnego -->

    <p>{{#LAST4=*Last4_es_:signer1:custom(regexp="^[0-9]{4}$")}}

    <p>{{#CREDITCARDNUMBER=*CardNumber_es_:signer1:custom(regexp="^[0-9]{16}$")}}</p>

 

    <!-- sprawdzanie daty -->

    <p>{{#EXPIRYDATE=*ExpiryDate_es_:isdate(format=mm/yy)}}</p>

    <p>{{#DATEOFBIRTH=*Date_es_:signer1:isdate(format=mm/dd/yyyy)}}</p>

 

</body>

 

</html>

 

Dokument HTML w przeglądarce

Klasyczny widok PDF w usłudze Adobe Sign

Widok umowy:

Liquid Mode    widok


Znane problemy i często zadawane pytania

Zalecamy, aby podczas tworzenia kodu HTML kilka razy przetestować kod HTML i sprawdzić, czy nie występują błędy i czy spełnia on ogólne kryteria przepływu przed wysłaniem go do odpowiednich odbiorców.

Elementy HTML w dokumencie HTML muszą być zgodne z kolejnością odczytu dokumentu. 

Podziały stron w dokumencie powinny być wyraźnie określone za pomocą właściwości CSS „page-break-after” zgodnie z poniższym przykładem:

<div style="page-break-after:always"></div>

Zmiana projektu dokumentu z uwzględnieniem przepływu tekstu może zwiększyć komfort korzystania z urządzeń przenośnych. Jeżeli NIE rozważasz zmiany projektu dokumentu, możesz zastosować się do ogólnego wyglądu i działania oryginalnego pliku PDF z kilkoma wyjątkami:

 • W widoku Liquid Mode nie będzie obsługi specjalnych artefaktów na poziomie strony. Jeśli na poziomie strony występują artefakty, takie jak nagłówki, stopki, znaki wodne itp. w dokumencie HTML, mogą być wyświetlane w widoku przepływu w środku wlewanej zawartości.

 • Jeśli formularz zawiera instrukcje dotyczące wypełniania pól formularza, takie jak „DRUKUJ” lub „OPCJONALNIE” albo instrukcje formatowania, takie jak „(mm/dd/rrrr)”, nie należy dołączać tekstu do kodu HTML — niektóre informacje, takie jak instrukcje formatowania „(mm/dd/rrrr)” lub jeśli pole formularza jest „OPCJONALNE”, powinny być określone w specyfikacji pola formularza za pomocą znaczników tekstowych.  

 • Niektóre fragmenty tekstu mogą wymagać zebrania złożonych zestawów informacji. Dzielenie ich na wiele pól formularza upraszcza sposób użycia. Na przykład w powyższym przykładowym dokumencie „NAZWA I OSTATNIE 4 CYFRY GŁÓWNEJ KARTY KREDYTOWEJ” podzielono na „NAZWA GŁÓWNEJ KARTY KREDYTOWEJ” i „OSTATNIE 4 CYFRY GŁÓWNEJ KARTY KREDYTOWEJ”.

 • Używaj tylko obsługiwanych znaczników HTML wymienionych powyżej. Zobacz sekcję dotyczącą konstrukcji HTML.

 • Używaj współrzędnych względnych i umiejscowień, takich jak {szerokość: 30%}, dzięki czemu kod HTML umożliwia przepływ dla urządzeń o różnej szerokości. W kodzie CSS nie powinna występować szerokość bezwzględna strony. 

 • Jeśli plik PDF zawiera konstrukcję tabeli lub listy, odpowiednia reprezentacja HTML powinna być odpowiednio tabelą lub listą. Jedynym wyjątkiem są tabele z polami formularza. Jeśli tabela zawiera pola formularza, te same informacje należy przedstawić bez tabel.

W celu zapewnienia lepszych wrażeń podczas wypełniania formularzy online zaleca się, aby pola formularzy były tworzone przy użyciu wszystkich operacji weryfikacji, wyrażeń formatowania i reguł warunkowych oraz formuły obliczeniowej oferowanych przez znaczniki tekstowe Sign.

 • Nazwy pól formularzy muszą być niepowtarzalne, jeśli reprezentują różne jednostki.
 • Zdecydowanie zaleca się, aby każde pole formularza było opatrzone etykietą poprzez umieszczenie pola formularza lub użycie atrybutu „for”.
 • Jeśli pole formularza jest OPCJONALNE, należy je określić w znacznikach tekstowych Sign. Na przykład:
  • {{*S.I.N_es_:signer1}} reprezentuje wymagane pole formularza.
  • {{S.I.N_es_:signer1}} reprezentuje opcjonalne pole formularza.
 • Znaczniki tekstowe Sign umożliwiają sprawdzanie poprawności kodu, numeru ubezpieczenia społecznego, daty, adresów e-mail, numerów walut z kontrolami zakresu i maksymalnej długości itd. Używaj ich
 • Znaczniki tekstowe Sign obejmują również formatowanie pól formularza, na przykład format daty lub format waluty. Zalecane jest ich używanie.
 • Wszystkie pola wyboru powinny mieć powiązane etykiety, na przykład:

<label> {{[]}} TAK. CHCĘ RÓWNIEŻ KUPIĆ MOJĄ OCENĘ KREDYTOWĄ</label>

 • Jeśli istnieją pola formularza, które wyglądają jak pola wyboru w formularzu papierowym/PDF, ale mają wzajemnie wykluczające się wartości, takie jak pytania typu Tak/Nie lub pytanie Visa/MasterCard/AMEX w tym formularzu, należy połączyć wszystkie pola formularza w grupę, aby utworzyć pole formularza typu przycisk opcji lub menu rozwijane zamiast pojedynczych pól wyboru i dołączyć etykietę/nagłówek.

<fieldset>

<legend>Opcje płatności:</legend>

{{#VISA=(Visa)CCard_es_:label("Visa"):signer1:enableif(Pay=checked)}}

({#MCARD=(MasterCard)CCard_es_:label("MasterCard"):signer1:enableif(Pay=checked)}}

{{#AMEX=(AMEX)CCard_es_:label("AMEX"):signer1:enableif(Pay=checked)}}

</fieldset>

 • Znaczniki tekstowe Sign definiują również wymiary pól formularza na renderowanej stronie na podstawie wymiarów renderowanego znacznika tekstowego Sping na stronie. Specyfikacja znacznika tekstowego Sign umożliwia skrócenie wymiarów pola formularza. Wyszukaj frazy „Skracanie znaczników tekstowych” i „Długie znaczniki tekstowe” w witrynie https://helpx.adobe.com/sign/using/text-tag.html. Typową techniką jest zdefiniowanie na końcu dokumentu HTML sekcji zawierającej znaczniki definicji dla naprawdę długich znaczników tekstowych oraz użycie znaczników odniesienia w treści HTML. Oto przykładowe znaczniki definicji:

<div style="page-break-after:always"></div>

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

{{#CCARDDROPDOWN=*ccardDropDown_es_:dropdown(options="Visa,MasterCard,AMEX")}}

{{#VI=*(Visa)CCard_es_:signer1}}

{{#MC=*(MasterCard)CCard_es_:signer1}}

{{#AM=*(AMEX)CCard_es_:signer1}}

{{#DATEOFBIRTH=*Date_es_:signer1:isdate(format(dd/mm/yy)}}

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online